PRESSRELEASE

Charlotte Dignan (till vänster) är samordnare för familjecentralerna i Åstorps kommun och Sally Shorbaji arbetar som kulturtolk på Hagapunktens familjecentral i Åstorp

Snabbare väg in i svenska samhället
genom öppna förskolan

Åstorp 210526
Öppna förskolan är inte bara en populär samlingspunkt för föräldrar som är hemma med sina barn. Det är också är en viktig länk in i det svenska samhället för utrikesfödda kvinnor enligt en ny rapport från SKR. På öppna förskolan i Åstorps kommun får utrikesfödda föräldrar bland annat stöd av en kulturtolk och genom olika riktade insatser.

Över hundra av landets kommuner har öppna förskolor med riktad verksamhet till utrikesfödda föräldrar, vilket hjälper dem att snabbare komma in i det svenska samhället. Åstorps kommun är en av dessa. Det handlar bland annat om språkträning och samhällsinformation, vilket enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) är effektiva insatser för integration och etablering i samhälls- och arbetslivet.

– Nu under pandemin erbjuder vi digitala träffar för utrikesfödda föräldrar genom öppna förskolan.

Vi blandar språkträning med olika teman kring ämnen som är bra att diskutera för föräldrar som är nya i Sverige, säger Charlotta Dignan, samordnare för familjecentralerna i Åstorps kommun och fortsätter:

– Det är uppskattat att få prata fritt och ställa frågor som ingen annan har svar på. Information om hur samhället är uppbyggt, hur det fungerar och vad som förväntas av dig som förälder är kunskap som många utrikesfödda föräldrar törstar efter.

För föräldern Rania Kalifeh har familjecentralen och öppna förskolan i Åstorp haft stor betydelse vad gäller det svenska språket.

– Sedan jag har varit i kontakt med familjecentralen har jag börjat våga prata svenska. Jag litar på mig själv, att jag kan lära mig svenska och att jag kommer lyckas i samhället, säger hon.

Kulturtolk hjälper till med integrationen


I sin roll som kulturtolk stöttar Sally Shorbaji utrikesfödda föräldrar i sin föräldraroll genom att till exempel underlätta språkförståelse i möten med personal, mellan familjer och under informations- och temastunder. Hon deltar i den dagliga verksamheten och möter besökande föräldrar för att bygga broar och skapa relationer mellan olika familjer.

Som ett ytterligare stöd för utrikesfödda föräldrar finns kulturtolken Sally Shorbaji på
Hagapunktens familjecentral i Åstorp. Tjänsten är en del av ett integrationsprojekt och finansieras via medel från Länsstyrelsen Skåne. Rollen som kulturtolk innebär att vara en enkel ingång till kunskap och stöd och ha förankring i minst två olika kulturer, varav den svenska är en.

Sally Shorbaji upplever att många utrikesfödda föräldrar inte alltid finner rätt information eller vågar fråga om hjälp kring frågor som rör barn och föräldraskap.

– Jag märker att utrikesfödda föräldrar tycker att det lättare att ta kontakt med mig ifall de behöver kontakt med BVC eller socialrådgivare. Tack vare mina egna erfarenheter finns en förståelse och kunskap om vad människor i etableringsfasen går igenom. När de träffar mig som har liknande referensramar skapas förutsättningar för ett bra stöd, säger hon.

Även Annelouise Eckerström, enhetschef centrala resursenheten/ bildningsförvaltningen ser fördelar med en kulturtolk på Hagapunktens familjecentral.

– Att förstärka verksamheten med en kulturtolk ger ännu bättre förutsättningar för integration. Kulturtolken kan vara en brygga för en ökad förståelse för olikheter och likheter bland annat kring föräldraskap utifrån olika kulturer och även i viss utsträckning vara ett språkstöd, säger hon.I Åstorp kommun finns tre familjecentraler som välkomnar alla föräldrar och barn. Hagapunkten i Åstorp är en av dem och de andra två finns i Hyllinge och Kvidinge. På familjecentralerna arbetar förskollärare, socialrådgivare och BVC-sköterskor. Hit kan föräldrar och barn
komma för att leka tillsammans, träffa andra familjer och delta i gruppaktiviteter.

Kontaktperson
Charlotta Dignan
Samordnare för familjecentralerna i Åstorps kommun
0731-487538
charlotta.dignan@astorp.se