Åstorps kommuns kulturpris tilldelades BMZ.se´s redaktion
Ann Christine och
Tomas Montelius år 2016

NÄRINGSLIVSNYTT I KLIPPAN
- klicka här!

God Jul & Gott Nytt År!
Ytterligare ett annorlunda år lider mot sitt slut. Vissa företagare har haft det tufft och kämpar fortfarande hårt för att klara sig. Andra har haft ett bättre år än någonsin, med utmaningar att hitta personal för att leva upp till kundernas efterfrågan. På det stora hela kan vi konstatera att det på många sätt går bra för Klippans kommun. Det byggs nytt, verksamheter vidareutvecklas och växer, och nya verksamheter startar. Tillsammans arbetar vi vidare för att Klippan ska fortsätta vara en kommun i utveckling, där det ska vara enkelt att vara företagsam och där vi tillsammans skapar tillväxt.

God Jul & Gott Nytt År önskar vi er alla!

NÄRINGSLIVSNYTT I ÅSTORP
• klicka här!


PRESSRELEASE

Personal på Fröhusets förskola i Kvidinge visar glatt upp diplomet med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling som de tilldelats av Skolverket.

Fröhusets förskola i Kvidinge tilldelas utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”

Kvidinge 211123
Vi kan stolt berätta att Fröhusets förskola i Kvidinge har tilldelats utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” av Skolverket.

För att få utmärkelsen finns kriterier som ledning och personal ska arbeta mot och redovisa till Skolverket. När kriterierna är uppfyllda kan skolan när som helst under året ansöka om att erhålla utmärkelsen. Fröhusets förskola ansökte om utmärkelsen och fick den 8 november 2021 ett glädjande besked om att Skolverket godkänt ansökan.

– Det känns väldigt roligt att vi fått utmärkelsen och att vi är först ut i Åstorps kommun att få den. Det är verkligen ett kvitto på allt det goda arbete som vi dagligen gör, säger Veronica Amiri, förskollärare på Fröhusets förskola.

– Ett av kommunens tre inriktningsmål är att verka för en hållbar framtid för vårt klimat, människan och naturen, så det känns roligt att visa att vi aktivt arbetar med frågan och att vi gör det i enlighet med Skolverkets kriterier för hållbar utveckling, tillägger hon.

Hållbarhetstänk präglar verksamheten på
många olika sätt
Att vara certifierad som en skola för hållbar utveckling innebär att verksamheten jobbar med ett helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling. Det handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barnen delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden.

– Vi arbetar med hållbarhet på många sätt, vi spenderar mycket tid utomhus både på skolgården och i naturen, och vi använder oss av återvunnet material. Vi pratar med barnen om hållbarhet och gör aktiviteter för att redan i tidig ålder forma ett hållbart tänk, säger Veronica Amiri.

På Fröhuset arbetar de även med hälsa och välbefinnande, socialt hållbara relationer och att värna om varandra och sin omgivande miljö där även naturen och djuren ingår. Även goda matvanor är viktigt och barnen på Fröhuset har bland annat fått bekanta sig med matcirklar och vikten av näringsrik mat. De har även fått vara med och påverka maten från köket.

– Vi har fått bestämma vad vi ska få för mellanmål, jag har önskat frukttallrik, säger förskoleeleven Alvar.

Arbetar utifrån mål kring hållbarhet
I förskolans läroplan som alla förskolor följer och bygger sin verksamhet efter finns mål som berör hållbar utveckling. På Fröhuset har man även satt upp egna verksamhetsmål.

– Vi har förutom de mål som finns i läroplanen satt egna mål kring hållbar utveckling som berör hela verksamheten och i det arbetet är all personal, såväl pedagoger som städ- och kökspersonal med. Vi vill att hållbart tänkande ska spegla det vi gör i vår verksamhet, stort som smått, för att forma ett samhälle där vi alla tänker och agerar mer hållbart, fortsätter hon.

Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling
1997 startade Skolverket utmärkelsen Miljöskola. Denna utmärkelse fick en ny utformning och en ny inriktning 2004 i utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.Majvi och Bosse Andreasson

Från Skåne till Lappland och tillbaka på 2 timmar

Kvidinge 211106
I torsdags åkte vi Skåne Lappland tur och retur i sällskap med paret Majvi och Bosse Andreasson.

Denna torsdagskväll i Kvidinge hembygdshall bjöd fruktodlarparet från Tranarp i text och bild på en informativ, familjär resa i genom vårt avlånga land.

– Vi vill uppleva ett nytt landskap varje år. Den här resan gjorde vi 2011 berättade Majvi.

Den enkla scenografin på den lilla estraden bestod av för Lappland typiska prylar – en renfäll på en stol, en färgglad duk och lovikavantar. Det räckte långt för att skapa stämning hos de vänner, bekanta och utsocknes som bänkat sig för att ta del av parets minnesrika upplevelser.

Ett digert bildmaterial med olika stopp från Skåneland till samernas land rullades fram från projektorn.

Andreassons äkta intresse och nyfikenhet för regioners och orters särart, deras faktagranskande och plåtande skapade professionalism till det intima, personligt färgade programmet.

Det var ett befriande opretentiöst program med samma mysiga känsla som hemma i soffan när släktingar sätter på projektorn och berättar om sina semesteräventyr.

En inspirerande kväll med lokala aktörer i gemenskap och gemyt som varmt uppskattades av publiken.


Stålarbetarskulptur i Kiruna


På andra sidan Torne Älv fiskar finnarna


Åstorps kommuns företagsklimat
Varje år mäter Svenskt Näringsliv hur ni som företagare upplever att det är att driva företag i Åstorps kommun. Resultatet för 2020 presenterades den 25 maj. I årets enkätundersökning har vi stigit till 3.36 (3.2; 2019) i det sammanfattande omdömet. Vi har ökat inom flertalet av områdena. Vi jobbar aktivt och systematiskt med att förbättra för er som företagare och har som mål att ni ska bli mer och mer nöjda med våra insatser. Områden som kommunikation och information, skolan och företag, brottslighet och otrygghet, hur tillgängliga är vi, service och bemötande är några av våra prioriterade områden. Årets kommunranking sammanställs av Svenskt Näringsliv och placeringen presenteras i september.

För mer information se: Foretagsklimat.se

Den 16 september kommer Åstorps kommun att arrangera "A Sustainable Tomorrows hållbarhets- och framtidskonferens!" Boka in i din kalender! Inbjudan kommer!
Hållbarhets- och framtidskonferensen är en digilog heldagskonferens och kommer att genomföras på Lydinge Golf. A Sustainable Tomorrow är ett nätverk för aktörer från näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi som vill gå från ord till handling i hållbarhetsfrågan med de globala målen i fokus.Varje år arrangeras en gemensam hållbarhetskonferens som livesänds av utvalda hubbar runt om i landet. Konferensens fokusområde 2021 är Regenerative Business, ett systemperspektiv för att skapa mervärde och accelerera positiv samhällsförändring. Perspektivet, som presenterades vid World Economic Forum i Davos 2020, baseras på lärdomar från naturen och fokuserar på skalbara lösningar för att skydda, återställa och öka humankapital, miljö och ekonomiska resurser.

Se hela konferensprogrammet här: https://asustainabletomorrow.com.se

Konferensen kommer att genomföras enligt gällande riktlinjer; Covid – 19!

Destination Söderåsen – du som är inom besöksnäringen -var med på resan!
Inom arbetet med Söderåsen, ett Leaderprojekt med EU-finansiering, har vi skapat en akademi, Akademi Söderåsen. Du som företagare kan gå med i denna genom att öppna www.soderasen.se och välja Akademi Söderåsen. Här kan du registrera dig för att bli medlem. Syftet med akademin är att ge dig möjlighet som företagare att ingå i nätverket där vi tillsammans utvecklar Söderåsen som varumärke.
I akademin kan du gå diverse utbildningar som digital marknadsföring, varumärkesbyggande, hållbarhet med mera. Du har tillgång till den bildbank som vi har på destinationen. Här kan du också ingå i olika nätverk med andra företagare och andra intressenter. Tillsammans gör vi den lokala besöksnäringen lönsam!

Nu rullar arbetet igång med att ta fram en ny utvecklingsstrategi inom Leader – ett gemensamt arbete för våra 13 kommuner!
Leader står för en metod som går ut på att tillvarata lokala initiativ och förutsättningar på våra landsbygder. Underifrånperspektivet är starkt och innebär att det är de som lever och verkar i ett område som också ska vara med och påverka utvecklingen där. För att få ta del av EU-medel ska Leader vart sjunde år ta fram en ny strategi, som sätter riktningen framåt. Strategin gör det möjligt för oss att stödja insatser som ses som högt prioriterade och aktuella just i vårt område. Leader nordvästra Skåne med Öresund och Leader MittSkåne Utveckling vill fortsätta utveckla våra gemensamma landsbygder tillsammans inför programperiod 2023 - 2027.
Vill du vara med och ha synpunkter på vad som är viktigt just där du bor och verkar? Hör av dig till oss:
Verksamhetsledare Leader Skåne Nordväst med Öresund: Annika Jönsson. 0709 77 33 33, annika.jonsson@leaderskanens.se

Verksamhetsledare Leader Mitt Skånes utveckling: Ann-Charlotte Thörnblad. 0735 40 54  38, ann-charlotte.thornblad@mittskaneutveckling.se

Processledare för strategin: Monica Frisk. 070 33 65 304, monica.frisk@leaderskanens.se

Naturturism Rönne å och Ringsjön
Tre workshopar riktade till besöksnäring, föreningslivet och markägare!
Under tre måndagskvällar med start i måndagen den 13 september, bjuder vi in till digitala
workshoppar om utvecklingen i Rönne å och Ringsjön, de övriga två är den 20 septembers och den 4
oktober.
Här får du möjlighet att dela dina tankar kring den framtida utvecklingen av området. Varje
workshop inleds med en kostnadsfri föreläsning som ger oss
perspektiv och inspiration från andra destinationer och
entreprenörer inom naturturism.
Tid: 18 00 – 20.30

Anmälan: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=951c25826010
Mer information: https://astorp.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2021-08-25-tre-kvallar---i-host---om-
fiske--och-naturturism.html

Region Skåne – Affärsutvecklingscheckar!
Ta chansen och möjligheten att söka medel från Region Skåne för utveckling inom digitalisering, internationalisering och hållbarhet! Utlysningen startade den 31 maj! För mer information se:
Affärsutvecklingscheckar - Region Skåne (skane.se)

Vilka skånska företag kan söka finansiering?
Följande kriterier gäller:

·      vill växa
·      har 2 - 49 anställda
·      har en omsättning på 3 miljoner – 100 miljoner kronor
·      har sin ekonomi i ordning

Hur mycket kan sökas?

50 000 – 250 000 kronor
Checken kan finansiera max hälften av kostnaden.

Råd och stöd för företag och företagare under Covid – 19!
Inom kommunen och tillsammans inom Familjen Helsingborg arbetar vi för att underlätta för er företagare på de sätt som vi kan bidra med. På länken nedan hittar du information om detta och även om insatser från Region Skåne och staten.
Råd och stöd till företag - Åstorp (astorp.se)

Kostnadsfri framtidscoachning för dig som företagare! Coachningen utgår från dina behov!
Har ditt företag stött på utmaningar under rådande situation? Behöver ni anpassa er till de effekter pandemin har på er verksamhet? Kanske behöver ni korttidspermittera eller är i behov av ny kompetens? Det finns möjlighet för företag i Familjen Helsingborg att få kostnadsfri coachning utifrån just era behov. Coachning sker av professionella coacher och är kostnadsfritt!

Mer information och innehåll:
Framtidscoachen - kostnadsfri coachning i Familjen Helsingborg
Alternativt anmäl dig på:
Email: framtidscoach@drivaeget.se; telefon: 042-181820
.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare
Ett tips från Åstorps kommuns näringslivskontor – Ärr du snabb i vändningarna finns det chans till omsättningsstöd för näringsidkare. Se länk

Hjälp till att förbättra kommunens infrastruktur
Är du nyfiken på hur Åstorps kommun ska jobba med trafikfrågor?
Nu finns en sprillans ny trafikplan ute på remiss
och på webben. Genom text, bilder och kartor kan du ta del av
kommunens infrastruktur och framtida planer för
trafikutvecklingen. Du kan också lämna dina synpunkter och
berätta om hur du ser på trafiksystemet i kommunen fram till
den 31 maj.
Under det senaste året har tekniska kontoret i Åstorps kommun arbetat med att ta fram en trafikplan som ska bli en viktig del i den översiktliga planeringen för kommunens arbete med trafikfrågor.
– Åstorps kommun har sedan tidigare ingen antagen trafikplan, så detta blir vårt första strategiska dokument som visar nuläget i infrastrukturen, vilka mål kommunen har med trafiknätet och på vilket sätt vi kan nå dessa mål, säger Alma-Lena Slipac, landskapsarkitekt och projektledare på tekniska
kontoret i Åstorps kommun och fortsätter:
– Förhoppningen är att trafikplanen ska leda till att Åstorps kommun får ett mer utbrett, jämställt och miljövänligt infrastrukturnät. När vi skapar oss en gemensam bild blir det lättare att diskutera åtgärder som krävs för att förbättra infrastrukturen i kommunen.
Trafikplanen finns nu tillgänglig på webben och innehåller text, bilder och kartor om all sorts trafik i Åstorps kommun. Dessutom kan du som bor, verkar eller besöker kommunen lämna dina synpunkter om trafiksystemet och trafikutveckling fram till den 31 maj.
– Vi hoppas att så många som möjligt vill höra av sig med tankar och idéer till oss. De inlämnade synpunkterna kommer redovisas i en sammanställning där relevanta synpunkter kommer beaktas och komplettera trafikplanen. Kommunfullmäktige kommer sedan besluta om trafikplanen ska antas, säger Alma-Lena Slipac.

Så här tar du del av trafikplanen
Trafikplanen är publicerad som en storymap på webben. Den innehåller kommunens infrastruktur i fem olika teman; gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik, motortrafik och godstrafik. Genom text, bilder och kartor kan du ta del av beskrivningar av nuläget men också mål, visioner och planeringsprinciper för varje trafikslag.
Åstorps kommuns trafikplan 2021 som storymap

Så här lämnar du dina synpunkter
Fram till den 31 maj kan du lämna dina synpunkter om trafikplanen via webben. Fundera på vilken typ av synpunkt du vill lämna. Handlar det om gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik, motorfordontrafik eller godstrafik? I den digitala trafikplanen kan du scrolla och dra i kartan tills du kommer till den plats du önskar att lämna en synpunkt på. Mer detaljerade instruktioner finns i trafikplanen:
Lämna dina synpunkter digitalt i Åstorps kommuns trafikplan 2021
Du kan också skicka dina synpunkter via e-post till
tekniska@astorp.se

”Digitala mässor är här för att stanna – bra för miljön, kostnadseffektivt och mätbart”
Företagardagarna Digital är plattformen där du som företagare i Nordvästra Skåne möter befintliga och framtida kunder i en digital mässmiljö. En egen brandad monter där ni erbjuder chattsamtal,
visa filmer, livesända eller visa förinspelade webbinarium för att informera och attrahera kunderna till just ert företag! Ni får större möjlighet till bättre statistik och insikter än vid en fysisk mässa.
När, var och hur! 7 maj 10.00-16.00 pågår mässan live då alla montrar är bemannade av utställarna. Mässan finns därefter tillgänglig för besökare i fyra veckor på webben men då är den inte bemannad av arrangörer eller utställare. Sker online från dator, surfplatta eller mobil. Vad finns på mässan?
Mässan består av lobby, utställarnas montrar och webbinarium.
Mer information och hur du bokar din monter här:
Anmälan utställare
- Ängelholms NäringslivÄngelholms Näringsliv

Åstorps kommuns upphandlingar!
Offentlig upphandling är en process för inköp av varor och tjänster som görs av offentlig sektor, exempelvis Åstorps kommun. Processen regleras av speciella lagar och regler. Som företagare kan du ta del av vilka upphandlingar som pågår genom att besöka webbplatsen:
Upphandling och inköp
- Åstorp (astorp.se)

Översiktsplan 2021 – uppdaterad information!
Översiktsplanen beskriver hur kommunens mark- och vattenområden ska utveckla på lång sikt. Den nya översiktsplanen, Översiktsplan 2021, sträcker sig till 2040 och förväntas kunna antas av
kommunfullmäktige 2021
. www.astorp.se

Hur skapar vi en bra livsmiljö för dem som bor här om 5, 10 eller 30 år?
Vilka grönområden är viktiga? Vad behövs för en fungerande vardag?
Samrådet är avslutat och vi kommer nu att sammanställa alla synpunkter och bearbeta förslaget till översiktsplan inför granskningen, som kommer att äga rum sommaren 2021.
Då kan du se och lämna synpunkter på det slutliga förslaget innan det överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.
Länk till översiktsplanarbetet:

Förslag till översiktsplan - Åstorp (astorp.se)

REKO – ring – Rejäl Konsumtion!
REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att handla lokalproducerad mat. Konsumenter och producenter på en ort går samman och startar en REKO-ring där råvaror och produkter säljs direkt från producent till konsument. Är du en lokal mathantverkare eller råvaruproducent så gå gärna in och läs om Reko-ring Åstorp och Reko-ring Hyllinge för att se om det kan vara något som passar din verksamhet. För mer information:
REKO Åstorp | Facebook
REKO Hyllinge | Facebook

Näringslivet i Familjen Helsingborg 2021 – en region med stark framtidstro!
”I regionen verkar små lokala företag sida vid sida med stora
koncerner. Flera globala koncerner har valt att lägga sina
huvudkontor i regionen.” Om detta och mycket mer kan du läsa i den bifogade digitala broschyren om näringslivet i regionen. Åstorps kommun ingår i Familjen Helsingborg tillsammans med 10 andra kommuner. Innehållet beskriver bland annat näringslivet med bredd och djup, ett av Sveriges ledande logistiklägen, befolkningsökning.
Läs den digitala broschyren här:
Näringslivet i Familjen Helsingborg – en region med stark framtidstro! | Familjen helsingborg

För företagare med anledning av covid-19
omsättningsstöd med mera
Här finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Informationen på sidan uppdateras löpande allteftersom åtgärder vidtas.
Mer information:
Regeringen.se

Länsstyrelsen Skåne informerar gällande tillfälliga covid-19-lagen!
Länsstyrelsen sköter tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut. Har du som företagare frågor kring tillsynen, vill Länsstyrelsen Skåne att du kontaktar dem. Mer information
Skåne
| Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

Råd och stöd för företag och företagare under
Covid – 19!
Inom kommunen och tillsammans inom Familjen Helsingborg arbetar vi för att underlätta för er företagare på de sätt som vi kan bidra med.
På länken nedan hittar du information om detta och även om insatser från Region Skåne och staten. Råd och stöd till företag
- Åstorp (astorp.se)

Kostnadsfri framtidscoachning för dig som
företagare! Coachningen utgår från dina behov! Har ditt företag stött på utmaningar under rådande situation? Behöver ni anpassa er till de effekter pandemin har på er verksamhet? Kanske behöver ni
korttidspermittera eller är i behov av ny kompetens? Det finns möjlighet för företag i Familjen Helsingborg att få kostnadsfri coachning utifrån just era behov. Coachning sker av professionella coacher och är kostnadsfritt! Mer information och innehåll:
Framtidscoachen - kostnadsfri coachning i Familjen Helsingborg
Alternativt anmäl dig på:
Email: framtidscoach@drivaeget.se; telefon: 042-181820.

