BMZ.se är optimerad för Chrome. Använder du Safari måste du skriva www.bmz.se i sökfältet

Åstorps kommuns kulturpris
tilldelades BMZ.se´s redaktion
Ann Christine och
Tomas Montelius år 2016

_______________________

NÄRINGSLIVSNYTT I KLIPPAN
- klicka här!

NÄRINGSLIVSNYTT I ÅSTORP
- klicka här!


NÄRINGSLIVSNYTT I ÅSTORP

Nyhetsbrev Åstorp januari 2024
Nyhetsbrev Åstorp oktober 2023

Svenskt Näringslivs enkät till företag i kommunen!

Organisationen skickar ut en anonym enkät till ett antal företag i kommunen utifrån att hur du som företagare upplever företagsklimatet.
Vi är väldigt tacksamma om du som företagare som har fått enkäten skickar in den till Svenskt Näringsliv senast den 31 mars. Resultatet hjälper oss att bli bättre och stärker våra insatser för er som företagare.

Framtidscoachen – ett kostnadsfritt bollplank för dig som företagare!

Du är välkommen att kontakta Framtidscoachen för att få kvalificerad rådgivning inom flera relevanta områden.
Exempel på insats: 
Att ge en kvalificerad rådgivning till dig som företagare för att kunna minska kostnaderna och överleva i en lågkonjunktur.
Välkommen att kontakta: kontakt@framtidscoachen.se
Läs mer: Framtidscoachen

Samlad information från Region Skåne till företag; energiinformation mm. 

Många företag i Skåne oroas när energipriserna i södra Sverige skjuter i höjden. För att fler företag ska klara sig i en tid med höga energipriser behövs insatser utöver det högkostnadsskydd som regeringen aviserat. Därför öppnar Region S kåne företagsakuten som samlar stöd till skånska företag med höga energikostnader för både el och gas. Region Skåne finansierar även insatser i form av ökad rådgivning och checkar för energieffektivisering.
Nedan även länk till affärsutvecklingscheckar för att öka konkurrenskraften för skånska företag. Inom områdena: Internationalisering, Digitalisering, Hållbarhet och kompetens.
Läs mer: Företagsakuten - Utveckling Skåne (skane.se)
Affärsutvecklingscheckar - Utveckling Skåne (skane.se)

Energi- och klimatrådgivarna tipsar!Kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning!

Den 6 mars öppnas ansökningsperioden för elkostnadsstöd för elintensiva företag. Företaget räknas som elintensivt om det hade en elanvändning på minst 0,015 kilowattimmar per omsatt krona under 2021. Då räknas inte uppvärmning in. På sidan energimyndigheten.se/elkostnadsstod kan du beräkna hur mycket stöd du kan få. Där finns också svar på dina frågor och vilka kriterier som krävs för att få stödet.
Det generella elstödet som är riktat till alla företag, även de som inte räknas som elintensiva, kommer sannolikt att kunna sökas den 30 maj 2023.
Läs mer: Energi- och klimatrådgivning - Åstorp (astorp.se)

Se även Åstorps hemsida:
www.astorp.se


NÄRINGSLIVSNYTT I KLIPPAN

Enkät om trygghet och brott
Under hösten skickar Klippans kommun tillsammans med polisen ut en undersökning till företagare i kommunen. Undersökningens syfte är att ge oss kunskap om företagares upplevda trygghet och utsatthet för brott. Deltagande är helt frivilligt, men dina svar är viktiga för vårt framtida arbete med bättre förebyggande insatser.

Läs mer...

Näringslivsfesten 2024
Den 15 maj 2024 är det dags att fira näringslivet i Klippans kommun! Under kvällen kommer pris att delas ut till Årets Tillväxtföretag och Årets Entreprenör.

Läs mer...

Välkommen till höstens företagarträffar
Under hösten bjuder Klippans kommuns Näringslivsfunktion in dig som företagare och föreningsrepresentant till företagarträffar. Träffarna är kostnadsfria och ett utmärkt tillfälle att skapa nya kontakter.

Läs mer...

Utlysningar från Tillväxtverket
Har du en idé som kan sätta Familjen Helsingborg på kartan och stärka regionen som besöksdestination? Vi vill tillsammans med dig i besöksnäringen i nordvästra Skåne skapa framtidens destination, även under vintermånaderna!

Läs mer...

Sök finansiering från Vinterpitchen
Har du en idé som kan sätta Familjen Helsingborg på kartan och stärka regionen som besöksdestination? Vi vill tillsammans med dig i besöksnäringen i nordvästra Skåne skapa framtidens destination, även under vintermånaderna!

Läs mer...

Länsstyrelsen söker leverantör
Drift av serveringen i Skäralid vid Söderåsens nationalpark finns nu ute för anbud. Länsstyrelsen i Skåne Län tar emot anbud till och med den 12 oktober.

Läs mer...

Sustainalink
Visste du att det finns möjlighet att få hjälp av universitetsstudenter i din verksamhet? Genom Klippans kommuns samarbete med den ideella organisationen Sustainalink har du möjlighet att få hjälp av studenter.

Läs mer...

Aktuella upphandlingar
Vill du vara med och lämna anbud? Klippans kommun har samlat alla upphandlingar på en sida, som uppdateras kontinuerligt.

Läs mer...

Undersökning om trygghet och brott bland företagare i Klippans kommun
Under 2023 kommer Klippans kommun bjuda in företag i kommunen att svara på en enkät om trygghet och brott. Syftet är få en bättre bild av vad företagare i kommunen upplever för problem i relation till brottsutsatthet och otrygghet.

Läs mer...

Framtidscoachen
Är din verksamhet hårt drabbad av världsläget och energikrisen? Kanske vill du expandera din verksamhet och behöver ett bollplank? Är du redo att ta nästa steg mot hållbart företagande? Eller är ditt behov att möta någon som bekräftar dina tankar eller utmanar dig med frågor?

Läs mer...

Fotoutställning öppnar 15 september
Mer än 150 fantastiska fotografier skickades in till fototävlingen "Med kärlek till vatten" som ingår i projektet Destination Rönne å och Ringsjön. Under hösten kommer de 20 bästa bilderna att ställas ut på flera platser i Skåne. I Klippans kommun kan du uppleva dem i atriet i Klippans bibliotek.

Läs mer...

Ny cykelled invigd!
Cykelleden Skåne, som är en regional cykelled, in­vigdes den 3 juni. Invigningen skedde på flera ställen runt om i Skåne. Den lokala invigningen för Söderåsenområdet var i Röstånga, och arrangerades av Söderåsenkommunerna i samarbete med Söderåsens Nationalpark och Region Skåne.

Läs mer...

Fokus Tillväxt
Vill du öka omsättningen i ditt företag och växa? Vi hjälper dig att hitta nyckeln till lönsamhet i just din verksamhet och guidar dig hela vägen.

Läs mer...

Affärsutvecklingscheckar
Affärsutvecklingscheckar ska bidra till att öka konkurrenskraften för skånska företag – och i förlängningen göra det möjligt för företagen att nyanställa.

Läs mer...

Fritidsbanken
Klippan Kommun har under 2022 etablerat en Fritidsbank för Klippans invånare. Fritidsbanken är som ett bibliotek, fast med sport- och friluftsprylar. Fritidsbanken söker nu företag i Klippans kommun som vill samverka och stötta med ekonomiska medel.

Läs mer...

Nyheter Näringsliv
Här hittar du fler intressanta nyheter för dig som företagare.

Aktuellt...

Bästa Tillväxt 2022
Utmärkelsen Bästa Tillväxt räknas som en av Sveriges mest prestigefulla utmärkelser inom svenskt näringsliv. Bästa Tillväxt går till den kommun i varje län i Sverige som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst under året. Åter igen placerar sig Klippans kommun i topp fem i Skåne län.

Läs mer...

Telefontider införs på Plan- och byggavdelningen
Från och med slutet av mars har kommunens bygglovshandläggare och byggnadsinspektör på Plan- och byggavdelningen i Klippans kommun telefontider två gånger i veckan. De finns då tillgängliga för att svara på frågor och funderingar om byggprojekt.

Läs mer...

Skyddar du dina kunders integritet?
Hur väl skyddar du dina kunders personliga uppgifter? I och med GDPR blev det tydligt att du som företagare har ett stort ansvar för hur du behandlar personuppgifter. Almi har på sin hemsida listat några saker som kan vara bra att tänka på.

Läs mer...

Aktuella upphandlingar
Vill du vara med och lämna anbud? Klippans kommun har samlat alla upphandlingar på en sida, som uppdateras kontinuerligt.

Läs mer...


Projekt Destination Rönne å och Ringsjön
På Naturkartan.se finns nu destinationen Rönne å och Ringsjön. Naturkartan är en digital friluftsguide med syfte att inspirera människor till ett aktivt friluftsliv. Redan nu finns en hel del vandringsslingor och besöksmål inlagt, och vi arbetar med att lägga till fler. Allt för att marknadsföra vårt område som naturdestination.

Läs mer...

