Åstorps kommuns kulturpris tilldelades BMZ.se´s redaktion
Ann Christine och
Tomas Montelius år 2016

NÄRINGSLIVSNYTT I KLIPPAN
- klicka här!

NÄRINGSLIVSNYTT I ÅSTORP
• klicka här!

PRESSRELEASE

Åstorp femte bäst på service och myndighetsutövning

Åstorps kommun placerar sig på femte plats i SKR:s insiktsmätning där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) mäter servicenivån i landets kommuners myndighetsutövning.

Resultatet från 2021 års mätning visar att företagarna är fortsatt nöjda med den service de får av kommunen. Åstorp placerar sig på en femte plats bland deltagande kommuner i Sverige.

- I slutet på 2020 började vi arbeta mycket mer strategiskt och medvetet för att förbättra servicen till företagen och utveckla kommunens näringsliv. Vi har gjort många insatser på vägen och jag ser årets fina resultat som ett kvitto på att vi har lyckats, säger Jonas Jönsson, kommunchef i Åstorps kommun.

SKR mäter sex myndighetsområden; serveringstillstånd, brandtillsyn, bygglov, miljö- och hälsoskydd samt markupplåtelse. Det är alla myndighetsområden där företagen har nära kontakt med kommunen.

Insiktsundersökningen är ett viktigt verktyg för kommunerna i arbetet med att förbättra servicen och skapa ett bättre företagsklimat. Undersökningen innebär att företag, som nyligen har avslutat ett myndighetsärende hos kommunen, får svara på ett antal frågor om hur de upplevde hanteringen av sitt ärende. I undersökningen ställs frågor avseende sex serviceområden - information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Kommunen är särskilt starka inom miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll. Även bygglov får ett mycket högt betyg.

- Det är glädjande att vi fått ett högt resultat och jag vill tacka för alla företag som tagit sig tid att svara på undersökningen. Att få direkt feedback från företagen ger oss ett underlag att ha med oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Vi har fortsatt höga ambitioner och fortsätter arbetet med att tillsammans göra vår kommun ännu bättre. En plats där företag kan vidareutvecklas och expanderas samtidigt som vi gör det enkelt för nya företag att etablera sig här, säger Susann Cardell, näringslivsutvecklare.


Nu på lördag den 9 april är det premiär
för Klippans Filmfest på SÅGEN!

Mellan kl 10-22 visas det både korta och långa filmer från hela världen med fokus på barn och unga. Urvalet av filmerna har gjorts utifrån de senaste årens BUFF-festivaler (https://www.buff.se/) i Malmö.

Det blir även en specialvisning av filmprojektet Om allt vore på riktigt - med bl a Lia Boysen och i huvudrollen en ung Edvin Ryding (Young Royals mm) - där det efter filmen blir samtal med filmskaparna kring livsfrågor och den kommande långfilmen. Filmens regissörer Stephane Mounkassa och Stefan Sundin håller sedan även i en workshop kring att skriva manus och regissera film.

Klippans Filmfest bjuder även på spännande filmquiz, filmkaféhäng och en röd popcornmaskin på hjul…

Fri entré. Plats: SÅGEN – Möjligheternas hus (Ängelholmsgatan 7 i Klippan)

Mer info om Klippans Filmfest hittar du här:

www.klippan.se/upplevagora/evenemang/
klippansfimfest.4.839def417f9377e9b5288d.html

https://www.facebook.com/
events/3204440189792753

PRESSRELEASE

Arbetsmarknadsenheten Åstorps kommun
Bidra till en meningsfull vardag och få extra arbetskraft på köpet. På arbetsmarknadsenheten jobbar vi med flera olika målgrupper. Bland annat bedrivs daglig
verksamhet för personer med fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Vi strävar efter att integrera den dagliga verksamheten i samhället i så stor utsträckning som möjligt.
Förutom detta arbetar vi med öppet arbetslösa som behöver komma ut i praktik för att få arbetslivserfarenhet och goda referenser. Här finns en gyllene möjlighet för dig som företagare att bidra till att skapa en meningsfull vardag för någon och hjälpa dem ut i arbetslivet – samtidigt som du får extra arbetskraft!
Vill du veta mer om vår verksamhet och hur vi kan jobba tillsammans med dig som företagare? Varmt välkommen att kontakta oss för ett möte!
Kontakt: Kristoffer Kastén,
arbetsmarknadscoach
Telefon: 042 643 23 eller mail kristoffer.kasten@astorp.se
Mer information hittar du på astorp.se:
Insatser inom arbetsmarknad – astorp.se

Digital WorkWalk – lär känna olika yrken!
Digital WorkWalk är ett koncept som har tagits fram inom Familjen Helsingborg i samarbete med näringslivet i regionen. Syfte är att få ungdomar och arbetssökande att bredda sina kunskaper om yrkesmöjligheter till val samt att skaffa sig bättre information och kunskap om
olika yrken och branscher.
Det digitala formatet, i form av filmer på Familjen Helsingborgs hemsida, är ett komplement till fysiska träffar mellan företag/yrkesgrupper och målgruppen.
Läs mer: https://workwalk.familjenhelsingborg.se

Ukraina och läget i omvärlden
Här hittar du information och länkar om omvärldsläget, vad kommunen och regionen gör just nu. På sidan hittar du även länkar till stöd och information till dig som företagare i Åstorps kommun.
Ukraina och läget i omvärlden - Åstorp (astorp.se)
Omställningsstöd för företag
Regeringen har infört ett omställningsstöd för de företag som fått minskad omsättning till följd av pandemin. Omställningsstödet har förlängts i omgångar och omfattar olika perioder.
Det är Skatteverket som beslutar om och betalar stödet.
Läs mer: Omställningsstöd för företag - Regeringen.se

Besök hos dig och ditt företag
Vi gör många företagsbesök i Åstorp och vill gärna komma till just dig för ett besök. Hör av dig till mig!
Susann Cardell/näringsliv.

Svenskt Näringslivs företagsklimatsmätning
Vi i Åstorps kommun jobbar med att förbättra företagsklimatet. Till vår gemensamma hjälp har vi bland annat Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet.
Varje år skickat Svenskt Näringsliv ut en enkät om det lokala företagsklimatet i kommunen.
Tillhör ditt företag de som har fått enkäten? Svara gärna i så fall gärna på den, vi
uppskattar det.
Att många företag väljer att svara är viktigt för att vi ska kunna utveckla och förbättra vårt arbete.
Ni hittar föregående års enkät och resultat här:

Tingvalla – en port till Söderåsen och Söderåsen 2.0
Sedan den 1 januari 2021 arbetar Åstorps kommun med att utveckla Tingvalla till en ännu mer attraktiv och härlig port till Söderåsen. Platsen håller på att utvecklas så att den blirmer mysig och trevlig att besöka. Projektet pågår till 30 april i år och ska avslutas med en trevlig invigning av platsen. Målet är att Tingvalla ska inspirera våra invånare och besökare till Outdoorupplevelser och
bidra till platsen Söderåsen och Åstorps utveckling.
Tingvalla är först ut i den utveckling på Söderåsen som Söderåsen 2.0 bland annat ska
jobba med. Förutom portarnas utveckling är målet att utveckla Söderåsen till en ännu mer hållbar destination.
Du kan som företagare gå med i nätverket inom Akademi Söderåsen.

Framtidscoachen – kostnadsfri rådgivning
Framtidscoachen är ett samarbete inom Familjen Helsingborg där vi erbjuder dig som företagare kostnadsfri rådgivning/coachning utifrån ditt behov.

Rådgivningens huvudfokus ligger på följande områden: Ekonomi, affärsutveckling,
marknadsföring, avtal, anställa, dig som företagare.
Våra framtidscoacher har mångårig kompetens av affärsutveckling och företagsrådgivning. Auktoriserade rådgivare som kan bidra med kunskap, kontakter och idéer.
Kontakt:
e-mail: framtidscoach@drivaeget.se
Telefon: 042-18 18 20
Läs mer:

Framtidscoachen - kostnadsfri coachning i Familjen Helsingborg
Kanske kan de hjälpa dig att göra ditt jobb enklare!

Affärsutvecklingscheckar för företag
Affärsutvecklingscheckar ska bidra till att öka konkurrenskraften för skånska företag –
och i förlängningen göra det möjligt för företagen att nyanställa.
Läs mer:
Affärsutvecklingscheckar - Utveckling Skåne (skane.se)

Workshops för besöksnäringen
Vi går in i 2022 som förhoppningsvis ska bli ett år fullt med besökare i vår fantastiska region. Vi ser fram emot att träffa er och skap ytor för samarbeten och inspiration. Familjen Helsingborg genomför tre workshops under våren, innehåll nedan med länkar till anmälan:
1 mars
- En hållbar destination är en välbesökt destination (digitalt)
Länk till anmälan: https://app.bwz.se/helsingborgsnaringsliv/b/v
?event=44&ucrc=DF4F678645
30 mars - Sälj, marknadsföring och paketering i en ny värld
Länk till anmälan:
https://app.bwz.se/helsingborgsnaringsliv/b/v
?event=43&ucrc=95F27E2389
27 april - Förbered dig på sommarens stora event - H22 City Expo
Länk till anmälan: https://app.bwz.se/helsingborgsnaringsliv/b/
v?event=45&ucrc=E757910805

Omställningsstöd för företag
Regeringen har infört ett omställningsstöd för de företag som fått minskad omsättning till
följd av pandemin. Omställningsstödet har förlängts i omgångar och omfattar olika
perioder. Det är Skatteverket som beslutar om och betalar stödet.

Läs mer:
Omställningsstöd för företag - Regeringen.se

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar
Har du en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan
du söka Klimatklivet.
Ansökningsperioder 2022:
• Ansökningsperiod 1: 10 februari – 28 februari
• Ansökningsperiod 2: 3 maj – 18 maj
• Ansökningsperiod 3: 23 augusti – 8 september
Datumen gäller under förutsättning att riksdagens budget för Klimatklivet 2022 medger det.
Läs mer:
Klimatklivet – att söka bidrag - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Susann Cardell/näringsliv Åstorp!
susann.cardell@astorp.se

PRESSRELEASE

Personal på Fröhusets förskola i Kvidinge visar glatt upp diplomet med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling som de tilldelats av Skolverket.

Fröhusets förskola i Kvidinge tilldelas utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”

Kvidinge 211123
Vi kan stolt berätta att Fröhusets förskola i Kvidinge har tilldelats utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” av Skolverket.

För att få utmärkelsen finns kriterier som ledning och personal ska arbeta mot och redovisa till Skolverket. När kriterierna är uppfyllda kan skolan när som helst under året ansöka om att erhålla utmärkelsen. Fröhusets förskola ansökte om utmärkelsen och fick den 8 november 2021 ett glädjande besked om att Skolverket godkänt ansökan.

– Det känns väldigt roligt att vi fått utmärkelsen och att vi är först ut i Åstorps kommun att få den. Det är verkligen ett kvitto på allt det goda arbete som vi dagligen gör, säger Veronica Amiri, förskollärare på Fröhusets förskola.

– Ett av kommunens tre inriktningsmål är att verka för en hållbar framtid för vårt klimat, människan och naturen, så det känns roligt att visa att vi aktivt arbetar med frågan och att vi gör det i enlighet med Skolverkets kriterier för hållbar utveckling, tillägger hon.

Hållbarhetstänk präglar verksamheten på
många olika sätt
Att vara certifierad som en skola för hållbar utveckling innebär att verksamheten jobbar med ett helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling. Det handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barnen delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden.

– Vi arbetar med hållbarhet på många sätt, vi spenderar mycket tid utomhus både på skolgården och i naturen, och vi använder oss av återvunnet material. Vi pratar med barnen om hållbarhet och gör aktiviteter för att redan i tidig ålder forma ett hållbart tänk, säger Veronica Amiri.

På Fröhuset arbetar de även med hälsa och välbefinnande, socialt hållbara relationer och att värna om varandra och sin omgivande miljö där även naturen och djuren ingår. Även goda matvanor är viktigt och barnen på Fröhuset har bland annat fått bekanta sig med matcirklar och vikten av näringsrik mat. De har även fått vara med och påverka maten från köket.

– Vi har fått bestämma vad vi ska få för mellanmål, jag har önskat frukttallrik, säger förskoleeleven Alvar.

Arbetar utifrån mål kring hållbarhet
I förskolans läroplan som alla förskolor följer och bygger sin verksamhet efter finns mål som berör hållbar utveckling. På Fröhuset har man även satt upp egna verksamhetsmål.

– Vi har förutom de mål som finns i läroplanen satt egna mål kring hållbar utveckling som berör hela verksamheten och i det arbetet är all personal, såväl pedagoger som städ- och kökspersonal med. Vi vill att hållbart tänkande ska spegla det vi gör i vår verksamhet, stort som smått, för att forma ett samhälle där vi alla tänker och agerar mer hållbart, fortsätter hon.

Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling
1997 startade Skolverket utmärkelsen Miljöskola. Denna utmärkelse fick en ny utformning och en ny inriktning 2004 i utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.


Majvi och Bosse Andreasson

Från Skåne till Lappland och tillbaka på 2 timmar

Kvidinge 211106
I torsdags åkte vi Skåne Lappland tur och retur i sällskap med paret Majvi och Bosse Andreasson.

Denna torsdagskväll i Kvidinge hembygdshall bjöd fruktodlarparet från Tranarp i text och bild på en informativ, familjär resa i genom vårt avlånga land.

– Vi vill uppleva ett nytt landskap varje år. Den här resan gjorde vi 2011 berättade Majvi.

Den enkla scenografin på den lilla estraden bestod av för Lappland typiska prylar – en renfäll på en stol, en färgglad duk och lovikavantar. Det räckte långt för att skapa stämning hos de vänner, bekanta och utsocknes som bänkat sig för att ta del av parets minnesrika upplevelser.

Ett digert bildmaterial med olika stopp från Skåneland till samernas land rullades fram från projektorn.

Andreassons äkta intresse och nyfikenhet för regioners och orters särart, deras faktagranskande och plåtande skapade professionalism till det intima, personligt färgade programmet.

Det var ett befriande opretentiöst program med samma mysiga känsla som hemma i soffan när släktingar sätter på projektorn och berättar om sina semesteräventyr.

En inspirerande kväll med lokala aktörer i gemenskap och gemyt som varmt uppskattades av publiken.


Stålarbetarskulptur i Kiruna


På andra sidan Torne Älv fiskar finnarna

Åstorps kommuns företagsklimat

Varje år mäter Svenskt Näringsliv hur ni som företagare upplever att det är att driva företag i Åstorps kommun. Resultatet för 2020 presenterades den 25 maj. I årets enkätundersökning har vi stigit till 3.36 (3.2; 2019) i det sammanfattande omdömet. Vi har ökat inom flertalet av områdena. Vi jobbar aktivt och systematiskt med att förbättra för er som företagare och har som mål att ni ska bli mer och mer nöjda med våra insatser. Områden som kommunikation och information, skolan och företag, brottslighet och otrygghet, hur tillgängliga är vi, service och bemötande är några av våra prioriterade områden. Årets kommunranking sammanställs av Svenskt Näringsliv och placeringen presenteras i september.

För mer information se: Foretagsklimat.se

Åstorps kommuns företagsklimat

Varje år mäter Svenskt Näringsliv hur ni som företagare upplever att det är att driva företag i Åstorps kommun. Resultatet för 2020 presenterades den 25 maj. I årets enkätundersökning har vi stigit till 3.36 (3.2; 2019) i det sammanfattande omdömet. Vi har ökat inom flertalet av områdena. Vi jobbar aktivt och systematiskt med att förbättra för er som företagare och har som mål att ni ska bli mer och mer nöjda med våra insatser. Områden som kommunikation och information, skolan och företag, brottslighet och otrygghet, hur tillgängliga är vi, service och bemötande är några av våra prioriterade områden. Årets kommunranking sammanställs av Svenskt Näringsliv och placeringen presenteras i september.

För mer information se: Foretagsklimat.se

Den 16 september kommer Åstorps kommun att arrangera "A Sustainable Tomorrows hållbarhets- och framtidskonferens!" Boka in i din kalender! Inbjudan kommer!
Hållbarhets- och framtidskonferensen är en digilog heldagskonferens och kommer att genomföras på Lydinge Golf. A Sustainable Tomorrow är ett nätverk för aktörer från näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi som vill gå från ord till handling i hållbarhetsfrågan med de globala målen i fokus.Varje år arrangeras en gemensam hållbarhetskonferens som livesänds av utvalda hubbar runt om i landet. Konferensens fokusområde 2021 är Regenerative Business, ett systemperspektiv för att skapa mervärde och accelerera positiv samhällsförändring. Perspektivet, som presenterades vid World Economic Forum i Davos 2020, baseras på lärdomar från naturen och fokuserar på skalbara lösningar för att skydda, återställa och öka humankapital, miljö och ekonomiska resurser.

Se hela konferensprogrammet här: https://asustainabletomorrow.com.se

Konferensen kommer att genomföras enligt gällande riktlinjer; Covid – 19!

Destination Söderåsen – du som är inom besöksnäringen -var med på resan!
Inom arbetet med Söderåsen, ett Leaderprojekt med EU-finansiering, har vi skapat en akademi, Akademi Söderåsen. Du som företagare kan gå med i denna genom att öppna www.soderasen.se och välja Akademi Söderåsen. Här kan du registrera dig för att bli medlem. Syftet med akademin är att ge dig möjlighet som företagare att ingå i nätverket där vi tillsammans utvecklar Söderåsen som varumärke.
I akademin kan du gå diverse utbildningar som digital marknadsföring, varumärkesbyggande, hållbarhet med mera. Du har tillgång till den bildbank som vi har på destinationen. Här kan du också ingå i olika nätverk med andra företagare och andra intressenter. Tillsammans gör vi den lokala besöksnäringen lönsam!