Svenskt näringslivs ranking – enkätutskick!
I början av januari skickade Svenskt näringsliv skickat ut en enkät om det lokala företagsklimatet.
Om du som företagare har fått enkäten, gör din röst hörd och hjälp oss att bli bättre! Svenskt näringsliv gör varje år en enkätundersökning och ranking om det lokala företagsklimatet i Sveriges alla kommuner. Företagare ger sina synpunkter på attityder till företagande, kommunens service och bemötande. Har du som företagare fått enkäten? Gör din röst och var en del i att förbättra företagsklimatet.
www.foretagsklimat.se

För företagare med anledning av covid-19
Omsättningsstöd med mera
Här finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som https://www.regeringen.se/ https://www.regeringen.se/regeringen vidtagit för att mildra
virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.
Informationen på sidan uppdateras löpande allteftersom åtgärder vidtas.
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/foretag/

Råd och stöd för företag och företagare
under Covid – 19!
I
nom kommunen och tillsammans inom Familjen Helsingborg
arbetar vi för att underlätta för er företagare på de sätt som vi kan bidra med. På länken nedan hittar du information om detta och även om insatser från Region Skåne och
staten.
Råd och stöd till företag - Åstorp (astorp.se)

Framtidscoachning för dig som företagare! Coachningen utgår från dina behov!
Coachning till små och medelstora företag.
Framtidscoachningen genomförs av professionella coacher och är kostnadsfritt.
”Vi coachar företagen för att se vad som kan göras i omställningen för att utveckla företagen till efter Covid-19, vilken hjälp och vilka möjligheter som finns, säger Anneli Ödén,
Framtidscoach. Allt som diskuteras är under sekretess.”
Är du intresserad av att veta mer eller anmäla dig till coaching!
e-mail: framtidscoach@drivaeget.se
alternativt telefon: 042-181820.
Mer information på:
https://familjenhelsingborg.se/framtidscoach

Tre Leaderprojekt för Åstorps utveckling

Tingvalla – en port till Söderåsen
Tingvalla ska bli en plats som är tillgänglig och attraktiv att besöka och fortsatt fungera som en ingång vidare ut på Söderåsen för invånare och andra besökare. Området ska under 2021 utvecklas med stöd från Leader och Europeiska Landsbygdsfonden. Målet med projektet är att få en ny port till Söderåsen på gångavstånd från centrala Åstorp med markerade leder och en trivsam miljö för besökare.
Nytt informationsmaterial ska tas fram som belyser platsen och det unika med Söderåsen som besöksmål. Vandringslederna ska märkas upp och förbättras och en ny led ska anläggas för
personer med funktionshinder, det planeras även för lekytor för barn och fler gillplatser. Utvecklingsarbetet sker i samarbete mellan kommunen, Destination Söderåsen, Söderåsens
nationalpark, ideella föreningar, privata aktörer och andra intresserade. Tingvalla - en port till Söderåsen - Åstorp (astorp.se)

Destination Söderåsen – gemensam utveckling!
Projektet är en gemensam utvecklingsprocess mellan offentliga aktörer, privata företag och ideella föreningar inom besöksnäringen. Syftet är att skapa en ökad affärsnytta och
utvecklingsmöjligheter via kompetensutveckling och gemensam marknadsföring. Välkommen att bli medlem och få tillgång till kurser, bildarkiv, hitta nya samarbetspartners
och inspireras av andra medlemmar. Besök nedan för mer information. Akademi Söderåsen – Plattform för kompetensutveckling (akademisoderasen.com)
I introduktionsvideon presenterar Fredrik projektet! (6 min)

https://screencast-o-matic.com/watch/cY6tiAsYVO

Naturturism Rönne å och Ringsjön!
Med stöd från Leader och Europeiska Havs- och fiskerifonden har kommunerna utmed Rönne å och Ringsjön inlett ett projekt, pågår till mars 2022, för att undersöka hur området kan
utvecklas. Platsen ska bli en självklar och attraktiv destination för fiske- och naturturism. Du som är intresserad är välkommen att bidra med dina idéer för hur vi på bästa sätt tar vara
på denna fantastiska miljö. Tre kostnadsfria webbinarier – digitala föreläsningar – genomförs under januari och februari
där vi tillsammans får inspireras och lära oss mer om natur- och fisketurism. Anmälan till föreläsningarna med början 25 januari: ​Tre kvällar om fiske-och naturturism - En del av förstudieprojektet Naturturism Rönne å och Ringsjöarna - Ängelholms kommun (engelholm.se)

Trädgårdsrundorna – nu även i Åstorp!
Åstorps kommun deltar 2021 på Trädgårdsrundorna som Helsingborgs Trädgårdsförening anordnar. Rundorna är fyra till antalet och genererar ett stort antal besökare, cirka 40 000,
2020. Organisationen är intresserad av att samarbeta med företag och andra inom kommunen för att öka attraktiviteten för besökaren. Just nu är ansökan även öppen för trädgårdar som vill delta. För mer information, besök hemsidan:
Trädgårdsrundorna/Trädgårdsrundan i Nordvästa Skåne (tradgardsrundorna.se)

Yrkesutbildningar på Komvux i Familjen Helsingborg!
Åstorp har tillsammans med de andra kommunerna i Familjen Helsingborg gått samman för att utöka utbudet av yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning i regionen.
Läsa mer om de aktuella utbildningarna via länken nedan:

www.skanevux.se


NÄRINGSLIVSNYTT I KLIPPAN

ReLoad Skåne
Hitta nya affärer, tjänster och produkter och ta del av affärsstöd och utbildningar skräddarsytt för småföretag i Skåne!

Läs mer...

Framtidstipset
Hållbarhet har gått från att vara ett ”bra att ha” till en nödvändighet. Från en sidosyssla till en central del av verksamheten. Almi har tagit fram en mängd tips så att du kan ta nästa steg i ditt hållbarhetsarbete.

Läs mer...

Välkommen på dialogmöte!
Söderåsens nationalpark och Söderåsensamarbetet presenterar arbetet med Söderåsen som en hållbar turismdestination i världsklass. Vad har gjorts och hur går vi vidare?

Läs mer...

Söderåsen lanserar hållbarhetsutbildning
Hållbarhetsutbildningen är framtagen specifikt för er som verkar inom besöksnäringen i Söderåsenområdet, och tar hänsyn till hållbarhetens olika perspektiv (miljö, ekonomiskt, socialt) samt de lokala förutsättningarna som vi har på Söderåsen.

Läs mer...

Save the date
Under året har vi inom samarbetet Familjen Helsingborg tillsammans med er i besöksnäringen satt upp nya visioner för arbetet framåt. Som en fortsättning på detta arbete går vi snart in i en aktiv process som involverar stadsmässan H22. Under våren bjuder vi in till workshops. Boka gärna upp datumen i din kalender redan nu!

Läs mer...

Omställningar i pandemins spår
På Familjen Helsingborgs YouTube-kanal kan du följa våra kortfilmer om företag som gjort anpassningar i sin verksamhet för att klara sig under pandemin.

Läs mer...

Du som arrangerar evenemang
Nu när restriktionerna med anledning av pandemin lättat något är det många som planerar evenemang. Vill du ha hjälp att marknadsföra ditt evenemang via kommunens kanaler, kan du tipsa om vad som arrangeras i Klippans kommun.

Läs mer...

Information till invånare om Covid-19
Samlad information om Covid-19 och nyttiga länkar hittar du på Klippans kommuns hemsida. Sidan uppdateras kontinuerligt i takt med att vi får ny information.

Läs mer...

Nyheter Näringsliv
Här hittar du fler intressanta nyheter för dig som företagare.

Aktuellt

Framgångsrikt näringsliv
Anders Lindberg, Näringslivsutvecklare på Klippans kommun, berättar om det framgångsrika arbetet med näringslivsutveckling i kommunen. I en nyinspelad film får du veta mer om vad som är på gång just nu.

Läs mer...

Klippans kommun klättrar i ranking av Företagsklimat
Svenskt Näringslivs ranking visar var i Sverige det är bäst att starta och driva företag. Klippans kommun ligger på plats 64, det innebär en förbättring med 41 placeringar jämfört med 2020.

Läs mer...

Framtidscoachen
.Är ditt företag redo för det nya normala? Vad gör du för att hitta morgondagens kund? Kanske behöver du hitta nya sätt att marknadsföra dig på eller är det dags att affärsutveckla ditt företag?

Läs mer...

Energieffektivisering
Ett rekryteringsarbete pågår just nu med att kontakta företag för deltagande i ett nytt energieffektiviserande projekt som kommer pågå en bit in på år 2023. Projektet är nätverksbaserat där erfarenhetsutbyte och individuell energikonsultation är i stort fokus.

Läs mer...

Klimatklivet
Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Har du en idé om en åtgärd för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka pengar från Klimatklivet.

Läs mer...

Energieffektiva företag
Energimyndigheten har samlat all information du som företagare behöver för att kunna fortsätta arbeta hållbart och långsiktigt med energifrågan med hjälp av ett systematiskt arbetssätt. Du kan ta stöd i de områden som är viktiga för ditt företags energiarbete just idag

Läs mer...

Kompetensförsörjning i coronatider
Tillväxtverket skickade ut enkäten Företagens villkor och verklighet i årsskiftet 2019–2020. Enkäten visar bland annat att bristande tillgång till kompetens är ett stort tillväxthinder.

Läs mer...

Ytterligare satsning på Söderåsen
Projektet Destination Söderåsen rundas av under september, samtidigt som vi växlar upp inför framtiden. Ett nytt LEADER-projekt vid namn Söderåsen 2.0 möjliggör att arbetet kan fortsätta efter årsskiftet, i två år till.

Läs mer...

Starta eget-träff
Nyföretagarcentrum Skåne Nordväst arrangerar tillsammans med Klippans kommun Starta eget-träff den 20 oktober. Informationsmötena riktar sig till dig som funderar på att starta eget eller nyligen startat din företagsresa.

Läs mer...

Ny brandstation invigs
Invigning av den nya brandstationen i Ljungbyhed sker lördagen den 16/10 kl.13.00. Malmö Brandkårs Musikkår finns på plats och Lucys in the sky bjuder på popcorn till barnen.

Läs mer...

Hållbarhetscheckar
Region Skånes hållbarhetscheckar kan användas för insatser som möjliggör företagets omställning till en grön och koldioxidsnål ekonomi genom digital utveckling, nya affärsmöjligheter, utvecklade affärsmodeller och innovationer.

Läs mer...

Daglig verksamhet informerar
Daglig verksamhet är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en insats som syftar till att alla människor, oavsett behov, ska kunna ha en aktiv vardag och delta i samhällslivet.

Läs mer...

Framtidsgeneratorn
Almi sätter nu extra fokus på hållbar utveckling. Under samlingsnamnet Framtidsgeneratorn hittar du en rad affärsutvecklingstjänster som på olika sätt hjälper dig framåt i ditt hållbarhetsarbete – oavsett hur långt du har kommit.

Läs mer...

Workshop om Rönne å och Ringsjön
NVill du vara med och påverka naturturismen kring Rönne å och Ringsjön? Anmäl dig till höstens digitala workshopar om natur-och fisketurism!

Läs mer...

Information från Söderåsens Miljöförbund
Den 1 juli 2021 kom en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft.

Läs mer...

Lyckade omställningar i pandemins spår
En omställning behöver inte vara så stor! Här kan du se hur ett antal företag inom Familjen Helsingborg gjort för att anpassa sig efter rådande omständigheter under pandemin.

Läs mer...

Aktuella upphandlingar
Vill du vara med och lämna anbud? Klippans kommun har samlat alla upphandlingar på en sida, som uppdateras kontinuerligt.

Läs mer...

Info till invånarna om Covid-19
Samlad information om Covid-19 och nyttiga länkar hittar du på Klippans kommuns hemsida. Sidan uppdateras kontinuerligt i takt med att vi får ny information.

Läs mer...

Nyheter Näringsliv
Här hittar du fler intressanta nyheter för dig som företagare.

Läs mer...

Nyheter Näringsliv
Här hittar du fler intressanta nyheter för dig som företagare.

Aktuellt...

Upptäck ditt närområde!
På Söderåsens hemsida finns tips och inspiration för dig som vill upptäcka närområdet. Här har vi samlat restauranger, besöksmål, gårdsbutiker, aktiviteter, naturupplevelser med mera.

Läs mer... 


Silvia Wieser

Silvia Wiesers utställning "Trampa jord"
i Galleri Moments nya konsthall

Ängelholm 220115
– Mycket handlar om dualism - liv och död! I naturen blir det påtagligt, säger Silvia Wieser, den första utställaren i Galleri Moments nya konsthall i Ängelholms bibliotek.

 KRO-medlemmen Silvia Wieser har många strängar på sin lyra.  Som psykoterapeut, bildterapeut, konstvetare och aktiv konstnär bör känsloregistret ha många in- och utgångar. I denna utställning ”Trampa jord” som skapats under pandemin visar Silvia målningar och objekt med fokus på naturen.

Läs mer...Åsa Forsbergs Kramboll, hängande Gosemunk och Nallehjärta

Julsalong i Klippans konsthall

Klippan 211212
Heja Klippan! Vilka duktiga kreatörer det gömmer sig i stugvärmen!
Klippans julsalong med vernissage lördagen den 11 december i Klippans konsthall är som en varm, inbjudande fantasterihatt, där allt kan hända!
Mixen av tekniker och manér bland de trettiofyra oetablerade eller halvetablerade konstnärerna på väg mot nya mål, gör helheten  spännande och inspirerande utan att spreta. Åldersspannet för utställarna sträcker sig från tjugo till nittio år.

Läs mer...Keramiker Katarina Gustafsson

Strålande ljus på Örkelljunga konsthall

Örkelljunga 211129
Vad kan passa bättre än att ha vernissage på första advent med en utställning av keramikens egen Aladdin – Katarina Gustafsson, vars skulpturer strålar av ljus! Det är en meditativ, harmonisk och stilrent avskalad utställning i strålande ljusskimmer som varsamt installerats i Örkelljungas Kulturhus.

Läs mer...Carling Family showade och spelade

Vi gjorde ett 1:a adventbildsvep över
nordvästra Skåne...

NV-Skåne 211128
Det var mycket på G i Nordvästra Skåne 1:a advent. Blå Hallen i Höganäs exponerade sin juligaste sida med många jubetonade montrar. Carling Family roade och oroade med akrobatik, trix och musikaliska konster.
Höganäs museum stolserade med en samlingsutställning med många av traktens
etablerade konstnärer.

Läs mer...Morgan Ferm med sitt stora verk "In this moment" på Galleri Skelderhus

Morgan Ferms mekaniska konstverk på
Galleri Skelderhus

Munka Ljungby 211118
En unik utställning för alla sinnen har vernissage på Galleri Skelderhus lördagen den 20 november. Det är konstnären/industridesignern Morgan Ferm, en av landets främsta företrädare för rörlig, mekanisk konst som bjuder på konstupplevelser av sällan skådat slag.

Läs mer...Åstorps biblioteks nya barnavdelning invigdes av kommunchefen Jonas Jönsson, assisterad av t.v. Eva Nilsson och Kerstin Andersson t.h.

Bibliotekets nya barnavdelning invigd

Åstorp 211113
Med buller och bång, saft, popcorn och godis fick barn och föräldrar inspektera den nya barnavdelningen. Dagen till ära hade Lilla Vilda Teatern byggt upp en scen där Matilda och Magnus Eriksson bjöd på "Lilla Spökhistorien".
Det var inte alla som var förtusta i arrangemanget och ville att mamma skulle komma och hålla sällskap.


Den nya lekmöbeln "vinden" där barnen kunde krypa in och mysa med en bok uppskattades av de lite större barnen.

Text och foto: Tomas MonteliusTomas Montelius och Lisbeth Görloff

Fotokonst och keramik på Galleri Oscar

Mjöhult 211027
På Galleri Oscar stämmer sjuttiotalet möte med nutiden på väggarna. Det är Tomas Montelius sextioårsjubileum som fotograf och fotokonstnär som celebreras på galleriets milt grå väggar. I symbios med Lisbeth Görloffs formsäkra stengods i fönstersmygar och på podier skapas här en levande, varm utställning med många bottnar.

Läs mer...Astrid Göransson

Hedrande uppdrag till Maglabykonstnären
Astrid Göransson

Maglaby 211022
Vårt avlånga lands hundra år av demokrati firas av Sveriges Riksdag och Statens konstråd med ett nytt konstverk på Riksplan utanför riksdagshuset ii Stockholm.

Den som fått det ytterst hedrande uppdraget i stenhård konkurrens är skulptrisen Astrid Göransson i lilla Maglaby.

Denna skånska ”gräbba” är visserligen van vid att göra allehanda stora gestaltningar i offentliga miljöer runt om i landet men detta uppdrag kändes nästan oöverstigligt.

– Jag tänkte inte söka först. Uppdraget är mer än svårt. Det var min man David Skoog som övertalade mig, säger en glad Astrid Göransson som trots sin stora konstnärliga erfarenhet säger sig vara nervös nu när hennes drömmar blir verklighet. Hemma på gården i Maglaby bland djur och höns, jobbas det nu för fullt på att skapa en skulptur på över två meter som visualiserar kampen för jämlikhet och demokrati.

– Monumentet som jag kallar ”Kom som du är” skall stå på en slingrande stenbelagd stig på vägen till riksdagshuset. Skulpturen visar två nutida kvinnor på väg mot maktens boningar, bärande på en scen med våra fem första riksdagskvinnor. De kvinnliga pionjärer och föregångare som jag bokstavligen lyfter fram är Kerstin Hasselgren, Elisabeth Tamm, Nelly Thüring, Bertha Wellin och Agda Östlund. Nutid och dåtid möts. Inne i riksdagshuset såg jag för övrigt inga målningar och skulpturer av dessa kvinnor. Det är på tiden att de nu synliggörs.

 Patrik Amsellen på Statens konstråd beskriver Astrid Göranssons konstverk ”Kom som du är” som ”ett monument av vår tid som knyter ihop historien med samtiden och pekar mot framtiden”. Det är med spänning vi ser fram emot avtäckningen av monumentet ”Kom som du är” i juni 2022.

Text: Ann Christine Montelius • Bilder: David SkoogAnnika Zetterström

Annika Zetterströms utställning FLOEM i Klippans konsthall

Klippan 211008
Det är en mångbottnad, stämningsfull utställning med en poetisk vördnad för naturen och människan som nu visas på Klippans konsthall. FLOEM  (grekiskans bark) är titeln på Annika Zetterströms utställning med vernissage lördagen 9 oktober.

Läs mer...


PRESSRELEASE


Al Pitcher till Tingvalla
15 oktober

Fredagen den 15 oktober kommer Teckomatorps Humorfabriks work in progress-turné med Al Pitcher med flera till Tingvalla i Åstorp.
Al har sedan flytten till Sverige för lite drygt 10 år sedan successivt skaffat sig en allt större publik genom sina observationer av Sverige och svenskarna blandat med en svårslagen improvisationsförmåga. 
Föreställningen är en så kallad work in progress där Al testar nya tankar och idéer inför vårens stora arena-turné My Happy Place.

På scen ser vi även bland andra Lars Magnusson och Mats Andersson. I skrivande stund finns det 4 biljetter kvar till föreställningen.

Biljetterna säljs på www.biljettfabriken.seKerstin Svensson, Bengt Lindén och Lotte Holm, tre av ett 30-tal utställare
i två perioder

IASE ställer ut i Magasinet på Tomarp

Kvidinge 211008
– Äntligen! Det var Svenska Akademien som myntade och gav glans till det glädjerika uttrycket. Idag är det de konstnärliga själarnas självklara hälsningsfras, när gallerier, teatrar och nöjesetablissemang nu slår upp portarna på vid gavel, när restriktionerna avstannade. Det gäller även för IASES´medlemmar som nu öppnar Magazinet på Tomarps kungsgård med en samlingsutställning av tolv bildkonstnärer och konsthantverkare. IASE är en svensk förening för alla, nationella och internationella som brinner för konsten. Etablerade som oetablerade, proffs såväl som amatörer… Alla är välkomna att söka medlemskap.