Verksamt.se
Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster. Nu har Webb Service Award utsett Verksamt.se till Sveriges bästa webbplats i kategorin Samhällskommunikation. På Verksamt.se finns information och e-tjänster för dig som driver, ska starta eller utveckla ditt företag.

Läs mer...


Vill ni bli mer hållbara i ert företag?
Funderar du på hur företaget kan bidra till den gröna omställningen? Nu kan du söka stöd från Region Skåne till insatser som gör ditt företag mer cirkulärt.

Läs mer...

Projekt Söderåsen 2.0
Arbetet med att utveckla destinationen Söderåsen fortlöper. Projektet Söderåsen 2.0 arbetar med att etablera fler portar till Söderåsen, än Skäralid. För tillfället planerar vi årets kampanjer som genomförs tillsammans med besöksnäringen, samt planerar skyltning.

Läs mer...

Digitala informationsträffar med Företagsakuten
Energipriserna i södra Sverige har skjutit i höjden. För att minska de ekonomiska konsekvenserna för näringslivet finns stöd och rådgivning nationellt, regionalt och lokalt. Region Skåne bjuder löpande in till digitala informationsträffar.

Läs mer...

Energikontor Syd
Energikontor Syd arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. De kan ge stöttning till företag genom rådgivning, seminarier och digitala informationsmöten.

Läs mer...

Beredskap för företag
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram information för företag om krisberedskap och hur ett förberett företag gör Sveriges krisberedskap starkare.

Läs mer...

Handledarguide för prao
Dagens praoelever är morgondagens medarbetare. Men vad du behöver tänka på inför att du tar emot en praoelev? God förberedelse gör att praoveckan blir så bra som möjligt för alla berörda.

Läs mer...

Upptäck ditt närområde!
På Söderåsens hemsida finns tips och inspiration för dig som vill upptäcka närområdet. Här har vi samlat restauranger, besöksmål, gårdsbutiker, aktiviteter, naturupplevelser med mera.

Läs mer...

Klippans kommun fortfarande bättre än rikssnittet i kommunranking
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges alla kommuner. Syftet med rankingen är att på en övergripande nivå visa var det är bäst att starta och driva företag i Sverige.

Läs mer...

Framtidscoachen
Är din verksamhet hårt drabbad av världsläget och energikrisen? Kanske vill du expandera din verksamhet och behöver ett bollplank? Är du redo att ta nästa steg mot hållbart företagande? Eller är ditt behov att möta någon som bekräftar dina tankar eller utmanar dig med frågor?

Läs mer...

Till dig som är fastighetsägare
Energimyndigheten har tagit fram information om vad du kan göra för att klara ett längre el- eller värmeavbrott. ”Värme i lägenheten vid elavbrott” är en broschyr i pdf-format som du kan tipsa dina hyresgäster om. Broschyren är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott.

Läs mer...

Vill du hjälpa dina anställda
att må bra?
Som arbetande förälder kan det vara svårt att få tiden mellan arbetet, hemmet och barnens alla fritidsaktiviteter att gå ihop. Vi letar därför nu efter arbetsgivare som genom oss skulle vara intresserade att erbjuda föräldrautbildning på arbetsplatsen.

Läs mer...

Anbudsgivarekonto för dig som leverantör
Mercell TendSign Upphandlingsverktyg är Sveriges mest använda upphandlingsverktyg. Som företagare kan du registrera dig i verktyget och ta del av anbudsskolan och personlig anbudshjälp.

Läs mer...


Susanna Arwin

Den svenska tanten –
olika sidor av samma sak

"Med väskan som vapen" på Krapperups Konsthall

Krapperup 240628
De rekorderliga, rättskaffens kvinnor som var så vanliga under fyrtio, femtio, sextiotalet är idag i sin livsstil ytterst ovanliga. De svenska tanterna vågade vara vanliga, en bragd i sig. Inga lösfransar, lösnaglar, tatueringar eller tingeltangel här inte…

Läs mer...Malin Palm

Malin Palm på galleri Moment

Ängelholm 240629
– Att åka iväg… Vara på en annan plats… Ta med sig sitt konstnärskap… Det är en fördel för själva konsten.
Så säger konstnär Malin Palm som ställer ut sina målningar i tempera på Galleri Moment med vernissage lördagen den 29 juni. De målningar som visas skapades under en ”Artist in Residence vecka” i städernas stad – Paris. Den som inte kan skapa någonting i denna stads rika utbud är det synd om.

Läs mer...Konsthallen var fylld när konstnären och bildpedagogen Jennifer Sameland höll kurs för 8-13-åringar

Lyckad konstkollo i Åstorps konsthall

Åstorp 240618
I– Ta ett papper! Blunda och rita det du känner, när du lyssnar på vindspelet. Lyssna på instrumentet! Vad känner du? Blir du glad eller ledsen, frågar. Ett dussin barn mellan åtta och tretton år blundar och lyssnar koncentrerat. Pappersarken i kartong fylls med olika färgformationer med oljepastell- eller torrkritor som verktyg.

Det är dagens förarbete innan de sätter igång med sitt skapande.

Vi möter barnen på den andra och sista dagen den 18 juni på Åstorps konsthalls Konstkollo. Intresset var så stort för Konstkollo att barnen fick förboka. 

Konstkollo är ett jättefint initiativ som gav mersmak. Den glädje, koncentration och disciplin som barnen uppvisade den stund vi tittade in klargjorde snabbt att barnen älskade evenemanget.

En del av deras bilder kommer sedan att visas på en vägg under den kommande renoveringen i konsthall och bibliotek.


Julia 9 år gillar att måla på wellpappkartong


Har man ingen suflett eller om den är trasig så duger ett paraply gott när det ösregnar
Söderåsrallyt var sig inte likt –
det regnade

Åstorp 240608
I Söderåsrallyt 2024 deltog 240 ekipage. Till skillnad från de tidigare två åren ösregnade det. Dessutom var rundan försenad mer än en timme. En trogen skara besökare trotsade dock vädret.

Läs mer...Annika Andersson
Manipulationer av material på Gamla Rådhuset

Ängelholm 240601
Skit i traditionerna! Regler måste brytas för att hitta nya perspektiv i såväl livet som konsten.
Utmana materialet! Forska och upptäck nya, utvecklande konstnärliga stigar!
Det  vågspelet kan bara en konstnär med hög hantverksskicklighet och lång erfarenhet lyckas med.

Läs mer...Sju av deltagarna i "Bara Blå" fr.v. Birgit Rosengren, Matsole Svensson, Marianne Eriksson-Mjberg, Gunnar Nilmén, Lie Svenbeck, Wicky Lundegren och Gun Kling

Blå samling i KKV-utställning i
Kronohäktet

Ängelholm 240523
Bara Blå är den enkla titeln på den KKV-utställning som nu pågår i Kronohäktet på Tingstorget i Ängelholm. Ett flertal tekniker är representerade – grafik, måleri, skulptur och textil, skapade av elva mångsidiga konstnärer med olika specialiteter.Utställningen hade vernissage 23 maj och pågår t.o.m. 1 juni.


Matsole Svensson

Gun Kling
Kerstin LarssonFr. v. Welplast AB Jacob Volckerts, Jonas Friberg, Diodhuset Magnus Henriksson, Bengt Eriksson samt Sånnagården Tomas Isberg och Maria Isberg

Näringslivskväll med Åstorps Företagare 2023

Läs mer...Alexandra Severinsson och Marie Dahlstrand

Återklang i Krapperups Konsthall

Krapperup 20516
Två konstnärer som i sina olika arbetsprocesser är i nära symbios med varandra, snackar, delar idéer och skisser som de sedan förvandlar i sina egna personligt laddade bildlandskaps kontext kan vara både inspirerande och utvecklande. Åtminstone om de är samma andas barn…

Det är i sanning konstnärerna Alexandra Severinsson och Marie Dahlstrand!

Läs mer...

Stora förändringar i Krapperups
konstförenings styrelse

Alla tre i trojkan som arbetat med utställningarna i Krapperups Konsthall slutar efter innevarande utställning.
Katarina Gill är den som varit där längs med sina cirka 30 år, tätt följd av Christina Anderssons 23 år och Ylva Vestberg med 5 år i gruppen.
- Det är inte klart vilka som tar över efter oss men jag är övertygad om att det kommer att bli bra, säger Christina Andersson som även är vice ordförande.


Katarina Gill

Christina Andersson och Ylva Vestberg

_____________________________________________________________________________________________


Harald Hjärne och Katinka Husberg på Klenodbutiken i Munka Ljungby

Antikturen 2024

Nv-Skåne 240509
Så sant som julen kommer efter påska kommer Antik&Loppissturen efter  konstrundan här i Nordvästra Skåne.
På Kristi himmelsfärdsdag den 9 maj gick startskottet för alla som älskar antikt, retro, loppis, vintage och second hand.
ntresset var stort varthän vi bar. Det var packat med glada köpsugna människor på jakt efter fynd och rariteter.
Vi gjorde tre nedslag – på Klenodbutiken i Munka Ljungby, Nytt och nött i ÖJa.     Och Fridhems handelsbod i Åstorp. Det var tre mycket spännande besök, där varje butik hade sin egen profil. Ingen risk att man hittar samma eller liknande sortiment på flera ställen. Välskött och serviceglatt och med ett mycket spännande utbud för en billig peng! Ett av de allra bästa turerna under de senaste åren…

Så skynda och låt dig inspireras!

