PRESSRELEASE


Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindberg och Susann Cardell, kommunens näringslivsstrateg

Åstorp klättrar för tredje året i rad på Svenskt Näringslivs ranking

Åstorp 230920
Idag presenterades Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Åstorps kommun placerar sig på plats 39 i årets mätning – ett väldigt bra resultat och en stark förflyttning från föregående år där kommunen hamnade på plats 85.

Näringslivet i Åstorp blomstrar, både vad gäller tillväxt och företagsklimat. I dag den 20 september presenterade Svenskt Näringsliv resultatet i sin årliga ranking som mäter företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Susann Cardell, näringslivsstrateg i Åstorps kommun och kommunstyrelsens ordförande Peter Lindberg var på plats på Svenskt Näringslivs kontor i Malmö när resultatet presenterades. De var även speciellt inbjudna för att prata om näringslivet i Åstorp som fått väldigt goda resultat i flera olika mätningar de senaste året.

– Vi är jätteglada och stolta över årets resultat, förra året klättrade vi till plats 85 från 129, och att vi i år hamnar på plats 39 är så roligt att se. Vi har jobbat aktivt med strategiskt arbete kring att stärka vårt företagsklimat under de senaste åren. Mätningar som dessa blir ett kvitto på att det arbete vi gör bär frukt och att vi jobbar med rätt saker, säger Susann Cardell, näringslivsstrateg i Åstorps kommun.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindberg var också på plats för att ta del av resultatet.

– Företagsklimatet i kommunen är en fråga som vi inom politiken prioriterar högt. För Åstorps fortsatta utveckling är det viktigt att vi har företagare som trivs med att bedriva sin verksamhet här. Som politiker i Åstorps kommun är det mycket glädjande att ta del av årets resultat, säger Peter Lindberg.

Johan Dalén, regionchef i Skåne och Blekinge för Svenskt Näringsliv höll i dagens presentation och inledde med de utmaningar samtliga kommuner står inför, såsom energiförsörjning och kompetensbrist – något han menar är näringslivets största tillväxthinder. För Åstorp är tillgång till kompetens det enda område där kommunen inte gjort en positiv förflyttning, något som går i linje med både det regionala och nationella resultatet.

– Vi har stärkt oss inom i princip alla områden som ligger till grund för en bättre placering. Vi har och kommer fortsätta arbeta med att lägga extra fokus på de frågor som direkt ger effekt för den positiva utvecklingen. Kompetensförsörjning är ett exempel på ett sådant område där vi arbetar aktivt med riktade insatser, bland annat mot att få fler invånare att bli behöriga till och slutföra en yrkesförberedande utbildning, säger Susann Cardell.


Jonas Jönsson, kommunchef

Kommunchef Jonas Jönsson är också glad över årets positiva resultat och betonar vikten av ett starkt företagsklimat.

– Företagsklimatet i Åstorp är hela kommunens fråga som berör alla förvaltningar. Bra företagsklimat bidrar till ett starkare näringsliv och stärker sysselsättningen i kommunen. Ett starkt och positivt företagsklimat leder också till att fler företag vill etablera sig i kommunen, därför blir jag extra glad av årets fina resultat i Svenskt Näringslivs ranking, säger Jonas Jönsson och fortsätter:

– Resultatet visar att vi gör mycket rätt och att vi ska fortsätta arbeta på de sätt vi gör och hålla den linjen, det är ett långsiktigt arbete på både strategisk och operativ nivå och vi har ambitionen att hela tiden förbättras. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet för ett gott företagsklimat i Åstorps kommun, avslutar Jonas.

______

Åstorps kommun är en plats för alla med närhet till det mesta. Vi drar nytta av kommunens centrala läge i Öresundsregionen och våra goda kommunikationer. Åstorp är porten till Söderåsen med storslagen natur, äventyr och stillhet. Tillsammans med kransorterna skapar vi en levande bygd där kultur, fritids- och föreningslivet och mångfalden frodas. Här gör vi det enkelt för människor och företag att växa och vi tror på utbildning och livslångt lärande. Vi ser styrkan i våra olikheter och har mod att pröva nya vägar.