Caroline Färnström

På ena sidan alltid den andra

Klippan 230317
– Allt som finns i mitt huvud och hjärta, registreras och kan sedan hitta en plats i mina verk. Mitt konstnärskap bottnar i ett lustfyllt uttrycksbehov, en lek i färg och form, säger en pigg konstnär vid namn Caroline Färnström.
Lördagen 18 mars  bjuder in till Caroline vernissage på sin utställning utställning ”Mellan oss” på Klippans konsthall.
Tittar man Carolines långa CV med en 45 årig yrkesverksamhet som konstnär i bagaget, tycks hennes sökande inom konstens gyllne ramar oavbrutet förnyas med nya kunskaper.

Carolines utbildning som startade på Grafikskolan Forum i Malmö har bl.a. kompletterats med studier till folkskollärare, kurser på Dramatiska institutet samt konstvetenskap 60 p  och en fil.kand. i beteendevetenskap.
Det sistnämnda bör Caroline kunna dra nytta av rent generellt i sitt konstnärskap men kanske allra mest, när hon i denna utställning uppmärksammar det som sker mellan människor, djur och natur.

”Mellan oss” är titeln på utställningen där hon visar sitt tema i akrylmålningar och olika grafiska tekniker.
Temata och serier i grafik, måleri, foto och databaserad konst är basen i hennes vardag som konstnär.
”På ena sidan alltid den andra” skriver Caroline en av de trycksaker som producerats om hennes konst. Och visst är det så…

Det finns alltid ett mellanrum som skall fyllas mellan två parter. Mellan människor, djur, natur, former och färger…

– Eller ett samtal mellan mig och betraktaren, säger Caroline som vi träffar mitt i hängningen.

Säreget känslosamma färgetsningar av människor i olika nära vardagssituationer, fångar blicken och stannar kvar i dess känsloladdade skönhet. Intill hängs det upp färgstarka abstraktioner i akryl, som uttrycker tillstånd. Figurer anas, gärna florerar de under en fiktiv vattenyta.
Små svartvita tavlor i kartongtryck ger liv åt Östgötaslättens landskap och skapar kontrast till målningarnas färgflöde.  Små uttrycksfulla porträtt blickar ut från röran på golvet. Ett annat blickfång väntar på uppmärksamhet rakt fram. Det är en ensam ros med en blomknopp. Kan blommor kommunicera? Fylla mellanrummet dem emellan?

Träd i rätt jord kan ju kommunicera med rötter… Allt är upp till betraktaren.
Oavsett vilket, är Caroline Färnströms ”Mellan oss” en starkt variations- och upplevelserik utställning med utsökt grafik!

 Caroline Färnströms ”Mellan oss” med vernissage på Klippans konsthall
lördag 18 mars pågår fram till 30 april. Gitt Grännsjö

Gränslöst spännande och energirikt konstnärsskap i Örkelljunga kulturhus

Örkelljunga 230317
Gitt Grännsjös utställning på Örkelljunga kulturhus liknar en välfylld skattkista, späckad av oväntade, inspirationsrika bildverk och objekt.
Sällan har jag skådat en så spännande, hoppfull bildvärld, där kompositioner av färger, former och material skapar så effektfulla, laddade, oftast tredimensionella färgstarka bildrum.

Sköldar av pilgrenar i Fiber Art, hopknutna med lintrådar, strån av målad textil och band, möter besökaren på ena långväggen. Stora undersköna, färgstarkt välbalanserade applikationer med symaskinsbroderi skapar stämning i hela galleriet. Bildspråket är mångfacetterat, skapar en känsla av att äventyrligt vilja gå in i bildrummet.

Plexiglaslådor med pastellfärgade collage av perforerade papperskomponenter på distanser till akvarellbotten har en tredimensionell effekt som ger en skir, drömlik framtoning. Det papper som används i olika bildverk är emballagekomponenter och kartong som perforeras och målas på bakgrunder av neonfärg.

Underfundiga objekt i form av små kåtor, höljda i plexiglastorn ger andra positiva intressepilar. Över byggena, såväl objekt som bildkonst, svävar ett rikt trådregn som ger en livfull textur. Denna utställning kan ingen gå oberörd ifrån.

Gitt Grännsjö har nu varit yrkesverksam konstnär i över femtio år, efter bl.a. femårig utbildning på Konstfack, är ständigt på hugget. Förr vävde hon bildvävar och mattor bl.a. till Märtha Måås Fjetterströms ateljéer.

– Skador på två fingrar, har fått mig att sluta med vävandet, men jag som älskar att experimentera hittar ständigt nya uttrycksmöjligheter, säger Gitt som mer än gärna utmanar i finmotoriska arbeten och udda material.