Läs mer...Anette Nilsson

Fotoutställning – Close to my father

Ängelholm 210930
Fotografen Anette Nilssons varma, poetiska utställning Close to my father har vernissage lördagen 2 oktober på Galleri Moment. I det lilla galleriet i Gamla Rådhuset visas nu utvalda bilder till en kommande bok med samma titel.
Boken är en hommage till hennes 87-åriga pappa som levt hela sitt yrkesliv med fokus på odling.

Läs mer...


PRESSRELEASE

Erik och Jessica

ANGELÄGET 2 okt i S:t Petri kyrka i Klippan; filmvisning, musik och samtal

Klippan 211001
Lördag den 2 oktober kl 17.00 bjuder Klippans kommun och Klippans pastorat/Svenska kyrkan in till ett ANGELÄGET arrangemang i S:t Petri kyrka i Klippan (https://www.sanktpetrikyrka.se/) med filmvisning, musik och samtal.
Den prisade och uppmärksammade dokumentären Drömprins av Jessica Nettelbladt visas och efter filmen blir det samtal mellan filmens huvudperson Erik, regissör/producent Jessica Nettelbladt, kyrkoherde Tomas Wassenius och präst Johannes Lindsund. Dessutom bjuds det på sång av Helena Josefsson, som gjort musik till filmen.
Det är fri entré, men begränsat med sittplatser. Gratis biljetter hämtas i förväg på Klippans bibliotek och på S:t Petri expedition och kvarvarande biljetter finns på plats vid insläppet i S:t Petri kyrka från kl 16.30 på lördag.


PRESSRELEASE

Ronny Sandberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Roger Nielsen (M) oppositionråd, Jonas Jönsson, kommunchef, Lennart Fredriksson styrelseordförande för Kvidingebyggen och Mikael Fors vd för Kvidingebyggen.

Här tas första spadtaget till ett nytt bostadsområde på Björnekulla ås

Åstorp 210928

Nu börjar den första etappen i byggandet av det nya bostadsområdet på Björnekulla ås i Åstorp.
I det gamla industriområdet vid Björnekulla ås ska ett nytt bostadsområde växa fram. Totalt ska cirka 300 bostäder byggas där den större delen är radhus blandat med parhus och flerbostadshus. Området ska även bestå av torgytor, parkområde, odlingsbäddar och ett parkeringshus.

Bebyggelsen av bostäderna beräknas starta i början på 2022 och kommer att ske i olika etapper. Den första etappen innebär bland annat schaktning, anläggning av VA, el och fjärrvärme. Bostäderna varierar i storlek, upplåtelseform och höjd. De högsta husen kommer att vara 8 våningar.

- Det känns väldigt bra att det börjar hända något på det här området. Det är ett unikt läge med närhet till både järnvägsstationen, centrum och vacker natur på Söderåsen. När den nya järnvägsbron är färdig kommer Björnekulla ås och de centrala delarna av Åstorp att knytas ihop på ett fint sätt, säger Ronny Sandberg, (S) kommunstyrelsens ordförande.

Den nya gångbron beräknas vara klar 2023-2024. Där den nya gångbron landar ska ett torg skapas intill Järnvägsgatan. Torget blir en viktig mötesplats men även en entré från centrum till området och en målpunkt för stråket mot Söderåsen. I byggnaderna intill torgytorna blir det möjligt att bedriva kontor, handel och centrumverksamheter.

- Jag tror och hoppas att det nya bostadsområdet kommer att tilltala många. Det mycket goda kommunikationsläget gör att du till exempel kan ta dig till Helsingborg på 20 minuter eller vidare ut i Öresundsregionen. När Söderåsbanan står klar i december kommer det även leda till närmre tågresa till och från Malmö, säger Ronny Sandberg.


PRESSRELEASE

Invigning av nya konsthallen i Ugglarp

Ugglarp 210921
Nu har vår nya lilla konsthall blivit helt klar och har fått ett ansikte. Under kommande avslutninghelg 25-26 september kl 11.00-16.00 inviger vi den. Det firar vi lite extra med att alla besökare under helgen får välja ett eget signerat tryck!
Detta blir sista helgen med ordinarie öppettider för det här året. Under hösten kan man istället boka besök efter överenskommelse. Undantaget blir vår traditionsenliga julutställning med tre öppna adventshelger. Ring Dagmar Glemme på 0707783119 eller maila dagmar.glemme@gmail.com och boka en tid som passar om ni vill göra ett besök senare i höst!
Adressen är Ullarp Bokebo 121, 311 69 Ugglarp (parkering på Svedinos bilmuseum mitt emot).
Varmt välkomna att besöka vårt nya utställningshus och hämta ett signerat tryck 25-26 september!

Fredsängeln invigs 10 oktober i Eftra kyrka

Vackra Eftera kyrka med målningar av Waldemar Lorentzon har fått ett tillskott i form av "Fredsängeln" av Dagmar Glemme. Skulpturen invigs med en konsert av Thornberg/Wikrén Duo, söndagen den 10 oktober kl 16.00. Varmt välkomna att uppleva härlig musik och hälsa fredens ängel välkommen!Kajsa Dahl

– Livet ska levas nu och det fullt ut!

Mjöhult/Galleri Oscar 210908
– Livet ska levas nu och det fullt ut!
Det säger glasdesignern, bildkonstnären och konstpedagogen Kajsa Dahl som ställer ut på Galleri Oscar lördagen den 11 september under titeln ”Ingen mans land”.
Det är första gången denna positiva konstnär använder sig av tema i sin utställning som dubbeltydigt tar upp vår behandling av djur, miljö och natur i till synes mycket dekorativa, fantasieggande bildrum.

Läs mer...Tone Linghult

Nya generationens glaskonst på
Galleri Moment

Ängelholm 210907
Böljande kroppsformer, byster och torson fångade i rörelser skimrar, igenkännbart men främmande på Galleri Moment 7 september – 25 september.
Det är glaskonstnären Tone Linghult som visar sina skulpturala gestaltningar och glasvaser i utställningen Membran – en tunn hinna.

Läs mer...Var och en bär sitt eget landskap inom sig

Örkelljunga 210903
Att likt en generös värd bjuda in andra till sina inre upplevda eller imaginära landskap - dessa gåtfulla, hemliga rum som bara är våra egna, ingen annans - fordrar en konstnär i mästarklass. Många försöker, få lyckas.

Läs mer...Spantspjärn, en symbolrik utställning på
Galleri Skelderhus

Munka Ljungby 210903
I utställningen Spantspjärn med vernissage lördagen den 4 september på Galleri Skelderhus, åskådliggör konstnären Jörgen Platzer sina existentiella, filosofiska funderingar i en installation med rodden som metafor och handling.

Läs mer...Värdelöst medicinskt avfall blir värdefullt i
Klippans konsthall

Klippan 210827
Det värdelösa skräpet blir värdefullt i Johanna Törnqvist utställning Side effects på Klippans konsthall. Det är en utställning som vill ställa frågor kring vår konsumtion, hållbarhets- och miljötänkande samt inte minst vad som styr våra värderingar. Vernissage lördagen den 28 augusti kl. 18 – 20 med begränsat antal besökare. På konsthallens innergård kan man samma kväll lyssna på en konsert med L.T: Fish.

Läs mer...Gertrud Alfredsson

Fem konstnärer intar Tomarps Kungsgård

Kvidinge 210821
Gertrud Alfredsson, hemmahörande i Nordvästskåne, ställer ut i de generösa lokalerna i övre galleriet medan Ville Victor Johansson samsas med Jannike Nattwarg i de nedre gallerierna. På mezzaninvåningen visar Anna Lena Ingemansson sina flätade halmbröst. Ute i sädesmagasinet visar Micce Rylander sin utställning "Balans".

Läs mer...


PRESSRELEASE

Årets matmarknad i glada vänners lag

Hylinge 210815
Årets traditionella matvandring arrangerad an Centerpartiet i Åstorp drog etthundrasextio personer som vandrade fördelade på fyra grupper. Ledare för grupperna var Ulla Andersson, Annica Vink, Ebba Kroon och Murat Öcbalci
Åtta företag som bjöd på sina närproducerade produkter Man fick bl.a. smaka på
en sill smörgås, lammkorv, vaktelägg, frukt, bär, grönsaker och honung.
Under matrundan passerade man Lydinges restaurang, som serverade lövbiff med potatissallad.
Åstorps Sportfiskeklubbs ordförande Dieter Ekhoff presenterade klubben och berättade om fisket i dammen. Hyllingebon Jörgen Andersen talade om både gruvepoken och om den tid då det bröts lera och brändes tegel .
Vandringen avslutades med kaffe och glass från Aldo, tillverkad i Bjuv. Efter kaffet presenterades en minimarknad där det kunde köpas av det goda man smakat och en del annat.

Text och bild: Hans-Invar JönssonElisabeth Hilling

Elisabeth Hillings utställning "Naturen och tiden" på Galleri Moment

Ängelholm 210809
Naturen och tiden kallar Elisabeth Hilling sin kommande utställning på Galleri Moment på Galleri Moment  med opening tisdagen den 10 augusti.
Titeln  stämmer fint med textilkonstnären Elisabeth Hillings tydliga intentioner av vad hon vill förmedla i sina screentryck och textilvävar.

Läs mer...Amelia Nilsson

Amelia Nilsson, cafétjejen som
målar med kaffe

Ödåkra 210725
Goda vänner, trogna grannar… En äkta, naturlig gemenskap, där olika branschentreprenörer ställer upp för varandra tycks genomströmma den myllrande verksamheten på kreativa Spritan i Ödåkra.
Det senaste exemplet på samarbete kan nu ses på R+R –Rundkvist&Rundkvist Art och Design. Där debuterar Amelia Nilsson med kaffedoftande bilder som tar plats bland konstverk av redan etablerade bl.a. Carolina Gynning och Mats Månsson.

Läs mer...Shawn Petronio

Shaw Petronio´s Women of Power på
Galleri Oscar i Mjöhult

Mjöhult 210714
En stor målning av ikonen Frida Kahlo på Galleri Oscars entrévägg visar inte bara vägen för besökaren. Denna fantastiska powerkvinna och konstnär som tufft sade sig ”skita” i vad världen tycker, står som en stolt, värdig representant för Shaw Petronios utställning ”Women of power”. Starka kvinnor, många feministikoner från all världens hörn, flera med igenkännandets tecken, möter besökaren inne på Galleri Oscar.

Läs mer...Karol Zarbock

Hantverk, naturen och de fyra elementen är självklara inslag i Karol Zarbocks liv

Ängelholm 210709
Keramiker Karol  Zarbock lyfter både sina egna rötter och naturens rötter i en kommande utställning på Galleri Moment från 10 juli.
Med humor och underfundighet gör Zarbock djupdykningar i såväl sitt inre som i naturens skrymslen.

Läs mer...Bertil Thuné och Margareth Anderberg

Konst, natur och historia på Össjö herrgård

Össjö gård 210703
Inte konstigt att man längtar bort någon gång… I coronatider domnar både kropp och själ bort om vi inte får tillgång till nya, stimulerande upplevelser. Den 4 juli mellan kl. 12 -17 öppnar Össjö herrgård sin fantastiska park för allmänheten. Äntligen! Det är på tiden att slott och herrgårdar bjuder in allmänheten att ta del av dess naturskönhet och att tomma byggnader fylls med liv och funktioner. Utvecklingspotentialen för godsen i allmänhet och Össjö i synnerhet är mer än stor. Det är på tiden att någon sätter ned foten och aktivt agerar.

Läs mer...Ulrica Hydman Vallien –
Minnesutställning i Krapperups konsthall

Krapperup 210702
Monica Zetterlund liknades för ett lingonris i ett cocktailglas. Glaskonstnären Ulrica Hydman Vallien 1938 – 2018 blev i sin tur liknad med en tuff tulpan, denna enkla men lätt uppkäftiga blomma som blev hennes signum i djungeln bland slingrande ormar och vargar., ansikten och figurer. Bitskt men lekfullt och med känsla och insikt skapade hon konst tillgängling för alla. Med skaparglädje och passion målade och berättade hon både på och genom det transparenta glaset.

Läs mer...Åstorps konstverksamhet bjuder in till mobilt konstkollo och Åstorps bibliotek anordnar sagostund

Åstorps mobila konstkollo med Gertrud Alfredsson
För dig mellan 8-13 år
Bjärshög: tisdag 7 juli kl. 10-13
Hyllinge park: onsdag 10-13
Anmälan till konst@astorp.se
Kontakt vid frågor:
042-842 26 jenny.kalliokulju@astorp.se

Sagostund på biblioteket
För dig mellan 3-6 år
Bjärshög: onsdag 8 juli kl. 10-10.30, 11-11.30
Hyllinge park: onsdag 14 juli kl 10-10.30, 11-11.30
Kontakt vid frågor:
Bibliotekarie Johanna Persson
042-642 22 johanna.persson@astorp.seAnn Christine och Tomas Montelius

En något sen Midsommarhälsning från
BMZ-redaktionen – GLAD Midsommar

Kvidinge 210626
Halva året har passerat och vi har precis fått våra Coronavaccin nr 2.
Så nu kan vi snart jobba fullt ut men innan dess tar vi semester pö om pö i juli.
Så förutom Midsommarhälsningen önskar vi alla en trevlig sommar!Kajsa Haagen

Hon plockar och kombinerar gärna idéer både från konsthistorien och mytologin

Ängelholm 210608
Vi  är ofta dåliga på att uppmärksamma och ta hand om våra unga gryende begåvningar. Det gäller det mesta från skolan, till affärslivet samt inte minst inom konstsektorn. Många unga ger upp i förtid för att de inte blir uppmärksammade och sedda. Därför är Galleri Skelderhus`inriktning på att sätta ljus på den yngre generationen, mer än föredömlig.

Läs mer...Startsexan från KKV 14 - 26 juni – Fr.v. Azita Sassanian, Maria Montelius-Grifo´, Nina Johansson, Camilla Lord, Heidi Zentio och Tomas Montelius

Årets ART INN med KKV och FK Kamera
14 juni till slutet av augusti

Ängelholm 210608
Premiär för KKV:s och FK Kameras pop-up Galleri i sommar!
Förra årets succé med ett Art-Inn mitt i centrum fortsätter.
I år har utställningarna flyttat till Storgatan 24 (fd Forex) och
Först ut är Konstnärernas Kollektiv Verkstad (KKV) med sex olika konstnärer som visar sina verk i spännande tekniker och material med början måndag 14 juni kl 11.00. Utställningen pågår t o m 26 juni (stängt midsommarafton 25 juni)
och bemannas av konstnärerna själva.
Under sommaren kommer liksom förra året KKVs konstnärer och fotoklubben Kamera varva utställningsperioder om två veckor vardera till slutet av augusti.
Den här fina möjligheten för ängelholmarna och turisterna att ta del av ges tack vare ett fint samarbete mellan Ängelholms kommun och fastighetsbolaget Brinova och berörda utställare. Första perioden 14-26 juni ställer följande konstnärer ut:

Välkommen!

Var: Storgatan 24 Ängelholm
När: 14 - 26 juni • Midsommarafton stängt!
Öppet: mån - fre 11-18 lör 10-15
Kontakt: Heidi Zentio 073-526 64 97Åsa Ormell vid drejskivan

Årets Industriminnespris går till
Wallåkra Stenkärlsfabrik

Wallåkra 210602
SIM Svenska Industriminnesföreningens utmärkelse ”Årets industriminne 2021" tillföll med rätta Wallåkra Stengodsfabrik.
Utmärkelsen som utdelades första gången 1995 syftar på att uppmärksamma vårt industriella kulturarv och de viktiga insatser som görs för att vårda och bevara detta.

Läs mer...Tre av utställarna i Nordisk Akvarell har lokal anknytning. Elizabeth Tyler, Landskrona, Jane Hansare, Ingelsträde och Pelle Wadströmer, Arild

Nordisk Akvarell i Krapperups konsthall

Krapperup 210528
Moln, människor och akvareller har en sak gemensamt. De består mestadels av vatten! Det är förunderligt vilka spännande bildvärldar som kan skapas av skickliga konstnärer med hjälp av flödet av vatten, ljus och rena färgpigment! Det bevisas med bravur i Krapperups konsthall, där femton nordiska akvarellister visar delar av sin senaste akvarellistskörd.

Läs mer...Fr.v. Emelie Heim, Diana Tholander och Louise Ståhl

Ute i landskapet

Åstorp 210529
Konststuderande på Konstskolan Munka har varit på grönbete ute i vår fria natur
I Åstorps konsthall visar elever från årskurs ett upp sina naturupplevelser  från en fem dagarskurs i landskapsmåleri. Under två dagar hade de även haft tillgång till modeller. Kurslärare var Nan Embäck och Ulf Holgersson.

Naturens makter gjorde sig påminda med såväl solsken som gråväder och regnväder – med andra ord en upplevelse för alla sinnen, intryck som sedan redovisades i skilda måleritekniker. Tretton elevers kursresultat i olja, akryl och akvarell är nu till allmänt beskådande på konstväggarna.
Tre av dem är på plats efter  avslutad hängning: Diana Tholander, Louise Ståhl och Emelie Heim. Om konstskolan, dess policy och verksamhet har de enbart lovord.

– Vi har en jättefin gemenskap, lär och inspireras av varandra!

Och inte minst lärare som ser oss och fångar upp det bästa hos var och en!
En video om utställningen visades fredagen 28 maj. Utställningen öppnas på lördag 29 maj.


PRESSRELEASE

Charlotte Dignan (till vänster) är samordnare för familjecentralerna i Åstorps kommun och Sally Shorbaji arbetar som kulturtolk på Hagapunktens familjecentral i Åstorp

Snabbare väg in i svenska samhället
genom öppna förskolan

Åstorp 210526
Öppna förskolan är inte bara en populär samlingspunkt för föräldrar som är hemma med sina barn. Det är också är en viktig länk in i det svenska samhället för utrikesfödda kvinnor enligt en ny rapport från SKR. På öppna förskolan i Åstorps kommun får utrikesfödda föräldrar bland annat stöd av en kulturtolk och genom olika riktade insatser.

Läs mer...Lars Månsson

Klippans kulturpristagare heter Lars Månsson på Klippans Bokhandel

Klippan 210524
Inbitna bibliofiler nöjer sig knappast med talböcker! Känslan av att öppna en ny bok, snusa in doften och papperet och ge sig in i nya världar är svårslaget! Enbart blicken i skyltfönstret på allt nyinkommet räcker långt för att piggna till - åtminstone om man tittar in en Klippans Bokhandels, välsorterade och varierade utbud!
Klippans kulturpristagare 2020 är Lars Månsson på Klippans Bokhandel.

Läs mer...Ted Johansson och Mikael Bern

Klippans näringslivspris gick till
MOM-Events & Förarcoaching AB

Ljungbyhed 210520
Mittt i expansiva, händelserika Ljungbyhed Park ligger MOM-
Events&Förarcoaching AB – ett framgångsrikt företag med växtkraft som
lyckats över hövan trots pandemin. Som goda ambassadörer för Klippan
hedrades företaget av Klippans kommunstyrelse med Årets näringslivspris på
12 000 kronor.

– Vi drog i bromsen redan i februari förra året, slimmade i organisationen
och ändrade fokus i verksamheten. Publika events har pausats men vi
har kvar de flesta av våra kunder och även hittat nya. I nuläget satsar vi på
utbildningar, bl.a. köra bil på bana eller träna för att bli bättre bilförare
samt uthyrning av bana. Fordonsutveckling är en annan viktig grundsten
i vårt arbete, berättar Mikael Bern som driver verksamheten tillsammans
med Ted Johansson.

Folk från hela Sverige har hittat till Ljungbyheds Motorbana tack vare
MOM-Events& Förarcoachings aktiviteter. Företaget är i högsta grad
delaktiga i utvecklingen av området som har blivit ett nav för utbildning
av polis, tull och räddningstjänst. Ett starkt samarbete med andra
företagare har även bidragit till flera nyetableringar.


