Eva Olsson och Heba al Akkad

Två kulturer möts i bildspråk

Ängelholm 200723
Två kulturer möts i bildspråk med vitt skilda uttryck och tekniker på utställningen Livs-krafts-ilska i Gamla rådhuset, arrangerad av Galleri Moment. Konstnärerna Eva Olsson och Heba al Akkad har funnit varandra i resp. bildvärld, tankebanor och målsättning och ställer ofta och gärna ut tillsammans.

Medan Heba jobbar, starkt koloristiskt, expressionistiskt, gärna surrealistiskt med ytor och strukturer, är linjen, rörelsen och ögonblicket närvarande i Evas avskalade målningar, där teckningen är huvudspråket.

– Vi ser utställningshallen som en gemensam målarduk som vi tillsammans söker balans i. Vi är båda konstnärligt högskoleutbildade med tränade ögon.

Innan vi kör igång med en utställning försöker vi hitta den röda gemensamma tråden i de projekt vi jobbar med just nu. Vi tolkar varandras arbeten. Heba arbetade med att ilsket uttrycka tankebanorna kring vad vi stoppar i oss. Jag sökte livskraft i naturen, vill förmedla energi och trygghet – därav namnet
Livs-krafts-ilska, berättar Eva Olsson.

– Kvinnan, flickan och barnet är centrala figurer i bådas våra verk. Denna utställning tar fram tankar och funderingar kring människans förhållande till naturen. Det handlar om sårbarhet och styrka, uppbrott och att ta sig vidare samtidigt som det visar en önskan och ett sökande efter balans och harmoni, berättar Heba al Akkad som upplevt ett helt annat konstnärsklimat i Syrien.

– Var man utbildad konstnär var det alltid ens huvudyrke. Här är det många som  jobbar med annat också för sin försörjning. Kommunala gallerier finns inte heller i Syrien. Här finns fler plattformer.

Men trots  att  Eva och Heba är varandras motsatser med olika bildspråk är de som ler och långhalm,. De möts  i  konsten och bildspråket med strävan att lyfta varandra och se kontrasterna dem emellan som en tillgång.

 Utställningen Livs-krafts-ilska på Gamla Rådhuset i Ängelholm pågår
28 juli– 15 augusti