Antikturen i NV Skåne pågår t.o.m. 12 maj kl. 11– 16.

Läs mer...Johan Söderström
Udda arbetsprocess där konstnären bokstavligen trampar i dynga

Klippan 240425
Det är en udda och utmanande material och processbaserad teknik konstnären Johan Söderström gjort till sin.
Med grovt och fint byggspackel, pressar, sprider och valsar Johan materialet och gjuter in det i ekramar. Han använder både händer och fötter eller gör avtryck av prylar för att få fram det han vill. Den expressiva arbetsprocessen följs sedan av torkning i ett eller två dygn. Johan  tar avstamp ii den japanska Kintsugofilosofin, där sprickor i keramik framhävs i stället för att döljas. Det förflutna och framtiden möts.

 Lördagen 27 april ställer Johan Söderström ut sina verk under titeln Legacy Klippans konsthall.

– Jag jobbar alltid med en idé, ett koncept - oftast med fokus på existentiella frågeställningar. Det oförutsedda i material och metoder, fascinerar, leder mig och formar uttrycket. De livgivande sprickor som uppstår. ser jag som metaforer för tid. Koncept, komposition och fysisk närvaro är ledord. Eftersom konceptet alltid står i fokus för mig så får det bli mjuka, enkla kontraster i ljusgrått och vitt spackel. Mycket färg kan ta över och förinta budskapet, säger Johan och visar delar av sin utställning Legacy.

Det är ljusa, minimalistiska bildverk, samlade till ett eget litet universum, som exponeras.  

I Legacy är Söderströms tema vårt arv, klasskillnader och uppbyggandet av folkhemmet i centrum. Gamle Alfred Nobel kan anas i löst sammansatt triptyk. En kollektion ur serien Speaking Stones har avtryck på stenar, där avtrycken enligt Johan kan ses som en symbol för människan, som social individ eller i grupp.

Var och en kan naturligtvis se vad de vill i denna utställning!  Den är lätt att till sig i sitt poetiska och minimalistiska bildspråk med spännande spackelsprickor .

Johan Söderströms utställning Legacy med vernissage lördagen 27 april kl. 13 – 15 pågår t.o.m. 8 juni.


Släpp konstnärerna loss. Det är vår…

Krapperup 240414
Årets jurybedömda vårsalong på Krapperups konsthall lockade 195 regionala förhoppningsfulla sökande.

När juryns argusögon granskat verken återstod 68 konstnärer vars konstverk nu lyser på väggar och bord sedan vernissagen 29 mars.

Vi tog oss en snabbtitt och kunde glatt konstatera att många nya namn, varav ett flertal unga, fanns representerade i det färgstarka breda utbudet, där de flesta tekniker fanns på plats.

Vårsalongen står som tidigare i Kullakonst regi.
Obs. Utställningen pågår t.o.m. 5 maj.


Foto av Marie JönssonTomater av Kristina Alvebro


Byster av Marie OlssonUlf Eklund

Människor som gycklare i ett
tragikomiskt drama...

Helsingborg 240414
Vårens konstrundor är visserligen till ända men det spritter och glöder i takt med naturen på många konstgallerier nu i vår.
Lördagen 13 april var det vernissage på en av Helsingborgs nyare konstgallerier på gamla Karaktären som nu möter våren i ny skepnad.

Gränsande till Gröningen, är den vittrade, men interiört vackert funktionella och havsnära byggnaden ett geografiskt perfekt ställe för konst. C:a trehundra besökare dagligen hittade hit under Konstrundan.
Nu är det konstnären Ulf Eklund med humor, allvar och komik som vapen som i Helsingborgs konstförenings regi som ställer ut sina ständigt aktuella konstverk.

Mer än någonsin är Eklunds surrealistiska, drastiskt berättande bildvärld skrämmande aktuell. Människors hemlöshet och utsatthet, krigshot. Vår blodiga europeiska historia… Igår, idag, i morgon… Människor som gycklare i ett tragikomiskt drama…

Det är en insiktsfull värld Ulf Eklund bjuder på – i koppargrafik, måleri teckningar och träreliefer.

Hans verk är utförda i utsökt skickligt hantverk med starkt satir och humor som ledstjärnor. En Ulf Eklundbild som säger det mesta illustreras bl.a. av en svensk flagga och en revolver. Stövlar och soldathjälmar finns inte bara i Eklunds bildrum utan hänger även i fysisk form över ett upphöjt mittparti i galleriet. På denna murade låga platå presenteras en stor mängd av hans konstverk liggandes medan resten fyller väggarna – ett förvånande men mycket lyckat grepp!


Bud Barbro Andersson ställer ut på Galleri Moment i Ängelholm

Ett ark papper…
Därefter skapar konstnären Bud Barbro Andersson ordning i ett av henne impulsivt arbetat kaos av akrylfärger. Låter färgerna berätta. Letar tomrum och mellanrum, söker kontraster i en allvarlig, icke linjär lek.
Därefter tecknar hon för att få en linje som vägledare.
Så kan det gå till när denna egensinniga konstnär är i farten.

Två av hennes egna vägledare är Torsten Andersson och Matisse.
Lördagen 6 april kl 11-14 är det vernissage på ca tjugo av Bud Barbro Anderssons målningar på Galleri Moment. Alla i denna utställning är i akrylfärg, även om hon även gärna arbetar i olja eller akvarell.

– Jag söker det svåra. Det mörka får igång mig och får mig att vilja lösa problematiken med det bråkiga. Kontrastfärger ska tända varandra. Jag rispar ofta i texturer, lägger in texter som förstärkning, säger Bud Barbro som säger sig föra en nära dialog med sina bildverk.
Titlar är en viktig del i Bud Barbros arbetsprocess. Fantasi Allvar och Lek har hon döpt denna utställning till.

– Det var en utställning på ett museum i Los Angeles som fick mig att tända på måleriet. Sedan har jag trasslat mig vidare men det tog tid för mig att hitta det abstrakta – en värld där det vackra kan bli fult, det fula vackert, konstaterar Bud Barbro, född dalkulla men sedan länge göteborgare.

Det är en kvinna som älskar rörelse i alla dess former, bl.a. dansar hon flamenco. Den rörelsen tar hon med sig i sina bildrum där komponenter och figurer i form av allt från skor, katter, alger virvlar eller söker sitt.

Bud Barbro Anderssons utställning ”Fantasi Allvar Lek” pågår på Galleri Moment t.o.m. 27 april.Lars Bygdemark

Landskapets estetik

En värld vi inte ser, knappast anar, breder nu ut sig i Galleri Hattlösa.
Flygfotografen Lars Bygdemarks utställning ”Landskapets estetik” andas såväl magi och poesi som estetik och design. I dubbel bemärkelse hänger mycket i vår värld på perspektiv, seende och vinkling.
Livsfilosofiska tankar smyger sig snabbt in, når man besöker Bygdemarks unika bildvärld, inte lik någon annans. Färg- och kontrastrika med spännande oväntade inslag i det rena, avskalade formspråket, bjuder bildverken på nya oväntade upplevelser.

Läs mer...


Maria Alfredsson och Åstorpcenterns ordförande Annica Vink
Maria Alfredsson –
Banbrytande banbyggare i världsklass

Maglaby 240308
Varje år på internationella kvinnodagen har en  föredömlig kvinnlig företagare i Åstorps kommun uppmärksammats
av Centern och Centerns kvinnor.  En viktig faktor för jämställdhet, då qvinnor fortfarande anno 2024
behöver höja sina röster för att höras och uppmärksammas. Sedan 2008 har Åstorps center fortsatt med sin
uppvaktning med blommor och blader, marsipantårta och diplom.I år utnämndes Marie Alfredsson i Maglaby
som tillsammans med sin syster driver ridhuset på orten.Men framför allt jobbar hon som banbyggare vid
hästhoppstävlingar i Norden. I år har Marie bl.a.
varit med och byggt banorna till världseliten inom hästsporten vid tävlingar på Scandinavium i Göteborg. 


Unik utställning med stark spännvidd

Klippan 240308
Havets skräp och avfall blir sublimt, skräp blir ädelstenar i konstnären Lennart Alves händer. Havet är scenen, de mänskliga spåren objekten… Det är en helt unik, svindlande vacker och tankeväckande utställning som Klippans konsthall bjuder in till vernissage lördagen den 10 mars.
”Tyst vår” kallar konstnären, fotografen, kulturutvecklaren och fältbiologen Lennart Alves sin utställning.


Läs mer...

Evenemangsguiden uppdaterad 240119 läs här...

Vad lämnar vi efter oss till våra barn? 