Förutom en mängd utställningar hemma och utomlands, har Gitt Grännsjö utfört uppmärksammade offentliga uppdrag. Hennes konstverk syns bl.a. på Laholms bibliotek, stadshus och dagcenter samt i kapell, kyrkor och på sjukhem.

 Gitt Grännsjös utställning på Örkelljunga kulturhus med vernissage 18 mars pågår t.o.m.8 april.Jerker Andersson

Från det kollektiva tänket till det individuella...

Ängelholm 230317
Tiderna förändras och vi med dem. Samhällets skiftningar och strukturer skiftar  så snabbt och ofta att vi inte hinner med att få en överblick i alla skeenden.
Vi måste kunna se bakåt för att se framåt – i stort som i smått.
Det vi glömmer eller har glömt, kan ibland ett annat öga registrera och få oss att minnas – kameraögat.

I bildberättelsen ”Domicile” presenterar fotografen Jerker Andersson en svartvit bildserie förändringarna i hans eget barndoms villakvarter Kristineslätt i Falkenberg.

Vernissage på Galleri Moment lördagen den 18 mars.

Jerker Andersson låter bilder av villor och natur få tala för sig själva utan mänsklig närvaro.
Bilderna spänner över flera decennier - från sextiotalet då fortfarande den svenska modellen med folkhemmet och vikten av gemenskap frodades i kollektiv anda – till idag.

Jerker Andersson, född 1966, har lagt in föräldrarnas foton från 1961 i utställningen, den tid då familjens villa byggdes. Seriebyggt för arbetar- och medelklassfamiljer enligt den tidens anda…
Titeln på utställningen, Domicile (hemvist), är en honneur till Jerker Anderssons pappa Ingmar som var lärare i romanska språk.
Bilderna från utställningen är fotograferade mellan 2006 och 2016.

 – Det är ingen nostalgisk resa. Men fotografering är ett språk, där tiden viskar.

Det gav mig en möjlighet att dokumentera samhällsförändringar. Jag själv formades och påverkades av gemenskapen, solidariteten och ideologiskt polemiska debatter under sjuttiotalet. Den medelklassuppväxten gav mig självförtroende och hopp. Men det var absolut ingen självklarhet för andra i samma stad. Jämställheten lyser fortfarande med sin frånvaro.
Jerker berättar, att från början såg både villor och trädgårdar likadana ut. Staket och häckar mot gatorna tilläts inte. Enhetlighet var ett nyckelord.
Idag uppvisas en stor variation i såväl fasader som trädgårdar. De materiella skillnaderna mellan då och nu speglar ett bredare ekonomiskt skifte.
Dåtidens strävan efter kollektivism har idag förvandlats till individualism.

Jerker Andersson är utbildad på Fotohögskolan i Göteborg 1989 – 93.
Förutom utställningar arbetar han med reportage- och porträttfoto, workshops samt undervisar i fotografering.

Bildberättelsen Domicile på Galleri Moment med vernissage 18 mars
pågår t.o.m. 15 april.

Lis Kläpp

Tidlöst, balanserat i strålande kolorit

Munka Ljungby 230224
Energier, rytmer, klanger anas i Lis Kläpps spännande, slösande koloristiska bildvärld. Det är expressiva, abstrakta oljemålningar hon bjuder på, där berättande symboler i form av djur, träd eller människor håller i taktpinnen.
Färger, former och figurativa element lever i ett tidlöst, balanserat samspråk i en levande, mångfacetterad bildvärld, där det ljusa, positiva gärna hittar sin plats.

Associationer, drömmar och naturintryck, hämtade ur minnesbankens klara, suddiga eller omedvetet förändrade sinnesintryck, växer fram på stora dukar. Först förlagor i det lilla formatet i blandteknik, därefter för vidare befordran till äggoljetempera/oljemålningar.

Lördagen 25 februari har Lis Kläpp vernissage på oljemålningar och pappersförlagor i blandteknik på Galleri Skelderhus kl. 13–16.

– Jag målar min samtid, en blandning av intryck och oro. Färgerna upplever jag om musikaliska klanger, laddade med stämningar och känslor säger Lis Kläpp som värnar om ett avskalat, reducerat bildspråk som är hennes eget.

Formerna ger rörelsen, de väl valda färgkombinationerna stämningen. Att Lis även är en skicklig grafiker syns på det renskrapade i färgflödet.

– Jag bryter upp, lugnar ner, bearbetar ett kaotiskt motiv i äggoljetempera…

Efter fyrtiofem år som yrkesverksam konstnär vågar jag ta ut svängarna och experimentera, säger Lis som avverkat hundratals utställningar i Sverige, Danmark, Tyskland och Tjeckien.
Lis Kläpp är representerad i ett flertal konsthallar bl.a. Malmö- och Kalmar.