Väl tilltagna företagslokaler som rymmer såväl showroom som företagseventsBjörn Bernström

Björn Bernström, Gabriella Dahlman och Gunilla Sundström på Tomarp kungsgård

Kvidinge/Tomarp 210513
– Elefanter äter man i små bitar, säger Magdalena Väpnargård som tillsammans med maken Sven är Tomarps Kungsgårds nya arrendator.

En av de fasta, tuggbara bitarna i den komplexa, spännande verksamheten under utveckling  är att bevara den tjugoåriga traditionen med konstutställningar av klass i Nedre och Övre galleriet.

Nu väntar den andra utställningen i Väpnargårds regi på att fylla hallar och salar, uppe och nere med nytt liv, energi och magi.

Läs mer...


Fotografen Gabriella Dahlman skulptrisen Gunilla SundströmBjörn Gibrand, VD på Lydinge Resort

Största bostadssatsningen i Åstorps kommuns historia

Hyllinge 210512
Något så omvälvande har aldrig hänt i den forna gruvorten Hyllinge i Åstorps kommun!
Ett historiskt stort bostadsprojekt, Lydinge Villapark, planläggs nu i lilla Hyllinge som därmed inom snar framtid fördubblar sitt bostadsbestånd. Lydinge Villaparkprojektet omfattar 800 bostäder mixade på såväl fribyggartomter som bostadsrätter och hyresrätter. Området på 30 ha mellan Brogårdavägen och navet Lydinge Resort utreds och analyseras nu i en påbörjad detaljplan av berörda parter.

Läs mer...Kristin Larsson och Evelina Dovsten

Nu är det partydags med feministiska förtecken på Galleri Moment!

Ängelholm 210509
Ett dignande, gnistrande vackert bord, dukat  med 13 kuvert, presenterat  med unika, signerade glasobjekt i utsökt harmoni, väntar på besökare 11 - 29 maj.
Ca 100 eleganta objekt, fördelade på sju per kuvert, lockar ögat likt ett välbalanserat kalejdioskop.

Läs mer...Konstnärerna Ingela Ihrman och Frida Peterson

På spaning efter Scania

Åstorp 210422
Pandemins effekter lämnar dörren vidöppen för nya idéer inom såväl näringslivs - som konstvärlden.
Vi ställs inför nya tankebanor och fordringar som tvingar oss att tänka om söka nya lösningar.
Att söka i det lilla, hitta nya infallsvinklar, kasta skygglappar och med öppet sinne betrakta sin hembygd, kan leda till förvånande, inspirerande upptäckter. Framför allt om kreativa, objektiva ögon ser på byarnas identitet, historia och utveckling…

Läs mer...


PRESSRELEASE

Ronny Sanberg (S), kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschef
Niclas Arcén

Nytt medborgarlöfte från kommun
och polis

Åstorp 210410
Narkotika, tillsynsärenden, trafik och trygga utemiljöer. Det är vad polisen och Åstorps kommun kommer att prioritera tillsammans under 2021 för att förebygga brott och skapa trygghet i kommunen. I fredags undertecknade Åstorps kommun och polisen ett nytt medborgarlöfte för 2021. Kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg (S) och lokalpolisområdeschefen Niclas Årcén var på plats i Åstorp för att
signera dokumentet.
– Jag ser fram emot fortsatt god samverkan med polisen i arbetet med trygghetsfrågor i Åstorps kommun, säger Ronny Sandberg (S), kommunstyrelsens ordförande. Prioriterade fokusområden under 2021 Ett helt nytt fokusområde för i år är trygghet i utemiljön. Bland annat ska kommunen och polisen fokusera sina insatser på områden som är brottsutsatta eller upplevs otrygga. I övrigt fortsätter arbetet med att prioritera narkotikarelaterad brottslighet genom gemensamma insatser förungdomar som använder och säljer narkotika. Även tillsynsärenden och
säkrare trafik är fortsatta fokusområden.

Kontaktperson
Ronny Sandberg
Kommunstyrelsens ordförande, Åstorps kommun
ronny.sandberg@astorp.se
042-640 20Kerro Holmberg framför sin tavla "Edith Södergran"

Starka kvinnor slår upp portarna på Tomarps kungsgård

Tomarp 210331
Äntligen…
Nu blåser det friska kulturvindar igen på Tomarps kungsgård.
Den anrika borgen med tjocka, vittrade väggar, fyllda av viskningar och rop från medeltida husarer, kungligheter och driftiga kvinnor, bör ha kulturabstinens efter ha legat i träda under pandemin.
Torsdagen den 1 april öppnar de nya förvaltarna Magdalena och Sven Väpnargård med en utställning av poeten och konstnären Kerro Holmberg  i Stora Galleriet.
Utställningstiteln ”Strax jag kommer strax” är hämtad från en av hennes egna dikter.
Det är en varm, engagerande utställning som möter besökaren. I färg och form ger Kerro Holmberg liv till starka kvinnors liv, lustar och drivkrafter.

Läs mer...Matz Svensson, ordförande i Stiftelsen för främjande av konstnärlig verksamhet i Nordvästskåne delar ut årets stipnendium till Palle Ankesen

Årets Helmer Lång-stipendium har
tilldelats konststuderande Palle Ankersen, ny utställare på Galleri Skelderhus

Munka Ljungby 210329
Behovet av stöd och uppmuntran för unga konstnärer på väg är större än någonsin i dessa dagar då kulturen gått på halvfart eller helt avsomnat i pandemins spår.
Galleri Skelderhus har länge värnat om unga, begåvade på väg, gett dem möjligheter att få visa sin produktion.
Den 2 april öppnar  Galleri Skelderhus upp för en utställning av  Palle Ankersen, en bygdens son, väl förtrogen med galleriet där han tidigare visat framfötterna i en samlingsutställning.

Läs mer...Anders Stolt Foto: Katinka Husberg

Stora kontraster på Galleri Skelderhus vid årets första utställning

Munka Ljungby 210204
Det är starka kontraster mellan utbuden i Galleri Skelderhus och dess Klenodbutik.
I Klenodbutikbutiken omfamnas man av ett myllrande färgstarkt, varierat utbud med en påfågelgestalt som frontfigur. Inne i galleriet råder ett stillsamt lugn, omvärvt av monokroma akrylmålningar i subtila nyanser av grönt.

Det är konstnär Anders Stolt som är årets första utställare på Galleri Skelderhus, en man som ständigt provar nya förhållningssätt till sin konst. Han har tidigare stöpt om negativa upplevelser till något positivt. Ett exempel är i Stolts tycke han mindre lyckade försök med keramik under studietiden. Långt senare började han göra keramikliknande objekt av papper och textil i stället. Nu arbetar han med nya infallsvinklingar  och lösningar i sitt måleri.

 – Den här utställningen är platsspecifik. Jag har bott här på gården och haft galleriet som ateljé under arbetsprocessen., lärt känna in galleriet och butiken. Här vill jag skapa en motpol till det livliga, färgsprakande i butiken och skapa ett vilsamt lugn med atmosfäriskt ljus. Jag vill få verken att sväva, försöka skapa en känsla av hägringar.  Bl.a. har jag använt blyerts och gnuggat  fint sandpapper för att nå en metallisk effekt på dukpannån samt hängt målningarna med distanser. På golvet visar jag mitt work in progress – ett samarbete med Galleri Skelderhus` Harald Hjärne.

Anders Stolts utställning pågår 6 mars – 28 mars på Galleri Skelderhus. Foto: Privat

Åstorps Grand Old Lady, Alice Ohlsson
fyllde 100 år 22 februari

Åstorp 210223
På ett utifrån försiktighet och restriktioner väl förberett arrangemang firar vi Alice Ohlsson 100 år, årsbarn med vår svenska demokrati. När Alice föddes i Dalarna den 22 februari 1921 hade kvinnor ännu ingen rösträtt. Det första valet med allmän och lika rösträtt för kvinnor och män hölls i september samma år. Alice var under många av sina aktiva år en hängiven företrädare för jämställdheten och är det alltjämt; hon var ordförande i s-kvinnor i Åstorps kommun, förtroendevald i social- och barnavårdsnämnd, ledamot i kommunfullmäktige. Hon var idog företrädare i Åstorps Hembygdsförening, läste sagor för barn på biblioteket och arbetade som skolvärdinna på Björnekullaskolan. Första maj-firandet har hon nog aldrig missat. På plats är sonen Sven Ohlsson, socialnämndens ordf Isabella Dzanko och äldreomsorgens områdeschef Saranda Kalabria. Helsingborgs Dagblad intervjuar och bubbel slås dagen till ära förstås upp till jubilaren.

/ Per-Arne Håkansson

Det var inte så många år sedan vi kunde se Alice knatande med sin rollator i Grytevad, på väg till Galleri Hultman, en sträcka på c:a 3 kilometer.

Red:s anmärkning


Dags att nominera till Åstorps kulturpris
och kulturstipendium 2021

Kulturpriset riktas till personer/föreningar/företag som under längre tid gjort en värdefull insats för kulturlivet i Åstorps kommun.

Kulturstipendiet riktas till unga personer som står i början av sin konstnärliga bana och är avsett att främja den enskildes utveckling inom det kulturella området.

Både kulturpriset och kulturstipendiet är på 10 000 kr och kan fördelas på flera kandidater.

Nominering eller ansökan till kulturpris och/eller kulturstipendium ska vara inne senast 15 mars varje år.

Blanketter hittar du på www.astorp.seNärvarande frånvarande – Britt Bogårdh
på Galleri Moment

Ängelholm 210214
”Närvarande frånvarande” var titeln på en Britt Bogårdhs tidigare utställningar – en titel som passar perfekt även i hennes kommande utställning på Galleri Moment i Gamla Rådhusets lokaler.

Läs mer...Lars Bertle

95-årige konstnären Lars Bertle har blivit friare och djärvare med åren

Helsingborg 201020
Det sprakar och glöder i Lars Bertles  färgstarka, abstrakta livs- och bildrum. På Konsten i Helsingborg ställer denna 95-åriga konstprofil ut 31 målningar som sjuder av energi, kraft och livsglädje.
Alla målningarna har tillkommit under de senaste tjugo åren. Still going på trasiga gamla löparben tycks Bertle stå under ständig utveckling.
Han säger sig ha blivit djärvare och känna större frihet i sitt skapande de senaste decennierna.

Läs mer...Maria Montelius-Grifo´

I Coronas kulturskymning och hotande mörker tänds ett litet stalljus i Mjöhult

Mjöhult 201020
Ett nytt galleri invigs fredagen 23 oktober på Oscarsgården i Mjöhult!
Ett vågspel kan tyckas, men konstnär Maria Montelius Grifó visade tuffa takter redan för elva år sedan då hon tillsammans med maken Antonio startade Restaurang Oscarsgården mitt i lågkonjunkturen. En satsning som mot alla odds slog mycket väl ut.

Läs mer...


PRESSRELEASE


Stina Wolter

Hillesgårdspriset 2020 för medmänsklighet går till Stina Wolter

Stidsvig 201017
- Stina Wollter får 2020 års Hillesgårdspris för medmänsklighet och förståelse för att hon möter andra människor med en ödmjuk respektfullhet som hos många inspirerar en tro att deras djupaste känslomässiga sår kan läka så att kärleken och glädjen blir livets centrum, skriver prisets jury i sin motivering.

- Att få vara medmänniska, att inte vara mot utan med, är kanske det meningsfullaste och viktigaste livsuppdraget. Att just få följa med ett stycke i en annan människas liv, nyfiket, öppet och lyssnande, det är hedrande, det är lärande, det är att skapa sammanhang och trygga rum. Det är att praktisera det ljuvliga ordet tillsammans. I de trygga rummen finns förutsättningarna för att växa och blomma som människa i en värld som invaderar, får oss att krympa och deformeras, säger Stina Wollter.

Hon fortsätter:
- Medmänsklighet är det viktigaste vaccinet mot ensamhet, maktlöshet och förtvivlan. Och det finaste är: Alla kan. Det händer att människor skriver till mig: ”Jag önskar det fanns fler som du”. Jag brukar svara: ”Du finns!".

Priset består av ett glashjärta formgivet av glaskonstnären Karin Hassle samt en prissumma på 50 000 kronor.

Prisutdelning och panelsamtal
På grund av Covid 19-pandemin kommer priset att delas ut vid en ceremoni utan publik. Prisutdelningen och ett efterföljande panelsamtal kommer att spelas in och publiceras den 25 oktober.Ann Moen på Kronohäktet i Ängelholm

Intryck, Uttryck – Uttryck, Intryck

Ängelholm 201015
Detta att söka och hitta sitt eget uttryck och personliga avtryck kan ta sig många kringelkrokiga vägar, innan det hittar sitt. För Ann Moen var ordet under många yrkesverksamma år Anns sätt att få utlopp för sin kreativitet - i förlagssammanhang och i den akademiska världen.

Läs mer...Ulf Eriksson på Järnvägsmuseet i Ängelholm

– Vid regnbågens slut fann jag
skatten i konsten

Ängelholm 200927
Det citatet inleder världsmedborgaren, medborgarrättskämpen och konstnärens Ulf Erikssons livsresa i livet och konsten. Den kan ses i hans kommande utställning på Järnvägmuseet i Ängelholm. Vernissage 3 oktober.

Läs mer...Lillemor Löfgren p Örkelljunga kulturhus

Lillemor Löfgren, ständigt på språng

Örkelljunga 200927
På Örkelljunga kulturhus möter vi konstnären och skulptrisen Lillemor Löfgren från Mölle. Det är meditativa, stilrena och stämningsladdade naturmålningar med utsökt textur och balans som värmer galleriets väggar i höstrusket.
De rofyllda, stilla målningarna känns som en personlig hyllning till naturen – en källa att hämta kraft ur. Vernissage 26 september.

Läs mer...


PRESSRELEASE

Åstorps kommun tar hjälp av företagare för att öka elevers valkompetens

Åstorp 200918
För att öka elevers valkompetens startar Åstorps kommun nu upp modellen
SKAL, samverka skola arbetsliv. Genom SKAL vill vi inspirera eleverna
och öka deras motivation och förståelse för varför skolan är så viktig.
Företagare bjuds in i skolarbetet och är med för att inspirerar och påverkar
elevernas framtid.
Barn, unga och vuxna befinner sig i skolan under lång tid, och många
återkommer också till perioder av utbildning. Alla elever behöver under sin
skoltid utveckla de kunskaper och kompetenser som krävs för att aktivt delta
i samhälls- och arbetslivet.

– Detta arbete kommer ge barn och ungdomar i Åstorps kommun de
bästa förutsättningarna inför kommande skolval och öka deras
kunskaper om arbetsliv och olika yrken. Vi hoppas såklart att många
företagare vill engagera sig i satsningen, säger projektledare
Karolina af Kleen.

När lärare och vägledare samarbetar för att stärka kunskaper om arbetslivet
och integrerar vägledningsfrågorna i undervisningen blir de en naturlig del,
och ett stöd för eleverna att göra framtida val.
Framtidens medarbetare finns i skolan!

Kontaktuppgifter
Karolina af Kleen
Projektledare
042-643 45
karolina.afkleen@astorp.seAlba S Enström

I´m Still Standing – Alba S Enström på Galleri Skelderhus

Munka Ljungby 200903
Det är en flödande, vibrerande livskraft som fyller det lilla galleriet på Skelderhus med opening lördagen 5 september. Det är konstnären Alba S Enström som bjuder in till späckad helhetsupplevelse med igenkännliga, spännande stopp på vägen i form av en serie av 40 pappersmålningar och akvareller.

Läs mer...Olof Nimar

I gränslandet mellan fotografiska och måleriska processer och traditioner

Åstorp 200828
Jag såg penseldrag och rörelser, en upptäckt som fick mig att undra hur vi egentligen ser på saker och ting. Det blev till ett experiment, varav ni kan se delar av resultatet här i Åstorps konsthall 27 augusti – 23 oktober.
Det säger konstnären och fotografen Olof Nimar, född 1985, utbildad vid konsthögskolorna i Braunschweig och Malmö. Han har en rik skörd utställningar såväl hemma som utomlands i bagaget.

Läs mer...Anders Björkqvist

Bra tryck på kulturen i Klippan

Dream big heter en av de nyaste konstverken i den Klippans offentliga utsmyckning.Det är en titel som passar bra in i Klippans kommuns strävan efter att sätta Klippan på kartan, kulturellt och fritidsmässigt. Nya idéer inte bara ventileras utan förverkligas i snabb takt.
När vi tittade in på Sågen häromdagen visade Anders Björkqvist, avdelningschef inom Kultur och fritid några av de senaste tillskotten i expanderande Sågen som tycks ha oändliga utvecklingsmöjligheter.
Ett nytt café kommer bl.a. inom kort att installeras i det kreativa huset.
Inne i ett av de stora rummen hittade vi  denna stora muralmålning ”Dream big” av Henriette Kozica – ett suggestivt surrealistisk verk, utarbetat med såväl pensel, penna som sprayburk. På andra väggen hängde en naturinspirerad triptyk av Jasmine Cederqvist.
Båda konstnärerna förgyllde för övrigt nyligen den offentliga miljön med färgsprakande, vackra betongsoffor.
Även utanför, ett stenkast från Sågen, var det nytt på gång.
Där jobbade Leonard Anton med ett nytt konstverk – ett bygge för skydd mot regn och rusk…
I Klippans konsthall lade Anna Maria Udsen sista handen vid sin utställning Nature´s breath.


Leonard AntonEva Olsson och Heba al Akkad

Två kulturer möts i bildspråk

Ängelholm 200723
Två kulturer möts i bildspråk med vitt skilda uttryck och tekniker på utställningen Livs-krafts-ilska i Gamla rådhuset, arrangerad av Galleri Moment. Konstnärerna Eva Olsson och Heba al Akkad har funnit varandra i resp. bildvärld, tankebanor och målsättning och ställer ofta och gärna ut tillsammans.

Läs mer...


Turid Spildo och Odd Nerdrum

Kvinnor skapar män

Krapperup 200717
– Konst är empirisk vetenskap! Den är metafysisk, deklarerade Odd Nerdrum, deklarerade Odd Nerdrum vid ett kort möte på Krapperups Konsthall, där fyra av hans kvinnliga adepter/lärljungar ställer ut under mottot ”Kvinnor skapar män”

Läs mer....


PRESSRELEASE

En del av verken som visas runt om i naturen i NV-Skåne

Konst i det fria

NordvästSkåne 200708
Vårt samhälle går idag igenom den största krisen någonsin i modern tid. I linje
med det förändrar vi våra beteenden. Konstinstitutioner gapar tomma och
besökarna uteblir, istället är många människor ute och promenerar. Därför
vill vi som arrangörer och konstnärer bidra med ett nytt sätt att uppleva
landskapet och samtidigt ge en möjlighet till att obehindrat möta konst.
I yrkesrollen som konstnär ingår förmågan till kreativitet och lek. Konsten bär
på förmågan till tröst och öppnar upp för att reflektera över en situation eller
en företeelse. Konsten hjälper oss att ta oss igenom svåra perioder.
I Artcaching letar man upp konstverk av elva konstnärer som finns installerade
runt om i landskapet i Höganäs kommun. Konstnärerna har valt sin egen plats
och har därefter gjort platsspecifika verk som kommenterar det aktuella läget
vi har i världen.
Som utställningsmodell har vi valt Geocaching – en appbaserad lek där man
utifrån koordinater letar upp konst i naturen.

Deltagande konstnärer: Gertrud Alfredsson, Ida Bentinger, Ann Blomberg,
Karin Frennesson Westblad, Christel Jönsson, Yayoi Kioyota Malm, Lone Larsen,
Ylva Lund, Kiwa Saito, Malin Svensdotter Eriksson och Rita Winde

ArtCatching pågår mellan 7 juli – 22 augusti


PRESSRELEASE

Glada pristagare: Jonas Andersson t.v. och Stefan Olsson t.h. med Susann Cardell frpn Åstorps näringsliv i mitten

A&O Marmor och Granit AB blev Årets företagare 2019 i Åstorp

Åstorp 200704
Idag är vi glada över att kunna presentera Årets Företagare 2019. I hård kamp med andra fantastiska företag runt om i kommunen var det till sist Stefan Olsson och Jonas Andersson, grundare och ägare av A & O Marmor och Granit AB som stod kvar som segrare.

