Jörgen Platzer

Spantspjärn, en symbolrik utställning på
Galleri Skelderhus

Munka Ljungby 210903
I utställningen Spantspjärn med vernissage lördagen den 4 september på Galleri Skelderhus, åskådliggör konstnären Jörgen Platzer sina existentiella, filosofiska funderingar i en installation med rodden som metafor och handling.

– Rodd som gestaltande handling. Eller helande ritual. Eller kanske ett äventyr? Att ta sig fram på en flod är att färdas på en urgammal led genom ett samtida landskap. Det är det ursprungliga sättet att ta sig fram på en flod. Roddbåten är det skal i vilket jag för närvarande rör mig i världen. Jag gillar det makliga tempot, lugn och ro! Att ro sig fri. Man baxar fram i sin farkost, sin bubbla, säger Jörgen och tillägger leende:  
– Men det är inte rebusar jag jobbar med. Jag vill att mina verk skall gripa tag, stimulera fantasin!

Jörgen Platzer utbildad på Kungl. Konstakademien på sjuttiotalet har under åren gjort flera stora offentliga verk med känd symbolisk historisk anknytning bl.a. rondellhästen ”Trojansk häst” i Kalmar. Förutom uppmärksammade utställningar och arbetsstipendier är han seden decennier en omtyckt huvudlärare på Ölands konstskola.

Det är i historien, filosofin och mytologin Platzer hittar uppslag eller teman till sina målningar, skulpturer och installationer. Naturen är språkröret.

På galleriets frontvägg hänger ”skrovet” av en roddbåt som försedd med reflekterande flugvingar som i stället för åror. Ett flertal oljemålningar av grönska, kött, sten och vatten samt en videofilm av en man som ror i Kalmarsund kompletterar. En text på en kapaskiva och ett brett kompendium informerar och berättar om hans intentioner med Spantspjärn. Spantspjärn är den del av skrovet, där man hämtar spjärn och kraft för nästa årtag. Ett sådant skulle vi alla till mans behöva i pandemitider.

Jörgen Platzers installation med vernissage lördagen 4 september på Galleri Skelderhus pågår t.o.m. 3 oktober.