Lis Kläpps utställning på Galleri Skelderhus med vernissage 25 februari  kl.13 pågår fram till 26 mars. Invigningstal kl. 14.  
Öppet lördagar och söndagar kl. 11- 16 eller enl.ö.k.Jucivaldo Tavares

Jucivaldo Tavares  konst bejakar livet

Ängelholm 230218
– Jag vill måla hela världen, lilla mamma!
Den klassiska repliken i gamla filmrullen Rännstensungar sitter som smäck, passar fint för att beskriva konstnären Jucivaldo Tavares`syn på sin konstgärning.
Den stora skillnaden är att han inte bara talar till sin mamma utan till alla världen över. Brasilienfödde Jucivaldo, uppvuxen i en känd gammal släkt har såväl portugisisk som indianskt och afrikanskt blod i sin gener.

Den 18 februari var det vernissage på Jucivaldos glödande heta koloristiska olje målningar på Galleri Moment.
Fulla av kontraster, det heta tropiska uttrycksfulla kontra det svala nordiska, utfört i expressiv, abstrakt anda, sjuder utställningen av livs- och skaparglädje. Figurativa element och geometriska former ger spännvidd till primärfärgernas flödande, rena uttryck.

Jucivaldo Tavares  har lyckats hitta ett eget bildspråk för att nå fram med det han vill förmedla.

– Jag vill påverka, förändra, bidra till nya känslor hos betraktaren. Bildmässigt söker jag skapa balans i ett kaos…

Är fascinerad av det svenska pastellen, fortsätter att utveckla den som kontrast till mina varma färger. Vill inte fastna i en viss tid eller kultur, älskar den svenska disciplinen. Inspiration hittar jag framför allt i musiken men även i resor och meditation, säger Jucivaldo som sedan 2007 bor i Lund, där han även är verksam som bildlärare.

 Jucivaldo Tavares, utblldad på Museum of Modern Art i Salvador och på Sao Paolo Museum of Art, har ställt ut i  såväl USA, Österrike och Italien som Holland och Frankrike förutom på ett flertal svenska gallerier.

 Jucivaldo Tavares utställning på Galleri Moment pågår t.o.m. 11 mars.Johan Sundgren

Johan Sundgren –
en framgångsrik representant för dagens dokumentärfotografer

Klippan 230128
Fotot minns och påminner när minnet sviktar…
Det är ett av många kluriga citat som beskrivit vikten av fotots särställning i historien.
Att fånga ögonblicket, beröra och konstnärligt presentera resultatet är en på konstform som kan påverka våra sinnen och medvetandegöra vårt samhälle av idag. I stort som smått, idag, i morgon…

Johan Sundgren med vernissage på Klippans konsthall lördagen 29 januari är en framgångsrik representant för dagens dokumentärfotografer inte bara härhemma utan world wide. Denne mans andra hem är Mexiko, där han fick sin första treåriga fotoutbildning – ett kulturellt Mekka som han ofta återkommer till.

 Idag har Johan varit verksam i 23 år med en osedvanlig rik skörd av priser och stipendier från Sverige, Turkiet och Mexiko.  Bl.a. ett femårigt arbetsstipendium kan ses som ett konkret bevis på en begåvning över det vanliga.

– I Mexico finns humor och kontemplation och ett levande kulturliv, trots att det politiska turerna oroar mer och mer.

Mexiko balanserar idag mellan explosivitet och tystnadens tyranni.

Jag söker, letar och forskar för att hitta mitt eget bildspråk. Vill hitta det unika, ge varandra, tittaren och jag, någonting nytt i ett enda moment.

Det har Johan sannerligen gjort, bl.a. i sina utsökta fotoböcker. I titlar som ”Limbo,” där han berättar sopsamlares vardag och i den senaste ”Justice persuit” som behandlar åklagarmyndigheten.

”l lampans sken” är ett annat unikt, ömsint tidsdokument som visar ett äldreboende, där starka, levande porträtt av spännande individer tar plats. Alla har en egen identitet och värdighet, ett befriande dokument till skillnad trotsande medias rådande ålderism.

– Jag jobbade i hemtjänsten på Södermalm under flera år. Det var inte bara jag som plåtade dem. De själva tog bilder av mig i aktion, säger Johan som när vi tittar in dagarna innan vernissagen, selekterar sina vardagsrealistiska bilder bland foton som visar terrorns ansikte. Samtidigt visar kollektionen Janusansiktet av honom själv som dokumentärfotograf.