Björn Abelin berättar Han är sin egen – fotografen Björn Abelin. Förutom att han är huvudlärare på Folkuniversitetet i Stockholm och har fotouppdrag på Karolinska, arbetar Björn med egna projekt i utställnings- eller bokform.
Det har blivit många uppmärksammade fotografiska resor genom åren. Den 2 mars var det dags för vernissage på Abelins projekt ”Och allt det här blir ditt sedan” på Galleri Moment. Utgångspunkten var en kreativ svacka 2017. Samtidigt kände Björn kände förändringens oro inom politiken och klimatkrisen.

Läs mer...Catherine Westling och Thomas Hertzman

Strålande föreställning på
Kulturhuset Björnen

Åstorp 240611
Det är en intim, tät föreställning i det lilla formatet byggd på Kristina Lugns texter.  Den är ett praktexempel på att med högkvalitativa texter, ett fåtal skickliga, erfarna aktörer, musiker och medarbetare kan man i all enkelhet spränga den magiks gränsen mellan scen och publik.Utan stora åthävor med minimal funktionell scenografi, fyllde en trio scenbygget med sina gestaltningar, instrument, en stol och bord.  Samt en papperspåse med titeln på Kristina Lugns ”Bekantskap sökes med äldre bildad herre.”
”Less was more” framför den kontrasterande glittrande röda ridån på Kulturhuset Björnen i Åstorp.

Läs mer...elnaB

elna B:s utställning "By the way"
på Åstorp Arena

Åstorp 240126
Svettiga motionärer och idrottare kan nu göra en välbehövd paus i sina träningspass och titta på konst. Åstorp Arena, där folk möts och växer, är en perfekt plats för allt och alla. Naturligtvis bör konsten hitta sitt här.
Visserligen är inte en lång korridor det bästa utrymmet för konstutställningar men man tager vad man hafver.

Öppet för allmänheten måndag t.o.m. fredag 9 – 14.

Fredagen den 26 januari öppnade Kvidingekonstnären elna B årets första utställning.

Titeln”By the way” med inspirerande underrubrikerna Parisblått och Grön jord är mitt i prick. elna B jämför gärna skapandeprocessen med jazzens improvisationer och låter lekfullhet och intuition styra.

I denna utställning låter hon färgerna berätta i ett varmt bildspråk.

elna (E-et alltid i gemener) ett B som i Bengtsson har ställt ut sedan sjuttiotalet efter konstutbildningar på bl.a. Nyckelviksskolan och Munka Konstskola. 16 jurybedömda utställningar talar sitt tydliga språk.

Hon är även verksam som dekormålare/scenograf inom film och teater samt leder målarkurser.

 Utställningen ”By the way” på Åstorp Arena
pågår t.o.m 22 februari.Anna Bauer

Textilkonstnär Anna Bauer i
Klippans konsthall

Åstorp 240118
– Kreativiteten är min livboj!
Det säger textilkonstnären och konsthantverkaren Anna Bauer som ställer ut i Klippans konsthall med vernissage lördagen 29 januari.
Anna Bauers utställning ”Sånt jag tänker när ingen ser” bär syn för sägen.

Läs mer...


Helena Olsson

Helena Olssons utställning "Ta hand om" i konsthallen på Biblioteket

Åstorp 240118
Städerskan och författaren till uppmärksammade boken ” Rapport från en skurhink ” Maja Eklöf hade nog tappat andan av förvåning om hon sett sina arbetsredskap i en konstutställning!
Den kommande utställningen på Åstorps bibliotek omfattar en serie med verk i playwood, mopp, plexiglas och vev i metall samt ett handarbete i form av en knuten bomullstopp och ett foto av fotarbete.
Vad är detta och varför, frågar sig
med säkerhet mången åstorpare.

Läs mer...


Mattias Bäcklin

Spännande utställning på Galleri Moment

Ängelholm 240112
På Galleri Moment väntar en omvälvande, mångfacetterad utställning ”Rymdverk”. Det är ett universum där dåtid, nutid och framtid möts. Urskogen kontra det urbana, livet döden, vetenskapen folktro och myter…
Allt är i ständig rörelse i en värld stadd i förändring.

Läs mer...


Tommy Ramhed

Ur det rostiga lilla, fula, trasiga, korrugerade, krackelerade växer ett bländande macrokosmos fram

Förslöv 240105
Det är  inträngande, intensiva och oväntade möten i  Galleri Hattlösas nya bildrum i en utställning där det lilla dolda, det fula , trasiga, krackelerade förvandlats  till ett bländande macrokosmos.

Det är Tommy Ramhed som med mobilkameran och ett subtilt sökande öga forskat och undersökt traumatiserade ytor och korrugerat material för att i mikrokosmos hitta makrokosmos.

Läs mer...

_

Stina Marntell

Stina Marntells träsnitt pryder väggarna i Klippans konsthall

Klippan 231208
Vardag, fantasi och förgänglighet kallar Stina Marntell sin utställning i Klippans konsthall med vernissage lördagen 9 december kl. 13 – 15.
Titeln är lika inkännande, lekfullt berörande som Stina konstverk i  grafiska träsnittsbilder och återbruksobjekt.
Det är en utställning där de lilla nära, vardagliga tingen får huvudrollen i träsnittsmotiv och återbruksobjekt får fantasifulla dekorativa, humoristiska funktioner. Det vardagliga får ny identitet, får oss att reflektera över sakernas och naturens kretslopp och förgänglighet.

Läs mer...Tre av utställarna fr.v. Lena Cronström, Maria Montelius Grifó och Tomas Montelius

Julsalong på Galleri Oscar i Mjöhult

Mjöhult 231122
– En fågel sjunger inte för att den har ett svar utan för att den har en sång. Det citatet stämmer fint på alla konstformer.
I samlingsutställningar med många medverkande skall varje konstverks röst bli hörd samtidigt som helheten fungerar som en samstämmig kör utan falska toner.
Galleri Oscars julutställning med tio konstnärer har lyckats med det konststycket.

Läs mer...Karl Magnus Pettersson

Karl Magnus Peterssons Himlastenen på Galleri Skelderhus

Munka Ljungby 231124
I urminnes tider har berättartraditionen betytt mycket för människors väl och ve. Bibelstycken läses högt för de icke läskunniga. Nya inre bilder skapades när tidigare släkters leverne, händelser och karaktärer kom upp i talgljusets sken i stugorna. Skrönor, sägner och släkthistorier fick liv och människor och väsen tydligare gestaltningar. Historien fick liv. Folk berördes. Bilder skapades. Nya insikter och lärdomar föddes.
Som den kloke Tage Danielsson sade: Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt, så måste man se upp!

Läs mer...Fr.v. Åstorps näringslivsutvecklare Susann Cardell, Helena Wennerström, näringslivsdirektör i Helsingborg samt Roger Nielsen, ordförande i bidldningsnämnden i Åstorp samt förste vice ordf i kommunstyrelsen

Samarbete över kommungränser
för en hållbar framtid

Åstorp 231122
Vart är vi på väg?
Det är en fråga som vi alla ställt oss, inte bara gänget i ”På spåret”! Vad händer i världen, i Sverige, I lilla Åstorp? Vad gör ”Dem” för att förbättra läget i landet – i politiken, i kommuner i landsting?
”Vi och Dem” är vedertagna, folkliga uttryck, ett stängsel mellan befolkning och myndigheter av alla de slag.
Men vi kan alla påverka, i stort som i smått.
Staten är vi, är ett bevingat uttryck. I kommunsammanhang bör det vara lite lättare att bevisa att tesen kan stämma.

.Läs mer...Harald Hjärne

Harald Hjärne i Bjuvs konsthall

Bjuv 231110
Harald Hjärne går sin egen väl förtrogna konststig, där han känner sig trygg och hemmastadd.
Med kärlek, värme och glödande energi ger Harald det historiska, traditionellt föreställande måleriet en nytändning.

– Jag  är inte alls trendig, säger 28-årige Harald Hjärne som nu ställer ut i Bjuvs konsthall.

Vernissage lördagen den 11 november kl. 12 – 16.
Utställningen pågår t o m 5 januari.

Läs mer...Anders "Jösse" Jönsson

Efter den femtionde gatubilden i olja –
"Jösse" ställer nu ut på Stadsbiblioteket

Helsingborg 231110
Anders ”Jösse” Jönsson  är konstnären som haft en egentillverkad måne som han frikostigt delat med sig till helsingborgarna sommartid. Hans kreativa lilla oas på Pixlapiren har haft många besökare under åren.

”Jösse” sköter effektivt sin egen marknadsföring även på andra håll.

Med sin gatukonst mitt i myllrande stadslivet har han blivit en känd konstprofil i samma anda som Lars Herder på sin tid.

Gatukonst är ett arbetssätt klippansonen ”Jösse” tidigare använt hemma på Storgatan i Klippan, där han även ställt ut sina målningar i bibliotekets konstrum Atriet ett flertal gånger.

Nu är det dags för ”Jösse” att visa sina målningar med bl.a. kända helsingborgsmotiv i Helsingborgs stadsbibliotek.

Vernissage lördagen den 11 november. Utställningen pågår t.o.m. 26 november. Paula Fohlin-Svanberg

Paula Fohlin-Svanberg ställer ut i Örkelljunga kulturhus

Örkelljunga 231103
Ljusets luriga, retsamma flöde – dess speglingar, skuggor och oväntade ljusinsläpp leker tafatt med oss dagligen. Allra mest leker och lockar ljuset i urbana, glasade miljöer.