Ett vanligt år hade priset delats ut vid en festlig tillställning tillsammans med övriga finalister men på grund av den rådande situationen med covid-19 fick Stefan och Jonas ta emot priset av Magnus Persson, ordförande i Företagarna Åstorp och Susann Cardell, näringsliv i Åstorps kommun. De glada vinnarna tilldelades diplom och blommor.
Motivering:
Årets vinnare representerar ett bolag som har rötterna i urberget men med fokus på framtiden och dess möjligheter. Genom hög kompetens, fokus på kvalitet och kunden i fokus, har bröderna Stefan och Jonas Olsson under många år utvecklat sin verksamhet i A & O Marmor och Granit AB. Stabil och lönsam tillväxt kombinerat med miljöfokus gör bröderna till verkliga föredömen.
Utmärkelsen av Årets Företagare har utsetts av Företagarna Åstorp, Åstorps kommun, Swedbank, SEB och Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Framöver kommer Årets Entreprenör 2019 att presenteras.Okända akvareller och design i världsklass av Josef Frank

Tomarp 200625
Tre olika utställningar under Tomarps kungsgårds valv slår upp portarna den 27 juni. Kl. 12 – 17
Simon Arnes Fjärilsbetraktelser – varsamt fångade akvarellmotiv i egentillverkade ramar möter besökaren på nedre botten i Lilla galleriet.
Här visar han andra delar av sitt konstnärskap – förutom akvareller även träfigurer och en stor träborg.
Uppe i stora galleriet bjuds det in till design i världsklass av Josef Frank.

Läs mer...Maria Brusewitz

Färgstark keramik i Gamla Rådhuset /
Galleri Moment

Ängelholm 200612
Det är en smittande, sinnesrik hyllning till naturen och konsthantverket som keramiker Maria Brusewitz bjuder in till på Galleri Moment 16 juni – 18 juli.
Vi som har sett hennes bruksgods runtom i Skåne från Höganäs museum till Krapperup och Åstorp känner omedelbart igen hennes personliga signum – ett nytänkande i färg och form.
Brusewitz färgrika dekorer med engober i grönt, turkos och gult på glänsande transparenta,blyfria glasyrer är ett osvikligt kännetecken.
Hennes ögon är mer än känsliga för grönt.  
Livgivande bladverksmönster tittar gärna fram bland blomster och frukter på karaffer, skålar, krukor och fat. Klassiska former varvas med ett personligt formspråk i såväl prydnadsföremål som bruksgods. Skaparglädjen och hantverkskunnandet lyser igenom de blänkande glasyrerna.
– Bruksgodsen måste vara funktionella. Det skall vara en njutning att använda dem och lätta att sköta.
Allt lergods är drejat  på fri hand och skall kännas rätt både för öga och funktion, säger Maria Brusewitz och guidar oss runt i den vackra galleriet i Gamla Rådhuset.
Små  funktionella bord med keramikplattor  och två utsökt formsköna skulpturer i form av två kroppar i et fönster, bildar en harmonisk scenografi  till  Maria Brusewitz inspirerande utställning.Jan Pettersson, Nyvångs Gruva och Agnes Collijn

Två kulturpristagare från skilda världar i Åstorp 2020

Åstorp 200523
Två kulturpristagare från skilda världar och generationer log ikapp med vårsolen i grönskan utanför Nyvångs gruvmuseum på Kristi himmelsfärdsdag.
Åstorps kulturpris 2020 på 10 000 kronor gick välförtjänt till Föreningen Nyvångs gruva, denna dag representerad av dess ordförande Jan Pettersson.
Åstorps kulturstipendium 2020, även det på 10 000 kronor tillföll musicerande framtidshoppet 17-åriga Agnes Collijn.
Jan Petterson håller i trådarna i föreningens idoga arbete med att levandegöra Nyvångs historia med på sin tid landets största kolgruva i fokus.
Nyvångsgruvan har gett rejäla avtryck på Åstorpskartan under många decennier. Kulturpersonligheter som författaren Elsa Grave har vuxit upp och skrivit om det unika gruvsamhället .
Slagghögen, bunken, sockertoppen, kärt barn har många namn, bestående av gruvans avfallsprodukter av lera och sandsten är Åstorps främsta kultur- och riktmärke.
– Utan gruvan hade inte Nyvång funnits. 500 man jobbade under jord och 250 över jord. Ett nytt samhälle med stor gemenskap bildades, säger Jan Pettersson, som räknar till ca 250 medlemmar i den aktiva föreningen.
I gruvmuséet ”Cervins schakt” sker ständiga uppdateringar och nytt material från gruvdriften 1911 - 1969 tillförs kontinuerligt till den rika bild-, text och prylsamlingen.
Nyupptäckta spår från dinosarier och ormbunkar i fossilsamlingen är ett av de senaste tillskotten bland Nyvångs kulturskatter. Föreningen Nyvångs Gruvas idéella arbete, drar folk till orten och bidrar till att stärka Åstorps varumärke.

Årets kulturstipendiat Agnes Collijn, basist och pianist som brinner för musiken har redan gett avtryck i pubrockbandet Micke Japp.
Agnes sneglar högre upp än Bunken, åtminstone studiemässigt, då hon studerar till flygplansmaskinist.
Men Agnes missar inte lektionerna på Kulturskolan i Åstorp.
– Jag älskar att spela i band, känna musikens kraft och den starka gemenskapen som uppstår. Solistrollen har jag aldrig strävat efter, säger Agnes som redan som nioåring bildade ett band. Hon gillar fortfarande att skapa nya musikaliska konstellationer .
Det fortsätter hon för övrigt med och har redan bildat ett skolband i Ljungbyhed.
Stipendiet kommer Agnes Collijn att använda till musiklektioner och ev. nya musikattiraljer.Clara Lundgren, foto privat

Ljuset på Gotland – stor inspirationskälla

Klippan 200515
Det var ljuset och färgerna i naturen på  Gotland som satte fart på Clara Lundgrens inre bildrum.
På hästryggen gjorde hon sina upptäckter i naturen, smultronställen  som sedan blev till miljöer eller komponenter i hennes målningar som sedan förde henne till Skånes konstvärld.
Efter konstlinjen i Lund och Malmö högskola är Clara Lundgren numera Malmö trogen, även om hennes utställningar senare fört henne förutom runtom i Sverige till såväl Danmark som Italien och Spanien.
Den 16 maj gästar Clara Klippans konsthall. Där visar hon akrylmålningar med motiv där gärna människor, djur och byggnader tar plats. Vissa motiv är lätt romantiska med sagovibrationer. Andra är underfundiga, då hon ofta lägger till oväntade inslag i naturscenografin.
Klippans konsthall är bra i Coronatider med bord entréhallen och en öppen trädgård för väntande besökare.
Men för de som vill ha ett smakprov eller p.g.a. av smittorisken inte vill besöka utställningen 16 – 18 juni kan titta på korta, filmade inslag från utställningen på Klippans hemsida.
Jasmine Cederqvist

Konsten i Klippan lever trots Corona

Klippan 200428
– Detta är lilla Paris, säger konstnär Anders Jösse Jönsson och breder ut armarna lik en äkta fransos mitt i coronakrisens vårsol.
Platsen är den mest prosaiska.
På parkeringen intill Klippans bibliotek/konsthall ställer Anders "Jösse" Jönsson ut sina färgsprakande målningar till beskådande och försäljning.
Inne i Klippans vackra konsthall råder full aktivitet, som alltid när energiknippet Jasmine Cederqvist är i farten.
Denna konstnär, konstpedagog och ekolog har i decennier sökt och hittat nya kreativa idéer för konstnärligt skapande i eller till våra offentliga rum.
Ut med konsten, där människor rör sig och öppna gärna dörren till fri insyn i arbetsprocessen. Se möjligheterna inte svårigheterna…
En stor vacker och funktionell hall som Klippans konsthall skall naturligtvis aldrig står tom p.g.a. coronaormens gifttänder.
Sedan några veckor har Jasmine Cederqvist förvandlat lokalen till en paradisisk ateljé med ljus, rymd och öppningar mot trädgården
Hon motar coronaormens giftgaddar, håller avståndet men bjuder in till visning i en öppen workshop under vecka 16 och 18.
Enorma plywoodskivor, färgburkar, penslar och trasor fyller hallen – allt blir platsspecifikt till hennes kommande utställning i konsthallen.
Kärleken till och samhörigheten med naturen med fokus på Söderåsen är det genomgående temat i hennes bildvärld.
– Eko betyder ju hem och det är i naturen jag känner mig hemma.
Jag vill att alla skall känna sig delaktiga i naturens under, inse att vi alla är en del av den.
Det är inga realistiska naturmålningar. Jag vill förmedla kärleken och känslan för naturen, inspirera och få människor att känna samhörighet, bli ett med naturen, säger Jasmine som är mitt inne i den intensiva delen av arbetsprocessen, full av trial and error.
En video och en installation är också på gång till Jasmine Cederqvists sommarutställning i Klippans konsthall 27 juni – 23 augusti.


Anders "Jösse" JönssonÅsa Fridén

Kulturprisen duggar tätt nu – 2020 års kulturpris i Klippan går till Åsa Fridén

Klippan/Ljungbyhed 200424
Vi gratulerar Åsa Fridén som utnämnts till Klippans kulturpristagare 2020.
Juryns motivering till den hedrande utmärkelsen och prissumman på 10 000 kronor är konstnären, illustratören och läraren Åsa Fridéns långvariga och plikttrogna arbete engagemang i Klippans konstförening.
Aktiv i arbetet har hon varit sedan sekelskiftet, därefter som ordförande under nio år fram till 2019.
Nu närmast jobbar Åsa med eget skapande parallellt med studier till behörig lärarprofession. Första steget dit är yrkeslärarutbildning inom utställning&design.
Åsa Fridéns teckningar och akvareller, gärna med trädmotiv har uppmärksammats på ett flertal gallerier bl.a. i Krapperups konsthall, Landskronas Svartvitt triennal.
– Jag är jätteglad över priset. Det ger mig kraft att så småningom försöka mig på ett annat projekt med visning av kvalitetsfilmer i Ljungbyhed!Ordf. i Helmer Långstiftelsen Matz Svensson överraskade Hamid Mohammadi med diplom och stipendiecheck

Hamid Mohammadi – afghansk konststuderande i asyl är årets Helmer Långstipendiat 2020

Nyhamnsläge 200404
En enig jury utsåg Hamid Mohammadi till 2020 års Helmer Långstipendiat med följande motivering:.
Hamid f. 1999 i Teheran, nu bosatt i Nyhamnsläge,  har en gedigen utbildning bakom sig och är ambitiös, seriös och målmedveten. Sina unga år till trots, behärskar han redan många av de klassiska teknikerna inom skulptur samtidigt som han experimenterar med nya innovationer inom måleri.
Hamid har studerat vid Teherans konstakademi. I Sverige har han studerat keramik och drejning hos Claes Thell på Keramiskt Center i Höganäs samt porträttmålning för Gustav Sundin och bronsgjutning hos Jonas Högström. Hamid kommer från en konstnärsfamilj som arbetar med såväl måleri som stenskulptur. Då Hamid som son i en konstnärsfamilj blev förföljd och hotad i hemlandet, sökte han asyl i Sverige för fem år sedan.

Hamid arbetar med många olika tekniker. Inför stipendiet är det bronsgjuteri som tar upp all hans tid. Mest intresserad är han av formskapande. I en framtid vill han ta studenten och söka ytterligare konstnärlig utbildning, dela erfarenheter med andra konstnärer.
Hamid har även utvecklat en teknik för reliefmålning som han vill förmedla och introducera i konstvärlden.

Normalt skulle stipendiet utdelas under festliga former på Konstrundans förvernissage 9 april men på grund av Coronarestriktioner är Konstrundan inställd. Då stipendiaten brukar medverka med ett verk i Landskrona konsthall under konstrundan, skjuts detta tyvärr upp till Konstrundan 2021.Anders "Jösse" Jönsson ställer ut i Atriet

Anders "Jösse" Jönsson + 12 till

Klippan 200401
I “Jösse” namn bjuder konstnär Anders Jösse Jönsson generöst in tolv kolleger att ställa ut till hans egen utställning i Atriet i Klippans bibliotek.
Vernissage fredagen 3 april.
Bland Jösses många vänner märks starka namn som fotografen Anna Nilsson och graffiti- och konstnären Tim Timmey.
De inbjudna konstnärerna ställer ut en eller två dagar vardera vid sidan om Jösses egen konst som lär lysa upp Atriet under hela april.
För lyser gör dem - Jösses abstrakta, färgsprakande målningar i udda blandtekniker som ger hans konst nya dimensioner.
Hybrider kallar Jösse dem. Han är van att lysa upp vardagen, denne sanne, flitige och idérika konstnärsjäl! På piren i Helsingborg har han skapat en egen måne som lyser över Helsingborg. I Klippan hade han länge en egen stol där hans satt och målade på Storgatan. Ett eget litet minigalleri har Anders Jösse Jönsson också hunnit avverka. Vi får se vad som händer härnäst.
Nu hägrar vernissage fredagen den 3 april för en händelserik utställning som pågår t.o.m. 30 april på Atriet.Lars Bygdemark

Lars Bygdemarks utställning
"Under från ovan" på Galleri Hattlösa i Förslöv

Förslöv 220107
I mångt och mycket gäller det att ha perspektiv på saker och ting, både symboliskt och konkret.…
Allt är inte som det synes vara, varken bland molnen eller nere på änglamarken.
En som sett vårt av långa land från ovan och upplevt poetiska, magiska landskap med oförutsedda, tidlöst vackra inslag är flyg- och konstfotografen Lars Bygdemark.

Läs mer...


PRESSRELEASE

Anna Berg Foto: Privat

Anna Berg på Galleri Moment
"Tiden är ingenting"

Ängelholm 211202
Anna Berg har varit verksam som konstnär sedan början av 1990-talet. Hon använder olika tekniker beroende på vilka idéer hon för tillfället vill utrycka. Intressen och inspirationskällor för hennes arbete är myter, symboler, filosofi, psykologi och naturvetenskap. Utställningen har titeln ”Tiden är ingenting”.
Den är inspirerad av de tidigaste konstnärliga uttrycken i mänsklighetens historia.
En undersökning av kopplingen mellan nutid och de allra tidigaste uttrycken för bildkonst. Grottmålningar från paleolitisk tid. Genom historien har man fortsatt att göra bilder av det som är viktigt för oss – För den enskilda individen, gruppen, klanen eller samhället. Från de första grottmålningarna till dagens graffiti.
Ett återkommande motiv i den tidigaste konsten är avtryck av handflator och bilder av djur. Anna har alltid har varit fascinerad av och känt en stor respekt för andra djur än människan. Genom att göra sin egen tolkning av stenålderskonsten har hon försökt närma hennes tidiga förfäders inre värld.
Frågan om samspelet mellan människa, djur och natur är kanske viktigare än någonsin tidigare. Vill förmedla den känsla av andakt och ödmjukhet som uppstår när man är i kontakt med naturen.

Vernissage 4 december. Utställningen håller på til 8 januari 2022.Fr.v. Tim Timmey Nedrup, Helena Staffas, Victoria Curling Eriksson, Shaw Petronio. Bakom står Gunnar Tryggmo och Per Ekros.

Sist ut för året i Krapperups konsthall
den lokala konstnärsgruppen A2

Krapperup 211119
Nu står det årliga julbordet med frestande konst smakfullt färdigdukat i Krapperups konsthall! Vernissage lördagen 20 november.
Det är den lokala konstnärsgruppen A 2 Collective som bjuder in till visning.
Sex av de sju medlemmarna sätter färg, liv och stämning i årets julsalong.
Den sjunde medlemmen fotografen Jochum Klenell visade nyligen en uppmärksammad fotosamling i en separatutställning konsthallen.

Läs mer...Fr.v. Anne Marte Eggen, John Dunsö och Fia Janninge

John Dunsö alias Traveling John gästade Kvidinge Hembygdshall

Kvidinge 211119
John Dunsö alias Traveling John gästade Kvidinge Hembygdshall tillsammans med Fia Janninge på fiol och congas samt Anne Marte Eggen på bas. John är inte typen som kan vara anställd… Jobbar han mer än 50% går han in i väggen.
I stället drog John med sin gitarr till såväl syd- som Nordamerika under några år, där han fortlöpande skrev sina visor om händelser, öden och äventyr. Alla hans låtar är skrivna på resande fot.

Läs mer...


PRESSRELEASE


Viktor Rosdahl på Galleri Moment

Ängelholm 211112
Erik Viktor Rosdahl, född 27 februari 1980 i Helsingborg, är en svensk konstnär.
Viktor Rosdahl växte upp i Elineberg i Helsingborg. Han utbildade sig på Birkagårdens Folkhögskola i Stockholm 1999-2001, på Örebro Konstskola 2001-02 och vid Konsthögskolan i Malmö 2002-07.

Viktor Rosdahl fick 2009 Maria Bonnier Dahlins stipendium och Ragnar von Holtens stipendium 2014.
” Viktor Rosdahls farfar var dräng, hans far var svetsare och hans egen konst inrymmer arbetarklassens existentiella historia. Han låter sig inspireras av politiska 60-talslitografier, historiskt måleri och massmediala bilder. Hans konst väcker moraliska frågeställningar kring arbete, makt och politik och hur enskilda människors livsvägar formas av dessa faktorer.

Utställningen pågår 6 – 27 november 2021 med vernissage 6 november kl 11-14.

Text: Catrin Lundqvist


PRESSRELEASE

Bästa biennalen 2021 i Åstorp

Åstorp 211024
Arrangemangen är en del av Bästa Biennalens konstbiennal 2021, en konstfestival för barn och unga som äger rum mellan den 23 oktober till 7 november. Besök Bästa Biennalens hemsida för utförligt program www.bastabiennalen.se. Bästa Biennalen har sitt säte i Skåne och är en regional satsning på barns och ungas möte med samtida konst. Bästa Biennalens konstbiennal 2021 äger rum i hela södra Sverige.

Påminnelsestenar med konstnären Lotten Pålsson
Under två dagar har barn från Hyllinge, Åstorps kommun och hela södra Sverige haft möjligheten att måla påminnelser för framtiden under ledning av konstnären Lotten Pålsson. På fredag är det äntligen dags att inviga konstverket som barnen har skapat tillsammans!
Invigning av barnens konstverk hölls den 5 november med invigningstal, festlig fika och uppträde från Åstorps kulturskola.

Vad vill vi påminna varandra om? Vad vill vi påminna våra vuxna jag om i framtiden? Kan en sten få oss att minnas? I denna workshop kan besökare i alla åldrar göra påminnelsestenar för nuet och för framtiden. Här målar vi budskap som vi vill påminna oss själva eller andra om. Vi leker med tanken att stenen är en tyst kommunikationsbärare som vi kan ladda med positiv mening. Stenarna kommer stensättas och vi inviger vårt gemensamma konstverk med en fest!

Obs! Missa inte Lotten Pålssons utställning som pågår just nu på Åstorps konsthall. Utställningen varar t.o.m. 30 december. Ta chansen att se hennes utställning!

Bästa Biennalen sker i samverkan med Regionssamverkan Sydsverige, som är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner och som arbetar för en långsiktig hållbar utveckling för Sydsverige. Regionsamverkan Sydsverige består av regionerna Skåne, Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kalmar län och Kronoberg. Bästa Biennalen finansieras av alla medverkande arrangörer och regioner samt Kulturrådet.
Staffan Lindfors, Gideon Andersson, Dag Westling och Esbjörn Hazelius

Quilty åter på scen efter pandemin med succé i Åstorps kulturhus

Åstorp 211024
Quilty är och tycks förbli unika i landet vad gäller irländsk folkmusik.  Kvartettens breda musikaliska kompetens, såväl vokalt som instrumentalt samt musikernas absoluta gehör och scennärvaro är svårslaget.