Nu rullar arbetet igång med att ta fram en ny utvecklingsstrategi inom Leader
Leader står för en metod som går ut på att tillvarata lokala initiativ och förutsättningar på våra landsbygder. Underifrånperspektivet är starkt och innebär att det är de som lever och verkar i ett område som också ska vara med och påverka utvecklingen där. För att få ta del av EU-medel ska Leader vart sjunde år ta fram en ny strategi, som sätter riktningen framåt. Strategin gör det möjligt för oss att stödja insatser som ses som högt prioriterade och aktuella just i vårt område. Leader nordvästra Skåne med Öresund och Leader MittSkåne Utveckling vill fortsätta utveckla våra gemensamma landsbygder tillsammans inför programperiod 2023 - 2027.
Vill du vara med och ha synpunkter på vad som är viktigt just där du bor och verkar? Hör av dig till oss:
Verksamhetsledare Leader Skåne Nordväst med Öresund: Annika Jönsson. 0709 77 33 33, annika.jonsson@leaderskanens.se

Verksamhetsledare Leader Mitt Skånes utveckling: Ann-Charlotte Thörnblad. 0735 40 54  38, ann-charlotte.thornblad@mittskaneutveckling.se

Processledare för strategin: Monica Frisk. 070 33 65 304, monica.frisk@leaderskanens.se

Naturturism Rönne å och Ringsjön
Tre workshopar riktade till besöksnäring, föreningslivet och markägare!
Under tre måndagskvällar med start i måndagen den 13 september, bjuder vi in till digitala
workshoppar om utvecklingen i Rönne å och Ringsjön, de övriga två är den 20 septembers och den 4
oktober.
Här får du möjlighet att dela dina tankar kring den framtida utvecklingen av området. Varje
workshop inleds med en kostnadsfri föreläsning som ger oss
perspektiv och inspiration från andra destinationer och
entreprenörer inom naturturism.
Tid: 18 00 – 20.30

Anmälan: https://www.esmaker.net/nx2/

s.aspx?id=951c25826010
Mer information: https://astorp.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2021-08-25-tre-kvallar---i-host---om-
fiske--och-naturturism.html

Region Skåne – Affärsutvecklingscheckar!
Ta chansen och möjligheten att söka medel från Region Skåne för utveckling inom digitalisering, internationalisering och hållbarhet! Utlysningen startade den 31 maj! För mer information se:
Affärsutvecklingscheckar - Region Skåne (skane.se)

Vilka skånska företag kan söka finansiering?
Följande kriterier gäller:

·      vill växa
·      har 2 - 49 anställda
·      har en omsättning på 3 miljoner – 100 miljoner kronor
·      har sin ekonomi i ordning

Hur mycket kan sökas?

50 000 – 250 000 kronor
Checken kan finansiera max hälften av kostnaden.

Råd och stöd för företag och företagare under Covid – 19!
Inom kommunen och tillsammans inom Familjen Helsingborg arbetar vi för att underlätta för er företagare på de sätt som vi kan bidra med. På länken nedan hittar du information om detta och även om insatser från Region Skåne och staten.
Råd och stöd till företag - Åstorp (astorp.se)

Kostnadsfri framtidscoachning för dig som företagare! Coachningen utgår från dina behov!
Har ditt företag stött på utmaningar under rådande situation? Behöver ni anpassa er till de effekter pandemin har på er verksamhet? Kanske behöver ni korttidspermittera eller är i behov av ny kompetens? Det finns möjlighet för företag i Familjen Helsingborg att få kostnadsfri coachning utifrån just era behov. Coachning sker av professionella coacher och är kostnadsfritt!

Mer information och innehåll:
Framtidscoachen - kostnadsfri coachning i Familjen Helsingborg
Alternativt anmäl dig på:
Email: framtidscoach@drivaeget.se; telefon: 042-181820
.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare
Ett tips från Åstorps kommuns näringslivskontor –
Ärr du snabb i vändningarna finns det chans till omsättningsstöd för näringsidkare. Se länk

Hjälp till att förbättra kommunens infrastruktur
Är du nyfiken på hur Åstorps kommun ska jobba med trafikfrågor?
Nu finns en sprillans ny trafikplan ute på remiss
och på webben. Genom text, bilder och kartor kan du ta del av
kommunens infrastruktur och framtida planer för
trafikutvecklingen. Du kan också lämna dina synpunkter och
berätta om hur du ser på trafiksystemet i kommunen fram till
den 31 maj.
Under det senaste året har tekniska kontoret i Åstorps kommun arbetat med att ta fram en trafikplan som ska bli en viktig del i den översiktliga planeringen för kommunens arbete med trafikfrågor.
– Åstorps kommun har sedan tidigare ingen antagen trafikplan, så detta blir vårt första strategiska dokument som visar nuläget i infrastrukturen, vilka mål kommunen har med trafiknätet och på vilket sätt vi kan nå dessa mål, säger Alma-Lena Slipac, landskapsarkitekt och projektledare på tekniska
kontoret i Åstorps kommun och fortsätter:
– Förhoppningen är att trafikplanen ska leda till att Åstorps kommun får ett mer utbrett, jämställt och miljövänligt infrastrukturnät. När vi skapar oss en gemensam bild blir det lättare att diskutera åtgärder som krävs för att förbättra infrastrukturen i kommunen.
Trafikplanen finns nu tillgänglig på webben och innehåller text, bilder och kartor om all sorts trafik i Åstorps kommun. Dessutom kan du som bor, verkar eller besöker kommunen lämna dina synpunkter om trafiksystemet och trafikutveckling fram till den 31 maj.
– Vi hoppas att så många som möjligt vill höra av sig med tankar och idéer till oss. De inlämnade synpunkterna kommer redovisas i en sammanställning där relevanta synpunkter kommer beaktas och komplettera trafikplanen. Kommunfullmäktige kommer sedan besluta om trafikplanen ska antas, säger Alma-Lena Slipac.

Så här tar du del av trafikplanen
Trafikplanen är publicerad som en storymap på webben. Den innehåller kommunens infrastruktur i fem olika teman; gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik, motortrafik och godstrafik. Genom text, bilder och kartor kan du ta del av beskrivningar av nuläget men också mål, visioner och planeringsprinciper för varje trafikslag.
Åstorps kommuns trafikplan 2021 som storymap

Så här lämnar du dina synpunkter
Fram till den 31 maj kan du lämna dina synpunkter om trafikplanen via webben. Fundera på vilken typ av synpunkt du vill lämna. Handlar det om gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik, motorfordontrafik eller godstrafik? I den digitala trafikplanen kan du scrolla och dra i kartan tills du kommer till den plats du önskar att lämna en synpunkt på. Mer detaljerade instruktioner finns i trafikplanen:
Lämna dina synpunkter digitalt i Åstorps kommuns trafikplan 2021
Du kan också skicka dina synpunkter via e-post till
tekniska@astorp.se

”Digitala mässor är här för att stanna –
bra för miljön, kostnadseffektivt och mätbart”
Företagardagarna Digital är plattformen där du som företagare i Nordvästra Skåne möter befintliga och framtida kunder i en digital mässmiljö. En egen brandad monter där ni erbjuder chattsamtal,
visa filmer, livesända eller visa förinspelade webbinarium för att informera och attrahera kunderna till just ert företag! Ni får större möjlighet till bättre statistik och insikter än vid en fysisk mässa.
När, var och hur! 7 maj 10.00-16.00 pågår mässan live då alla montrar är bemannade av utställarna. Mässan finns därefter tillgänglig för besökare i fyra veckor på webben men då är den inte bemannad av arrangörer eller utställare. Sker online från dator, surfplatta eller mobil. Vad finns på mässan?
Mässan består av lobby, utställarnas montrar och webbinarium.
Mer information och hur du bokar din monter här:
Anmälan utställare
- Ängelholms NäringslivÄngelholms Näringsliv

Åstorps kommuns upphandlingar!
Offentlig upphandling är en process för inköp av varor och tjänster som görs av offentlig sektor, exempelvis Åstorps kommun. Processen regleras av speciella lagar och regler. Som företagare kan du ta del av vilka upphandlingar som pågår genom att besöka webbplatsen:
Upphandling och inköp
- Åstorp (astorp.se)

Översiktsplan 2021 – uppdaterad information!
Översiktsplanen beskriver hur kommunens mark- och vattenområden ska utveckla på lång sikt. Den nya översiktsplanen, Översiktsplan 2021, sträcker sig till 2040 och förväntas kunna antas av
kommunfullmäktige 2021
. www.astorp.se

Hur skapar vi en bra livsmiljö för dem som bor här om 5, 10 eller 30 år?
Vilka grönområden är viktiga? Vad behövs för en fungerande vardag?
Samrådet är avslutat och vi kommer nu att sammanställa alla synpunkter och bearbeta förslaget till översiktsplan inför granskningen, som kommer att äga rum sommaren 2021.
Då kan du se och lämna synpunkter på det slutliga förslaget innan det överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.
Länk till översiktsplanarbetet:

Förslag till översiktsplan - Åstorp (astorp.se)

REKO – ring – Rejäl Konsumtion!
REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att handla lokalproducerad mat. Konsumenter och producenter på en ort går samman och startar en REKO-ring där råvaror och produkter säljs direkt från producent till konsument. Är du en lokal mathantverkare eller råvaruproducent så gå gärna in och läs om Reko-ring Åstorp och Reko-ring Hyllinge för att se om det kan vara något som passar din verksamhet. För mer information:
REKO Åstorp | Facebook
REKO Hyllinge | Facebook

Näringslivet i Familjen Helsingborg 2021 – en region med stark framtidstro!
”I regionen verkar små lokala företag sida vid sida med stora
koncerner. Flera globala koncerner har valt att lägga sina
huvudkontor i regionen.” Om detta och mycket mer kan du läsa i den bifogade digitala broschyren om näringslivet i regionen. Åstorps kommun ingår i Familjen Helsingborg tillsammans med 10 andra kommuner. Innehållet beskriver bland annat näringslivet med bredd och djup, ett av Sveriges ledande logistiklägen, befolkningsökning.
Läs den digitala broschyren här:
Näringslivet i Familjen Helsingborg – en region med stark framtidstro! | Familjen helsingborg

För företagare med anledning av
covid-19 omsättningsstöd med mera
Här finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Informationen på sidan uppdateras löpande allteftersom åtgärder vidtas.
Mer information:
Regeringen.se

Länsstyrelsen Skåne informerar gällande tillfälliga covid-19-lagen!
Länsstyrelsen sköter tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut. Har du som företagare frågor kring tillsynen, vill Länsstyrelsen Skåne att du kontaktar dem. Mer information
Skåne
| Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

Råd och stöd för företag och företagare under
Covid – 19!
Inom kommunen och tillsammans inom Familjen Helsingborg arbetar vi för att underlätta för er företagare på de sätt som vi kan bidra med.
På länken nedan hittar du information om detta och även om insatser från Region Skåne och staten. Råd och stöd till företag
- Åstorp (astorp.se)

Kostnadsfri framtidscoachning för dig som
företagare! Coachningen utgår från dina behov! Har ditt företag stött på utmaningar under rådande situation? Behöver ni anpassa er till de effekter pandemin har på er verksamhet? Kanske behöver ni
korttidspermittera eller är i behov av ny kompetens? Det finns möjlighet för företag i Familjen Helsingborg att få kostnadsfri coachning utifrån just era behov. Coachning sker av professionella coacher och är kostnadsfritt! Mer information och innehåll:
Framtidscoachen - kostnadsfri coachning i Familjen Helsingborg
Alternativt anmäl dig på:
Email: framtidscoach@drivaeget.se; telefon: 042-181820.

Svenskt näringslivs ranking – enkätutskick!
I början av januari skickade Svenskt näringsliv skickat ut en enkät om det lokala företagsklimatet.
Om du som företagare har fått enkäten, gör din röst hörd och hjälp oss att bli bättre! Svenskt näringsliv gör varje år en enkätundersökning och ranking om det lokala företagsklimatet i Sveriges alla kommuner. Företagare ger sina synpunkter på attityder till företagande, kommunens service och bemötande. Har du som företagare fått enkäten? Gör din röst och var en del i att förbättra företagsklimatet.
www.foretagsklimat.se

För företagare med anledning av covid-19
Omsättningsstöd med mera
Här finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som https://www.regeringen.se/ https://www.regeringen.se/regeringen vidtagit för att mildra
virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.
Informationen på sidan uppdateras löpande allteftersom åtgärder vidtas.
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/foretag/

Råd och stöd för företag och företagare
under Covid – 19!
I
nom kommunen och tillsammans inom Familjen Helsingborg
arbetar vi för att underlätta för er företagare på de sätt som vi kan bidra med. På länken nedan hittar du information om detta och även om insatser från Region Skåne och
staten.
Råd och stöd till företag - Åstorp (astorp.se)

Framtidscoachning för dig som företagare! Coachningen utgår från dina behov!
Coachning till små och medelstora företag.
Framtidscoachningen genomförs av professionella coacher och är kostnadsfritt.
”Vi coachar företagen för att se vad som kan göras i omställningen för att utveckla företagen till efter Covid-19, vilken hjälp och vilka möjligheter som finns, säger Anneli Ödén,
Framtidscoach. Allt som diskuteras är under sekretess.”
Är du intresserad av att veta mer eller anmäla dig till coaching!
e-mail: framtidscoach@drivaeget.se
alternativt telefon: 042-181820.
Mer information på:
https://familjenhelsingborg.se/framtidscoach

Tre Leaderprojekt för Åstorps utveckling

Tingvalla – en port till Söderåsen
Tingvalla ska bli en plats som är tillgänglig och attraktiv att besöka och fortsatt fungera som en ingång vidare ut på Söderåsen för invånare och andra besökare. Området ska under 2021 utvecklas med stöd från Leader och Europeiska Landsbygdsfonden. Målet med projektet är att få en ny port till Söderåsen på gångavstånd från centrala Åstorp med markerade leder och en trivsam miljö för besökare.
Nytt informationsmaterial ska tas fram som belyser platsen och det unika med Söderåsen som besöksmål. Vandringslederna ska märkas upp och förbättras och en ny led ska anläggas för
personer med funktionshinder, det planeras även för lekytor för barn och fler gillplatser. Utvecklingsarbetet sker i samarbete mellan kommunen, Destination Söderåsen, Söderåsens
nationalpark, ideella föreningar, privata aktörer och andra intresserade. Tingvalla - en port till Söderåsen - Åstorp (astorp.se)

Destination Söderåsen – gemensam utveckling!
Projektet är en gemensam utvecklingsprocess mellan offentliga aktörer, privata företag och ideella föreningar inom besöksnäringen. Syftet är att skapa en ökad affärsnytta och
utvecklingsmöjligheter via kompetensutveckling och gemensam marknadsföring. Välkommen att bli medlem och få tillgång till kurser, bildarkiv, hitta nya samarbetspartners
och inspireras av andra medlemmar. Besök nedan för mer information. Akademi Söderåsen – Plattform för kompetensutveckling (akademisoderasen.com)
I introduktionsvideon presenterar Fredrik projektet! (6 min)

https://screencast-o-matic.com/watch/cY6tiAsYVO

Naturturism Rönne å och Ringsjön!
Med stöd från Leader och Europeiska Havs- och fiskerifonden har kommunerna utmed Rönne å och Ringsjön inlett ett projekt, pågår till mars 2022, för att undersöka hur området kan
utvecklas. Platsen ska bli en självklar och attraktiv destination för fiske- och naturturism. Du som är intresserad är välkommen att bidra med dina idéer för hur vi på bästa sätt tar vara
på denna fantastiska miljö. Tre kostnadsfria webbinarier – digitala föreläsningar – genomförs under januari och februari
där vi tillsammans får inspireras och lära oss mer om natur- och fisketurism. Anmälan till föreläsningarna med början 25 januari: ​Tre kvällar om fiske-och naturturism - En del av förstudieprojektet Naturturism Rönne å och Ringsjöarna - Ängelholms kommun (engelholm.se)

Trädgårdsrundorna – nu även i Åstorp!
Åstorps kommun deltar 2021 på Trädgårdsrundorna som Helsingborgs Trädgårdsförening anordnar. Rundorna är fyra till antalet och genererar ett stort antal besökare, cirka 40 000,
2020. Organisationen är intresserad av att samarbeta med företag och andra inom kommunen för att öka attraktiviteten för besökaren. Just nu är ansökan även öppen för trädgårdar som vill delta. För mer information, besök hemsidan:
Trädgårdsrundorna/Trädgårdsrundan i Nordvästa Skåne (tradgardsrundorna.se)

Yrkesutbildningar på Komvux i Familjen Helsingborg!
Åstorp har tillsammans med de andra kommunerna i Familjen Helsingborg gått samman för att utöka utbudet av yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning i regionen.
Läsa mer om de aktuella utbildningarna via länken nedan:

www.skanevux.seNÄRINGSLIVSNYTT I KLIPPAN

Region Skånes mobila vaccinationsteam kommer till Klippan
Den 8 och 15 februari klockan 14.00-16.30 kommer Region Skånes vaccinbuss på besök. Bussen kommer stå på
parkeringen till Ica Kvantum i Klippan och erbjuda drop-in-vaccinationer mot covid-19.
I första hand är tiderna för drop-in-vaccinationen för dig som vill vaccinera dig med dos 1 och 2, men i mån av tid
är också du som vill ta dos 3 välkommen.

Läs mer...

Nya utmärkelser
Kommunens Köpmans- och Näringslivspris ersätts med två nya utmärkelser...

Läs mer...