I stadens ögon – skyltfönstren, är ljuset ledaren och skaparen av flera, ofta oväntade verkligheter.  Du upplever både gatan du står på och utbudet i fönstret. Det inre möter det yttre. Perspektiv ändras.

Ett fascinerande fenomen som är så basalt och vanligt förekommande att vi alltför ofta tar den vackra magiska processen för given.

Läs mer...Nan Embäck

Nan Embäck tillbaka på Galleri Skelderhus – nu med en soloutställning

Munka Ljungby 231026
Nan Embäck som visade objekt och målningar i en grupputställning i somras är nu tillbaka solo på Galleri Skelderhus med en miniutställning.
Hennes målningar och objekt ger en försmak av den utställning som väntar på Dunkers kulturhus , där  hon medverkar tillsammans med Gertrud Alfredsson och Johan Bjärtoft.

Läs mer...Karin Müller Lindberg och avgående ordförande Tomas Montelius

Konstrundan i NV-Skåne byter
ordförande efter nio år

Höganäs 231117
Efter nio långa år med bokutgivning, pandemi och 25-årsjubileum lämnar Tomas Montelius över ordförandeskapet till föreningens vice ordförande Karin Müller Lindberg. Karin har tidigare varit anställd på Dunkers kulturhus som konstutvecklare, suttit i Konstundans styrelse och i dess konstråd.
Vi önskar Karin lycka till i sitt nya värv.Gunnar Nilmén i Örkelljunga konsthall

HANDTRYCKT i Örkelljunga konsthall

Örkelljunga 231005
Rakt in i plåten… Tryck och avtryck…Mellan ljus och mörker…
Sedan urminnes tider är konstgrafik genom dess mångfaldighet och beständighet en folkets konst. Även den med tunnare plånbok får möjlighet att skaffa sig högklassig konst.

Läs mer...
"Den eviga sommaren" spelas på Bruksspelen i Klippan

Klippan 240703
De senaste åren har det ofta blickats bakåt för att se framåt i såväl litteratur och livsstil som bild- och teaterkonst.
 I vår kaotiska värld behövs den inriktningen mer än någonsin.
Bruksspelets föreställning i år belyser livet på bruket och dess samhällsströmningar anno 1969, den varmaste sommaren i mannaminne. Om inte årets sommar slår rekordet…

Läs mer...
Erich Hörtnagl´s "To be a Man" på
Galleri Hattlösa i Förslöv

Förslöv 240625
Ingen som passerar Förslöv kan undgå den.
En ärkeängel i jätteformat hänger på Galleri Hattlösas fasad. Kanske är det Gabriel han heter, för det är ju bara män som bär den vördnadsvärda titeln. Med kyrkan på andra sidan gatan kan det strategiska läget inte vara bättre för exponering av Erich Hörtnagls fotoutställning ”To be a man” med vernissage 26 juni.
Som brukligt är på Galleri Hattlösa bjuds det på en högkvalitativ utställning.
Det gör det dessutom alltid när filmproducenten, grafikern, skulptören och konstnären Erich Hörtnagl är i farten, runt om i världen.

Läs mer...
För tredje året firade Kvidingeborna midsommar vid Hembygdshallen

Kvidinge 240621
När man har firat midsommar tre år på raken har man skapat en tradition. Kvidingeborna möter upp, kanske inte mangrant men i stora skaror kommer byns barnfamiljer för att dansa kring majstången. Barnen fick napp i "fiskdammen" medan föräldrar, mor- och farföräldrar kunde sitta i gräset och fika.
Solen strålade liksom förra året och vädergudarna var på kvidingebornas sida även i år...De samlade barnteckningarna hänger i trådar från taket

Klippans konsthall 20-årsjubilerar
med stor utställning

Klippan 240615
–  Jag tycker om Klippan för jag gillar skolan och min farmor som bor här!

Så kan det låta när barnen får säga sitt i bild och text under konstnären och pedagogen Jasmin Cederqvists vingar.
Klippans konsthalls 20-åriga födelsedag firades den regniga lördagen 15 juni med vernissage och ett stort antal gäster såväl utsocknes som stolta Klippanbor.  
Det bjöds på en äkta, varm inbjudande folkfest med musik som sig bör av Klippanmusikern Mats Petersson och hans band – helt i gammal känd Klippananda.

Läs mer...Kulturpristagare Strögårds Vävförening i mitten Monica Svensson och Annika Pettersson flankerade av kulturstipendiaterna Frida Magnusson t.v och Anna Nilsson t.h. .

Nationaldagen i Perslund med pristagare och nya svenskar, uppvisningar m.m.

Åstorp 240606
Traditionerna hålls strikta, år efter år i Perslund i Åstorp. Det gäller även nationaldagsfirandet den 6 juni. Allt var som det brukade vara, om än mer avslaget och energilöst än föregående år, även om arrangörerna gjort vad de kunnat.

Läs mer...
Såpbubblor och betong
För scen och salong...

Mjöhult 240523
Det är en synnerligen spännande mångsidig kreatör och konstnär – som rör sig inom flera av konstens snåriga, lockande stigar som nu intar Galleri Oscar i Mjöhult. Ordet intar stämmer i bokstavlig bemärkelse då hela galleriet andas upplevelser i bildverk med Hans Ekbladhs typiska signum, där såpbubblor står i fokus.

Läs mer...Finnisage med aktiviteter för de yngsta

Åstorp 240527
Denna vecka lär det bli blött och trist ett par dagarri den fantastiska rikt blommande försommargrönskan.

Ta med barn och barnbarn till Åstorps biblioteks konsthall, lämna mobilen hemma och skapa tillsammans i färg och form!
Ett bord dukat med pennor, ritblock och penslar står dukat för lekfull kreativitet för ung som gammal.

På väggarna syns en mängd skapelser från ortens fjärdeklassare som under konstpedagogens Josefin Berglunds vingar jobbat med skapande verksamhet, lärt sig material och tekniker i bildskapande.Prova på du också och låt ungarna kreera av hjärtans lust! Det är ont om tid!

Redan fredagen 31 maj är utställningen över, innan sommarkollot på biblioteket tar vid!Andreas Magione

Naturens kraft i bildverk och blädderböcker

Munka Ljungby 240523
– Jag är jord, säger Andreas Mangione, Galleri Skelderhus´ nya utställare med vernissage lördagen 25 maj.

Hans målningar på papper i blandteknik bär syn för sägen. Drömlika naturmotiv  i dimma dold har matta texturer och lätt upphöjda inslag som matchar blommotiven på kortväggen. Nära taket vajar en förgylld träskulptur. Alla rostiga detaljer och grusiga naturmotiv för tanken till jorden.

– Jag strävar efter rytm och dramatik, vardag och dramatik.
Närvaro är ett av mina nyckelord. Hängningen skall bilda en naturlig enhet.
Då jag söker ett flöde och ett helhetstänk började jag göra blädderböcker för att få fram det jag vill. Det finns en andlighet i naturens väsen som jag eftersträvar att få fram.  Motiven har alla en relation till i skog och trädgård, säger Andreas som ofta säger sig ana ett mänskligt ansikte i naturens detaljrikedom, i ett löv eller eller kronblad…

Andreas Mangione som säger sig leva sina föräldrars drömmar, har ett spåckat CV som konstnär och en rik skörd av stipendier och årslånga arbetsstipendier. Efter femåriga studier och magisterexamen på Konstfack, har hans verk synts  runtom i landet och Danmark.
Mangione har även medverkat i ett flertal bokverk och även varit redaktör bl.a. för katalogen Klee/Agueli.

– Under en period efter Konstfack , var jag trött på måleriet, lade av och sökte mig till andra kreativa stigar. Sedan flera år är jag tillbaka i det måleri som jag började med 1992!

Andreas Mangiones utställning på Galleri Skelderhus utanför Munka Ljungby med vernissage lördagen 25 maj kl. 13- 16.

Öppet lörd. och sönd. Kl. 11- 16.
Vårsalong på Karantänen

Helsingborg 240518
Det är ett lyft i Helsingborgs konstliv att Helsingborgs konstförening tagit sig an gamla Karaktären och förvandlat den till en central konstscen.
Med en jämn ström av flanerande på båda sidor med havet som inbjudande kuliss är Karaktären perfekt som konstsalong.
Mitt i smeten, där folk rör sig arrangerar Helsingborg Konstförening konstutställningar, separata och samlings utställningar som når alla kategorier.
Nu när sol, himmel och hav visar sina bästa sidor anordnas en vårsalong under temat FÄRG. Av föreningens över fyrahundra medlemmar nappade ca hundra konstnärer på inbjudan till den jurybedömda utställningen. 25 konstnärer och 40 konstverk inom bildkonst och skulptur antogs av den erfarna juryn.

Lördagen den 18 maj var det vernissage på den färgrika Vårsalongen – ett arrangemang som föll besökarna i smaken.
Vårsalongen pågår t.o.m. 16 juni med öppettider lördag och söndag kl. 13– 16.