Dag Westling, Gideon Andersson, Esbjörn Hazelius och Staffan Lindfors bjöd denna kväll publiken ut till havs – Out of the Ocean, som är titeln på Quiltys senaste cd. Med högsta kvalitet och brinnande passion och spelglädje  bjöd de generöst på irländska och skotska  svängiga sånger med Atlanten som fond. Seachanties, emigrantvisor, kärleksballader… Reels, jigs och hornpipes…Samstämmig körsång, imponerande a capellanummer…

Ett lystmäte för den taggade,imponerade publiken som visade sin uppskattning med applåder och ovationer i det fullsatta Kulturhuset Björnens som nu äntligen levde upp efter pandemi-idet.

Bengt Göte Bengtsson och Roland Andersson

Den siste bonden, kåseri av Roland Andreasson, musik Bengt Göte Bengtsson

Kvidinge 211021
Den siste bonden… Vad hände?  Aktiva, levande bondesamhällen försvann. Endast knäckta ryggåsar och gapande tomma fönster återstår på de tysta markerna. En mjölkbonde per dag slutar av de få som finns kvar.  Landets mjölkgårdar har krympt i antal från 46 000 till 3 000 de senaste fyrtio åren.

Framtiden svarar inte, som en lyhörd poet uttryckte det.

Det kontroversiella, högaktuella ämnet belystes i dikt och toner med insprängd kalla fakta av Roland Andreasson och Bengt Göte Bengtsson en torsdagskväll i Kvidinge Hembygdshall.

Det vemodiga ämnet till trots blev det en varm, mysig kväll med nyttigt info, nostalgiska vibrationer och humoristiska vinklar. Medan Roland berättade om de forna böndernas liv och leverne i egna och andras dikter, höll Halmstads kulturpristagare, musikern Bengt Göte Bengtsson gitarren i ett vant grepp och sjöng bekanta låtar från tiden det begav sig. Det var bl.a. kända låtar av Dan Andersson och Astrid Lindgrens En fattig bonddräng som skickligt fångade publiken. Roland Andreasson å sin sida gav fina och roliga prov både på egen poesi och andras.  Och vem om inte den tidigare journalisten Roland kunde se poesin och skriva den därtill om gamla mjölkbord, utedass och koskit! Kornas tömningar liknade han humoristiskt vid serenader med sjungande ackord! Fakta, minnen berättades och varvades med underhållning i ett program utan bilder. De bilderna fick man och bör man skaffa sig själv. Ett aktivt lyssnande i enbart ord och toner sätter fart både på tankeställare och kreativitet. I det här programmet ”Den siste bonden” var det många undringar om vår framtid som ploppade upp. Det är svårt för Ulf Lundell och alla vi andra som gillar öppna landskap. Vart är vi på väg?
PRESSRELEASE

Ida Prisell med en del av sina elever

Pelle Svanslös Våga Vara Snäll-stipendium för 2021 har tilldelats Haganässkolan

Åstorp 211015
Pelle Svanslös Våga Vara Snäll-stipendium har tilldelats Haganässkolan i Åstorp, Skåne. Som många vet är det Sveriges kanske finaste stipendium – lika fint som strömming, som Pelle själv skulle sagt. Under tre års tid har Pelle Svanslös funnits med i lärandet och bidragit till barnens förståelse för allas lika värde.

– Vi känner ren och skär tacksamhet, det här betyder mycket för både lärare och elever, säger läraren Ida Prisell som tog emot stipendiet.

Läs mer...Av krokiutställningens 27 utställare var det fyra som var på plats och arbetade med "hängningen" fr.v.Birgitta Emnell Gatestål, Ingela Dahlgren, Marie Nilsson och Carina Edman.

In på bara kroppen – en tvådagars krokiutställning i Spritans konsthall

Ödåkra Spritfabrik 211008
I Spritans generöst tilltagna galleri på närmare 800 kvm, breder en krokiutställning ut sig 9 och 10 oktober. ”In på bara kroppen” heter utställningen som är initierad av Ingela Dahlgren på företaget ”Skaparbubblan”.
Här samsas konstfackutbildade med glada amatörer och allt däremellan. Den yngsta medlemmen är 12 år och den äldsta, Elsa Fänge, har precis fyllt 97 år.

Läs mer...Kathinka Lindhe

Sixten Sparre – en kallblodig mördare

Kvidinge Hembygdshall 211007
News eller fake news? Det är frågan för många i dag med mobilen i hand och lurar i öron. I alla tider har det skvallrats och nyfikenheten på grannen likaväl som stora världens nyheter tillhörde livets vardagliga nödtorft och gav lite lysten spänning i en tunga vardagslunken.

Läs mer...Pia Fonnesbech, Linda Drescher och galleristen Harald Urban Hjärne

Galleri Skelderhus har nu i hösttider återigen bytt skepnad

Munka Ljungby 211007
Denna gång har det intima galleriet förvandlats till ett varmt mysigt rum, glödande av lustfull färgrikedom och ett säkert mönster- och formspråk. Det är konstnärerna dansksvenskan Pia Fonnesbech och amerikanskan Linda Drescher som bjuder in till vernissage lördagen 9 oktober till utställningen med underrubriken: varje dag…

Läs mer...Maria Montelius-Grifó

Efter ett lyckat första år som gallerist
ställer nu Maria ut sina egna verk

Mjöhult 210930
Efter ett år av lyckade utställningar är det dags för galleristen och konstnären Maria Montelius Grifo´att visa sitt eget konstutbud i sitt eget ägandes Galleri Oscar i Mjöhult. Utställningen med vernissage fredagen 1 oktober bjuder på såväl oljemålningar som akvareller och grafik.

Läs mer...Gunnel Arlock

Gunnel Arlock – Färglek från olika perspektiv

Örkelljunga 211001
– Det är en mångsidig, välutbildad konstnär och psykolog/psykoterapeut som drar nytta av båda sina gracer som ställer ut på Örkelljunga konsthall den 2 oktober.

– Pandemin gjorde mig mer sugen på färg, säger konstnär Gunnel Arlock, som kompletterat sina psykologverksamhet med examinerad bildkonstnärtitel från Finlands konstfack samt konststudier på akademisk nivå. Det har blivit en mängd utställningar jurybedömda och separata sedan dess.

Läs mer...Majwi Andreasson initiativtagare till Secondhandkvällen

Hembygdshallen i Kvidinge öppnar efter pandemin med Secondhand försäljning

Kvidinge 210923
I över fyrtio år har Kvidinge hembygdsförening ståndaktigt arrangerat sina populära torsdagskvällar, enbart pandemin stängde låset till Hembyggshallen
förra året.

Nu öppnas den gamla porten igen till många trogna besökares glädje.Startskottet gick i torsdags den 23 september med den forna salongen förvandlat till modernt ett showroom med second hand prylar. Här fanns det gott om ting till lyst eller nytta- från kläder till vuxna och barn, böcker och barncyklar till gamla cylinderhattar och kubbar.

Närmast väntar ett program om Sixten Sparre och Elvira Madigan den 7 oktober.
Bo Larsson, Stockholmsskildrare
av format

Förslöv 210917
En av våra främsta Stockholmsskildrare, konstnären Bo Larsson  ställer nu ut på Galleri Hattlösa i Förslöv. Den som inte sett hans konst på Moderna muséet, Vetenskapsakademien eller på Nationalmuseum, kan ha mött hans målningar på Tomarps kungsgård för några år sedan.

Läs mer...Välbesökt möbelmässa på Spritan

Fullskaliga möbler och miniatyrer på Spritans gigantiska konsthall

Ödåkra 210904
Stockholm har sin Älvsjömässa. Helsingborgsregionen har nu utan andra jämförelser sitt smultronställe, där möbeldesign har plats att breda ut sig – Ödåkra konsthall på Spritan. Spritan har stått i ständig utveckling med kulturaktiviteter alla kategorier och har nu vuxit ur baranskorna inte bara till en mysig träffpunkt utan som en levande kulturmmetropol på den nordvästskånska landsbygden av sällan skådat slag.

Läs mer...Ann Moen

Miljö, utsatta barn och kvinnohistoria när Ann Moen ställer ut i Kronohäktet

Ängelholm 210904
På Kronohäktet  i Ängelholm är det som vanligt fullt ös vad gäller utställningar. Platsen är perfekt med dess intilliggande torg med genomströmning av folk på väg eller på trevliga stopp för pratstunder med kreti och pleti.
Lördagen den 4 september hade Ann Moen vernissage på en utställning som är öppen även söndagen 5 september samt 10, 11 och 12 september.

Läs mer...Alldeles utanför perrongen vid stationen i Klippan tronar den nya betongsoffan

Nu är den sjunde Klippansoffan på plats

Klippan 210904
Sedan några år tillbaka kan den trötte vila sig på de s.k. Klippansofforna som är utplacerade på olika ställen i kommunen. Sofforna är dekorerade i bjärta färger av konstnärerna Jasmine Cederqvist och Tim "Timmey" Nedrup samt Henrietta Kozica som målat tre av dem.
Förutom den senast tillverkade soffan, står de övriga i Stidsvig, Ljungbyhed och i Klippans centrum:
Varje soffa har kostat 200 000 kr att tillverka och frakta ut till sina olika destinationer.
Kulturutvecklare Lotta Andgren som varit involverad i upphandlingen av sofforna kan nu konstatera att satsningen gått hem hos K lippanborna.
Några av sofforna har varit inne för uppfräschning men är nu på plats igen.Pia Nordqvist

Ingenting är för sent...

Ästorp 210828
Den devisen är färgstarka, egensinniga Pia Nordqvist ett levande bevis och ett föredöme för.– Ingen bestämmer över mig! Med pennan i handen bestämmer jag själv över papperet. I det lustfyllda skapandet försvinner det mörka och nya vägar öppnas. Det är en besatthet, säger Pia som nu ställer ut på sin forna arbetsplats Åstorps bibliotek och konsthall med utställningen ”Surrealistisk allmogekonst” med öppning måndagen 31 augusti.

Läs mer...


PRESSRELEASE

Henrik och Björn Gibrand

Årets företagare i Åstorps kommun – "Priset innebär en stor energikick för oss"

Hyllinge 210820
Det rådde högtidlig stämning bland den lilla skara som samlades på Lydinge Resort i Hyllinge under fredagen när Åstorps kommun och Företagarna Åstorp delade ut pris till årets företagare Henrik och Björn Gibrand. Vinnarna av Årets företagare 2020 är Henrik och Björn Gibrand som driver Lydinge Resort i Hyllinge. Enligt motiveringen är de sanna entreprenörer med en innovativ syn på utvecklingen av företaget genom satsningar på golfbanan, hotellet, restaurangen och nya boenden. För de båda bröderna betyder utmärkelsen mycket.

– Det känns väldigt hedrande att vi blir bekräftade på den här resan vi gör med företaget och priset innebär en stor energikick för oss, säger Björn Gibrand och fortsätter: Vi är också väldigt glada för vår nära dialog och goda samarbete med kommunen som gör att vi kan bygga verksamheten vidare.

Bröderna Gibrand har stora planer för hur Lydinge Resort ska fortsätta utvecklas. I anknytning till golfbanan planeras både bostäder och en friskvårdshall med olika aktiviteter.

– Vi har alltid gästen i centrum och när vi märker att gästerna uppskattar vårt arbete eldar det vår glöd och passion för företaget ytterligare, säger Henrik Gibrand.

Till våren planeras vinnarna uppmärksammas under ett större arrangemang.

– Vi är mycket glada och stolta över att Henrik och Björn Gibrand satsar och utvecklar sitt företag i Åstorps kommun. De har en tydlig bild av hur företaget och platsen ska utvecklas. Deras visioner och genomförande gör dem utan tvekan till mycket värdiga vinnare av priset, säger Ronny Sandberg.

Motivering:
Årets Företagare 2020 - Henrik och Björn Gibrand – Lydinge Resort AB
Vinnarna av Årets företagare 2020 har en innovativ syn på utvecklingen av sitt företag Lydinge Resort AB. Med sina medvetna och strategiska satsningar på golfbanan, hotellet, restaurangen och nya boenden, skapar de en fantastisk plats med gästen i centrum. Henriks och Björns idéer och realiserandet av dessa, om hur och vad som ska utvecklas inom verksamheten, ger företaget en stark position på marknaden. Under ett år som har erbjudit utmaningar så har verksamheten en fortsatt stark utveckling. Henrik och Björn Gibrand är sanna entreprenörer som ser möjligheter snarare än svårigheter!

Priset Årets företagare
Varje år utser Åstorps kommun och Företagarna Åstorp “Årets företagare” tillsammans med en kommitté av representanter från företagen. Framöver kommer även årets miljöpristagare att presenteras.

Text och foto: Susann CardellJockum Klenell

Fotokonst i den högre skolan visas i Krapperups konsthall

Krapperup 210613
För första gången visar Krapperups konsthall enbart fotokonst i en utställning – utan sedvanligt komplement av skulpturer och objekt. Fotokonsten, här av bästa internationella kaliber, behöver ingen förstärkning. Allt är foto eller som grekerna uttrycker det – målat,  ritad med ljus, vilket  ordet fotografi betyder på grekiska.

Läs mer...Siri Jarring

Hon använder bilder i stället för ord

Munka Ljungby 210730
– Jag bygger upp en historia, en berättelse. Använder bildspråk i stället för ord. Allt är styrt av mitt undermedvetna. Jag älskar bildens laglöshet och inre kraft, där allt är tillåtet. Vardagstrivialiteter samexisterar med existentiella frågeställningar i fantasins värld och bildar med intuitionens hjälp nya berättande världar. Det är ett terapeutiskt sätt att hantera verkligheten, en bearbetning av vardagstankar och händelser. Det säger småländska konstnären Siri Jarring, numera göteborgaren, som ställer ut i Galleri Skelderhus med vernissage lördagen 31 juli kl. 13- 16.

Läs mer...Ett flertal av de medverkande i Öppna Ateljéer mötte upp på pressmötet

Öppna Ateljéer i Västra Skåne ser
dagens ljus 23-25 juli

Helsingborg 210719
Det var många konstnärer som inte kunde medverka under årets konstrundor under påskhelgen p g a pandemin.
En av dessa var Christel Jönsson i Viken. Hon är nu den som kläckt idén om ”Öppna Ateljéer i Västra Skåne”. Med sig på tåget har hon ett trettiotal konstnärer.

- Tanken är att vi ska ta emot besökare i våra ateljéer och verkstäder medan vi själva sitter och arbetar, berättar Christel Jönsson.

Måndagen19 juli samlades merparten av de medverkande konstnärerna på gården till den nedlagda brandstationen på Gåsebäck i Helsingborg. Där fick alla presentera sig och lära känna varandra.

- Jag brukar tillbringa somrarna i Italien som har ett helt annat kulturellt klimat. I varje stad eller landsby vimlar det av konstutställningar. Här blandas etablerade, professionella konstnärer med glada amatörer och rena nybörjare. Lite av den idén vill jag slå ett slag för här hemma, fortsätter Christel.

Öppna Ateljéer i Västra Skåne ska inte blandas ihop med den etablerade Konstrundan i NV-Skåne, som går av stapeln varje långfredag och pågår i tio dagar. Visserligen är många medverkande i Öppna Ateljéer medlemmar i Konstrundan men ett tiotal har andra referenser.

Evenemanget pågår 23-25 juli och omfattar allt från figurativ skräck, grafittiinspirerat, abstrakt till klassiskt måleri, skulptur, keramik och foto – något som passar alla!

Ateljéerna är ganska jämnt fördelade mellan Båstad/Ängelholm, Höganäs, Helsingborg och Landskrona kommuner.

Förteckning över de Öppna Ateljéerna finns på Facebook och Instagram.

Kontaktperson: Christel A Jönsson 0703-76 52 87.Christer Svanberg och Paula Fohlin Svanberg

Känd lokalhistorik och banbrytande keramik i modern tappning

Höganäs 210712
Den 13 juli kl. 15 00  öppnar den andra utställningen i projektet Art in Residence på Höganäs Museum och Konsthall, nu med Paula Fohlin-Svanberg och Christer Svanberg.
Art in Residence är en spännande, lovvärd satsning av kommunen som både gynnar de medverkande och besökarna. Utvalda konstnärer bjuds in till att i nära samarbete skapa platsspecifika verk genom djupdykning i muséets samlingar. Med samlingen som utgångspunkt skapas därmed en naturlig dialog mellan konstnär och ting samt inte minst konstnärerna emellan. Arbetsprocessen mellan de två eller tre utövarna per utställning sker i muséets s.k. working space.

Läs mer...Anita Elander

Henry och hans vänner i
Klippans konsthall

Klippan 210709
Gjord i Färingtofta men född i Riseberga, yngst i en syskonskara på elva, skapade Henry Elander sig ett rikt och mångfacetterat liv. Med femtio riksdaler i reskassa samt moderns guldklocka gav han sig vid sexton års ålder 1939 upp till Stockholm. Efter att ha sökt sig fram som affärsbiträde för sin försörjning, började han studera bl.a. vid Stockholms tekniska institut och blev så småningom välrenommerad arkitekt.

Läs mer...Stina Berge

Storartad utställning av Stina Berge på Tomarps Kungsgård

Kvidinge/Tomarp 210702
Behovet att uttrycka sig, beröra och påverka, släpper aldrig taget om äkta konstnärssjälar. Många hittar nya, oväntade spännande stigar att trampa på i sitt konstnärliga sökande.  Författare blir målare, skådisar författare, bildkonstnärer musiker eller tvärtom…Det är samma andas barn.
På Tomarps kungsgård slår Pink champagnes f.d. punkdrottning Stina Berge upp dörrarna till Stora galleriet. Och i Nedre Galleriet, inte att förglömma samsas tre nya konstnärer: Christina Weidelt med fritt skapande i broderier, illustratören  Annika Lundholm Moberg och keramikern Marie-Louise von Schewen.

Läs mer...Gunnar Nilmén

Gunnar Nilmén visar grafik på
Galleri Oscar

Mjöhult 210615
Mellan ljus och mörker kan det uppstå en förunderlig, oväntad och magisk värld. Åtminstone om man är grafikkonstnär…
Tryck och avtryck.
Den som yrkesmässigt behärskar den avancerade grafikkonstens  tålamodskrävande turer, vet ändå aldrig fullt ut vilken bildvärld som uppstår.
Ett drag för mycket, så är det klippt, likaså att hamna utanför ramarna, ett fel papper, för blött, för lite svart… Allt kan hända.
Arbetsprocessen är lång, spänd och spännande, slutresultatet mångfaldigat och bestående. Konstgrafik är en folkets konst sedan urminnes tider.
Dess reproducerande förmåga gör konsten tillgänglig för många, även de med mindre plånböcker.

Läs mer...Frontfigurerna på Drakabygget, Lis Zwick och Jörgen Nash

Drakabygget, det lekfulla arvet

Örkelljunga 210612
”Det lekfulla arvet” är en träffsäker titel på den kreativa, lustfulla utställning om konstnärskollektivet Drakabygget, Frihetens verkstad som nu visas på Örkelljunga konsthall. Öppning digitalt 10 juni, för visning i konsthallen från 12 juni. Utställningen kompletteras i äkta Drakabyggetanda med filmvisning, skaparverkstad och workshops, där du kan skapa ditt eget verk i ord eller bild. Även guidade besök till Drakabygget arrangeras.