Årets Entreprenör 2021
Var med och nominera Årets Entreprenör...

Läs mer...

Hjälp oss att bli bättre -
Gör din röst hörd

Hur upplever du det att vara företagare i Klippans kommun?
Svenskt Näringsliv har nu skickat ut den årliga enkäten om det lokala företagsklimatet.
Om du fått enkäten, är vi tacksamma om du svarar på den.

Framtidscoach
Är ditt företag redo för det nya normala?
Vad gör du för att hitta morgondagens kund?
Kanske behöver du hitta nya sätt att marknadsföra dig på eller är det dags att affärsutveckla ditt företag?
Framtidscoachen ger företag I Familjen Helsingborg kostnadsfri coachning utifrån just era behov.
Kanske kan vi hjälpa dig att göra ditt jobb enklare!

Läs mer...

ReLoad Skåne
Hitta nya affärer, tjänster och produkter och ta del av affärsstöd och utbildningar skräddarsytt för småföretag i Skåne!

Läs mer...

Framtidstipset
Hållbarhet har gått från att vara ett ”bra att ha” till en nödvändighet. Från en sidosyssla till en central del av verksamheten. Almi har tagit fram en mängd tips så att du kan ta nästa steg i ditt hållbarhetsarbete.

Läs mer...

Välkommen på dialogmöte!
Söderåsens nationalpark och Söderåsensamarbetet presenterar arbetet med Söderåsen som en hållbar turismdestination i världsklass. Vad har gjorts och hur går vi vidare?

Läs mer...

Söderåsen lanserar hållbarhetsutbildning
Hållbarhetsutbildningen är framtagen specifikt för er som verkar inom besöksnäringen i Söderåsenområdet, och tar hänsyn till hållbarhetens olika perspektiv (miljö, ekonomiskt, socialt) samt de lokala förutsättningarna som vi har på Söderåsen.

Läs mer...

Save the date
Under året har vi inom samarbetet Familjen Helsingborg tillsammans med er i besöksnäringen satt upp nya visioner för arbetet framåt. Som en fortsättning på detta arbete går vi snart in i en aktiv process som involverar stadsmässan H22. Under våren bjuder vi in till workshops. Boka gärna upp datumen i din kalender redan nu!

Läs mer...

Omställningar i pandemins spår
På Familjen Helsingborgs YouTube-kanal kan du följa våra kortfilmer om företag som gjort anpassningar i sin verksamhet för att klara sig under pandemin.

Läs mer...

Du som arrangerar evenemang
Nu när restriktionerna med anledning av pandemin lättat något är det många som planerar evenemang. Vill du ha hjälp att marknadsföra ditt evenemang via kommunens kanaler, kan du tipsa om vad som arrangeras i Klippans kommun.

Läs mer...

Information till invånare om Covid-19
Samlad information om Covid-19 och nyttiga länkar hittar du på Klippans kommuns hemsida. Sidan uppdateras kontinuerligt i takt med att vi får ny information.

Läs mer...

Nyheter Näringsliv
Här hittar du fler intressanta nyheter för dig som företagare.

Aktuellt

Framgångsrikt näringsliv
Anders Lindberg, Näringslivsutvecklare på Klippans kommun, berättar om det framgångsrika arbetet med näringslivsutveckling i kommunen. I en nyinspelad film får du veta mer om vad som är på gång just nu.

Läs mer...

Klippans kommun klättrar i ranking av Företagsklimat
Svenskt Näringslivs ranking visar var i Sverige det är bäst att starta och driva företag. Klippans kommun ligger på plats 64, det innebär en förbättring med 41 placeringar jämfört med 2020.

Läs mer...

Framtidscoachen
.Är ditt företag redo för det nya normala? Vad gör du för att hitta morgondagens kund? Kanske behöver du hitta nya sätt att marknadsföra dig på eller är det dags att affärsutveckla ditt företag?

Läs mer...

Energieffektivisering
Ett rekryteringsarbete pågår just nu med att kontakta företag för deltagande i ett nytt energieffektiviserande projekt som kommer pågå en bit in på år 2023. Projektet är nätverksbaserat där erfarenhetsutbyte och individuell energikonsultation är i stort fokus.

Läs mer...

Klimatklivet
Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Har du en idé om en åtgärd för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka pengar från Klimatklivet.

Läs mer...

Energieffektiva företag
Energimyndigheten har samlat all information du som företagare behöver för att kunna fortsätta arbeta hållbart och långsiktigt med energifrågan med hjälp av ett systematiskt arbetssätt. Du kan ta stöd i de områden som är viktiga för ditt företags energiarbete just idag

Läs mer...

Kompetensförsörjning i coronatider
Tillväxtverket skickade ut enkäten Företagens villkor och verklighet i årsskiftet 2019–2020. Enkäten visar bland annat att bristande tillgång till kompetens är ett stort tillväxthinder.

Läs mer...

Ytterligare satsning på Söderåsen
Projektet Destination Söderåsen rundas av under september, samtidigt som vi växlar upp inför framtiden. Ett nytt LEADER-projekt vid namn Söderåsen 2.0 möjliggör att arbetet kan fortsätta efter årsskiftet, i två år till.

Läs mer...

Starta eget-träff
Nyföretagarcentrum Skåne Nordväst arrangerar tillsammans med Klippans kommun Starta eget-träff den 20 oktober. Informationsmötena riktar sig till dig som funderar på att starta eget eller nyligen startat din företagsresa.

Läs mer...

Ny brandstation invigs
Invigning av den nya brandstationen i Ljungbyhed sker lördagen den 16/10 kl.13.00. Malmö Brandkårs Musikkår finns på plats och Lucys in the sky bjuder på popcorn till barnen.

Läs mer...

Hållbarhetscheckar
Region Skånes hållbarhetscheckar kan användas för insatser som möjliggör företagets omställning till en grön och koldioxidsnål ekonomi genom digital utveckling, nya affärsmöjligheter, utvecklade affärsmodeller och innovationer.

Läs mer...

Daglig verksamhet informerar
Daglig verksamhet är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en insats som syftar till att alla människor, oavsett behov, ska kunna ha en aktiv vardag och delta i samhällslivet.

Läs mer...

Framtidsgeneratorn
Almi sätter nu extra fokus på hållbar utveckling. Under samlingsnamnet Framtidsgeneratorn hittar du en rad affärsutvecklingstjänster som på olika sätt hjälper dig framåt i ditt hållbarhetsarbete – oavsett hur långt du har kommit.

Läs mer...

Workshop om Rönne å och Ringsjön
NVill du vara med och påverka naturturismen kring Rönne å och Ringsjön? Anmäl dig till höstens digitala workshopar om natur-och fisketurism!

Läs mer...

Information från Söderåsens Miljöförbund
Den 1 juli 2021 kom en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft.

Läs mer...

Lyckade omställningar i pandemins spår
En omställning behöver inte vara så stor! Här kan du se hur ett antal företag inom Familjen Helsingborg gjort för att anpassa sig efter rådande omständigheter under pandemin.

Läs mer...

Aktuella upphandlingar
Vill du vara med och lämna anbud? Klippans kommun har samlat alla upphandlingar på en sida, som uppdateras kontinuerligt.

Läs mer...

Info till invånarna om Covid-19
Samlad information om Covid-19 och nyttiga länkar hittar du på Klippans kommuns hemsida. Sidan uppdateras kontinuerligt i takt med att vi får ny information.

Läs mer...

Nyheter Näringsliv
Här hittar du fler intressanta nyheter för dig som företagare.

Läs mer...

Nyheter Näringsliv
Här hittar du fler intressanta nyheter för dig som företagare.

Aktuellt...

Upptäck ditt närområde!
På Söderåsens hemsida finns tips och inspiration för dig som vill upptäcka närområdet. Här har vi samlat restauranger, besöksmål, gårdsbutiker, aktiviteter, naturupplevelser med mera.

Läs mer... 


Anna Sörenson Rydh

En sfär, ett klot, ett hål –
Anna Sörenson Rydh ställer ut i Klippans konsthall

Klippan 220506
En eloge till Klippans konstförening som ännu en gång lyckats fånga en nytänkande, fantasifull och välutbildad konstnär till Klippans unika,  funktionella  konsthall!
Efter internationella utställningar i bl.a. New York, Brüssel, Berlin och London och uppmärksammade nationella bl.a. Art open gästar Anna Sörensson den skånska konstarenan.
Lördagen den 7 maj öppnar Anna Sörensson Rydhs utställning ”En sfär,  en bild, ett klot” på Klippans konsthall.

Läs mer...


PRESSRELEASE

Katinka Husberg

Katinka Husberg är årets kulturpristagare

Munka Ljungby 220427
Kulturpriset delas ut till en person, grupp eller organisation som bidragit med värdefulla kulturinsatser med anknytning
till staden. Vinnaren tilldelas 25 000 kronor.

Katinka Husberg, konstnär och gallerist, är mottagare av Ängelholms kommun kulturpris 2022 med följande motivering:

Genom Katinkas mångfacetterade engagemang och innovativa idéer ger hon fler människor möjlighet att möta kulturlivet samtidigt som hon främjar och uppmuntrar det konstnärliga klimatet i Ängelholm. Det är lika delar Katinkas konstnärliga drivkraft som den betydelse Galleri Skeldershus har för den samtida konstscenen som motiverar till årets kulturpris.Malmökonstnären Aleks Hill

Släpp konstnärerna loss – Det är vår!

Krapperup 220413
När livsvillkoren förändras, nya utmaningar står för dörren, vaknar många som ur en törnrosasömn, söker och hittar nya livsvägar eller konstuttryck. Den ofrivilliga isoleringen under pandemin tycks ha satt fart på många kulturutövares kreativitetsceller.
Samlingsutställningarna runtom på gallerierna det senaste året har känts mer nyskapande och överraskande än på länge.

Läs mer...Bo Wikström, Bengt Wikström och Ander Ehrenstråle

Inte en ledig stol när Bengt Wikström med kompisar intog Hembygdshallen

Kvidinge 220331
– Under femtio- och sextiotalen hade vi de flottaste bilarna, snyggaste tjejerna och den bästa musiken, inledde sångaren och gitarristen Bengt Wikström torsdagskvällen på Kvidinge hembygdshall. Sedan brakade Bengt loss med det övriga sällskapet i kvällens eminenta trio – Anders Ehrenstråle på gitarr och brodern/basisten Bo  Wikström, i en fartfylld musikalisk resa i rockens och countrymusikens tecken.

Läs mer...David Noro

David Noro på återbesök på
Galleri Skelderhus

– Bara med konst kan man uttrycka det man inte begriper, sade den gode
H Tikkanen.
Det ligger mycket i det citatet. Tikkanens ord ploppade upp ur minnet vid ett besök på Galleri Skelderhus, där 28 årige David Noro ställer ut sina målningar med vernissage lördagen den 2 april.

Läs mer...Pia Nordqvist

Pia Nordqvist på nya äventyr

Örkelljunga 220320
Konstkarriären fortsätter att gå i raketfart för Nyvångstjejen Pia Nordqvist!
Det är inte för inte som denna egensinniga kvinna lever efter devisen
”Ingen minns en fegis!”
Färgstark och orädd har Pia gått sin egen väg för att nå sina mål. Efter en yrkeskarriär som konst- och evenemangsansvarig i Åstorps konsthall, tog hon ut förtida pension för att på heltid ägna sig åt det hon brinner för.

Läs mer...
Johan Söderströms utställning "Labor"
på Galleri Moment

Ängelholm 220312
”Labor” kallar Johan Söderström sin utställning på Galleri Moment – en titel som är signifikativt för denne konstnär vars verk är material- och processbaserade. Vägen dit blir målet i Söderströms udda arbetsprocess, där han bokstavligen trampar i dynga!

Läs mer...
Konst & kontemplation eller
Fia med knuff?

Klippan 220305
Som sann brinnande humanist med kärlek till såväl mänsklig kommunikation som tystnad och kontemplation, välkomnar konstnären/konstutvecklaren Karin Müller Lindberg besökare till sin utställning i Atriet i Klippans bibliotek.
Vernissage 4 mars.
Bibliotek som vardagsrum för kultur, kunskap och kontemplation sitter som en smäck med Karins livssyn och utställningskoncept.

Läs mer...


PRESSRELEASE

Bild: privat

Ulf Liljankoski t.v. och avgående kretsordförande
Hans-Ingvar Jönsson

Ulf Liljankoski ny kretsordförande i Centerpartiet, Åstorp

Åstorp 220302
Centerpartiet i Åstorp har beslutat om kommunfullmäktigelista inför valet 2022, och valt en ny kretsordförande!

Kommunfullmäktigelista 2022
Centerpartiet i Åstorp har antagit listan till årets kommunfullmäktigeval 2022
(se bilaga 1).

Listorna består av kandidater från kommunen över hela kommunen, från ålder 23-76 år, blandat med män och kvinnor samt med olika bakgrund och yrken.
Centerpartiets lista har 25 namn. De två första namnen Murat Özbalci och Annica Vink sitter redan i dag i fullmäktige. Sju av namnen är med på en centerlista för första gången.
Listans fem första platser kan betraktas som valbara platser och av dessa står två nya namn, på tredje plats Ulf Liljankoski och på fjärde plats Mattias Strandh.

Ny kretsordförande efter 22 år
I samband med årsmötet avsade sig Hans-Ingvar Jönsson sitt ordförandeskap i kretsen och Ulf Liljankoski valdes till ny kretsordförande.
Hans-Ingvar Jönsson har framgångsrikt lett Centerpartiet i Åstorp under 22 år. I år valde han dock att avsäga sig ordförandeskapet och Ulf Liljankoski valdes till ny kretsordförande. Ulf Liljankoski är troligtvis den näst yngsta ordföranden bland de etablerade partierna i Åstorps kommun.Skapande skolaprojekt i Örkelljunga
på temat Drakabygget

Örkelljunga 220208
Välkommen att kika på ett Skapande- skola projekt med temat Drakabygget!
Utställningen är i Örkelljungas Bibliotek 8-25/2

De vackra färgglada huvudena är Skapade av förskoleklasser i Örkelljunga kommun tillsammans med mig som konstnärliga inspiratör.

Barnen fick i uppgift att skapa sina egna huvud till den lilla havsfrun, ifall någon får för sig att hugga av det igen, då finns här många huvuden att välja på här i Örkelljunga! Barnen har fått skapa fritt med gipsbindor, färg och massor av glitter och annat dekorationsmaterial precis som i Drakabyggets anda. Det skall var kul att skapa!

Det har varit så roligt att få träffa barnen och dess lärare, jag vill att ni skall veta att jag har fått så många fina upplevelser av de olika skolorna jag har besökt. Både miljön och verksamheten har varit suverän! Bra jobbat Örkelljunga! Kommer gärna tillbaka.

Text och foto: Ebba Kristina Wingårdh


PRESSRELEASE

Gratis Kulturskola för barn och unga i Åstorps kommun

Åstorp 220129
Alla terminsavgifter för att gå på Åstorps Kulturskola är borttagna. Det betyder att barn och unga nu kan gå gratis på Kulturskolans olika kurser.

Från och med januari 2022 blir alla kurser på Kulturskolan kostnadsfria för både nya och gamla elever. Du betalar endast för eventuell instrumenthyra.

– Det känns fantastiskt! Tack vare statsbidrag för likvärdig skola kan vi erbjuda gratis kurser till alla barn och ungdomar i Åstorps kommun. Det gör att alla, oavsett ekonomiska förutsättningar, kan delta i Kulturskolans undervisning, säger Annette Holmberg, chef för Kulturskolan i Åstorp.

På Kulturskolan kan barn och ungdomar lära sig spela musikinstrument, sjunga, spela teater och skapa konst.

Hur anmäler jag mig till Kulturskolan?
Du kan anmäla dig till Kulturskolan när som helst, men det största nyintaget är vid terminsstart. Intagning till Kulturskolan sker i den ordning anmälningarna har kommit in.

– Det finns lediga kurser att ta del av utan någon kötid. Dock finns det några ämnen som är mycket populära och där har vi lite längre väntetid, säger Annette Holmberg.

De här instrumenten kan du börja på direkt: trummor, trumpet, horn, trombon, baryton, tuba, tvärflöjt, klarinett och saxofon. Det finns också någon plats ledig i teatergrupp för ålder 7-9 år och i teatergrupp för ålder 13-16 år.

Läs mer...Ingela Ihrman och Frida Petrson

Påfågelns andedräkt

Åstorp 220129
Malmö konstmuseum, Röstånga konsthall, Tjörnekulla konsthall, Ystads konsthall och Åstorps konsthall har ett gemensamt konstprojekt – Den platta jorden.Det är ett nätverk för konstnärligt utforskande av Skåne som kan ge nya perspektiv och infallsvinklar på respektive hembygds identitet. Konstnärerna har residensboende  i regionen under några veckor för att lära känna kommunen och dess närområden, studera folkliv, natur och historia.

Läs mer...Silvia Wieser

Silvia Wiesers utställning "Trampa jord"
i Galleri Moments nya konsthall

Ängelholm 220115
– Mycket handlar om dualism - liv och död! I naturen blir det påtagligt, säger Silvia Wieser, den första utställaren i Galleri Moments nya konsthall i Ängelholms bibliotek.

 KRO-medlemmen Silvia Wieser har många strängar på sin lyra.  Som psykoterapeut, bildterapeut, konstvetare och aktiv konstnär bör känsloregistret ha många in- och utgångar. I denna utställning ”Trampa jord” som skapats under pandemin visar Silvia målningar och objekt med fokus på naturen.