En besökare beundrar Ingegärd Bergstens tavor

Två av utställarna i glatt samspråk, Ullastina Larsson och
Pia Nordqvist

Mask av Gunilla von WerderPippi Långstrump kom och lekte med barnen.

Förskolans dag i Kvidinge

Förskolans dag den 16 maj firades traditionsenligt med ballonger, serpentiner och saft, lek och stoj på Fröhuset i Kvidinge. Glada tultande ettåringar och frågvisa femåringar som visade hela handen vid fråga om ålder, hade dagen till ära fått en ny hinderbana. De berättade alla små som hade talets gåva med stolthet. Glad musik, pipleksaker och en ny vattenstation gjorde dagen extra festlig för de små som sken i kapp med solen. Temat i år var att stärka barnens kreativa uttryck.


Någonting har hänt

Ängelholm 240503
Han påminner i mycket om sin namne reliefkonstnären, skulptören och målaren Kent Andersson som ställer ut i Gamla Rådhuset under Galleri Moments vingar.Likheten med skådespelaren och dramatikern salig Kent Andersson visar sig bl.a. i bådas glödande samhällsengagemang vad gäller sociala, politiska och existentiella frågor.

Med humor, skärpa och bred insikt berättar konstnären Kent  sina funderingar och minnen i skulpturer och reliefer. Han använder gärna vardagshändelser och inredningar för att belysa och konkretisera det han vill berätta. Bildspråket i relieferna är folkligt, nära och igenkännande.

Humorns vapenklinga svävar påtagligt över hela utställningen.

Kent Andersson tydliggör problem i vårt s.k. demokratiska samhälle, tydligt, enkelt och rakt utan åthävor och pekpinnar. Men med desto mer humor.

Tre skulpturer av en vuxen, ett barn och en gycklare i andra är imponerande realistiskt utförda i såväl formspråk, storlek som uttryck.

Limma fast heter en hopkrupen skulptur med ansiktet i golvet. Barnet, som utklädd till ängel med rosa tyllkjol leveterar nästan från marken har titeln Nu får det vara nog.

Den lismande gycklaren som alltid finns med att hörn i verkliga livet står mycket riktigt i ett hörn även här och håller igång ruljansen Vad är rätt med att alltid vara till lags.
I två mycket spännande skåp med ordet Censur i versaler visar sig innehålla två byster av kontroversiella personligheter:  konstnären Lars Wilks som här har Kalle Anka i stället för Muhammed på väggen och författaren Salman Rushdie med sin svarta lapp för ögat. De är inte bara slående porträttlika. De säger mycket om vår samtid.

Men det är inte bara vår samtid som belyses här. Vårt  svenska samhälles utveckling på gott och ont tittar fram i  träffande träreliefer där vi bl.a. återser interiörer och vardagar från vår folkhemstid. Vissa jämförelser mellan då och nu görs. En pensionär på sextiotalet satt med kaffekannan och katten,  i bilden av i dag står han kvar och fortsätter med sitt jobb vid maskinen som han gjort i över ett halvsekel. Rätt eller fel…

Kent Andersson tar  pricksäkert upp existentiella frågor i ljuset  i sitt imponerande mångsidiga konstnärskap och låter var och en ta ställning. En berörande utställning av en skicklig konstnär och skulptör!

Vernissage på Kent Anderssons utställning ”Någonting har hänt” lördagen 4 maj kl 11 00 på gamla rådhuset i Ängelholm.

Utställningen pågår t.o.m. 25 maj.
Ann Christine Montelius, Christer Nilsson och Tomas Montelius. Foto: Roland Stregfelt


Vi var först på plan...

Åstorp 240425

Kulturhuset Björnen firar denna vecka ett tjugoårsjubileum som kulturhus. En sanning med modifikation…

Vi på BMZ.se minns en fantastisk tid långt tidigare.

Redan 1996 då kommunen köpt fastigheten för en kvarts miljon, arrangerade vi – Ann Christine och Tomas Montelius, två utställningar – en konstutställning och en näringslivsmässa. Samtidigt myntade vi namnet Åstorp Kulturhus, initierat av salige kommunchefen Bertil Göransson. Det uppmärksammades inte bara av pressen med fina recensioner.

Det vällde in folk på konstutställningen, överväldigade över att få se 23 konstnärers verk på 120 meter skärmvägg samtidigt som kaféet hölls öppet Inte bara kaffe utan även vin, vilket uppskattades…

– Har ni gjort detta för oss, var det många som frågade. Ja, det gjorde vi.

Glada och nöjda bjöd vi därefter på en näringslivsmässa i detta fantastiska f.d. kyrkorum med gigantiska vindar med snedtak och bjälkar, vackra pelare, sakristia och långbänkar i kyrkosalen.

Renoveringen av fastigheten inriktades mer med fokus på allaktivitetshus och mötesplats än för teater och bildkonst.  På gott och ont… bl.a. har scenen fel dimensioner för de flesta uppsättningar men fungerar som estrad för musikartister. Väggar till bildkonst är så gott som obefintliga. Det är ändå funktionellt för kommunens egna intentioner. Kommunens ledamöter kan ha sina möten och Riksteaterns sina föreställningar på utrymmet nedanför scenen. 

Men med nostalgisk blick hur svindlande vacker och proportionell  den f,d. kyrkan var  i sitt ursprung, svider det lite i hjärteroten.

Men Björnen sover inte…

Denna vecka fortsätter firandet av Kulturhuset Björnens tjugoårs jubileum  med musik, tester, film och cirkus.

Torsdag 25 april: Helsingborgs storband och Blueberry Jam

Fredag: Åstorps musikkår och kulturskolans elever

Lördag: kulturmix Olika kulturer visar bakverk, mat och annat.

Söndag: Cirkus Cirkör Extra allt

Biljetter bokas på kommunens hemsida.

Marknadsafton på Kulturhuset Björnen

Åstorp 240421
Slitstarka klassiker inom litteratur, teater och film bärs alltid upp av starka, tydliga  karaktärsteckningar. Inom film och teater bör det därutöver bjudas på breda sceniska möjligheter till utveckling av karaktärerna.

Vilhelm Mobergs folklustspel Marknadsafton från 1920-talet uppfyller de kriterierna med råge.

Från början var det ett uppdrag från Sveriges radio för författaren, journalisten, samhällsdebattören Vilhelm Moberg. Han skrev detta slitstarka teaterstycke på fem dagar, vilket säger mycket om hans breda kapacitet!

En bagatell med sceniska möjligheter kallade Moberg själv Marknadsafton.

 Sedan dess har pjäsen fortsatt sin framgångsrika historia år efter år med oräkneliga uppsättningar -– allt från Dramaten till hembygdsgårdar  med såväl kända ansikten som amatörer på scenen. Liten spelyta, inget scenbyte och endast fyra aktörer, gör den lämplig både för friluftscener och  uppsökande teaterverksamhet.

Söndagen 21 april var det dags för Riksteaterns lokalavdelning att presentera Vilhelm Mobergs mustiga, folkkära Marknadsafton på Kulturhuset Björnen i Åstorp. Publiken hade lockats dit både från stad och landsbygd.
Det var nästan fullsatt, vilket inte är alltför vanligt i Åstorp.

Hertha Berggrens scenografi gav ett nostalgiskt igenkännande av forna tiders småländska kök. Krukor, plåtkärl, oljetryck, kopparpanna, rosenporslin, väggklocka, kista…

Med småländska idiom körde ensemblen i gång i ett medryckande rappt tempo.

Storyn handlade om hemmasägaren Magni som ville gifta sig med Teresia i Hultet och förära henne en förlovningsring på marknaden i Markaryd.  Hushållerskan Lovisa, trotjänarinnan sedan femton år, ville annat.

Med kvinnlig list, mannens oförstånd och fjärdingsmannen Rapps bistånd blev det hon som efter ekonomiska turer och bryderier vann slaget om Magni.

Men vad vann hon egentligen? Samma slit och släp plus sängkammarjobb, fortfarande utan lön?

Men statusen som hustru i stället för piga ,smällde högt för hundra år sedan, vilket det gör än i dag i vissa kulturer.

Publiken var med på noterna, hade  som alltid hjärtligt roligt åt Mobergs träffsäkra repliker och människors tillkortakommanden. Agneta Andersson, Teresia och Andreas, C Andersen, MagniAgnetaTeresia och

Fjärdingsman Jan Erik Ekelund blir utkastad av hemmansägren MagnianErik Ekelund blir utkastad av hemmansägarem Magni

Hushållerskan Lovisa och MagniHushållerska Lovisa och Magni


Mats Ole Svensson, ny kreativ utställningsscenograf på Konstrundan i NV-Skåne

– Jag ser det som ett hedersuppdrag!

Det säger Mats Ole Svensson som efterträder legendariske Ulf Melvin Fjellström som utställningsscenograf på Konstrundan Nordvästs stora samlingsutställning i Landskrona.

Det är en synnerligen välmeriterad mångsidig kreatör som med glädje tar sig an det utmanade arbetet med att hänga 109 olika konstnärers verk..