Läs mer...Stig Rådström, ordförande i Åstorps Kultur- och Fritidsnämnd t.v. och Kulturchef Jonny Norrby t.h. flankerar de båda pristagarna Ida Månsson och Gunnel Nilsson

Årets kulturpristagare och
kulturstipendiat i Åstorp utsedda

Åstorp 2106§0
Det hade jag aldrig trott! Jag är evigt tacksam för nomineringen. Det känns som ett kvitto på att jag har gjort något meningsfullt för andra, sade en rörd Gunnel Nilsson, när hon med en strålande vacker blombukett mottog Åstorps kommuns kulturpris.
Gunnel Nilsson premierades med diplom och 10 000 kronor för sin värdefulla, tjugoåriga insats som körledare för Åstorps seniorsångare och som dragspelare i Dala spelemän. Hon har spridit glädje och ökad livskvalitet med sina seniorsångare inte bara i bygden utan även tagit med sig sitt engagerade musikaliska gång på framträdanden i hela Nordvästskåne. Att hon är en uppskattad ledare bevisades med all önskvärd tydlighet vid prisceremonin i Åstorps konsthall, där sångkörens medlemmar ställt upp för att hylla sin ledare.
– Jag hade inte varit här idag utan mina trofasta sångare och vår fina gemenskap!

Ett annat pris delades ut till unga Ida Månsson som förärades Åstorps kommuns kulturstipendium på 10 000 kronor. Medan Gunnel Nilsson fick ett förnämligt kvitto för sina kulturella insatser får stipendiaten Ida en mycket viktig uppmuntran till att våga ta steget vidare i sitt bildsökande inom teckning och måleri.


Bertil Arkrans på Galleri Moment

Ängelholm 210604
Bertil Arkrans ställer ut måleri och skulptur på Galleri Moment (G:a Rådhuset) Ängelholm. Utställningen pågår 8 juni - 3 juli.


PRESSRELEASE


STCC på Söderåsen

Ljungbyhed 210602
För första gången någonsin arrangeras STCC (Scandinavian Touring Car Championsip), den högsta ligan inom Svensk racing, i Ljungbyhed.
4-5 juni går premiärloppen på Ljungbyhed Park och efter ytterligare fyra deltävlingar på olika banor runt om i Sverige, blir det säsongsfinal på Ring Knutstorp 8-9 oktober.

Klasserna som tävlar tillsammans med STCC under 2021 är V8 Thunder Cars, Radical Cup Scandinavia, Formula Nordic samt Legends. 
Nytt för året är att motorcykelklassen Pro Superbike gör comeback och ansluter till övriga klasser. 
Läs mer på www.stcc.se 

Den rådande pandemin sätter åtminstone inledningsvis stopp för publik vid tävlingarna men hela säsongen av svensk elitracing med STCC kan följas genom streamingtjänsten STCC+. 
På STCC+ kan du se samtliga heat live, samt följa flera av supporterklasserna de helger som det tävlas. Utöver detta får du möjlighet att följa team och förare bakom kulisserna, på deras väg mot guldet.
Läs mer på https://plus.stcc.se/ 

I samband med premiären av STCC på området där Krigsflygskolan F5 tidigare höll till, kommer försvarsmakten att uppmärksamma invigningen.
På fredag den 4 juni kl. 11.30 kommer ett JAS 39 Gripen från F17 i Ronneby att besöka Ljungbyhed med en överflygning och mindre uppvisning.
Försvarsmakten vill göra alla uppmärksamma på den häftiga upplevelsen men också att allmänheten ska vara beredd på höga bullernivåer under besöket.
 Yayoi Kiyota Malm

"Sällsamma tiden" – Keramik i
Klippans konsthall

Klippan 210524
I en tid med tuffa restriktioner känns det förlösande att slinka in i en fantasifull konstvärld utan begränsningar.
En sådan gränslös keramiker är Japanfödda höganäsaren Yayoi Kiyota Malm som nu äntligen slår upp dörrarna till Klippans konsthall efter en längre tids pandeminedläggning.

Yayois utställning ”Sällsamma tiden” på Klippans konsthall pågår från 22 maj t.o.m. 4 juli.

Sällsamma tiden är i en i sanning sällsam, underfundig utställning, befolkad av okända små och stora objekt  eller varelser med organiska vibrationer – sprungna ur japansk eller svensk jordmån.
Yayoi strävar efter att sätta människors fantasi i rörelse med sina underfundiga varelser som ser ut att växa fram som svampar i jorden.
I Kiyota Malms färg- och formspråk anas japanska influenser.  Som utbildad  och erfaren arkitekt, sökte hon nygamla vägar vid ankomsten till Sverige för tjugo år sedan..

Hon gjorde allvar av sin konst och tog Masterexamen på HDK i Göteborg.Sedan dess har det flutit på med en mängd utställningar och stipendier.

I Sällsamma tiden har hon tillfört en ny teknik, textil – ett material som hon är väl förtrogen med.

– Ullens karaktär passar fint för att gestalta min konst!Galleristen Maria Montelius-Grifo´och en av de nio utställarna, Kajsa Palmquist, överst på bilden

Djur&Odjur på Galleri Oscar i Mjöhult

Mjöhult 210521
Människan är det enda djur som har tråkigt, kläckte en vis man ur sig.
Så sant, så sant… Släpp den vuxna tråkighetens stelnande betonghölje och ta en runda i Galleri Oscars koloristiska fartfulla eldorado av kända och okända djur!

Läs mer...


Barns skapande syns nu runt om i Kvidinge om du har ögonen med dig

Kvidinge 210518
– Jag vill veta mera, säger femåriga Wilma på Fröhusets och Trollskogens förskola i Kvidinge.
Hon är en god, vetgirig representant för årets projektarbete på skolan under temat ”Barnens kreativa uttryck”.
Barnens alster - byggen, teckningar och målningar där bl.a. hus, en drake och en hemlig monsterbana tar plats, kan nu ses under vecka 20 runtom i Kvidinge.
I förskolebarnens verk syns spår av deras personliga intressesfär. Deras intresse och funderingar kring naturvetenskap och tekniska problem är påfallande. Känslan för naturens alla under får ett naturligt utlopp i Kvidinges natursköna omgivningar tillsammans med förskolans personal.
Folk står på kö för att få in sina telningar på Fröhusets och Trollskogens förskolor!
Passa på att göra oväntade stopp och studera de vetgiriga barnens fantasifulla bilder och objekt och kolla gärna den aktiva personalens dokumentation av den årslånga, stimulerande arbetsprocessen!Lie Svennbeck

Intryck blir avtryck... Ord och tankar omvandlas till bild

Örkelljunga 210514
– Jag målar ord och tankar! Skriver ned mina upplevelser, samlar och lagrar dem för att sedan komprimera och utveckla intrycken under arbetsprocessen. Minnen, bilder eller situationer blir sedan personliga  inre och yttre bilder i textil, måleri, screentryck eller installationer!

Läs mer...Harald Arne Urban Hjärne på Klenodbutiken i Munka Ljungby

Nordvästra Skåne präglas av sina olika "rundor". Nu är det Antikturen som gäller

Nordvästra Skåne 210513
Våren är här och med den våra kära rundor! Först ut var Konstrundan i NV-Skåne som traditionsenligt kör 10 dagar med start på långfredagen. Därefter kommer Antikturen i Kristi Himmelsfärdshelgen följt av Trädgårdsrundorna vid olika tillfällen under sommaren. Det finns cykelrundor, vandringsrundor och matrundor etc. Vi gjorde ett litet bildsvep över utbudet på Antikturen 2021...

Läs mer...Claes Thellstipendiaten Klas-Göran "Klas" Klaesson

Keramiker Klas "Klase" Klaesson är meriterad Thellstipendiat 2020

Höganäs 210507
Han vill sprida glädje och har skjutit glädjepilar med sina keramiska alster i över ett halvt decennium - höganäsaren Klas-Göran ”Klase” Klaesson. "Klase" är höganäsare med stort H. Han har flyttat tre gånger i livet men aldrig längre än 500 meter. Nu är det dags att ge något tillbaka för ”Klases” livsgärning som fortfarande sjuder av kreatvitet och inspirationslusta.

2020 års Thellstipendium på 15 000 kronor tillföll Klas ”Klase” Klaesson.

Förutom hans omfattande, folkkära produktion av underfundiga, mustiga skulpturer med inspiration från bibeln, mytologin och visan, har ”Klase” skapat 3000 keramikreliefer tillsammans med skolelever – ett skolprojekt som nu pryder piren i hamnen. Även inne i city lyser skulpturer med ”Klases” signum på gator och torg.

Tidigare var han själv en del av stadsbilden där han tryggt jobbade på i sin verkstad eller vilade utanför för att studera folk och fä. Nu är den sagan all, då huset där han varit verksam sedan 60-talet såldes. Hans arbete fortsätter i stället på Keramiskt Center, där kände keramikern Claes Thell som införde stipendiet, var verksamhetsansvarig från 2016 till sin död 2019.

– Det är trevligt att bli uppmärksammad på det här viset efter ett långt yrkesliv. Man blir ju sällan profet i sin hemstad…, säger Klas-Göran ”Klase” Klaesson.Fr.v. Celine Torstensson (Seahorses och Miljöboven), Marie Torstensson (Miljöboven), Heléne Lindquist (Projektledare) och Camilla Peurell (Kommunikatör)

Leaderprojekt Expose iT med
15 nyskrivna låtar

Klippan 210401
Heja Klippan, den lilla kommunen som ser möjligheterna och agerar, inte bara med snack utan med verkstad!
Det är inte för inte som Klippans näringsliv ligger i topp de senaste fem åren i SYNAS tillväxtindex.
Satsningen på ungdomsaktiviteter och allmänt kulturutbud är alert, bred och omfattande.
Klippans konsthall, S.t Petrikyrkan och Bruksspelet och det spännande kreativa Sågenhuset har fått kulturintresserade i hela landet att sätta Klippan på kartan.

Läs mer...Skulptris Sara Stenlund, Viken

Släpp konstnärer loss, det är vår!

Krapperup 210329
Det spirar och gror i ateljéer och verkstäder. Våren sätter fart inte bara på naturen utan i hög grad på slumrande livsgnistor och yrvakna skaparlustar.

Kullasalongen är ett av våra traditionella vårtecken  i Nordvästskåne – ett litet embryo till ljusare tider för alla och envar.

Läs mer...


Nya och gamla världar möts

Åstorp 210326
Patrik Aarnivaaras skulpturer brukar ha sin hemvist i de större städernas gallerier, hemma eller utomlands. Nu är det dags att möta åstorparna i Åstorps lilla konstgalleri. I utställningen  (Fysik) Frekvens, där han visar fyra skulpturer, inspirerade av olika arkitektoniska perioder.

Två världar möts och länkas samman i Aarnivaaras strama,  strakt avskalade skulpturpark – det optiska och fysiska, det virtuella och konkreta.
Han överför den digitala världens 3 D modeller i plast till fysiska objekt och sammanför dem med manuellt bearbetade metalldelar.

Vad händer i våra sinnen när vi anpassar oss till det optiska?

Hur formar material och teknologi vår tid? Det interaktiva samspelet mellan betraktaren och optiska villor?

Det är i dessa gränsland som Patrik Aarnivaara, född -77 forskat  och experimenterat i under många år. Det är ett  expansivt arbete  som rönt uppmärksamhet  och som han erhållit en mängd stipendier för.

Aarnivaara  med magisterexamen i Fri konst har en gedigen konstutbildning. Han är utbildad på såväl Konsthögskolan i Malmö som Valand i Göteborg och Goldsmith college i London.  Bland hans uppmärksammade verk kan nämnas Tidsglänta, uppköpt av Statens konstråd – en gestaltning i form av en glaspaviljong med fönsteröppningar i trekant, som bjuder på ett flertal olika perspektiv. I Fysik Frekvens i Åstorp bjuder han på fyra lätta, luftiga volymer, med influenser av olika arkitektoniska perioder, Det gåtfulla ljuset kan leka fritt i Patrik Aarinvaaras skulpturmiljöer.

Utställningen öppnas fredagen 26 mars och pågår t.o.m. den 14 maj. 


Mina Kandi på Sigvard Måns Gård – Årets kvinnliga företagare i Åstorp

Den gamla dängan ”Kvinnan bakom allt” borde i 2000 - talets Sverige ändras till ”Kvinnan framför allt! Nåja, kanske inte allt men otroligt mycket – alltför ofta i skymundan. Men tack och lov ser vi nu härhemma fler och fler kvinnor i toppositioner, chefsbefattningar och entreprenörskap, trots mindre snirklad bana och färre nätverk inom näringsliv och förvaltningar på karriärstigens branter och dalar.

Läs mer...


PRESSRELEASE

Tingvalla en port till Söderåsen

Tingvalla – en port till Söderåsen har blivit tilldelade 1,6 miljoner kronor i syfte att
utveckla området kring Tingvalla till ett attraktivt besöksmål och strövområde.
Projektet startas nu och skall vara färdigt vid årsskiftet 2021-2022.

Platsen Tingvalla ligger centralt i Åstorp, cirka 1.2 kilometer från stationen och centrum. Tingvalla är ett vackert naturområde med stor potential. Skåneleden “ås till ås” startar vid Åstorps station och går via Tingvalla till Brösarp på Österlen och platsen är även intressant ur ett historiskt perspektiv.
- Vi vill få fler närboende och andra besökare att upptäcka platsen under en längre tid på året och att Tingvalla blir känt och därigenom kompletterar och stärker utbudet av Söderåsen, säger Susann Cardell, näringslivschef Åstorps Kommun.
Förutom uppgradering av områdets möjligheter där vandringsleder tydligt märks upp skall även skyltning/information ses över. Tillgänglighet för funktionshindrade förbättras med anpassad ledsträckning. För besökande barn och familjer planerar vi att anlägga en naturhinderbana. På lämpliga platser längs leder och i området placeras bänkar/viloplatser och grillplatser.
- Naturum Söderåsen ser fram emot att genomföra naturaktiviteter för både barn och vuxna naturbesökare vid Tingvalla under året. Det är en utmärkt plats för att möta till exempel vandrare som är på väg ut på Skåneleden, säger nationalparkschef Jesper Witzell.
Målgrupper är först och främst kommunens egna medborgare men även tillresande naturvana och naturovana besökare och att vara ett alternativt besöksmål för de som besöker Skäralid och Söderåsen. Tingvalla – en port till Söderåsen är ett samarbetsprojekt inom Åstorps kommun som drivs gemensamt med markägare, föreningar, näringsliv och inte minst i ett samarbete med Söderåsens Nationalpark.
- Med det senaste årets höga besökstryck i Skäralid är det viktigt för Söderåsens nationalpark att delta i utvecklingen av andra besöksmål och entréer till den fantastiska naturen på Söderåsen. Åstorps kommuns satsning på Tingvalla-området kommer att ge ett värdefullt tillskott till dessa besöksmål, säger nationalparkschef Jesper Witzell.


Spelårets mest efterlängtade premiärdag är här – OBS! Digital föreställning
20 februari-31 mars

Välkommen till årets första digitala premiär på Stadsteatern! Alla är inbjudna och alla kan vara med när Trädgårdsgatan visas för första gången.
Skådespelarna Birgitta Rydberg, Evamaria Björk, Sasha Becker och Ulla Tylén har under ledning av regissören Linda Ritzén skapat en helt ny och unik uppsättning av det nyskrivna dramat, som liksom sin systerpjäs Knutpunkten(2019) har stark lokal förankring.
Resultatet är ett tätt, vardagsnära och unikt drama om tre generationers kvinnor i Helsingborg som du inte vill missa.

Trädgårdsgatan premiärvisas digitalt den 20 februari klockan 16 via vår webbplats. Efter premiären kan du se pjäsen när du vill fram till 31 mars. Föreställningen är gratis!

Varmt välkommen till din teater!

//Kajsa Giertz, teaterchef

Se pjäsen: Trädgårdgatan - Klicka här!"Med dagens ögon" – Gittan Jönsson ställer ut i Åstorps Konsthall

Åstorp 210118
Konstnären och feministen Gittan Jönssons vilja att synliggöra orättvisor i maktstrukturer och relationer är lika brinnande idag som när hon på sjuttiotalet efter Konstfackstudier slog genom med verken Diskkasterskan och Dammsugerskan. Hennes strävan att förmedla och berätta, personligt och politiskt, tar sig utryck i såväl måleri  och teckning som skulptur, tecknade serier och installationer.

Läs mer...Varifrån, varför, varthän...?

Ängelholm 201201
– Vart är vi på väg, frågas det i SVT frågesport ”På spåret:”
Det är en fråga som är lika aktuell idag som under grottfolkets leverne  vad gäller den existentiella tolkningen av  frågeställningen.
Ingen lever för evigt men vad händer däremellan? Vadan och varthän?
Konstnär Arnold Bunge lägger ett uttryck till i sina existentiella frågeställningar. Varifrån, varför och vart? Dessa allmänmänskliga frågar går som en röd tråd i hans konstnärskap.

Läs mer...Urna av Dagmar Glemme

I lust och fägring stor på Galleri Oscar

Mjöhult 201118
Skönhet och behag i lust och fägring stor kan man hitta i lilla Mjöhult, närmare bestämt mitt i myllan på Galleri Oscar f.d. Restaurang Oscarsgården.

Efter en mycket framgångsrik premiärutställning under temat Hästar, sadlar nu konstnär och galleristen Maria Montelius Grifó om till en utställning utan tema men med inspirerande variationer i såväl teknik, manér som inriktning.

Det är ett namnkunnigt gäng på elva konstnärer som ser ut att trivas förträffligt tillsammans i det varmt mysiga galleriet, trots eller snarare p.g.a av deras olikheter i såväl tanke som uttryck och teknik.

Läs mer...Gustav Sundin

Olof Behrens

Mirja Ilkka

Välrenommerad trio i
Krapperups konsthall

Krapperup 201113
Var och en har hittat sitt bildspråk i personligt utforskande, berättande bildrum. Deras resp. manér, teknik och tankebanor är vitt skilda medan inspirationen oftast föds och återges från hemmiljöer, ute eller inne.

Läs mer...


PRESSRELEASE

Agneta Göthesson Foto: Privat

Plastic operation i Åstorps konsthall

Åstorp 201105
I Åstorps konsthalls kommande utställning Plastic operation med konstnären Agneta Göthesson fylls hela utställningsrummet med plastpåsar. En skimrande symfoni av opakt färgade påsar i varierande kulörer – till transparanta, tunna och skira påsar som man använder till frukt och bröd. Göthesson har sparat och lagrat, till och med köpt in då hon varit på resor. Små som stora, med handtag eller utan: hennes samling av plastpåsar bildar såväl ett arkiv över vardagens vanemässighet – som över människan i rörelse, vår fantastiska uppfinnesrikedom och överlevnadsförmåga, vilken också ligger till grund för vår världsomfattande miljökris. 

Jag samlar i lådor och förvarar. Tar fram och sorterar upp dem i färger. Påsar som är tunna, platta oansenliga vardagliga ting som oftast förbrukas och slängs bort. Av detta material bygger jag former i rummet. Limmar upp dem på väggar eller placerar dem direkt på golvet, vid minsta vindpust flyger former iväg.  Dessa vardagliga oansenliga påsar blir till monumentala verk.
När jag bygger upp runda former av soppåsar på väggarna blir det som kugghjul som hakar i varandra. En rörelse bildas i rummet, hjulen snurrar på, som den globala ekonomin, som livets hjul, som tiden, som plastens erövring av vår planet i min tid.

OBS! Konsthallen är öppen under bibliotekets ordinarie öppettider.

Måndag-torsdag kl. 10:00 - 19:00
Fredag kl. 10:00 - 17:00
Lördag kl. 10:00 - 13:00
Söndag stängt.

Se alternativa öppettider på bibliotekets hemsida: bibliotekfh.seIda Rödén på Galleri Moment

Sant eller inte – allt ligger i
betraktarens ögon

Ängelholm 201028
Är det på riktigt? Nä det är bara på låssas! Eller kanske inte…
Konstnär Ida Rödén har skapat liv åt en fiktiv, bortglömd vetenskapsman på sjuttonhundratalet som gick i Linnés fotspår – Jonas Falck, en särling som aldrig blev bekräftad av Linné och hans samtid.
Ida Rödén har själv på plats upplevt den naturrikedom och djurrikedom som Falck enligt henne nedtecknade för 250 år sedan i hans eget botaniserande universum.