Läs mer...Åsa Forsbergs Kramboll, hängande Gosemunk och Nallehjärta

Julsalong i Klippans konsthall

Klippan 211212
Heja Klippan! Vilka duktiga kreatörer det gömmer sig i stugvärmen!
Klippans julsalong med vernissage lördagen den 11 december i Klippans konsthall är som en varm, inbjudande fantasterihatt, där allt kan hända!
Mixen av tekniker och manér bland de trettiofyra oetablerade eller halvetablerade konstnärerna på väg mot nya mål, gör helheten  spännande och inspirerande utan att spreta. Åldersspannet för utställarna sträcker sig från tjugo till nittio år.

Läs mer...Keramiker Katarina Gustafsson

Strålande ljus på Örkelljunga konsthall

Örkelljunga 211129
Vad kan passa bättre än att ha vernissage på första advent med en utställning av keramikens egen Aladdin – Katarina Gustafsson, vars skulpturer strålar av ljus! Det är en meditativ, harmonisk och stilrent avskalad utställning i strålande ljusskimmer som varsamt installerats i Örkelljungas Kulturhus.

Läs mer...Carling Family showade och spelade

Vi gjorde ett 1:a adventbildsvep över
nordvästra Skåne...

NV-Skåne 211128
Det var mycket på G i Nordvästra Skåne 1:a advent. Blå Hallen i Höganäs exponerade sin juligaste sida med många jubetonade montrar. Carling Family roade och oroade med akrobatik, trix och musikaliska konster.
Höganäs museum stolserade med en samlingsutställning med många av traktens
etablerade konstnärer.

Läs mer...Morgan Ferm med sitt stora verk "In this moment" på Galleri Skelderhus

Morgan Ferms mekaniska konstverk på
Galleri Skelderhus

Munka Ljungby 211118
En unik utställning för alla sinnen har vernissage på Galleri Skelderhus lördagen den 20 november. Det är konstnären/industridesignern Morgan Ferm, en av landets främsta företrädare för rörlig, mekanisk konst som bjuder på konstupplevelser av sällan skådat slag.

Läs mer...Åstorps biblioteks nya barnavdelning invigdes av kommunchefen Jonas Jönsson, assisterad av t.v. Eva Nilsson och Kerstin Andersson t.h.

Bibliotekets nya barnavdelning invigd

Åstorp 211113
Med buller och bång, saft, popcorn och godis fick barn och föräldrar inspektera den nya barnavdelningen. Dagen till ära hade Lilla Vilda Teatern byggt upp en scen där Matilda och Magnus Eriksson bjöd på "Lilla Spökhistorien".
Det var inte alla som var förtusta i arrangemanget och ville att mamma skulle komma och hålla sällskap.


Den nya lekmöbeln "vinden" där barnen kunde krypa in och mysa med en bok uppskattades av de lite större barnen.

Text och foto: Tomas MonteliusTomas Montelius och Lisbeth Görloff

Fotokonst och keramik på Galleri Oscar

Mjöhult 211027
På Galleri Oscar stämmer sjuttiotalet möte med nutiden på väggarna. Det är Tomas Montelius sextioårsjubileum som fotograf och fotokonstnär som celebreras på galleriets milt grå väggar. I symbios med Lisbeth Görloffs formsäkra stengods i fönstersmygar och på podier skapas här en levande, varm utställning med många bottnar.

Läs mer...Astrid Göransson

Hedrande uppdrag till Maglabykonstnären
Astrid Göransson

Maglaby 211022
Vårt avlånga lands hundra år av demokrati firas av Sveriges Riksdag och Statens konstråd med ett nytt konstverk på Riksplan utanför riksdagshuset ii Stockholm.

Den som fått det ytterst hedrande uppdraget i stenhård konkurrens är skulptrisen Astrid Göransson i lilla Maglaby.

Denna skånska ”gräbba” är visserligen van vid att göra allehanda stora gestaltningar i offentliga miljöer runt om i landet men detta uppdrag kändes nästan oöverstigligt.

– Jag tänkte inte söka först. Uppdraget är mer än svårt. Det var min man David Skoog som övertalade mig, säger en glad Astrid Göransson som trots sin stora konstnärliga erfarenhet säger sig vara nervös nu när hennes drömmar blir verklighet. Hemma på gården i Maglaby bland djur och höns, jobbas det nu för fullt på att skapa en skulptur på över två meter som visualiserar kampen för jämlikhet och demokrati.

– Monumentet som jag kallar ”Kom som du är” skall stå på en slingrande stenbelagd stig på vägen till riksdagshuset. Skulpturen visar två nutida kvinnor på väg mot maktens boningar, bärande på en scen med våra fem första riksdagskvinnor. De kvinnliga pionjärer och föregångare som jag bokstavligen lyfter fram är Kerstin Hasselgren, Elisabeth Tamm, Nelly Thüring, Bertha Wellin och Agda Östlund. Nutid och dåtid möts. Inne i riksdagshuset såg jag för övrigt inga målningar och skulpturer av dessa kvinnor. Det är på tiden att de nu synliggörs.

 Patrik Amsellen på Statens konstråd beskriver Astrid Göranssons konstverk ”Kom som du är” som ”ett monument av vår tid som knyter ihop historien med samtiden och pekar mot framtiden”. Det är med spänning vi ser fram emot avtäckningen av monumentet ”Kom som du är” i juni 2022.

Text: Ann Christine Montelius • Bilder: David SkoogAnnika Zetterström

Annika Zetterströms utställning FLOEM i Klippans konsthall

Klippan 211008
Det är en mångbottnad, stämningsfull utställning med en poetisk vördnad för naturen och människan som nu visas på Klippans konsthall. FLOEM  (grekiskans bark) är titeln på Annika Zetterströms utställning med vernissage lördagen 9 oktober.

Läs mer...


PRESSRELEASE


Al Pitcher till Tingvalla
15 oktober

Fredagen den 15 oktober kommer Teckomatorps Humorfabriks work in progress-turné med Al Pitcher med flera till Tingvalla i Åstorp.
Al har sedan flytten till Sverige för lite drygt 10 år sedan successivt skaffat sig en allt större publik genom sina observationer av Sverige och svenskarna blandat med en svårslagen improvisationsförmåga. 
Föreställningen är en så kallad work in progress där Al testar nya tankar och idéer inför vårens stora arena-turné My Happy Place.

På scen ser vi även bland andra Lars Magnusson och Mats Andersson. I skrivande stund finns det 4 biljetter kvar till föreställningen.

Biljetterna säljs på www.biljettfabriken.seKerstin Svensson, Bengt Lindén och Lotte Holm, tre av ett 30-tal utställare
i två perioder

IASE ställer ut i Magasinet på Tomarp

Kvidinge 211008
– Äntligen! Det var Svenska Akademien som myntade och gav glans till det glädjerika uttrycket. Idag är det de konstnärliga själarnas självklara hälsningsfras, när gallerier, teatrar och nöjesetablissemang nu slår upp portarna på vid gavel, när restriktionerna avstannade. Det gäller även för IASES´medlemmar som nu öppnar Magazinet på Tomarps kungsgård med en samlingsutställning av tolv bildkonstnärer och konsthantverkare. IASE är en svensk förening för alla, nationella och internationella som brinner för konsten. Etablerade som oetablerade, proffs såväl som amatörer… Alla är välkomna att söka medlemskap.


Läs mer...Anette Nilsson

Fotoutställning – Close to my father

Ängelholm 210930
Fotografen Anette Nilssons varma, poetiska utställning Close to my father har vernissage lördagen 2 oktober på Galleri Moment. I det lilla galleriet i Gamla Rådhuset visas nu utvalda bilder till en kommande bok med samma titel.
Boken är en hommage till hennes 87-åriga pappa som levt hela sitt yrkesliv med fokus på odling.

Läs mer...


PRESSRELEASE

Erik och Jessica

ANGELÄGET 2 okt i S:t Petri kyrka i Klippan; filmvisning, musik och samtal

Klippan 211001
Lördag den 2 oktober kl 17.00 bjuder Klippans kommun och Klippans pastorat/Svenska kyrkan in till ett ANGELÄGET arrangemang i S:t Petri kyrka i Klippan (https://www.sanktpetrikyrka.se/) med filmvisning, musik och samtal.
Den prisade och uppmärksammade dokumentären Drömprins av Jessica Nettelbladt visas och efter filmen blir det samtal mellan filmens huvudperson Erik, regissör/producent Jessica Nettelbladt, kyrkoherde Tomas Wassenius och präst Johannes Lindsund. Dessutom bjuds det på sång av Helena Josefsson, som gjort musik till filmen.
Det är fri entré, men begränsat med sittplatser. Gratis biljetter hämtas i förväg på Klippans bibliotek och på S:t Petri expedition och kvarvarande biljetter finns på plats vid insläppet i S:t Petri kyrka från kl 16.30 på lördag.


PRESSRELEASE

Ronny Sandberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Roger Nielsen (M) oppositionråd, Jonas Jönsson, kommunchef, Lennart Fredriksson styrelseordförande för Kvidingebyggen och Mikael Fors vd för Kvidingebyggen.

Här tas första spadtaget till ett nytt bostadsområde på Björnekulla ås

Åstorp 210928

Nu börjar den första etappen i byggandet av det nya bostadsområdet på Björnekulla ås i Åstorp.
I det gamla industriområdet vid Björnekulla ås ska ett nytt bostadsområde växa fram. Totalt ska cirka 300 bostäder byggas där den större delen är radhus blandat med parhus och flerbostadshus. Området ska även bestå av torgytor, parkområde, odlingsbäddar och ett parkeringshus.

Bebyggelsen av bostäderna beräknas starta i början på 2022 och kommer att ske i olika etapper. Den första etappen innebär bland annat schaktning, anläggning av VA, el och fjärrvärme. Bostäderna varierar i storlek, upplåtelseform och höjd. De högsta husen kommer att vara 8 våningar.

- Det känns väldigt bra att det börjar hända något på det här området. Det är ett unikt läge med närhet till både järnvägsstationen, centrum och vacker natur på Söderåsen. När den nya järnvägsbron är färdig kommer Björnekulla ås och de centrala delarna av Åstorp att knytas ihop på ett fint sätt, säger Ronny Sandberg, (S) kommunstyrelsens ordförande.

Den nya gångbron beräknas vara klar 2023-2024. Där den nya gångbron landar ska ett torg skapas intill Järnvägsgatan. Torget blir en viktig mötesplats men även en entré från centrum till området och en målpunkt för stråket mot Söderåsen. I byggnaderna intill torgytorna blir det möjligt att bedriva kontor, handel och centrumverksamheter.

- Jag tror och hoppas att det nya bostadsområdet kommer att tilltala många. Det mycket goda kommunikationsläget gör att du till exempel kan ta dig till Helsingborg på 20 minuter eller vidare ut i Öresundsregionen. När Söderåsbanan står klar i december kommer det även leda till närmre tågresa till och från Malmö, säger Ronny Sandberg.


PRESSRELEASE

Invigning av nya konsthallen i Ugglarp

Ugglarp 210921
Nu har vår nya lilla konsthall blivit helt klar och har fått ett ansikte. Under kommande avslutninghelg 25-26 september kl 11.00-16.00 inviger vi den. Det firar vi lite extra med att alla besökare under helgen får välja ett eget signerat tryck!
Detta blir sista helgen med ordinarie öppettider för det här året. Under hösten kan man istället boka besök efter överenskommelse. Undantaget blir vår traditionsenliga julutställning med tre öppna adventshelger. Ring Dagmar Glemme på 0707783119 eller maila dagmar.glemme@gmail.com och boka en tid som passar om ni vill göra ett besök senare i höst!
Adressen är Ullarp Bokebo 121, 311 69 Ugglarp (parkering på Svedinos bilmuseum mitt emot).
Varmt välkomna att besöka vårt nya utställningshus och hämta ett signerat tryck 25-26 september!

Fredsängeln invigs 10 oktober i Eftra kyrka

Vackra Eftera kyrka med målningar av Waldemar Lorentzon har fått ett tillskott i form av "Fredsängeln" av Dagmar Glemme. Skulpturen invigs med en konsert av Thornberg/Wikrén Duo, söndagen den 10 oktober kl 16.00. Varmt välkomna att uppleva härlig musik och hälsa fredens ängel välkommen!Kajsa Dahl

– Livet ska levas nu och det fullt ut!

Mjöhult/Galleri Oscar 210908
– Livet ska levas nu och det fullt ut!
Det säger glasdesignern, bildkonstnären och konstpedagogen Kajsa Dahl som ställer ut på Galleri Oscar lördagen den 11 september under titeln ”Ingen mans land”.
Det är första gången denna positiva konstnär använder sig av tema i sin utställning som dubbeltydigt tar upp vår behandling av djur, miljö och natur i till synes mycket dekorativa, fantasieggande bildrum.

Läs mer...Tone Linghult

Nya generationens glaskonst på
Galleri Moment

Ängelholm 210907
Böljande kroppsformer, byster och torson fångade i rörelser skimrar, igenkännbart men främmande på Galleri Moment 7 september – 25 september.
Det är glaskonstnären Tone Linghult som visar sina skulpturala gestaltningar och glasvaser i utställningen Membran – en tunn hinna.

Läs mer...Var och en bär sitt eget landskap inom sig

Örkelljunga 210903
Att likt en generös värd bjuda in andra till sina inre upplevda eller imaginära landskap - dessa gåtfulla, hemliga rum som bara är våra egna, ingen annans - fordrar en konstnär i mästarklass. Många försöker, få lyckas.

Läs mer...Spantspjärn, en symbolrik utställning på
Galleri Skelderhus

Munka Ljungby 210903
I utställningen Spantspjärn med vernissage lördagen den 4 september på Galleri Skelderhus, åskådliggör konstnären Jörgen Platzer sina existentiella, filosofiska funderingar i en installation med rodden som metafor och handling.

Läs mer...Värdelöst medicinskt avfall blir värdefullt i
Klippans konsthall

Klippan 210827
Det värdelösa skräpet blir värdefullt i Johanna Törnqvist utställning Side effects på Klippans konsthall. Det är en utställning som vill ställa frågor kring vår konsumtion, hållbarhets- och miljötänkande samt inte minst vad som styr våra värderingar. Vernissage lördagen den 28 augusti kl. 18 – 20 med begränsat antal besökare. På konsthallens innergård kan man samma kväll lyssna på en konsert med L.T: Fish.

Läs mer...Gertrud Alfredsson

Fem konstnärer intar Tomarps Kungsgård

Kvidinge 210821
Gertrud Alfredsson, hemmahörande i Nordvästskåne, ställer ut i de generösa lokalerna i övre galleriet medan Ville Victor Johansson samsas med Jannike Nattwarg i de nedre gallerierna. På mezzaninvåningen visar Anna Lena Ingemansson sina flätade halmbröst. Ute i sädesmagasinet visar Micce Rylander sin utställning "Balans".

Läs mer...


PRESSRELEASE

Årets matmarknad i glada vänners lag

Hylinge 210815
Årets traditionella matvandring arrangerad an Centerpartiet i Åstorp drog etthundrasextio personer som vandrade fördelade på fyra grupper. Ledare för grupperna var Ulla Andersson, Annica Vink, Ebba Kroon och Murat Öcbalci
Åtta företag som bjöd på sina närproducerade produkter Man fick bl.a. smaka på
en sill smörgås, lammkorv, vaktelägg, frukt, bär, grönsaker och honung.
Under matrundan passerade man Lydinges restaurang, som serverade lövbiff med potatissallad.
Åstorps Sportfiskeklubbs ordförande Dieter Ekhoff presenterade klubben och berättade om fisket i dammen. Hyllingebon Jörgen Andersen talade om både gruvepoken och om den tid då det bröts lera och brändes tegel .
Vandringen avslutades med kaffe och glass från Aldo, tillverkad i Bjuv. Efter kaffet presenterades en minimarknad där det kunde köpas av det goda man smakat och en del annat.

Text och bild: Hans-Invar JönssonElisabeth Hilling

Elisabeth Hillings utställning "Naturen och tiden" på Galleri Moment

Ängelholm 210809
Naturen och tiden kallar Elisabeth Hilling sin kommande utställning på Galleri Moment på Galleri Moment  med opening tisdagen den 10 augusti.
Titeln  stämmer fint med textilkonstnären Elisabeth Hillings tydliga intentioner av vad hon vill förmedla i sina screentryck och textilvävar.

Läs mer...Amelia Nilsson

Amelia Nilsson, cafétjejen som
målar med kaffe

Ödåkra 210725
Goda vänner, trogna grannar… En äkta, naturlig gemenskap, där olika branschentreprenörer ställer upp för varandra tycks genomströmma den myllrande verksamheten på kreativa Spritan i Ödåkra.
Det senaste exemplet på samarbete kan nu ses på R+R –Rundkvist&Rundkvist Art och Design. Där debuterar Amelia Nilsson med kaffedoftande bilder som tar plats bland konstverk av redan etablerade bl.a. Carolina Gynning och Mats Månsson.

Läs mer...Shawn Petronio

Shaw Petronio´s Women of Power på
Galleri Oscar i Mjöhult

Mjöhult 210714
En stor målning av ikonen Frida Kahlo på Galleri Oscars entrévägg visar inte bara vägen för besökaren. Denna fantastiska powerkvinna och konstnär som tufft sade sig ”skita” i vad världen tycker, står som en stolt, värdig representant för Shaw Petronios utställning ”Women of power”. Starka kvinnor, många feministikoner från all världens hörn, flera med igenkännandets tecken, möter besökaren inne på Galleri Oscar.

Läs mer...Karol Zarbock

Hantverk, naturen och de fyra elementen är självklara inslag i Karol Zarbocks liv

Ängelholm 210709
Keramiker Karol  Zarbock lyfter både sina egna rötter och naturens rötter i en kommande utställning på Galleri Moment från 10 juli.
Med humor och underfundighet gör Zarbock djupdykningar i såväl sitt inre som i naturens skrymslen.