Utbildad i textil på Konstfack har han utmanat sig själv i de flesta konstnärliga discipliner och tekniker. Mats Ole har jobbat som lärare i bild och form, kostymör t.ex. i TV:s Hedebyborna, designer bl.a. med mönster till Ikea samt även stått på scenen i olika sammanhang.

Hans bildkonst är många nordvästskåningar väl förtrogna med bl.a. på KKVs utställningar, där han även varit mycket uppmärksammad som skicklig utställningsscenograf. Scenograftakterna hittade han tidigt som scenograf på Hamburger Börs.
Som hjälp vid hämgningen i Konsthallen har Mats Ole rutinerade Antonio Pasquini och Mikael Liljeqvist.

Konstrundan i Nordvästra Skåne som firar trettio år pågår
29 mars– 7 mars.


Mats Ole Svensson Foto: Ebba Kristina Wingårdh


Närvarande utställare fr.v. Marianne Mjöman, Kristina Brink Nilsson, Agneta Jansson,
Anna Rydén Westling, Ulla Lindberg och Elisabeth Sjödahl

Knappast trådlöst i Gamla rådhuset i Ängelholm

Ängelholm 240314
Kärlek, nål och tråd är en gammal slagdänga som passar perfekt till broderiutställningen ”Knappast Trådlöst” i Gamla Rådhuset i Ängelholm. Vernissage 12 mars.

Ett dussin kvinnor fulla av kreativ kvinnokraft visar här en lekfull, fantasirik och färgglad broderiutställning.

Utställarna kommer från två grupper: Den rikstäckande organisationen Täcklebo broderiakademi och gruppen Genom nålens öga, vars grundare är textilkonstnären Eva Nelander Juntunen som även medverkar i denna utställning.

Utställningen ”Knappast trådlöst" pågår t.o.m. 24 mars.


The room på Kulturhuset Björnen

Nytt golv framför Kulturhusets scen som ny scenplats

Två proffsdansare

En filmduk

Musik

Skiftande ljussättning

Ett par klädbyten

 

Det var all rekvisita som behövdes när två proffs på dansens tiljor gjorde braksuccé i lilla Åstorp.

I Riksteaterns föreställning The room med dansarna Katariina Edling och Tobias Wallin skapades flera nya världar  på olika plan. Föreställningen genomströmmades avi ett lekfullt, hoppfullt nytänkande med den lysande ledstjärnan att ett möte kan skapa något nytt och unikt

 

Dansarna möttes inte bara storyns  i oväntade möten med händelserika följder som längtan, kärlek, passion, besvikelser, glädje och sorg.  

Det var genomgående möten mellan olika genrer: Mellan balett och ballroom, film och dans, klassisk musik och pop samt inte minst mellan två dansare med skilda referenser.

Katarina Edling, känd från Kungliga baletten och Tobias, mest känd från Let´s dance dansade och åskådliggjorde kärlekens och livets turer i en suverän, betagande proffssymbios.

Ett mycket lyckat möte mellan två danstraditioner som gav mersmak till en begeistrad publik.

Det är skickligt och viktigt för framtiden att nå ny publik till dansens arenor.

Med denna lättillgängliga, högkvalitativa föreställning av The room kan man få tillskott av en ny publik som tidigare inte upplevt dansens magi.

– Wow, suveränt och fantastiskt var omdömen som ljudligt hördes efter föreställningen. Publikens röst säger det mesta.

 

Dans och koreografi: Tobias Wallin och Katariina Edling

Film: Peter Fröjd

Manus och regi: Linda Krogsaeter och Katariina Edling

Kvidinge Hembygdshalls Torsdagskvällar
inleder med Bagdad Café Band

Kvidinge 240208
Att leta vårtecken i skyn i bistert vinterklimat känns knappast lönande.
Det är i stället de små detaljerna i vår vardag som visar vägen.
I lilla Kvidinge är det Kvidinge hembygdshalls torsdagskvällar ett årligt bevis på att våren snart sätter fart. Den aktiva hembygdsföreningen är alltid först på plan vad gäller evenemang.
Torsdagen 8 februari gästade Bagdad Café Band hembygdshallen, där en stor skara countryfrälsta skånska "lantisar" bänkade sig.
Det var en garvad trio musiker från olika musikaliska konstellationer som bildat bandet ett musikprojekt.
Sedan ett par år tillbaka är huvudinriktningen country och blue grass med inslag av evergreens. Glädje och smärta.. Som livet självt…
Namnet Bagdad café Band kommer från filmen med samma namn –  med en story som bevisar  att Ingenting är omöjligt.
En skön tanke i dessa tider…

Nästa Torsdagskväll på Kvidinge hembygdshall sker den 7 mars, då den populäre gossopranen August Fohlin håller konsert. Några av de deltagande utställarna. Fr.v. Lie Svennbeck, Ingrid Celin, Sakiba Sijaric och
Elna Bengtsson

Åstorps Arena – Ett bra komplement till konsthallen i biblioteket

Åstorp 231208
Alla med anknytning till Åstorp var välkomna att medverka i denna utställning, yrkesverksamma konstnärer såväl som amatörer.
Tjugo stycken personer antogs och medverkar i  den mångsidiga utställningen som bjuder på många olika uttryckssätt och tekniker.

Medverkande, alla med anknytning till Åstorps komun:
Marianne Somming, Rehn Sven Persson, Ann Sophie Nymberg, Anna-Karin Persson, Elisabeth Ahlberg, ,Ida Prisell, Ingrid Celin, Alice Stephan, Daria Kotsar, Marta Andertun Thomasson, Ruth Andertun Thomasson, Lie Svennbeck, Sakiba Sijaric, Kristoffer Granat, Elna Bengtsson, Danil Astafjevs, Tatjana Astafjeva, Cristina Gargård, Christer Öhrn och Lisbeth Jönsson.

Julutställningen pågår till den 11 januari 2024.
Öppet måndag– fredag kl. 8.00 till 14.00. Stängt röda dagar.


Välbesökt vernissage på Helsingborgs konstförenings julutställning i Karantänen

Helsingborg 231202
100 konstverk fyller väggarna på Karantänen intill Gröningen i Norra hamnen i Helsingborg.
Helsingborgs konstförening bjöd in 50 konstnärer att ställa ut vardera 2-4 konstverk, beroende på dess storlek. Det blev en lyckad kompott av måleri i olja eller akryl, teckning, skulptur, textil och fotokonst. Lokalen fylldes snabbt av såväl medverkande konstnärer som nyfikna besökare. Utställningen kan ses på tider som annonsen härunder förkunnar...Framtidens kulturbärare sprider
glädje i konsthallen

Åstorp 231130
– Alldeles underbart, sade Askungen om den kreation som mössen skapade till hennes bal. De lovorden stämmer perfekt på Kulturskolans utställning i Konsthallen på Åstorps bibliotek. Sju till tolvåringar har under konstnären/konstpedagogen Gertrud Alfredssons ledning skapat en berörande, fantasifull utställning med hopp för framtiden.

Alla har jobbat under temat: Skymningsland men även andra projekt under året har hittat hit. Över tjugo stycken konstelever har gemensamt arbetat fram bildverk eller skulpturer medan andra har jobbat solo mot samma målsättning.
Mitt på golvet står en piedestal full av klurigt, lurigt blänkande lergods.

Meterstora bildverk på masonit, grundmålade av dem själva är fyllda med målade eller utklippta gestalter. De är förvånansvärt rena och balanserade i sin underbara fantasifullhet. En målning är så välgjord och nyskapande att det borde passa Liljevalchs konsthall i smaken!  

Andra har hållit sig till ivrigt berättande teckningar bl.a. om en räv som hotar katter.  En del som älskar att klippa har förgyllt målningar bl.a. med fjärilar av papper. Vissa av de mindre målningarna bär på den mystik, som de flesta i den åldern älskar.

Det är svårt att inte bli berörd, ett eftersträvat epitet bland konstproffs.
Alla medverkandes namn finns tillgängligt under utställningen som pågår till januari 2024.

 Vi får hoppas att kulturskolan får fortsätta att leva och blomma i landets 287 kommuner, i Åstorp inom sång, teater, musikinstrument, konst och musikyoga. De behövs – idag mer än någonsin.Konsthallens Christina Andersson och Katarina Gill ställer iordning det sista tillsammans med utställaren Eva Nilsson Berglind från Formargruppen

Julljusen glimmar i Krapperups konsthall

Krapperup 231124
Ta fram ljuset som vilar i mörkret är i dubbel bemärkelse det klokaste vi kan göra! Som symbol för tro, kärlek och hopp är ljuset oslagbar, framför allt i jultid, när våld och krig hotande härjar i vår närhet.

Det känns helt rätt att Krapperups Konsthall nu återupptar en nygammal tradition – ljusfest i jultider!

Läs mer...Eva Larsson

Eva Larsson visar stilrena geometriska labyrinter i spännande omloppsbanor

Ängelholm 231110
Ett konstverk som är dekorativt kan det samtidigt ge ett meningsfullt eller tankeväckande budskap?