Läs mer...Anders Jösse Jönsson i målartagen på Bruksgatan i Helsingborg

Vad i Jösse namn är detta?

Helsingborg 201015
Mitt i de rofulla, pittoreska kvarteren på Bruksgatan i Helsingborg sitter Anders Jösse Jönsson från Forsmöllan utanför Klippan med sitt staffli och målarpenseln högsta hugg! Hans stora eldrivna lådcykel flankeras av egenproducerade tidigare målningar. Det är en syn helsingborgarna inte är bortskämda med sedan Lars Herders tid på sextiotalet.

Läs mer...


PRESSRELEASE

Se konst med konstnär! 

Var kommer alla björnar ifrån - och varför ligger det en hundlort på torget?

Åstorp 201017
Varmt välkomna på performativ konstvandring med konstnären Rita Winde!
Följ med Åstorps konsthall och konstnären Rita Winde ut i byn på en gratis konsthappening. Tillsammans lär vi känna Åstorps offentliga platser och konstverk på nya sätt. Vi beger vi oss ut till gator, parker och torg – till platser som många av oss känner väl men som vi nu får betrakta i ett nytt ljus. 
Vi möts utanför ingången till Åstorps bibliotek och vandringarna pågår i ca 45 minuter. Alla är varmt välkomna. Små barn följer med i vuxnas sällskap.

Rita Winde bor i Helsingborg är utbildad till konstnär vid Konsthögskolan Valand i Göteborg och på Munka Ljungby Folkhögskola. Till Åstorp kommer hon dragandes med sin vagn av goda föresatser. Hon har tagit på sig hjältedräkten - klänningen som bars av tanterna (ni vet de där hjältarna som alltid ordnade och orkade lite till, efter vi andra checkat ut och lagt av). När vi tar på oss dräkterna förvandlas vi till vi Edithforce, och har kraften att skapa och förändra!

 Se konst med konstnär! är en del av projektet ”Möt en konstnär 2020”, ett fördjupningsprojekt under biennalens mellanår som genomförs av Bästa Biennalen tillsammans med kommuner i Skåne.

LÖRDAGEN den 24 oktober, kl. 13.00
Konsthallen på Åstorps bibliotek, Storgatan 28
Kontakt vid frågor: jenny.kalliokulju@astorp.se, 042-642 26.Magnus Ragnvid i Klippans konsthall

Känt och okänt – en utställning
med många ansikten

Klippan 201009
Se människan! Men vem? Vilket av mina jag är jag, för det finns ju många av dem, eller…? Vår egen självbild stämmer sällan med omvärldens. Men bra porträtt kan på ett enda klick berätta ett livs historia eller framhäva oanade delar av personligheten. De kan beröra,  engagera, ställa frågor, leda framåt…

Läs mer...Det fyndades flitigt bland Hembygdshallens "kvalitetsloppis"

Många hade uppmärksammat Kvidinge Hembygdsförenings 40-årsjubileum

Kvidinge 201003
Lördagen 3 oktober firades en dubbel jubileumsfest i Kvidinge hembygdshall med öppethus. Kvidinge hembygdshall som under åren inrymt såväl konsert- och biosalong som danslokal, lager och hembygdshall, fyllde 100 år. Merparten av åren har fastigheten fungerat som en knutpunkt och mötesplats i byn.
Kvidinge hembygdsförening nöjde sig med att fira hedervärda fyrtio år.

Läs mer...Galleristen på Skelderhus Katinka Husberg, konstnär Karl-Magnus Petrsson och curator Martin Schibli

Spännande dokumentation av förlista fartyg i Östersjön

Monka Ljungby 201001
Det bortglömda… Det som inte blev …  Återvändsgränder… Minnen. 
I Karl Magnus Peterssons konst påminns vi om det som var, det vi förlorat.
Under ytan berättar förlista skeppsvrak i Östersjön sin egen historia om bortglömd historia och händelser.

Läs mer...Inlämning till årets jurybedömda Kullasalong – Eva Tornälv med maken Torgny

Nu gläntar man försiktigt på galleridörrarna med flera utställningar i Nordvästra Skåne

Nordvästskåne 200921
Närhet till natur och kultur känns som en gyllene nyckel till välbefinnande i dessa coronatider, där närhet till människor måste mätas i meter. Distanseringen skapar tyvärr inte enbart fysiska avstånd. Den  påverkar och distanserar även indirekt våra känslomässiga relationer och reaktioner.
Gudskelov har vi ju här i nordvästskåne oaser av natur- och kulturupplevelser i vår närhet. Konstgallerier på landet, där naturen tävlar med konsten ,ser  glädjande nog ut att hitta nya besökare i pandemitider.

Läs mer...


Från Restaurang Oscarsgården till Galleri Oscar – Maria Montelius-Grifo´


Jörgen Fotozon Nilsson och Eva Plume i sitt nyöppnade galleri
Two Art i NyhamnslägeAnna-Karin Arvidsson och Kerstin Cedell

Grafik, måleri, keramik och installationer på Galleri Moment

Ängelholm 200921
”Det är roligt att se på när andra arbetar” är ett citat som ofta dyker upp i huvudet, när man tittar in i den febrila slutprocessionen av en konstutställning. Det stämde fint även denna gång vi tittade in på Galleri Moments (Gamla Rådhuset) kommande utställning.

Läs mer...Anne Maria Udsen

Nature´s breath – Anne Maria Udsen ställer ut i Klippans konsthall

Klippan 200829
Anne Maria Udsens bildrum där associationer till liv och förgängelse hos natur och människa ofta är i fokus, känns alltid rykande aktuella.  Nu i coronatider, då det känns som om moder jord straffar oss med covid 19 känns titeln på hennes utställning på Klippans konsthall mer än träffande.

Läs mer...


PRESSRELEASE


Katinka Husberg ställer ut i
Örkelljunga kulturhus

Örkelljunga 200828
Katinka Husberg ställer ut sina stora målningar i Örkelljunga kulturhus 29 augusti till 19 september. Öppet som bibliotekets öppettider.


Arkivbild - Katinka Husberg (från Galleri Moment)Lis Kläpp i Gamla Rådhuset (Galleri Moment)

Vargen kommer till Galleri Moment

Kvidinge/Tomarp 200823
Lis Kläpp är en aktiv, experimentell grafiker och konstnär med ett hundratal utställningar i bagaget i såväl Sverige som Danmark Tyskland och Tjeckien.
Malmöbaserade Lis Kläpp med många representationer i konsthallar och muséer, och i Statens konstråd har bl.a. även hunnit erhålla Malmö stads kulturstipendium.
Den 25 augusti ställer Lis Kläpp ut på Galleri Moment ( i Gamla Rådhuset ) fram till den 12 september.
Det är känslomässiga intryck och minnesbilder som tar berättande form i ett avskalat bildspråk. I abstrakta landskap, där formerna ger rörelse, syns  enkla symboler som träd, djur, hus eller människoliknande.
Gestalterna är allmängiltiga delar i alltet i  hennes målningar i olika blandtekniker, de större i olja och äggoljetempera. Färgsättningen är  både stämnings- och formskapande.
–Jag upplever färger som musikaliska klanger, laddade med stämningar och känslor, säger Lis Kläpp och visar en av sina senaste konstverk : Vargen kommer, läs när corona tar över världen!
Bertil Thuné och ständiga hjälpredorna Birgitta Svensson och Lie Svennbeck samt Margareth Anderberg

Alla sagor har ett slut...

Kvidinge/Tomarp 200823
Den 23 augusti 2020 var en oförglömlig kulturepoks saga all. För Tomarps kungsgårds kulturarbetare  i  café, salonger och environger blev det sista kvällen med gänget och gäster.

Medan borggården fylldes av folk, tackade gäster från gallerier, företag och stugor Margareth Anderberg och visade sin uppskattning, med allt från tårar till blomster.

Det är en strålande kulturgärning som bedrivits under hårt arbete av Margareth Anderberg - först tillsammans med Ulf-melvin Fjellström, i över ett decennium, och de senaste sex åren med Bertil Thuné.

Rika kulturupplevelser med spännande konstutställningar, evenemang,  uppträdanden, guidningar och café verksamhet har avlöst varandra och gett Kvidinges stolthet en guldstjärna på den svenska kulturkartan.

Men allting har en ände…

Det är bara att tacka från djupet av våra hjärtan för den underbara tid det generöst bjudits på under årens lopp, såväl ute som inne och önska Margareth och Bertil ett varmt lycka till i framtiden.


Uppvaktning i mängder. Här med Klippans konstförenings f.d. ordf. Åsa FridénR+R:s VD Victor Rundqvist och Marie Olsson Nylander

Rokokopop på Spritans R+R

Ödåkra 200704
Coronapandemin har fått oss att ställa in oss på nya fordringar, ta bort skygglappar och få oss att se både den stora och lilla världen med nya ögon.
Hemmatillvaron har skapat ökat intresse för design i hem och trädgård och kontor har fått ett välförtjänt lyft.
En av de inredningsdesigners som alltid är fullbokad med uppdrag är Marie Olsson Nylander. Hennes namn är för den stora allmänheten mest känd från TV, nu senast i serien Husdrömmar Sicilien, där hon tillsammans med maken Bill renoverar och inreder en fallfärdig, jättelik högreståndsbyggnad till ett rosa sagopalats.
Onsdagen den 8 juli kl 12 slås järngrindarna upp för hennes senaste inredningsprojekt på inredningsföretaget R&R  - en av de mest tongivande på expanderande Spritan i Ödåkra, där folk står i kö för attraktiva lokaler.

läs mer...
Belonging – att höra till. Jasmine Cederqvist i Klippans konsthall

Klippan 200629
I Klippans konsthall omvärvs vi av natur i Jasmine Cederqvists unika utställning Belonging – att höra hemma. Rörelsen, dynamiken, det föränderliga, mystiken och sinnesron i hennes flera meter höga stora triptyker fångar Cederqvists känslomässiga naturupplevelser och inbjuder till närhet och delaktighet.

Läs mer...


Information från Åstorps kommun

Åstorp 200623
Redaktionen har fått ett ai från Näringslivsenheten med viktig information.

Läs mer om detta här!Konsthallens Jenny Kalliokulju och malmökonstnären Nina Selin

Inre och yttre landskap i konsthallen och kökslandskap digitalt

Åstorp 200528
Nu gäller det för oss alla att ställa in oss på nya fordringar i coronatider.
Halvt bortglömda konstskatter i gömmorna kan få ett nytt liv och köksskåpets modesta innehåll oanade funktioner… Åtminstone i Åstorp…

Åstorps konsthalls Jenny Kalliokulju har rotat i magasinen och bjuder in till en inspirerande sommarutställning av överblivna av kommunen inköpta konstverk - från sextiotalet och framåt. Samlingarna har inventerats, renoverats och ramats och valts ut till en samlingsutställning under temat ”Genom yttre och inre landskap”. Ämnet är oändligt och har alltid spelat en central roll i konsthistorien, ständigt lika aktuell, berörande och lockande.
Det är skickligt urval av namnkunniga konstnärers med skilda tekniker, infallsvinklar, -ismer och tankebanor som i nära samspråk samsas på väggarna i det intima galleriet. Bland det tjugotal konstnärer som medverkar i utställningen kan nämnas Josef Schibli, Berit Fradera, Eva Rex, Sven Ljungberg och Tomas Anagrius. Genom inre och yttre landskap är en sinnesrik, homogen och lättsam utställning, där alla kan hitta sitt.

Vernissagen den 27 maj är inställd p.g.a. covid-19. Utställningen på konsthallen, Åstorps bibliotek pågår 2 juni­­–14 augusti

Den som vill hitta sitt eget uttryck därhemma, kan ta med sig hela familjen ut i köket och leta bland ketchupburkar, soja, juicer och kryddor och skapa sitt eget konstverk.
Basmaterial som akvarellpapper och svampar finns tillhanda i påsar på alla fyra av Åstorps bibliotek. 2 juni – 14 augusti ger konstnären Nina Selin inspiration och råd hur man kan gå till väga i digitala konstworkshoppen Kökslandskap.
Kolla på www.astorp.se/konst från 2 juni!
Denna konstworkshop kan leda till många roliga och kreativa stunder för hela familjen i sommar!
Vad ska hända med Ängelholm Helsingborg Airport?

Nordvästskåne 200619
Flyget till och från Ängelholm har stått still sedan april på grund av Covid-19.
Ängelholm Helsingborg Airport och Ängelholms näringsliv vill med en enkät fånga in hur behovet av affärsresande från Ängelholm Helsingborg Airport ser ut hos NV-Skånes företag och organisationer.
Enkäten som bara tar några minuter att fylla i och dina svar är anonyma.
Du hittar enkäten här: https://sv.surveymonkey.com/r/KG9PX22

Ängelholms Näringsliv AB
Järnvägsgatan 5 SE-26237 Ängelholm
Tel +46 431 412000 växelnummer
www.engelholm.com


ANNONS


Himmelskt vackert på Kristi Himmelsfärdsdag
Villshärad 200519
På torsdag 21 maj kör vi igång på Dagmar Glemme Art Center igen, öppet för tidsbokningar 12-17 hela Kristi-himmelfärdshelgen!
OBS! Nu i coronatider vill vi att ni bokar besöket i förväg, så utlovar vi en fin konstupplevelse garanterat fritt från trängsel. Slå en signal på 070 778 3119 eller maila dagmar.glemme@gmail.com och besök oss! Vi har öppet den 21/22/23/24 maj mellan kl 12-17.
Ny konst av Dagmar Glemme (glas och målningar) och en tavla och glasskulptur säljs under helgen till högstbjudande. Boka tid, kom in och lägg ett valfritt bud!
Här kan man också se verk från Street art-geniet Tim "Timmey" Nedrup och läckra glasskulpturer från mästaren Micke Johansson.
Nya är de finurliga och humoristiska skulpturerna (små får, vildsvin och fåglar) av Malin och Ulf Melvin Fjellström på www.fenixframes.se.

Dagmar Glemme Art Center
Vilshäradsvägen 2
305 65 Villshärad
www.dagmarglemme.seHélène Modigh

Jorden, rymden och den lilla människan
Ängelholm 200515
Drömska, fängslande akvareller och gouacher kläder väggarna på Galleri Moment numera inhyrt på Gamla Rådhuset under renovering. Opening 19 maj.
Hélène Modighs bilder är laddade med mystik och förundran över storslagenheten i alltet, kosmos och jorden. Längtan efter ljuset i mörkret är påfallande, likaså förnimmelsen av hennes strävan att fånga människans litenhet i det allomfattande.
Stockholmsbaserade Hélène Modigh  är en mångsidig konstnär som även arbetar med grafisk design, foto i svartvitt, digitalt berättande samt inte minst med illustrationer.
– Jag jobbar ofta med bilder som illustration till ett ord eller en känsla, säger Hélène Modigh.
I denna berörande utställning får besökaren i stället själv hitta ordet  till sin upplevelse.

Utställningen på Galleri Moment pågår t.o.m. 5 juni.


PRESSRELEASE


Förskolans vecka i Kvidinge 2020
Kvidinge 200513
– Jag vill bara ha en grön färgpenna så att jag kan måla gräset grönt!
Det konstaterade vårt femåriga barnbarn med glad förväntan i rösten, trots att högerarmen var bruten och gipsad!
Olle Adolphsson hade rätt i att barn bor i ett främmande land, där ett regn och en pöl kan….
Det gäller att ta vara på barnens unika kreativa bildvärld.
Fröhuset och Trollskogen i Kvidinge är goda representanter för aktivt arbete med barnens utveckling alla kategorier och med kreativt skapande i högsätet.
Denna vecka 20 , Förskolans vecka finns spår av barnens alster runtom i Kvidinge. Passa på att se barnens egen konst runda där alla –ismer!

Läs mer...


PRESSRELEASE
Framtidscoach för företag
Åstorp 200507
Nu finns möjlighet för dig som företagare att få kostnadsfri coachning för att ta dig igenom dagens situation och komma stärkt ur den.
Det handlar om traditionell rådgivning och affärscoachning men även stöd för att gå igenom din affärsplan, lyfta blicken, tänka ”utanför boxen” och eventuellt förbättra ditt arbetssätt.
Coachningen omfattar flera steg och anpassas efter just dina behov, det finns även möjlighet för mentorskap.
Vi börjar med ett 30 minuters startmöte för att diskutera vilka behov du har och hur du vill ta dig framåt.
Möten kan ske både online, via telefon eller personliga träffar.
Läs mer och anmäl dig här: https://familjenhelsingborg.se/framtidscoachSofia Nilsson

Och Ängelholms kulturpris 2020 landade hos keramiker Sofia Nilsson

Ängelholm 200424
Det är en idérik tjej som gillar utmaningar som utnämnts till Ängelholms kulturpristagare 2020. 
Välkända keramikern och skulptrisen Sofia Nilsson har i fyrtio års tid förgyllt inte enbart lergökar på ett ytterst finstämt och känsligt sätt utan även satt sprätt på stadens kulturliv. 
Med keramikverkstad på Tingstorget intill f.d. Kronohäktet med dess utställningar av foto och grafik samt med en närliggande brusande torghandel sommartid därtill, är hon verksam mitt i smeten av ett aktivt folk- och kulturliv. Förbipasserande slinker gärna in och kollar vad som är på gång för Sofia som bl.a. med sina lergökar stärkt Ängelholms varumärke som keramikstad. 
Kulturprispengarna på 25 000 kronor  kunde inte komma lämpligare, nu i coronatider då gallerier och konstrundor stängt dörrarna för utställningar och därmed förväntade inkomster.
– Jag är jätteglad! Hälften av pengarna skall gå till köp av drejskiva som jag skall använda till mina kommande keramikkurser. Intresset för drejning är stort, säger en nöjd Sofia som säger sig prata med leran i stället för ord. Inre bilder, gärna under meditation tar sedan form i handen. 
Coronaviruset lär inte stoppa seriösa yrkeskonstnärer, snarare tvärtom.
Sofia Nilsson är i full gång med med ett nytt spännande, utmanande projekt med lergöken i fokus.

Vi önskar ett varmt lycka till!

Klicka i logotyperna
för vidare länkning
till vår a sponsorer

www.astorp.se


Din bästa affär

Silvia Wieser
Måleri & objekt

17 januari - 5 februariIngen aktuell utställning

www.klenodbutiken.se
Ingen aktuell utställningÖrkelljunga konstförening
& konsthall

Ingen aktuell utställning

Örkelljunga Kulturhus.
Galleri Oscar • Konstgalleri
Lönhultsvägem 58
263 94 Mjöhult
070-29 19 111
info@gallerioscar.se

Ingen aktuell utställning

Öppet
Fredag 16-19
Lördag, söndag 12-16
Ingen aktuell utställningDAGMAR GLEMME
ART CENTER
i Ugglarp har öppet alla lördagar och söndagar
11-16 under juli och augusti.

0707783119 eller
dagmar.glemme@gmail.com

Vi följer myndigheternas rekommendationer
angående Covid19

www.dagmarglemme.se


Öppet
Lördag - Söndag
11.00 – 16.00

Öppet
Lördag - Söndag
11.00 – 16.00

– R+R Sweden –
ART&DESIGN
Interior decor,
furniture & inspiration

www.rrsweden.com

instagram.com/rrswe
facebook.com/rrswe

Fabriksgatan 2
254 74 Ödåkra
HelsingborgIngen aktuell utställningJulsalong

12 december - 23 januari 2022
Ge dina bilder den inramning
de förtjänar. VILLA FENIX
Maglabyv. 236 • Maglaby
Tel. 0706-70 68 01
Ingen aktuell utställning

www.hillesgarden.se


0768-20 64 70
tomas@montelius.net