Läs mer...Bertil Thuné och Margareth Anderberg

Konst, natur och historia på Össjö herrgård

Össjö gård 210703
Inte konstigt att man längtar bort någon gång… I coronatider domnar både kropp och själ bort om vi inte får tillgång till nya, stimulerande upplevelser. Den 4 juli mellan kl. 12 -17 öppnar Össjö herrgård sin fantastiska park för allmänheten. Äntligen! Det är på tiden att slott och herrgårdar bjuder in allmänheten att ta del av dess naturskönhet och att tomma byggnader fylls med liv och funktioner. Utvecklingspotentialen för godsen i allmänhet och Össjö i synnerhet är mer än stor. Det är på tiden att någon sätter ned foten och aktivt agerar.

Läs mer...Ulrica Hydman Vallien –
Minnesutställning i Krapperups konsthall

Krapperup 210702
Monica Zetterlund liknades för ett lingonris i ett cocktailglas. Glaskonstnären Ulrica Hydman Vallien 1938 – 2018 blev i sin tur liknad med en tuff tulpan, denna enkla men lätt uppkäftiga blomma som blev hennes signum i djungeln bland slingrande ormar och vargar., ansikten och figurer. Bitskt men lekfullt och med känsla och insikt skapade hon konst tillgängling för alla. Med skaparglädje och passion målade och berättade hon både på och genom det transparenta glaset.

Läs mer...Åstorps konstverksamhet bjuder in till mobilt konstkollo och Åstorps bibliotek anordnar sagostund

Åstorps mobila konstkollo med Gertrud Alfredsson
För dig mellan 8-13 år
Bjärshög: tisdag 7 juli kl. 10-13
Hyllinge park: onsdag 10-13
Anmälan till konst@astorp.se
Kontakt vid frågor:
042-842 26 jenny.kalliokulju@astorp.se

Sagostund på biblioteket
För dig mellan 3-6 år
Bjärshög: onsdag 8 juli kl. 10-10.30, 11-11.30
Hyllinge park: onsdag 14 juli kl 10-10.30, 11-11.30
Kontakt vid frågor:
Bibliotekarie Johanna Persson
042-642 22 johanna.persson@astorp.seAnn Christine och Tomas Montelius

En något sen Midsommarhälsning från
BMZ-redaktionen – GLAD Midsommar

Kvidinge 210626
Halva året har passerat och vi har precis fått våra Coronavaccin nr 2.
Så nu kan vi snart jobba fullt ut men innan dess tar vi semester pö om pö i juli.
Så förutom Midsommarhälsningen önskar vi alla en trevlig sommar!Kajsa Haagen

Hon plockar och kombinerar gärna idéer både från konsthistorien och mytologin

Ängelholm 210608
Vi  är ofta dåliga på att uppmärksamma och ta hand om våra unga gryende begåvningar. Det gäller det mesta från skolan, till affärslivet samt inte minst inom konstsektorn. Många unga ger upp i förtid för att de inte blir uppmärksammade och sedda. Därför är Galleri Skelderhus`inriktning på att sätta ljus på den yngre generationen, mer än föredömlig.

Läs mer...Startsexan från KKV 14 - 26 juni – Fr.v. Azita Sassanian, Maria Montelius-Grifo´, Nina Johansson, Camilla Lord, Heidi Zentio och Tomas Montelius

Årets ART INN med KKV och FK Kamera
14 juni till slutet av augusti

Ängelholm 210608
Premiär för KKV:s och FK Kameras pop-up Galleri i sommar!
Förra årets succé med ett Art-Inn mitt i centrum fortsätter.
I år har utställningarna flyttat till Storgatan 24 (fd Forex) och
Först ut är Konstnärernas Kollektiv Verkstad (KKV) med sex olika konstnärer som visar sina verk i spännande tekniker och material med början måndag 14 juni kl 11.00. Utställningen pågår t o m 26 juni (stängt midsommarafton 25 juni)
och bemannas av konstnärerna själva.
Under sommaren kommer liksom förra året KKVs konstnärer och fotoklubben Kamera varva utställningsperioder om två veckor vardera till slutet av augusti.
Den här fina möjligheten för ängelholmarna och turisterna att ta del av ges tack vare ett fint samarbete mellan Ängelholms kommun och fastighetsbolaget Brinova och berörda utställare. Första perioden 14-26 juni ställer följande konstnärer ut:

Välkommen!

Var: Storgatan 24 Ängelholm
När: 14 - 26 juni • Midsommarafton stängt!
Öppet: mån - fre 11-18 lör 10-15
Kontakt: Heidi Zentio 073-526 64 97Åsa Ormell vid drejskivan

Årets Industriminnespris går till
Wallåkra Stenkärlsfabrik

Wallåkra 210602
SIM Svenska Industriminnesföreningens utmärkelse ”Årets industriminne 2021" tillföll med rätta Wallåkra Stengodsfabrik.
Utmärkelsen som utdelades första gången 1995 syftar på att uppmärksamma vårt industriella kulturarv och de viktiga insatser som görs för att vårda och bevara detta.

Läs mer...Tre av utställarna i Nordisk Akvarell har lokal anknytning. Elizabeth Tyler, Landskrona, Jane Hansare, Ingelsträde och Pelle Wadströmer, Arild

Nordisk Akvarell i Krapperups konsthall

Krapperup 210528
Moln, människor och akvareller har en sak gemensamt. De består mestadels av vatten! Det är förunderligt vilka spännande bildvärldar som kan skapas av skickliga konstnärer med hjälp av flödet av vatten, ljus och rena färgpigment! Det bevisas med bravur i Krapperups konsthall, där femton nordiska akvarellister visar delar av sin senaste akvarellistskörd.

Läs mer...Fr.v. Emelie Heim, Diana Tholander och Louise Ståhl

Ute i landskapet

Åstorp 210529
Konststuderande på Konstskolan Munka har varit på grönbete ute i vår fria natur
I Åstorps konsthall visar elever från årskurs ett upp sina naturupplevelser  från en fem dagarskurs i landskapsmåleri. Under två dagar hade de även haft tillgång till modeller. Kurslärare var Nan Embäck och Ulf Holgersson.

Naturens makter gjorde sig påminda med såväl solsken som gråväder och regnväder – med andra ord en upplevelse för alla sinnen, intryck som sedan redovisades i skilda måleritekniker. Tretton elevers kursresultat i olja, akryl och akvarell är nu till allmänt beskådande på konstväggarna.
Tre av dem är på plats efter  avslutad hängning: Diana Tholander, Louise Ståhl och Emelie Heim. Om konstskolan, dess policy och verksamhet har de enbart lovord.

– Vi har en jättefin gemenskap, lär och inspireras av varandra!

Och inte minst lärare som ser oss och fångar upp det bästa hos var och en!
En video om utställningen visades fredagen 28 maj. Utställningen öppnas på lördag 29 maj.


PRESSRELEASE

Charlotte Dignan (till vänster) är samordnare för familjecentralerna i Åstorps kommun och Sally Shorbaji arbetar som kulturtolk på Hagapunktens familjecentral i Åstorp

Snabbare väg in i svenska samhället
genom öppna förskolan

Åstorp 210526
Öppna förskolan är inte bara en populär samlingspunkt för föräldrar som är hemma med sina barn. Det är också är en viktig länk in i det svenska samhället för utrikesfödda kvinnor enligt en ny rapport från SKR. På öppna förskolan i Åstorps kommun får utrikesfödda föräldrar bland annat stöd av en kulturtolk och genom olika riktade insatser.

Läs mer...Lars Månsson

Klippans kulturpristagare heter Lars Månsson på Klippans Bokhandel

Klippan 210524
Inbitna bibliofiler nöjer sig knappast med talböcker! Känslan av att öppna en ny bok, snusa in doften och papperet och ge sig in i nya världar är svårslaget! Enbart blicken i skyltfönstret på allt nyinkommet räcker långt för att piggna till - åtminstone om man tittar in en Klippans Bokhandels, välsorterade och varierade utbud!
Klippans kulturpristagare 2020 är Lars Månsson på Klippans Bokhandel.

Läs mer...Ted Johansson och Mikael Bern

Klippans näringslivspris gick till
MOM-Events & Förarcoaching AB

Ljungbyhed 210520
Mittt i expansiva, händelserika Ljungbyhed Park ligger MOM-
Events&Förarcoaching AB – ett framgångsrikt företag med växtkraft som
lyckats över hövan trots pandemin. Som goda ambassadörer för Klippan
hedrades företaget av Klippans kommunstyrelse med Årets näringslivspris på
12 000 kronor.

– Vi drog i bromsen redan i februari förra året, slimmade i organisationen
och ändrade fokus i verksamheten. Publika events har pausats men vi
har kvar de flesta av våra kunder och även hittat nya. I nuläget satsar vi på
utbildningar, bl.a. köra bil på bana eller träna för att bli bättre bilförare
samt uthyrning av bana. Fordonsutveckling är en annan viktig grundsten
i vårt arbete, berättar Mikael Bern som driver verksamheten tillsammans
med Ted Johansson.

Folk från hela Sverige har hittat till Ljungbyheds Motorbana tack vare
MOM-Events& Förarcoachings aktiviteter. Företaget är i högsta grad
delaktiga i utvecklingen av området som har blivit ett nav för utbildning
av polis, tull och räddningstjänst. Ett starkt samarbete med andra
företagare har även bidragit till flera nyetableringar.


Väl tilltagna företagslokaler som rymmer såväl showroom som företagseventsBjörn Bernström

Björn Bernström, Gabriella Dahlman och Gunilla Sundström på Tomarp kungsgård

Kvidinge/Tomarp 210513
– Elefanter äter man i små bitar, säger Magdalena Väpnargård som tillsammans med maken Sven är Tomarps Kungsgårds nya arrendator.

En av de fasta, tuggbara bitarna i den komplexa, spännande verksamheten under utveckling  är att bevara den tjugoåriga traditionen med konstutställningar av klass i Nedre och Övre galleriet.

Nu väntar den andra utställningen i Väpnargårds regi på att fylla hallar och salar, uppe och nere med nytt liv, energi och magi.

Läs mer...


Fotografen Gabriella Dahlman skulptrisen Gunilla SundströmBjörn Gibrand, VD på Lydinge Resort

Största bostadssatsningen i Åstorps kommuns historia

Hyllinge 210512
Något så omvälvande har aldrig hänt i den forna gruvorten Hyllinge i Åstorps kommun!
Ett historiskt stort bostadsprojekt, Lydinge Villapark, planläggs nu i lilla Hyllinge som därmed inom snar framtid fördubblar sitt bostadsbestånd. Lydinge Villaparkprojektet omfattar 800 bostäder mixade på såväl fribyggartomter som bostadsrätter och hyresrätter. Området på 30 ha mellan Brogårdavägen och navet Lydinge Resort utreds och analyseras nu i en påbörjad detaljplan av berörda parter.

Läs mer...Kristin Larsson och Evelina Dovsten

Nu är det partydags med feministiska förtecken på Galleri Moment!

Ängelholm 210509
Ett dignande, gnistrande vackert bord, dukat  med 13 kuvert, presenterat  med unika, signerade glasobjekt i utsökt harmoni, väntar på besökare 11 - 29 maj.
Ca 100 eleganta objekt, fördelade på sju per kuvert, lockar ögat likt ett välbalanserat kalejdioskop.

Läs mer...Konstnärerna Ingela Ihrman och Frida Peterson

På spaning efter Scania

Åstorp 210422
Pandemins effekter lämnar dörren vidöppen för nya idéer inom såväl näringslivs - som konstvärlden.
Vi ställs inför nya tankebanor och fordringar som tvingar oss att tänka om söka nya lösningar.
Att söka i det lilla, hitta nya infallsvinklar, kasta skygglappar och med öppet sinne betrakta sin hembygd, kan leda till förvånande, inspirerande upptäckter. Framför allt om kreativa, objektiva ögon ser på byarnas identitet, historia och utveckling…

Läs mer...


PRESSRELEASE

Ronny Sanberg (S), kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschef
Niclas Arcén

Nytt medborgarlöfte från kommun
och polis

Åstorp 210410
Narkotika, tillsynsärenden, trafik och trygga utemiljöer. Det är vad polisen och Åstorps kommun kommer att prioritera tillsammans under 2021 för att förebygga brott och skapa trygghet i kommunen. I fredags undertecknade Åstorps kommun och polisen ett nytt medborgarlöfte för 2021. Kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg (S) och lokalpolisområdeschefen Niclas Årcén var på plats i Åstorp för att
signera dokumentet.
– Jag ser fram emot fortsatt god samverkan med polisen i arbetet med trygghetsfrågor i Åstorps kommun, säger Ronny Sandberg (S), kommunstyrelsens ordförande. Prioriterade fokusområden under 2021 Ett helt nytt fokusområde för i år är trygghet i utemiljön. Bland annat ska kommunen och polisen fokusera sina insatser på områden som är brottsutsatta eller upplevs otrygga. I övrigt fortsätter arbetet med att prioritera narkotikarelaterad brottslighet genom gemensamma insatser förungdomar som använder och säljer narkotika. Även tillsynsärenden och
säkrare trafik är fortsatta fokusområden.

Kontaktperson
Ronny Sandberg
Kommunstyrelsens ordförande, Åstorps kommun
ronny.sandberg@astorp.se
042-640 20Kerro Holmberg framför sin tavla "Edith Södergran"

Starka kvinnor slår upp portarna på Tomarps kungsgård

Tomarp 210331
Äntligen…
Nu blåser det friska kulturvindar igen på Tomarps kungsgård.
Den anrika borgen med tjocka, vittrade väggar, fyllda av viskningar och rop från medeltida husarer, kungligheter och driftiga kvinnor, bör ha kulturabstinens efter ha legat i träda under pandemin.
Torsdagen den 1 april öppnar de nya förvaltarna Magdalena och Sven Väpnargård med en utställning av poeten och konstnären Kerro Holmberg  i Stora Galleriet.
Utställningstiteln ”Strax jag kommer strax” är hämtad från en av hennes egna dikter.
Det är en varm, engagerande utställning som möter besökaren. I färg och form ger Kerro Holmberg liv till starka kvinnors liv, lustar och drivkrafter.

Läs mer...Matz Svensson, ordförande i Stiftelsen för främjande av konstnärlig verksamhet i Nordvästskåne delar ut årets stipnendium till Palle Ankesen

Årets Helmer Lång-stipendium har
tilldelats konststuderande Palle Ankersen, ny utställare på Galleri Skelderhus

Munka Ljungby 210329
Behovet av stöd och uppmuntran för unga konstnärer på väg är större än någonsin i dessa dagar då kulturen gått på halvfart eller helt avsomnat i pandemins spår.
Galleri Skelderhus har länge värnat om unga, begåvade på väg, gett dem möjligheter att få visa sin produktion.
Den 2 april öppnar  Galleri Skelderhus upp för en utställning av  Palle Ankersen, en bygdens son, väl förtrogen med galleriet där han tidigare visat framfötterna i en samlingsutställning.

Läs mer...Anders Stolt Foto: Katinka Husberg

Stora kontraster på Galleri Skelderhus vid årets första utställning

Munka Ljungby 210204
Det är starka kontraster mellan utbuden i Galleri Skelderhus och dess Klenodbutik.
I Klenodbutikbutiken omfamnas man av ett myllrande färgstarkt, varierat utbud med en påfågelgestalt som frontfigur. Inne i galleriet råder ett stillsamt lugn, omvärvt av monokroma akrylmålningar i subtila nyanser av grönt.

Det är konstnär Anders Stolt som är årets första utställare på Galleri Skelderhus, en man som ständigt provar nya förhållningssätt till sin konst. Han har tidigare stöpt om negativa upplevelser till något positivt. Ett exempel är i Stolts tycke han mindre lyckade försök med keramik under studietiden. Långt senare började han göra keramikliknande objekt av papper och textil i stället. Nu arbetar han med nya infallsvinklingar  och lösningar i sitt måleri.

 – Den här utställningen är platsspecifik. Jag har bott här på gården och haft galleriet som ateljé under arbetsprocessen., lärt känna in galleriet och butiken. Här vill jag skapa en motpol till det livliga, färgsprakande i butiken och skapa ett vilsamt lugn med atmosfäriskt ljus. Jag vill få verken att sväva, försöka skapa en känsla av hägringar.  Bl.a. har jag använt blyerts och gnuggat  fint sandpapper för att nå en metallisk effekt på dukpannån samt hängt målningarna med distanser. På golvet visar jag mitt work in progress – ett samarbete med Galleri Skelderhus` Harald Hjärne.

Anders Stolts utställning pågår 6 mars – 28 mars på Galleri Skelderhus. Foto: Privat

Åstorps Grand Old Lady, Alice Ohlsson
fyllde 100 år 22 februari

Åstorp 210223
På ett utifrån försiktighet och restriktioner väl förberett arrangemang firar vi Alice Ohlsson 100 år, årsbarn med vår svenska demokrati. När Alice föddes i Dalarna den 22 februari 1921 hade kvinnor ännu ingen rösträtt. Det första valet med allmän och lika rösträtt för kvinnor och män hölls i september samma år. Alice var under många av sina aktiva år en hängiven företrädare för jämställdheten och är det alltjämt; hon var ordförande i s-kvinnor i Åstorps kommun, förtroendevald i social- och barnavårdsnämnd, ledamot i kommunfullmäktige. Hon var idog företrädare i Åstorps Hembygdsförening, läste sagor för barn på biblioteket och arbetade som skolvärdinna på Björnekullaskolan. Första maj-firandet har hon nog aldrig missat. På plats är sonen Sven Ohlsson, socialnämndens ordf Isabella Dzanko och äldreomsorgens områdeschef Saranda Kalabria. Helsingborgs Dagblad intervjuar och bubbel slås dagen till ära förstås upp till jubilaren.