Konstnär Eva Larsson, utbildad på Kungliga KonstAcademien i Köpenhamn har länge jobbat med den frågeställningen.
Med uppmärksamma utställningar under årens lopp på bl.a. Malmö konstmuseum, Louisiana, Arken och Lunds konsthall är det nu dags för Galleri Moment i Ängelholm.

Här har hon skapat ett rum för reflektion under titeln ”Tankens geografi”.
Ett par skulpturer i valnötsform står symbol för vår hjärna.
Hur ser det ut i vår hjärna? Finns det en tankens kraft som kan försätta berg, eller?

Hon visar här vår hjärna, registrerade som i kartor med städer, robotar, strålmönster från kosmos, kretskort…
Det är skickligt utförda estetiska, tankeväckande målningar i lekfull geometri, där var och en kan hitta sitt.

Det stilrent minimalistiska möter de geometriska labyrinterna i spännande omloppsbanor.
Vackert och tänkvärt av en erfaren konstnär, tidigare känd för det feministiska projektet Bob Smith.

Eva Larssons utställning ”Tankens geografi” har vernissage lördagen den 11 november och pågår t.o.m. 5 januari 2024.
Vernissage 11 november kl 11-14

Delar av Munkaeleverna som ställer ut på Galleri Moment

UFO:n gästar Galleri Moment

Ängelholm 231026
Det är alltid lika roligt att se vad Munka Ljungbys konstskoleelever hittar på! Det finns en smittsam kreativ energi och framåtanda hos dessa elever, år efter år!
Vi tog oss en snabbtitt på två årselevernas utställning kring temat UF0 på Galleri Moment inför den kommande kulturveckan med start den 27 oktober.

De sjutton utställarna var då i febril aktivitet med hängningen och sökande efter rätt podier för lergods och specifika objekt. De flesta tekniker syntes representerade. Kreativiteten tycktes flöda i såväl textila, roliga gestalter som i träobjekt och målningar.

På en vägg såg vi bl.a. ett udda, spännande verk med papiermaché komponenter klättrande på ett nät. En krälande utomjordig med dolt ansikte i monumental format, tillverkat i trä med papperslindningar, fick oss sedan att tvärstanna. Det var en mångtydigt, smart skulptur av Raffafay Abrar.

Papperslös kallade han den. Det var som utomjordingar han och hans familj kände sig som nysvenskar!

Ena anna spännande nyskapande idé på temat var en installation av Markus Solälv. Han hade fyllt en hel vägg med gamla landskapsmålningar som han hittat på loppisar och lagt in dolda eller tydllga ingrepp av utomjordiska härjningar över eller under jord.

Det tycks bli en bli en omtumlande, spännande och nytänkande utställning som väntar på Galleri Moment – en utställning för hela familjen, även de allra yngsta!Sköna bilder under ytan

Havets andetag – Joanna Holmgren ställer ut i Klippans konsthall

Klippan 231020
Nya sköna världar öppnas när kreativa fotokonstnären Joanna Holmgren gör eleganta, säkra djupdyk i den tysta världen under ytan. Tidlöst svävar vackra kvinnor i viktlös koreografi, likt undervattensälvor i vajande lyriskt sköna undervattensmiljöer. I ett av motiven ser regulatorn ut som en mikrofon och kvinnan som en sångerska under vatten. I andra verk bär modellerna glamorösa aftonkläder.

Läs mer...Fr.v. en av Page 28:s grundare Ebba Sandin Sundqvist, Magnus Ragnvid och kultur- och fritidschefen
Arne Amrén

Page 28 – 2023 års pristagare i fotografen Magnus Ragnvids stiftelse

Klippan 231013
Gränsland heter den spännande och suggestiva utställning av Olof Behrens som breder ut sig i Klippans konsthall. Ett passande namn även vid stipendieutdelningen av Klippansonen och fotografen Magnus Ragnvids insamlingsstiftelse som gick av stapeln fredagen 13 oktober! 

Det är en behjärtansvärd och starkt behövlig stiftelse, till hjälp, stöd och uppmärksamhet för unga kreativa HBTQI+personer, verksamma inom olika kulturyttringar som konst och musik.

Många kategorier tycker sig bo i ett gränsland utan egentlig tillhörighet, som känner sig utelämnade, ensamma och har svårt att göra sina röster hörda.
En särdeles viktig sådan är det unga regnbågsfolket och dess speciella behov i en skrämmande konservativ värld.

Det var gott om folk som minglade och dinglade med alkoholfri champagne i väntan på prisceremonin.
Detta stiftelsens andra år sökte 22 stycken det eftertraktade årliga stipendiet på 25 000 kronor. Projektet skall vara unikt och pengarna skall gå där de gör nytta är en av kriterierna.

I år var det Malmöbaserade Page 28, dess mötesplats/bokhandel som fick äran att mottaga de 25 000 kronorna. Den representerades av en av Page 28:s grundare Ebba Sandin Sundqvist som jobbar tillsammans med Page 28:s andra entreprenör Lou Mattel. Samt en stor mängd volontärer inte att förglömma…

– Vår mötesplats har gjort stor skillnad. Nu har vi ett sammanhang och en samhörighet. När det är jobbigt har vi likasinnade som lyssnar och förstår. Vi måste få spy ut vår ångest, få uttrycka oss!

Vår vision är ett tryggt queerhouse, där olika konst- och kulturverksamheter tar plats under samma tak, berättade Ebba.

På plats denna dag var, förutom den prominenta stiftelsestyrelsen,  representerad av namnkunniga Emma och Henrik Zetterberg, Mariette Hansson samt kultur- och fritidschefen Arne Amrén och en representant för svenska kyrkan. Det var glada, stolta  och positiva tongångar för Magnus Ragnvids stiftelse och stipendiaten Page 28:s lyckosamma arbete.  

– Kan man göra världen lite bättre, ge alla en chans att höra och synas, sopa bort hindren och försöka ge grogrund till drömmar är det fantastiskt. Page 28 ger framtidstro och det är precis det vi behöver nu i en värld full av hotande svarta moln, sade kommunens Arne Amrén som tillsammans med Klippans konsthall och Svenska kyrkan stod för evenemanget. 


I publiken syntes delar av stiftelsens namnkunniga styrelse – Emma och Henrik Zetterberg och Mariette Hansson.Quilty i Kvidinge hembygdshall

Efterlängtat besök i Kvidinge hembygdshall vid höstens första torsdagskväll

Kvidinge 230921
Även om det blommar i trädgårdarna vet man att hösten är i antågande när torsdagskvällarna i Kvidinge hembygdshall sätter fart efter sommaruppehållet.
Först på plan är den ständigt efterlängtade Quiltykonserten. Få svenska band inom den irländska folkmusiken har hållit ställningarna som Quilty som firar trettioårsjubileum i år.

Läs mer...Samaneh Roghani

Vernissage på Champions of Freedom på Åstorps kulturfredag

Åstorp 230914
Våldsbrottet mot den 22-åriga iranska kvinnan Mahsa Amini som torterades till döds för att hon bar huvudschalen fel, skakade och förfasade en hel värld förra året.
Kvinnokampen för rättvisa i ett reaktionärt samhälle som Iran, där mäns maktutövning mot kvinnor är så genomgripande  att varje rörelse och tanke kringskärs av censur och förbud, är aktiv och stark.  Drivkraften är stor i deras strävan efter j jämställhet, mänskliga rättigheter och att få bestämma över sin egen kropp men vi hör mycket lite av deras kamp. 

Läs mer...


ANNONS
Klicka i logotyperna
för vidare länkning
till vår a sponsorer

www.astorp.se
To be a Man

Ett fotoprojekt av
Erich Hörtnagl
24 06 20 – 24 08 11


Vernissage 26 juni 17-20

Dialogföredrag mellan Erich Hörtnagl och Torvald Berg kl 19.00
Upprepas 27 juni kl 19.00

Förbokning: torvald.berg@me.com
(obligatirisk)

www.christianberg.seDin bästa affär
Galleri Oscar • Konstgalleri
Lönhultsvägen 58
263 94 Mjöhult
070-29 19 111
info@gallerioscar.se
www.gallerioscar.se

Kommande utställning

Elisabeth Brenner Remberg
Textila Nätverki

27 juli – 11 augusti

Öppettider under utställningarna:
fredag, lördag, söndag
Kl 13 - 17Med stöd från20 årsjubileum

15 juni - 16 augusti

______________

I Atriet:Malin Palm
Måleri

20 juni – 28 juli
Ingen aktuell utställning

www.galleriskelderhus.seÖrkelljunga konstförening
& konsthall

Ingen aktuell utställning

Örkelljunga Kulturhus.
Med stöd från
Sveriges KonstföreningarIngen aktuell utställning
Susanne Arwin
Måleri, glas, textil

29 juni - 4 augusti
Ge dina bilder den inramning
de förtjänar. FENIX FRAMES
Maglabyv. 236 • Maglaby
Tel. 0706-70 68 01
Ingen aktuell utställning

www.hillesgarden.se0768-20 64 70
tomas@montelius.net