Det mjuka vardagliga och terrorns röda skynke…

Ögonblick som fastnar…

Christina Berglund

"Översvämning" på Galleri Moment

Ängelholm 230120
När mardrömmar besannas, i stort som i smått, och verkligheten visar sitt fulaste, otänkbara tryne, väcks ett passionerat intresse av att påverka och åskådliggöra vad som pågår.
Sätta ögat på eländet…
Drömmar, mardrömmar, verklighet i en salig röra…
Konstnärer inom bild, konst, teater, litteratur och musik har i sin yrkesverksamhet möjligheten att göra just detta, visa sitt personliga gehör för det som sker i världen och härhemma.
En av dem är Christina Berglund som nu visar utställningen ”Översvämning” på Galleri Moment i fotocollage/montage.

Christina Berglund har en lång konstutbildning i bagaget med tonvikt på måleri - bl.a. fem år på Kungl. Konsthögskolan.
Idag är kameran främsta byggstenen i arbetsprocessen. I likhet med dadaismens, kubismens och surrealismens pionjärer använder Christina  fotocollage/montage för att ifrågasätta och belysa vårt samhälle och omvärlden.

Hennes teknik är inte det digitala pusslandet med foton utan det enkelt primära: Ett manuellt pussel med klippa ut och klistra in.

 – Bilderna till denna utställning är min egen betraktelse av tillvaron av idag – en hyllning till skogen. Startskottet till temat ”Översvämningar” var mina mardrömmar om olika översvämningar.

Mardrömmarna minskade men temat gick vidare till intryck från dagsfärska nyheter.
Nyheterna visar oss en ny skrämmande verklighet, präglat av oväder, översvämningar och torka över hela världen.

Små fragment, spår och tankar, drömmar, minnen samt inte minst nyheter skapar inre bilder som utvecklas och förändras i en fortgående process, alltefter nya referensramar.

Tekniken passar mig, detta att klippa ut och klistra in i ständig förändring under processens gång. Nya upplevelser kan rubba den ursprungliga tanken och leda framåt. Jag vrider och vänder på aktuella teman och vinklingar. Processen med det manuella hantverket triggar fantasin och skapar en känsla av ett ständigt förändringsarbete, säger värmländska Christina, som redan som barn fascinerades av skogens magi.

Denna magi får vi del av i denna utställning. Skogen har huvudrollen, människan regissören i bildberättelsen. Formspråket är elegant, rent och ibland udda. Symboliken med mänskliga händer och fötter i skilda åtbörder kring de inre skogsmotiven, människan som skövlare eller kramare, vädrets makters intåg, allt kan associeras alltefter behag. Naturen i människan eller människan i naturen?

 Christina Berglunds utställning ”Översvämningar” med vernissage 21 januari på Galleri Moment pågår t.o.m. 11 februari.
Kajsa Palmquist

Bra vibrationer på Galleri Hattlösa

Förslöv 230106
Nya sköna världar öppnas där alltet - rymden med dess planeter, månar och ufon, omfamnar betraktaren, när Galleri Hattlösa  slår upp porten till årets första utställning. Vernissage trettondagen 6 januari kl. 17 – 20.
Kajsa Palmquists suggestiva bildvävar bjuder på ett lätt svindlande, vackert möte som sätter fart på torkade, fantasivissnade tankerötter.
Redan i hallen visar skira fantasifulla maneter i taket att Kajsa Palmquist är i farten.
Hela livet har Kajsa sysslat med färg och form, sökt och hittat ett alldeles eget signum.

Efter Konstfack har Kajsa Palmquist mestadels arbetet med inrednings- och möbeldesign.Bl.a. har hon inrett Börshuset i Malmö för att ta ett exempel  av många av hennes decennier långa arbeten med design för offentliga miljöer.

Sedan pensioneringen har hon utvecklat ett bild- och skulpturspråk, där bl.a. numera infärgade plastremsor är ett huvudverktyg. Med hjälp av genomskinlig plast för print, skärs remsor som flätas och träs till en väv över ark av spraymålade motiv i tre lager, där varje skikt färgläggs för sig.

Färgskalan är minutiöst  och professionellt medvetet utarbetad för att uppnå känslan av tredimensionella effekter och få motivet att förändras allt efter distans och ljusförhållanden.

Matt och blankt leker tafatt. Olika färgsekvenser skapar liv och ger nya dimensioner.
Motivet förändras om man går nära, på avstånd eller till höger eller vänster.
Den lever sitt eget liv i en värld där det platta kan byta ansikte och bli skulpturalt, där glöd, vibrationer och färgmättnadsgrad mattas eller förstärks.

– Jag ger betraktaren en del av en helhet. Hjärnan får fylla i resten, säger Kajsa Palmquist som älskar sin unika arbetsprocess, där det ena föder det andra.

– När färgerna sakta glider intill varandra och lägger sig på plats och börjar sjunga, då är det väl använd tid, säger Kajsa, inspirerad av rymdforskning och strålningsfrekvenser.