/ Per-Arne Håkansson

Det var inte så många år sedan vi kunde se Alice knatande med sin rollator i Grytevad, på väg till Galleri Hultman, en sträcka på c:a 3 kilometer.

Red:s anmärkning


Dags att nominera till Åstorps kulturpris
och kulturstipendium 2021

Kulturpriset riktas till personer/föreningar/företag som under längre tid gjort en värdefull insats för kulturlivet i Åstorps kommun.

Kulturstipendiet riktas till unga personer som står i början av sin konstnärliga bana och är avsett att främja den enskildes utveckling inom det kulturella området.

Både kulturpriset och kulturstipendiet är på 10 000 kr och kan fördelas på flera kandidater.

Nominering eller ansökan till kulturpris och/eller kulturstipendium ska vara inne senast 15 mars varje år.

Blanketter hittar du på www.astorp.seNärvarande frånvarande – Britt Bogårdh
på Galleri Moment

Ängelholm 210214
”Närvarande frånvarande” var titeln på en Britt Bogårdhs tidigare utställningar – en titel som passar perfekt även i hennes kommande utställning på Galleri Moment i Gamla Rådhusets lokaler.

Läs mer...


Caroline Leander och Jörgen Düberg

Helsingborgs stadsteater firar 100 år

Åstorp 220513
Idag rullar den gamla mångtusenåriga thespiskärran (resande teatersällskap) vidare idag i form av uppsökande teater.
Fredagen den 13 maj var det dags för Riksteaterns lokalförening i Åstorp att bjuda på ett teaterhistoriskt äventyr i Kulturhuset Björnen.
Helsingborgs stadsteaters föreställning ”Den fantastiska leken” firade teaterns hundraårsjubileum som stadsteater med en lekfull kavalkad om teaterns minst sagt händelserika, sekellånga leverne.
En rejäl research av bl.a. skådespelaren Jörgen Düberg, scenografen Yvonne Ericsson och skådespelarnestorna Anna Greta Bergman och Per Jonsson ligger bakom det omfattande manuset. Samt inte minst material ur eldsjälen och legendaren scenmästaren Henry Larssons samlingar – en man som var en stöttepelare på teatern i femtiofem år!

Läs mer...Per Ekros, Håkan Andersson, Andreas Wargenbrant och Jean Louis Merchandise

Spritans Vårsalong samlar 30 konstnärer med stor variation

Ödåkra 220513
Spritans Vårsalong i den stora konsthallen på översta våningen huserar 30 konstnärer med vernissage fredagen 13 maj.
Den här utställningen är annorlunda än vad som är brukligt. Oftast är det etablerade konstnärer som samlats för att visa upp sina alster eller glada amatörer som ställer ut tillsammans.
I den här utställningen har arrangören Håkan Andersson samlat ett illustert gäng, en blandning av rena amatörer och ett flertal garvade ringrävar…

Läs mer...Cecilia Björk

Cecilia Björk utmanar det traditionella

Mjöhult 220505
Cecilia Björk är en sökande konstnär i tiden som  gillar utmaningar och vägrar att begränsas av traditionella måsten.
Det operfekta, slitna och använda får ny funktion och mening i hennes bildrum, där kvinnan alltid har huvudrollen och elegant tar plats.
Björks starka, uttrycksfulla personligheter -  kvinnoporträtt laddade med energi och glödande inre och yttre skönhet, väntar nu på vårens besökare på Galleri Oscar i Mjöhult.

Läs mer...Galina Davydtchenko

Att berätta en historia –
Galina Davydtchenko på Galleri Moment

Ängelholm 220506
– Man skall inte förakta att bli gammal och trasig, säger Galina Davydtchenko som öppnar sin utställning ”Att berätta en historia” lördagen den 7 maj på Galleri Moment i Ängelholm.
Det förakt hon syftar på gäller inte som man kan tro människors skröplighet, utan gamla industribyggnaders liv, leverne och förfall.
Ryskfödda Galina är sedan decennier bosatt på Södermalm i Stockholm.

Läs mer...
Varför, varifrån och varthän? Arnold Bunge ställer ut i Örkelljunga konsthall

Örkelljunga 220423
– Tiden väller fram, mäktig flod, tidens ström, hastig tanke, underlig dröm…
De poetiska fraserna kommer från målaren och installatören Arnold Bunges diktsamling.
Efter femtio år som yrkesverksam konstnär, har de eviga existentiella frågorna stått i fokus i Bunges konstnärskap. De eviga frågorna ”Varför, varifrån och varthän” är grundstenarna som han sätter under luppen i sin brinnande kunskapstörst och i sitt konstnärskap.

Läs mer...Karin Gustavsson och Emma Linde

Textilkonst i tiden på Galleri Moment

Ängelholm 220408
Det är på tiden att textilkonsten får den upprättelse som sig bör efter att i decennier alltför ofta blivit smått styvmoderligt behandlat.
Idag, efter lång pandemi och ständiga miljö- och klimathot är textilkonsten mer inne och comme il faut än på många år.

Läs mer...Roliga skulpturer av Kent Andersson

Nationell jurybedömd konstutställning på Spritan i Ödåkra konsthall

Ödåkra 220325
Nu slår vårens svenska konstutbud ut i full blom på Spritans konsthall! Efter pandemin är behovet stort bland kulturarbetare att äntligen få visa sina verk för publik. Ca 250 konstnärer från hela Sverige kände sig kallade till Art Öresunds jurybedömda utställning med vernissage den 25 mars. Trettiofyra professionella aktörer från norr till söder inom alla tänkbara tekniker antogs med flera konstverk vardera.

Läs mer...Ida Bentinger

Magisk, upplevelserik utställning i
Klippans konsthall

Klippan 220319
Likt vårens blommor slår nu konstens magiska växkraft ut i full blom i såväl Atriet som Konsthallen i Klippan. Det är en förunderlig, magisk värld / bubbla som konstnären f.d. Jonstorpflickan Ida Bentinger skapat i Klippans konsthall under temat / titeln Natur Lagar.

Läs mer...Centerpartiets nya ordförande i Åstorp, Ulf Liljankoski, Jessica Rosvall och Anette Andersson från Centerkvinnorna

Jessica Rosvall – Åstorps kvinnliga företagare 2022

Åstorp 220308
Åstorps Centerkvinnor och Centerparti är som vanligt på hugget den 8 mars.
Sedan 2008 har de grönas representanter uppmärksammat och uppvaktat en driftig, kreativ kvinnlig företagare på internationella kvinnodagen.

Valet föll i år på Jessica Rosvall – en synnerligen god förebild för kvinnliga entreprenörer. Jessica startade sitt första företag Hårstudion i Åstorp 1992, kompletterat med företaget Stil och design 2017.

Ytterligare ett företag har tillkommit – ett webbföretag som säljer kläder.
Idag omsätter Jessicas företag 4,5 miljoner, en hög siffra i en svårt konkurrensansatt bransch.

– Jag brinner för kläder och design, vill skapa flera ben att stå på!
Det är viktigt för mig med personliga bemötandet - det mysiga, familjära!
Även verksamhetsmässigt håller jag mig bokstavligen till familjen. Idag har jag min syster Petra som stöttepelare och min pojkvän behjälplig med inredningskontakter, berättar en glad Jessica som är stolt över utmärkelsen till Årets kvinnliga företagare.

På fem år har hennes verksamhet i f.d. Euronics generösa lokaler blivit något av en kvinnlig träffpunkt för byns folk i farten. Här kan man få håret fixat, handla kläder och bijouterier samt kolla inredningsprylar – allt samlat i en elegant stilren miljö med hög mysfaktor. I lokalerna anordas även speciella tjejkvällar, där delar av nyinkommet visas och diskuteras.

– Det känns rätt att både kunna fixa håret och hitta rätt outfit till kunden, skapa helheten, som har dubbel anledning att korka upp champagnen efter centeruppvaktningen med diplom, tårta och blombukett.

I år firar Jessica Rosvall trettio år som egen företagare, väl värt att fira i synnerhet när företagandet krönts med Årets kvinnliga företagare 2022!Edward C Johanssons rock´n roll och country lyfte taket i hembygdshallen

Kvidinge 220217
Äntligen var det, som sig bör, fullspikat i den anrika konsertsalongen i Kvidinge hembygdshall!
Dragplåstren som lockade gammal som ung var musikgenren med rock och country samt inte minst tordagskvällens artist - den begåvade sångaren och musikern Edward C Johansson.
Charmigt, lekfullt och vibrerande svängigt, förtrollade Edward publiken från första till sista sekund med sin musikaliska professionella säkerhet och publikkontakt. Tolkningarna av låtar från bl.a. Elvis, Jim Reeves, Johnny Cash och Hank Williams satt som smäck, mjukt, personligt nyanserat till suveräna gitarrinsatser. Det är inte för inte som denne, rutinerade 31-årige musiker är med i The international Rock A billy Hall of Fame i Jackson Tennesse.
Det var en ovanligt berikande kväll, där publiken och artisten var i symbios – ett signum på ett bra gig, show eller föreställning! Det tackar vi Edward C johansson för – en kille med framtiden för sig!


Edward bjöd in namnkunniga gitarristen Anders Ehrenstråle, tillika Kvidingebo, att lira några låtarBo Göran Svensson musicerade och berättade i Kvidinge hembygdshall

Kvidinge 220217
Det börjar röra sig så mått i kultur- och föreningsliv men rädslan för pandemins härjningar sitter med rätta fortfarande hårt. Publikströmningar lyser med sin frånvaro, framför allt till utbud för den äldre publiken.
Kvidinge hembygdsförenings torsdagskvällar som nu öppnat med två evenemang har en liten men naggande god fast publik som ställer upp i ur och skur.
Efter en torsdagskväll där lokala, främst nyetablerade företag, gavs tillfälle att visa upp sin verksamhet, var det dags för nostalgisk underhållning av musikern och låtskrivaren Bo Göran Svensson den 17 februari.

Nästa torsdagskväll äger rum den 3 mars, då Edward C Johansson kör igång med country och rockn´roll för alla åldrar.
Färgprakt med spännvidd på
Galleri Moment

Ängelholm 220210
Konstnär Karin Dockson bjuder in till vernissage lördagen 12 februari  i Galleri Moments nya, funktionella lokaler.
Det är nytänkande sköna, starkt koloristiska världar som möter betraktaren i Docksons utställning Relationer.
Abstrakta målningar, de flesta i s.k. flasheteknik med liknande mjuka sammetskänsla som tempera, fyller väggarna och fångar intressespröt med ett drivet bild- och färgspråk.

Läs mer...
Kvidingeföretagare visade upp sig i hembygdshallen

Kvidinge 220205
I de sista skälvande dagarna innan dagen D, dvs innan  vissa tunga pandemi restriktioner upplöses, slogs dörrarna upp för årets första torsdagskväll på Kvidinge hembygdshall. Konst och skönhet presenterade av lokala aktörer stod på programmet. Tyvärr visade pandemin sitt fula tryne även denna kväll och vissa företagare lyste med sin frånvaro. Ändå  blev det en mysig, välbehövlig liten kvällsstund med nybryggt kafé och ny information därtill.

Som Kvidinge Hembygdsförenings Jan Jansa Nilsson mycket riktigt påpekade, har många företagare etablerat sig i Kvidinge de senaste åren och vil visa upp sina produkter och tjänster. Vissa med decenniers yrkeserfarenhet, andra nya på sina poster.

Läs mer...

Ellen Dynebrink, Emma Hasselblad och Lotta Grimborg.
Emma har gjort verken på golvet.

Girly hands – Working arms i
Klippans konsthall

Klippan 220129
En livsbejakande utställning, fylld av professionell skaparglädje med utmanande vibrationer därtill, väntar nu i Klippans konsthall.
Opening 29 januari.
Det är tre textilkonstnärer som i denna gemensamma utställning ”Girly hands-working arms” utmanar det traditionellt perfekta. Samtidigt hyllar Ellen Dynebrink, Lotta Grimborg och Emma Hasselblad sina långsamma, monotona och taktila arbetsprocesser och inte minst deras yrkesverksamma systerskap. Kvinnokraft…

Läs mer...Lars Bygdemark

Lars Bygdemarks utställning
"Under från ovan" på Galleri Hattlösa i Förslöv

Förslöv 220107
I mångt och mycket gäller det att ha perspektiv på saker och ting, både symboliskt och konkret.…
Allt är inte som det synes vara, varken bland molnen eller nere på änglamarken.
En som sett vårt av långa land från ovan och upplevt poetiska, magiska landskap med oförutsedda, tidlöst vackra inslag är flyg- och konstfotografen Lars Bygdemark.

Läs mer...


PRESSRELEASE

Anna Berg Foto: Privat

Anna Berg på Galleri Moment
"Tiden är ingenting"

Ängelholm 211202
Anna Berg har varit verksam som konstnär sedan början av 1990-talet. Hon använder olika tekniker beroende på vilka idéer hon för tillfället vill utrycka. Intressen och inspirationskällor för hennes arbete är myter, symboler, filosofi, psykologi och naturvetenskap. Utställningen har titeln ”Tiden är ingenting”.
Den är inspirerad av de tidigaste konstnärliga uttrycken i mänsklighetens historia.
En undersökning av kopplingen mellan nutid och de allra tidigaste uttrycken för bildkonst. Grottmålningar från paleolitisk tid. Genom historien har man fortsatt att göra bilder av det som är viktigt för oss – För den enskilda individen, gruppen, klanen eller samhället. Från de första grottmålningarna till dagens graffiti.
Ett återkommande motiv i den tidigaste konsten är avtryck av handflator och bilder av djur. Anna har alltid har varit fascinerad av och känt en stor respekt för andra djur än människan. Genom att göra sin egen tolkning av stenålderskonsten har hon försökt närma hennes tidiga förfäders inre värld.
Frågan om samspelet mellan människa, djur och natur är kanske viktigare än någonsin tidigare. Vill förmedla den känsla av andakt och ödmjukhet som uppstår när man är i kontakt med naturen.

Vernissage 4 december. Utställningen håller på til 8 januari 2022.Fr.v. Tim Timmey Nedrup, Helena Staffas, Victoria Curling Eriksson, Shaw Petronio. Bakom står Gunnar Tryggmo och Per Ekros.

Sist ut för året i Krapperups konsthall
den lokala konstnärsgruppen A2

Krapperup 211119
Nu står det årliga julbordet med frestande konst smakfullt färdigdukat i Krapperups konsthall! Vernissage lördagen 20 november.
Det är den lokala konstnärsgruppen A 2 Collective som bjuder in till visning.
Sex av de sju medlemmarna sätter färg, liv och stämning i årets julsalong.
Den sjunde medlemmen fotografen Jochum Klenell visade nyligen en uppmärksammad fotosamling i en separatutställning konsthallen.

Läs mer...Fr.v. Anne Marte Eggen, John Dunsö och Fia Janninge

John Dunsö alias Traveling John gästade Kvidinge Hembygdshall

Kvidinge 211119
John Dunsö alias Traveling John gästade Kvidinge Hembygdshall tillsammans med Fia Janninge på fiol och congas samt Anne Marte Eggen på bas. John är inte typen som kan vara anställd… Jobbar han mer än 50% går han in i väggen.
I stället drog John med sin gitarr till såväl syd- som Nordamerika under några år, där han fortlöpande skrev sina visor om händelser, öden och äventyr. Alla hans låtar är skrivna på resande fot.

Läs mer...


PRESSRELEASE


Viktor Rosdahl på Galleri Moment

Ängelholm 211112
Erik Viktor Rosdahl, född 27 februari 1980 i Helsingborg, är en svensk konstnär.
Viktor Rosdahl växte upp i Elineberg i Helsingborg. Han utbildade sig på Birkagårdens Folkhögskola i Stockholm 1999-2001, på Örebro Konstskola 2001-02 och vid Konsthögskolan i Malmö 2002-07.

Viktor Rosdahl fick 2009 Maria Bonnier Dahlins stipendium och Ragnar von Holtens stipendium 2014.
” Viktor Rosdahls farfar var dräng, hans far var svetsare och hans egen konst inrymmer arbetarklassens existentiella historia. Han låter sig inspireras av politiska 60-talslitografier, historiskt måleri och massmediala bilder. Hans konst väcker moraliska frågeställningar kring arbete, makt och politik och hur enskilda människors livsvägar formas av dessa faktorer.

Utställningen pågår 6 – 27 november 2021 med vernissage 6 november kl 11-14.

Text: Catrin Lundqvist


PRESSRELEASE

Bästa biennalen 2021 i Åstorp

Åstorp 211024
Arrangemangen är en del av Bästa Biennalens konstbiennal 2021, en konstfestival för barn och unga som äger rum mellan den 23 oktober till 7 november. Besök Bästa Biennalens hemsida för utförligt program www.bastabiennalen.se. Bästa Biennalen har sitt säte i Skåne och är en regional satsning på barns och ungas möte med samtida konst. Bästa Biennalens konstbiennal 2021 äger rum i hela södra Sverige.

Påminnelsestenar med konstnären Lotten Pålsson
Under två dagar har barn från Hyllinge, Åstorps kommun och hela södra Sverige haft möjligheten att måla påminnelser för framtiden under ledning av konstnären Lotten Pålsson. På fredag är det äntligen dags att inviga konstverket som barnen har skapat tillsammans!
Invigning av barnens konstverk hölls den 5 november med invigningstal, festlig fika och uppträde från Åstorps kulturskola.

