Åsa Ormell vid drejskivan

Årets Industriminnespris går till
Wallåkra Stenkärlsfabrik

Wallåkra 210602
Ser du en eldkvast från Wallåkra Stenkärlsfabriks skorsten är det ingen påskkärring som är i farten. Det är bränningen av det handdrejade lergodset som börjar bli klar i den stora koleldade rundugnen. I den kulturhistoriska miljön på Wallåkra med unika fyndigheter av stenkol och lera möts dåtid och nutid i symbios. Hela produktionskedjan kan besökaren följa – från traktens lerfyndighet till färdiga produkter av brunglänsande krukor och krus…

Det går även bra att prova att dreja för hand i den 150-åriga verkstaden eller varför inte ta en smakbit på krogen i Magasinet. Glöm inte att sedan ta en upplevelserik rundtur i de natursköna omgivningarna! Fabrikens geografiska läge är klassat som ett riksintresse för kulturmiljöer. Naturreservatet Borgen intill är beskrivet redan av Linné i hans ”Skånska resa”.

Det är ett med andra ord fullödigt koncept, där Wallåkra Stenfabrik från 1864 med bevarade traditionella metoder har utvecklats till ett besöksmål i tiden, där man kan uppleva, äta eller köpa något som minne. Ända sedan starten har fabriken varit en av tillverkarna av bl.a. Höganäskrus med dess unika formspråk och saltglasyrer.
Wallåkra Stenkärlsfabrik är ett högst levande kulturarv som stärkt NV Skånes position inom vår svenska keramiktradition.

SIM Svenska Industriminnesföreningens utmärkelse
”Årets industriminne 2021" tillföll med rätta Wallåkra Stengodsfabrik.


Utmärkelsen som utdelades första gången 1995 syftar på att uppmärksamma vårt industriella kulturarv och de viktiga insatser som görs för att vårda och bevara detta. Bakom utvecklingen av Wallåkra Stenfabrik står Åsa Orrmell med personal.
Hennes insatser, ses av SIM som ett utmärkt exempel på ett entreprenörskap i tiden. Likt fabriksugnen brinner hon för sitt VD-jobb och ger järnet för att Wallåkra Stenkärlsfabrik skall överleva även i framtiden.

– Dalarna har sina dalahästar, Småland sitt konstglas, Skåne leran, säger Åsa Ormell som inte enbart är glad över egna utmärkelsen utan att framför allt att vikten av det industriella kulturarvet nu kommer upp i ljuset för allmänheten.

Hon tackar alla som ligger som ligger bakom detta pris: Sv. Industriföreningen, Skånes hembygdsförbund, familjen, personal och besökare.

– Då var det dinosaurierna som satte sina avtryck i leran – Nu är det vi!...


Text: Ann Christine Montelius
Foto: Wallåkra Stenkärlsfabrik