Vad vill vi påminna varandra om? Vad vill vi påminna våra vuxna jag om i framtiden? Kan en sten få oss att minnas? I denna workshop kan besökare i alla åldrar göra påminnelsestenar för nuet och för framtiden. Här målar vi budskap som vi vill påminna oss själva eller andra om. Vi leker med tanken att stenen är en tyst kommunikationsbärare som vi kan ladda med positiv mening. Stenarna kommer stensättas och vi inviger vårt gemensamma konstverk med en fest!

Obs! Missa inte Lotten Pålssons utställning som pågår just nu på Åstorps konsthall. Utställningen varar t.o.m. 30 december. Ta chansen att se hennes utställning!

Bästa Biennalen sker i samverkan med Regionssamverkan Sydsverige, som är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner och som arbetar för en långsiktig hållbar utveckling för Sydsverige. Regionsamverkan Sydsverige består av regionerna Skåne, Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kalmar län och Kronoberg. Bästa Biennalen finansieras av alla medverkande arrangörer och regioner samt Kulturrådet.
Staffan Lindfors, Gideon Andersson, Dag Westling och Esbjörn Hazelius

Quilty åter på scen efter pandemin med succé i Åstorps kulturhus

Åstorp 211024
Quilty är och tycks förbli unika i landet vad gäller irländsk folkmusik.  Kvartettens breda musikaliska kompetens, såväl vokalt som instrumentalt samt musikernas absoluta gehör och scennärvaro är svårslaget.

Dag Westling, Gideon Andersson, Esbjörn Hazelius och Staffan Lindfors bjöd denna kväll publiken ut till havs – Out of the Ocean, som är titeln på Quiltys senaste cd. Med högsta kvalitet och brinnande passion och spelglädje  bjöd de generöst på irländska och skotska  svängiga sånger med Atlanten som fond. Seachanties, emigrantvisor, kärleksballader… Reels, jigs och hornpipes…Samstämmig körsång, imponerande a capellanummer…

Ett lystmäte för den taggade,imponerade publiken som visade sin uppskattning med applåder och ovationer i det fullsatta Kulturhuset Björnens som nu äntligen levde upp efter pandemi-idet.

Bengt Göte Bengtsson och Roland Andersson

Den siste bonden, kåseri av Roland Andreasson, musik Bengt Göte Bengtsson

Kvidinge 211021
Den siste bonden… Vad hände?  Aktiva, levande bondesamhällen försvann. Endast knäckta ryggåsar och gapande tomma fönster återstår på de tysta markerna. En mjölkbonde per dag slutar av de få som finns kvar.  Landets mjölkgårdar har krympt i antal från 46 000 till 3 000 de senaste fyrtio åren.

Framtiden svarar inte, som en lyhörd poet uttryckte det.

Det kontroversiella, högaktuella ämnet belystes i dikt och toner med insprängd kalla fakta av Roland Andreasson och Bengt Göte Bengtsson en torsdagskväll i Kvidinge Hembygdshall.

Det vemodiga ämnet till trots blev det en varm, mysig kväll med nyttigt info, nostalgiska vibrationer och humoristiska vinklar. Medan Roland berättade om de forna böndernas liv och leverne i egna och andras dikter, höll Halmstads kulturpristagare, musikern Bengt Göte Bengtsson gitarren i ett vant grepp och sjöng bekanta låtar från tiden det begav sig. Det var bl.a. kända låtar av Dan Andersson och Astrid Lindgrens En fattig bonddräng som skickligt fångade publiken. Roland Andreasson å sin sida gav fina och roliga prov både på egen poesi och andras.  Och vem om inte den tidigare journalisten Roland kunde se poesin och skriva den därtill om gamla mjölkbord, utedass och koskit! Kornas tömningar liknade han humoristiskt vid serenader med sjungande ackord! Fakta, minnen berättades och varvades med underhållning i ett program utan bilder. De bilderna fick man och bör man skaffa sig själv. Ett aktivt lyssnande i enbart ord och toner sätter fart både på tankeställare och kreativitet. I det här programmet ”Den siste bonden” var det många undringar om vår framtid som ploppade upp. Det är svårt för Ulf Lundell och alla vi andra som gillar öppna landskap. Vart är vi på väg?
PRESSRELEASE

Ida Prisell med en del av sina elever

Pelle Svanslös Våga Vara Snäll-stipendium för 2021 har tilldelats Haganässkolan

Åstorp 211015
Pelle Svanslös Våga Vara Snäll-stipendium har tilldelats Haganässkolan i Åstorp, Skåne. Som många vet är det Sveriges kanske finaste stipendium – lika fint som strömming, som Pelle själv skulle sagt. Under tre års tid har Pelle Svanslös funnits med i lärandet och bidragit till barnens förståelse för allas lika värde.

– Vi känner ren och skär tacksamhet, det här betyder mycket för både lärare och elever, säger läraren Ida Prisell som tog emot stipendiet.

Läs mer...Av krokiutställningens 27 utställare var det fyra som var på plats och arbetade med "hängningen" fr.v.Birgitta Emnell Gatestål, Ingela Dahlgren, Marie Nilsson och Carina Edman.

In på bara kroppen – en tvådagars krokiutställning i Spritans konsthall

Ödåkra Spritfabrik 211008
I Spritans generöst tilltagna galleri på närmare 800 kvm, breder en krokiutställning ut sig 9 och 10 oktober. ”In på bara kroppen” heter utställningen som är initierad av Ingela Dahlgren på företaget ”Skaparbubblan”.
Här samsas konstfackutbildade med glada amatörer och allt däremellan. Den yngsta medlemmen är 12 år och den äldsta, Elsa Fänge, har precis fyllt 97 år.

Läs mer...Kathinka Lindhe

Sixten Sparre – en kallblodig mördare

Kvidinge Hembygdshall 211007
News eller fake news? Det är frågan för många i dag med mobilen i hand och lurar i öron. I alla tider har det skvallrats och nyfikenheten på grannen likaväl som stora världens nyheter tillhörde livets vardagliga nödtorft och gav lite lysten spänning i en tunga vardagslunken.

Läs mer...Pia Fonnesbech, Linda Drescher och galleristen Harald Urban Hjärne

Galleri Skelderhus har nu i hösttider återigen bytt skepnad

Munka Ljungby 211007
Denna gång har det intima galleriet förvandlats till ett varmt mysigt rum, glödande av lustfull färgrikedom och ett säkert mönster- och formspråk. Det är konstnärerna dansksvenskan Pia Fonnesbech och amerikanskan Linda Drescher som bjuder in till vernissage lördagen 9 oktober till utställningen med underrubriken: varje dag…

Läs mer...Maria Montelius-Grifó

Efter ett lyckat första år som gallerist
ställer nu Maria ut sina egna verk

Mjöhult 210930
Efter ett år av lyckade utställningar är det dags för galleristen och konstnären Maria Montelius Grifo´att visa sitt eget konstutbud i sitt eget ägandes Galleri Oscar i Mjöhult. Utställningen med vernissage fredagen 1 oktober bjuder på såväl oljemålningar som akvareller och grafik.

Läs mer...Gunnel Arlock

Gunnel Arlock – Färglek från olika perspektiv

Örkelljunga 211001
– Det är en mångsidig, välutbildad konstnär och psykolog/psykoterapeut som drar nytta av båda sina gracer som ställer ut på Örkelljunga konsthall den 2 oktober.

– Pandemin gjorde mig mer sugen på färg, säger konstnär Gunnel Arlock, som kompletterat sina psykologverksamhet med examinerad bildkonstnärtitel från Finlands konstfack samt konststudier på akademisk nivå. Det har blivit en mängd utställningar jurybedömda och separata sedan dess.

Läs mer...Majwi Andreasson initiativtagare till Secondhandkvällen

Hembygdshallen i Kvidinge öppnar efter pandemin med Secondhand försäljning

Kvidinge 210923
I över fyrtio år har Kvidinge hembygdsförening ståndaktigt arrangerat sina populära torsdagskvällar, enbart pandemin stängde låset till Hembyggshallen
förra året.

Nu öppnas den gamla porten igen till många trogna besökares glädje.Startskottet gick i torsdags den 23 september med den forna salongen förvandlat till modernt ett showroom med second hand prylar. Här fanns det gott om ting till lyst eller nytta- från kläder till vuxna och barn, böcker och barncyklar till gamla cylinderhattar och kubbar.

Närmast väntar ett program om Sixten Sparre och Elvira Madigan den 7 oktober.
Bo Larsson, Stockholmsskildrare
av format

Förslöv 210917
En av våra främsta Stockholmsskildrare, konstnären Bo Larsson  ställer nu ut på Galleri Hattlösa i Förslöv. Den som inte sett hans konst på Moderna muséet, Vetenskapsakademien eller på Nationalmuseum, kan ha mött hans målningar på Tomarps kungsgård för några år sedan.

Läs mer...Välbesökt möbelmässa på Spritan

Fullskaliga möbler och miniatyrer på Spritans gigantiska konsthall

Ödåkra 210904
Stockholm har sin Älvsjömässa. Helsingborgsregionen har nu utan andra jämförelser sitt smultronställe, där möbeldesign har plats att breda ut sig – Ödåkra konsthall på Spritan. Spritan har stått i ständig utveckling med kulturaktiviteter alla kategorier och har nu vuxit ur baranskorna inte bara till en mysig träffpunkt utan som en levande kulturmmetropol på den nordvästskånska landsbygden av sällan skådat slag.

Läs mer...Ann Moen

Miljö, utsatta barn och kvinnohistoria när Ann Moen ställer ut i Kronohäktet

Ängelholm 210904
På Kronohäktet  i Ängelholm är det som vanligt fullt ös vad gäller utställningar. Platsen är perfekt med dess intilliggande torg med genomströmning av folk på väg eller på trevliga stopp för pratstunder med kreti och pleti.
Lördagen den 4 september hade Ann Moen vernissage på en utställning som är öppen även söndagen 5 september samt 10, 11 och 12 september.

Läs mer...Alldeles utanför perrongen vid stationen i Klippan tronar den nya betongsoffan

Nu är den sjunde Klippansoffan på plats

Klippan 210904
Sedan några år tillbaka kan den trötte vila sig på de s.k. Klippansofforna som är utplacerade på olika ställen i kommunen. Sofforna är dekorerade i bjärta färger av konstnärerna Jasmine Cederqvist och Tim "Timmey" Nedrup samt Henrietta Kozica som målat tre av dem.
Förutom den senast tillverkade soffan, står de övriga i Stidsvig, Ljungbyhed och i Klippans centrum:
Varje soffa har kostat 200 000 kr att tillverka och frakta ut till sina olika destinationer.
Kulturutvecklare Lotta Andgren som varit involverad i upphandlingen av sofforna kan nu konstatera att satsningen gått hem hos K lippanborna.
Några av sofforna har varit inne för uppfräschning men är nu på plats igen.Pia Nordqvist

Ingenting är för sent...

Ästorp 210828
Den devisen är färgstarka, egensinniga Pia Nordqvist ett levande bevis och ett föredöme för.– Ingen bestämmer över mig! Med pennan i handen bestämmer jag själv över papperet. I det lustfyllda skapandet försvinner det mörka och nya vägar öppnas. Det är en besatthet, säger Pia som nu ställer ut på sin forna arbetsplats Åstorps bibliotek och konsthall med utställningen ”Surrealistisk allmogekonst” med öppning måndagen 31 augusti.

Läs mer...


PRESSRELEASE

Henrik och Björn Gibrand

Årets företagare i Åstorps kommun – "Priset innebär en stor energikick för oss"

Hyllinge 210820
Det rådde högtidlig stämning bland den lilla skara som samlades på Lydinge Resort i Hyllinge under fredagen när Åstorps kommun och Företagarna Åstorp delade ut pris till årets företagare Henrik och Björn Gibrand. Vinnarna av Årets företagare 2020 är Henrik och Björn Gibrand som driver Lydinge Resort i Hyllinge. Enligt motiveringen är de sanna entreprenörer med en innovativ syn på utvecklingen av företaget genom satsningar på golfbanan, hotellet, restaurangen och nya boenden. För de båda bröderna betyder utmärkelsen mycket.

– Det känns väldigt hedrande att vi blir bekräftade på den här resan vi gör med företaget och priset innebär en stor energikick för oss, säger Björn Gibrand och fortsätter: Vi är också väldigt glada för vår nära dialog och goda samarbete med kommunen som gör att vi kan bygga verksamheten vidare.

Bröderna Gibrand har stora planer för hur Lydinge Resort ska fortsätta utvecklas. I anknytning till golfbanan planeras både bostäder och en friskvårdshall med olika aktiviteter.

– Vi har alltid gästen i centrum och när vi märker att gästerna uppskattar vårt arbete eldar det vår glöd och passion för företaget ytterligare, säger Henrik Gibrand.

Till våren planeras vinnarna uppmärksammas under ett större arrangemang.

– Vi är mycket glada och stolta över att Henrik och Björn Gibrand satsar och utvecklar sitt företag i Åstorps kommun. De har en tydlig bild av hur företaget och platsen ska utvecklas. Deras visioner och genomförande gör dem utan tvekan till mycket värdiga vinnare av priset, säger Ronny Sandberg.

Motivering:
Årets Företagare 2020 - Henrik och Björn Gibrand – Lydinge Resort AB
Vinnarna av Årets företagare 2020 har en innovativ syn på utvecklingen av sitt företag Lydinge Resort AB. Med sina medvetna och strategiska satsningar på golfbanan, hotellet, restaurangen och nya boenden, skapar de en fantastisk plats med gästen i centrum. Henriks och Björns idéer och realiserandet av dessa, om hur och vad som ska utvecklas inom verksamheten, ger företaget en stark position på marknaden. Under ett år som har erbjudit utmaningar så har verksamheten en fortsatt stark utveckling. Henrik och Björn Gibrand är sanna entreprenörer som ser möjligheter snarare än svårigheter!

Priset Årets företagare
Varje år utser Åstorps kommun och Företagarna Åstorp “Årets företagare” tillsammans med en kommitté av representanter från företagen. Framöver kommer även årets miljöpristagare att presenteras.

Text och foto: Susann CardellJockum Klenell

Fotokonst i den högre skolan visas i Krapperups konsthall

Krapperup 210613
För första gången visar Krapperups konsthall enbart fotokonst i en utställning – utan sedvanligt komplement av skulpturer och objekt. Fotokonsten, här av bästa internationella kaliber, behöver ingen förstärkning. Allt är foto eller som grekerna uttrycker det – målat,  ritad med ljus, vilket  ordet fotografi betyder på grekiska.

Läs mer...Siri Jarring

Hon använder bilder i stället för ord

Munka Ljungby 210730
– Jag bygger upp en historia, en berättelse. Använder bildspråk i stället för ord. Allt är styrt av mitt undermedvetna. Jag älskar bildens laglöshet och inre kraft, där allt är tillåtet. Vardagstrivialiteter samexisterar med existentiella frågeställningar i fantasins värld och bildar med intuitionens hjälp nya berättande världar. Det är ett terapeutiskt sätt att hantera verkligheten, en bearbetning av vardagstankar och händelser. Det säger småländska konstnären Siri Jarring, numera göteborgaren, som ställer ut i Galleri Skelderhus med vernissage lördagen 31 juli kl. 13- 16.

Läs mer...Ett flertal av de medverkande i Öppna Ateljéer mötte upp på pressmötet

Öppna Ateljéer i Västra Skåne ser
dagens ljus 23-25 juli

Helsingborg 210719
Det var många konstnärer som inte kunde medverka under årets konstrundor under påskhelgen p g a pandemin.
En av dessa var Christel Jönsson i Viken. Hon är nu den som kläckt idén om ”Öppna Ateljéer i Västra Skåne”. Med sig på tåget har hon ett trettiotal konstnärer.

- Tanken är att vi ska ta emot besökare i våra ateljéer och verkstäder medan vi själva sitter och arbetar, berättar Christel Jönsson.

Måndagen19 juli samlades merparten av de medverkande konstnärerna på gården till den nedlagda brandstationen på Gåsebäck i Helsingborg. Där fick alla presentera sig och lära känna varandra.

- Jag brukar tillbringa somrarna i Italien som har ett helt annat kulturellt klimat. I varje stad eller landsby vimlar det av konstutställningar. Här blandas etablerade, professionella konstnärer med glada amatörer och rena nybörjare. Lite av den idén vill jag slå ett slag för här hemma, fortsätter Christel.

Öppna Ateljéer i Västra Skåne ska inte blandas ihop med den etablerade Konstrundan i NV-Skåne, som går av stapeln varje långfredag och pågår i tio dagar. Visserligen är många medverkande i Öppna Ateljéer medlemmar i Konstrundan men ett tiotal har andra referenser.

Evenemanget pågår 23-25 juli och omfattar allt från figurativ skräck, grafittiinspirerat, abstrakt till klassiskt måleri, skulptur, keramik och foto – något som passar alla!

Ateljéerna är ganska jämnt fördelade mellan Båstad/Ängelholm, Höganäs, Helsingborg och Landskrona kommuner.

Förteckning över de Öppna Ateljéerna finns på Facebook och Instagram.

Kontaktperson: Christel A Jönsson 0703-76 52 87.Christer Svanberg och Paula Fohlin Svanberg

Känd lokalhistorik och banbrytande keramik i modern tappning

Höganäs 210712
Den 13 juli kl. 15 00  öppnar den andra utställningen i projektet Art in Residence på Höganäs Museum och Konsthall, nu med Paula Fohlin-Svanberg och Christer Svanberg.
Art in Residence är en spännande, lovvärd satsning av kommunen som både gynnar de medverkande och besökarna. Utvalda konstnärer bjuds in till att i nära samarbete skapa platsspecifika verk genom djupdykning i muséets samlingar. Med samlingen som utgångspunkt skapas därmed en naturlig dialog mellan konstnär och ting samt inte minst konstnärerna emellan. Arbetsprocessen mellan de två eller tre utövarna per utställning sker i muséets s.k. working space.

Läs mer...Anita Elander

Henry och hans vänner i
Klippans konsthall

Klippan 210709
Gjord i Färingtofta men född i Riseberga, yngst i en syskonskara på elva, skapade Henry Elander sig ett rikt och mångfacetterat liv. Med femtio riksdaler i reskassa samt moderns guldklocka gav han sig vid sexton års ålder 1939 upp till Stockholm. Efter att ha sökt sig fram som affärsbiträde för sin försörjning, började han studera bl.a. vid Stockholms tekniska institut och blev så småningom välrenommerad arkitekt.

Läs mer...Stina Berge

Storartad utställning av Stina Berge på Tomarps Kungsgård

Kvidinge/Tomarp 210702
Behovet att uttrycka sig, beröra och påverka, släpper aldrig taget om äkta konstnärssjälar. Många hittar nya, oväntade spännande stigar att trampa på i sitt konstnärliga sökande.  Författare blir målare, skådisar författare, bildkonstnärer musiker eller tvärtom…Det är samma andas barn.
På Tomarps kungsgård slår Pink champagnes f.d. punkdrottning Stina Berge upp dörrarna till Stora galleriet. Och i Nedre Galleriet, inte att förglömma samsas tre nya konstnärer: Christina Weidelt med fritt skapande i broderier, illustratören  Annika Lundholm Moberg och keramikern Marie-Louise von Schewen.

Läs mer...Gunnar Nilmén

Gunnar Nilmén visar grafik på
Galleri Oscar

Mjöhult 210615
Mellan ljus och mörker kan det uppstå en förunderlig, oväntad och magisk värld. Åtminstone om man är grafikkonstnär…
Tryck och avtryck.
Den som yrkesmässigt behärskar den avancerade grafikkonstens  tålamodskrävande turer, vet ändå aldrig fullt ut vilken bildvärld som uppstår.
Ett drag för mycket, så är det klippt, likaså att hamna utanför ramarna, ett fel papper, för blött, för lite svart… Allt kan hända.
Arbetsprocessen är lång, spänd och spännande, slutresultatet mångfaldigat och bestående. Konstgrafik är en folkets konst sedan urminnes tider.
Dess reproducerande förmåga gör konsten tillgänglig för många, även de med mindre plånböcker.

Läs mer...Frontfigurerna på Drakabygget, Lis Zwick och Jörgen Nash

Drakabygget, det lekfulla arvet

Örkelljunga 210612
”Det lekfulla arvet” är en träffsäker titel på den kreativa, lustfulla utställning om konstnärskollektivet Drakabygget, Frihetens verkstad som nu visas på Örkelljunga konsthall. Öppning digitalt 10 juni, för visning i konsthallen från 12 juni. Utställningen kompletteras i äkta Drakabyggetanda med filmvisning, skaparverkstad och workshops, där du kan skapa ditt eget verk i ord eller bild. Även guidade besök till Drakabygget arrangeras.

Läs mer...Stig Rådström, ordförande i Åstorps Kultur- och Fritidsnämnd t.v. och Kulturchef Jonny Norrby t.h. flankerar de båda pristagarna Ida Månsson och Gunnel Nilsson

Årets kulturpristagare och
kulturstipendiat i Åstorp utsedda

Åstorp 2106§0
Det hade jag aldrig trott! Jag är evigt tacksam för nomineringen. Det känns som ett kvitto på att jag har gjort något meningsfullt för andra, sade en rörd Gunnel Nilsson, när hon med en strålande vacker blombukett mottog Åstorps kommuns kulturpris.
Gunnel Nilsson premierades med diplom och 10 000 kronor för sin värdefulla, tjugoåriga insats som körledare för Åstorps seniorsångare och som dragspelare i Dala spelemän. Hon har spridit glädje och ökad livskvalitet med sina seniorsångare inte bara i bygden utan även tagit med sig sitt engagerade musikaliska gång på framträdanden i hela Nordvästskåne. Att hon är en uppskattad ledare bevisades med all önskvärd tydlighet vid prisceremonin i Åstorps konsthall, där sångkörens medlemmar ställt upp för att hylla sin ledare.
– Jag hade inte varit här idag utan mina trofasta sångare och vår fina gemenskap!

Ett annat pris delades ut till unga Ida Månsson som förärades Åstorps kommuns kulturstipendium på 10 000 kronor. Medan Gunnel Nilsson fick ett förnämligt kvitto för sina kulturella insatser får stipendiaten Ida en mycket viktig uppmuntran till att våga ta steget vidare i sitt bildsökande inom teckning och måleri.


Bertil Arkrans på Galleri Moment

Ängelholm 210604
Bertil Arkrans ställer ut måleri och skulptur på Galleri Moment (G:a Rådhuset) Ängelholm. Utställningen pågår 8 juni - 3 juli.


PRESSRELEASE


STCC på Söderåsen

Ljungbyhed 210602
För första gången någonsin arrangeras STCC (Scandinavian Touring Car Championsip), den högsta ligan inom Svensk racing, i Ljungbyhed.
4-5 juni går premiärloppen på Ljungbyhed Park och efter ytterligare fyra deltävlingar på olika banor runt om i Sverige, blir det säsongsfinal på Ring Knutstorp 8-9 oktober.

Klasserna som tävlar tillsammans med STCC under 2021 är V8 Thunder Cars, Radical Cup Scandinavia, Formula Nordic samt Legends. 
Nytt för året är att motorcykelklassen Pro Superbike gör comeback och ansluter till övriga klasser. 
Läs mer på www.stcc.se 

Den rådande pandemin sätter åtminstone inledningsvis stopp för publik vid tävlingarna men hela säsongen av svensk elitracing med STCC kan följas genom streamingtjänsten STCC+. 
På STCC+ kan du se samtliga heat live, samt följa flera av supporterklasserna de helger som det tävlas. Utöver detta får du möjlighet att följa team och förare bakom kulisserna, på deras väg mot guldet.
Läs mer på https://plus.stcc.se/ 

I samband med premiären av STCC på området där Krigsflygskolan F5 tidigare höll till, kommer försvarsmakten att uppmärksamma invigningen.
På fredag den 4 juni kl. 11.30 kommer ett JAS 39 Gripen från F17 i Ronneby att besöka Ljungbyhed med en överflygning och mindre uppvisning.
Försvarsmakten vill göra alla uppmärksamma på den häftiga upplevelsen men också att allmänheten ska vara beredd på höga bullernivåer under besöket.
 Yayoi Kiyota Malm

"Sällsamma tiden" – Keramik i
Klippans konsthall

Klippan 210524
I en tid med tuffa restriktioner känns det förlösande att slinka in i en fantasifull konstvärld utan begränsningar.
En sådan gränslös keramiker är Japanfödda höganäsaren Yayoi Kiyota Malm som nu äntligen slår upp dörrarna till Klippans konsthall efter en längre tids pandeminedläggning.

Yayois utställning ”Sällsamma tiden” på Klippans konsthall pågår från 22 maj t.o.m. 4 juli.

Sällsamma tiden är i en i sanning sällsam, underfundig utställning, befolkad av okända små och stora objekt  eller varelser med organiska vibrationer – sprungna ur japansk eller svensk jordmån.
Yayoi strävar efter att sätta människors fantasi i rörelse med sina underfundiga varelser som ser ut att växa fram som svampar i jorden.
I Kiyota Malms färg- och formspråk anas japanska influenser.  Som utbildad  och erfaren arkitekt, sökte hon nygamla vägar vid ankomsten till Sverige för tjugo år sedan..

Hon gjorde allvar av sin konst och tog Masterexamen på HDK i Göteborg.Sedan dess har det flutit på med en mängd utställningar och stipendier.

I Sällsamma tiden har hon tillfört en ny teknik, textil – ett material som hon är väl förtrogen med.

– Ullens karaktär passar fint för att gestalta min konst!Galleristen Maria Montelius-Grifo´och en av de nio utställarna, Kajsa Palmquist, överst på bilden

Djur&Odjur på Galleri Oscar i Mjöhult

Mjöhult 210521
Människan är det enda djur som har tråkigt, kläckte en vis man ur sig.
Så sant, så sant… Släpp den vuxna tråkighetens stelnande betonghölje och ta en runda i Galleri Oscars koloristiska fartfulla eldorado av kända och okända djur!

Läs mer...


Barns skapande syns nu runt om i Kvidinge om du har ögonen med dig

Kvidinge 210518
– Jag vill veta mera, säger femåriga Wilma på Fröhusets och Trollskogens förskola i Kvidinge.
Hon är en god, vetgirig representant för årets projektarbete på skolan under temat ”Barnens kreativa uttryck”.
Barnens alster - byggen, teckningar och målningar där bl.a. hus, en drake och en hemlig monsterbana tar plats, kan nu ses under vecka 20 runtom i Kvidinge.
I förskolebarnens verk syns spår av deras personliga intressesfär. Deras intresse och funderingar kring naturvetenskap och tekniska problem är påfallande. Känslan för naturens alla under får ett naturligt utlopp i Kvidinges natursköna omgivningar tillsammans med förskolans personal.
Folk står på kö för att få in sina telningar på Fröhusets och Trollskogens förskolor!
Passa på att göra oväntade stopp och studera de vetgiriga barnens fantasifulla bilder och objekt och kolla gärna den aktiva personalens dokumentation av den årslånga, stimulerande arbetsprocessen!Lie Svennbeck

Intryck blir avtryck... Ord och tankar omvandlas till bild

Örkelljunga 210514
– Jag målar ord och tankar! Skriver ned mina upplevelser, samlar och lagrar dem för att sedan komprimera och utveckla intrycken under arbetsprocessen. Minnen, bilder eller situationer blir sedan personliga  inre och yttre bilder i textil, måleri, screentryck eller installationer!

Läs mer...Harald Arne Urban Hjärne på Klenodbutiken i Munka Ljungby

Nordvästra Skåne präglas av sina olika "rundor". Nu är det Antikturen som gäller

Nordvästra Skåne 210513
Våren är här och med den våra kära rundor! Först ut var Konstrundan i NV-Skåne som traditionsenligt kör 10 dagar med start på långfredagen. Därefter kommer Antikturen i Kristi Himmelsfärdshelgen följt av Trädgårdsrundorna vid olika tillfällen under sommaren. Det finns cykelrundor, vandringsrundor och matrundor etc. Vi gjorde ett litet bildsvep över utbudet på Antikturen 2021...

Läs mer...Claes Thellstipendiaten Klas-Göran "Klas" Klaesson

Keramiker Klas "Klase" Klaesson är meriterad Thellstipendiat 2020

Höganäs 210507
Han vill sprida glädje och har skjutit glädjepilar med sina keramiska alster i över ett halvt decennium - höganäsaren Klas-Göran ”Klase” Klaesson. "Klase" är höganäsare med stort H. Han har flyttat tre gånger i livet men aldrig längre än 500 meter. Nu är det dags att ge något tillbaka för ”Klases” livsgärning som fortfarande sjuder av kreatvitet och inspirationslusta.

2020 års Thellstipendium på 15 000 kronor tillföll Klas ”Klase” Klaesson.

Förutom hans omfattande, folkkära produktion av underfundiga, mustiga skulpturer med inspiration från bibeln, mytologin och visan, har ”Klase” skapat 3000 keramikreliefer tillsammans med skolelever – ett skolprojekt som nu pryder piren i hamnen. Även inne i city lyser skulpturer med ”Klases” signum på gator och torg.

Tidigare var han själv en del av stadsbilden där han tryggt jobbade på i sin verkstad eller vilade utanför för att studera folk och fä. Nu är den sagan all, då huset där han varit verksam sedan 60-talet såldes. Hans arbete fortsätter i stället på Keramiskt Center, där kände keramikern Claes Thell som införde stipendiet, var verksamhetsansvarig från 2016 till sin död 2019.

– Det är trevligt att bli uppmärksammad på det här viset efter ett långt yrkesliv. Man blir ju sällan profet i sin hemstad…, säger Klas-Göran ”Klase” Klaesson.Fr.v. Celine Torstensson (Seahorses och Miljöboven), Marie Torstensson (Miljöboven), Heléne Lindquist (Projektledare) och Camilla Peurell (Kommunikatör)

Leaderprojekt Expose iT med
15 nyskrivna låtar

Klippan 210401
Heja Klippan, den lilla kommunen som ser möjligheterna och agerar, inte bara med snack utan med verkstad!
Det är inte för inte som Klippans näringsliv ligger i topp de senaste fem åren i SYNAS tillväxtindex.
Satsningen på ungdomsaktiviteter och allmänt kulturutbud är alert, bred och omfattande.
Klippans konsthall, S.t Petrikyrkan och Bruksspelet och det spännande kreativa Sågenhuset har fått kulturintresserade i hela landet att sätta Klippan på kartan.

Läs mer...Skulptris Sara Stenlund, Viken

Släpp konstnärer loss, det är vår!

Krapperup 210329
Det spirar och gror i ateljéer och verkstäder. Våren sätter fart inte bara på naturen utan i hög grad på slumrande livsgnistor och yrvakna skaparlustar.

Kullasalongen är ett av våra traditionella vårtecken  i Nordvästskåne – ett litet embryo till ljusare tider för alla och envar.

Läs mer...


Nya och gamla världar möts

Åstorp 210326
Patrik Aarnivaaras skulpturer brukar ha sin hemvist i de större städernas gallerier, hemma eller utomlands. Nu är det dags att möta åstorparna i Åstorps lilla konstgalleri. I utställningen  (Fysik) Frekvens, där han visar fyra skulpturer, inspirerade av olika arkitektoniska perioder.

Två världar möts och länkas samman i Aarnivaaras strama,  strakt avskalade skulpturpark – det optiska och fysiska, det virtuella och konkreta.
Han överför den digitala världens 3 D modeller i plast till fysiska objekt och sammanför dem med manuellt bearbetade metalldelar.

Vad händer i våra sinnen när vi anpassar oss till det optiska?

Hur formar material och teknologi vår tid? Det interaktiva samspelet mellan betraktaren och optiska villor?

Det är i dessa gränsland som Patrik Aarnivaara, född -77 forskat  och experimenterat i under många år. Det är ett  expansivt arbete  som rönt uppmärksamhet  och som han erhållit en mängd stipendier för.

Aarnivaara  med magisterexamen i Fri konst har en gedigen konstutbildning. Han är utbildad på såväl Konsthögskolan i Malmö som Valand i Göteborg och Goldsmith college i London.  Bland hans uppmärksammade verk kan nämnas Tidsglänta, uppköpt av Statens konstråd – en gestaltning i form av en glaspaviljong med fönsteröppningar i trekant, som bjuder på ett flertal olika perspektiv. I Fysik Frekvens i Åstorp bjuder han på fyra lätta, luftiga volymer, med influenser av olika arkitektoniska perioder, Det gåtfulla ljuset kan leka fritt i Patrik Aarinvaaras skulpturmiljöer.

Utställningen öppnas fredagen 26 mars och pågår t.o.m. den 14 maj. 


"Med dagens ögon" – Gittan Jönsson ställer ut i Åstorps Konsthall

Åstorp 210118
Konstnären och feministen Gittan Jönssons vilja att synliggöra orättvisor i maktstrukturer och relationer är lika brinnande idag som när hon på sjuttiotalet efter Konstfackstudier slog genom med verken Diskkasterskan och Dammsugerskan. Hennes strävan att förmedla och berätta, personligt och politiskt, tar sig utryck i såväl måleri  och teckning som skulptur, tecknade serier och installationer.

Läs mer...
Klicka i logotyperna
för vidare länkning
till vår a sponsorer

www.astorp.se


Din bästa affär


Galleri Oscar • Konstgalleri
Lönhultsvägem 58
263 94 Mjöhult
070-29 19 111
info@gallerioscar.se

Cecilia Björk
Måleri

7 - 22 maj

Öppettider:
Fredag 16 -19
Lördag - Söndag
12-16

Galleri Oscar • Konstgalleri
Lönhultsvägem 58
263 94 Mjöhult
070-29 19 111
info@gallerioscar.seAnna Sörenson Rydh

Teckning, måleri & objekt

7 maj – 19 juniGalina Davydtchenko

Måleri

7 – 28 majDavid Noro
Måleri

2 april – 15 maj

www.klenodbutiken.se
Spritans Vårsalong

14-15 maj och 21-22 maj
Öppet 11-17Örkelljunga konstförening
& konsthall

Arnold Bunge
Måleri & fotokonst

23 april – 14 maj

Örkelljunga Kulturhus.
Galleri Oscar • Konstgalleri
Lönhultsvägem 58
263 94 Mjöhult
070-29 19 111
info@gallerioscar.se

Konstrundan 15 - 24 april
Maria Montelius Grifo´

Konstrundans öppettider:

Påskhelgen 10-18
vardagar 16-19
24-25 kl 10-18

Galleri Oscar • Konstgalleri
Lönhultsvägem 58
263 94 Mjöhult
070-29 19 111
info@gallerioscar.se
Påfågelns andedräkt
objekt

29 januari – 29 april


DAGMAR GLEMME
ART CENTER
i Ugglarp har öppet alla lördagar och söndagar
11-16 under juli och augusti.

0707783119 eller
dagmar.glemme@gmail.com

Vi följer myndigheternas rekommendationer
angående Covid19

www.dagmarglemme.seKullasalongen 2022

15 april– 15 majIda Bentinger
Natur Lagar

19 mars - 30 april
Ge dina bilder den inramning
de förtjänar. VILLA FENIX
Maglabyv. 236 • Maglaby
Tel. 0706-70 68 01
Ingen aktuell utställning

www.hillesgarden.se


0768-20 64 70
tomas@montelius.net