Fr.v. Åstorps näringslivsutvecklare Susann Cardell, Helena Wennerström, näringslivsdirektör i Helsingborg och Roger Nielsen, ordförande i bidldningsnämnden i Åstorp samt förste vice ordf i kommunstyrelsen

Samarbete över kommungränser
för en hållbar framtid

Åstorp 231122
Vart är vi på väg?
Det är en fråga som vi alla ställt oss, inte bara gänget i ”På spåret”! Vad händer i världen, i Sverige, I lilla Åstorp? Vad gör ”Dem” för att förbättra läget i landet – i politiken, i kommuner i landsting?
”Vi och Dem” är vedertagna, folkliga uttryck, ett stängsel mellan befolkning och myndigheter av alla de slag.
Men vi kan alla påverka, i stort som i smått.
Staten är vi, är ett bevingat uttryck. I kommunsammanhang bör det vara lite lättare att bevisa att tesen kan stämma.

Den 22 november var det företagslunch på Arena Åstorp med eminenta företrädare för olika aktörer inom nordvästskånskt näringsliv.
I likhet med föregående år under det senaste decenniet lades fokus för en bättre framtid på samarbete över kommungränser med fokus på Familjen Helsingborg.
Tillsammans var nyckelordet för de representanter för näringslivet i nordväst som slöt upp denna ovanligt informativa och inspirerande lunch.

Åstorps Roger Nielsen, förste ordförande i bildningsnämnden och förste vice kommunstyrelsens ordförande var förste talare. Han jämförde arbetet i regionen med ett hockeylag, där alla måste göra sitt och att alla behövs. Nielsen talade bl.a. om arbetet med att förbättra ledarutbildning, förbättringar inom socialförvaltningen och hur man kan omvandla beteenden till en vana, jobbet med styrning, större vikt vid framförhållning, öppning av vänthallen m.m.

Efter ett inspirerande tal som fick alla att inse att det jobbas för fullt i den rådande lågkonjunkturen, ställde han frågan vad åstorparna själva tyckte om kommunen.

– VM i farthinder, var svaret. Det stämmer bra med massmedias syn på Åstorp som ändå gått från klarhet till klarhet i näringslivets rankinglista.

Sedan var det Helena Wennerströms tur, kommunikations- och näringslivsdirektör Helsingborg, även hon i likhet med Nielsen, tidigare yrkesmilitär. Därefter uppdrag som marknadschef inom stora kända koncerner. Hon poängterade vikten av Familjen Helsingborg med dess 11 kommuner. Små kommuner hjälper Helsingborg, Helsingborg hjälper de små. Tillsammans med samma utmaningar med och olika referensramar och styrkor kan alla hjälpas åt.

Tänka nytt och utmana… Testa olika innovationer… koppla samman olika aktörer… långsiktiga fokusområden, logistiksamarbeten…
Ett kul påhittat ord ”stadsbygd” dvs Helsingborg och dess 11 aktörer myntades. 
Målsättningen inom miljö och klimat är att vi år 2030 skall vara klimatneutrala och Helsingborg en smart och hållbar stad!

Magnus Lindström från NyföretagarCentrum berättade om verksamheten som ser ut att vara en lyckad satsning. 87 procent av de som utbildats på NyföretagarCentrum lever kvar efter tre år, 89 procent av deltagarna nöjda och hela 91 procent rekommenderar andra att våga ta steget till eget företag. Många är rädda och tveksamma att ta det steget. Därför är det viktigt att NyföretagarCentrum alltid arbetar redan på gymnasienivå och fångar upp framtidens entreprenörer.


Magnus Lindström

Efter en god lunch var det dags för Christian Lindell, utredare på Region Skåne att berätta vad som händer i Skånes näringsliv under denna dystra  inflation. En orsak till att vi svenskar är extra hårt drabbade under inflation är vår skuldsatthet och våra rörliga lån. BMP sjunker och framtidstron är dålig.
Lindell berättade att många företagare blev brända under coronapandemin och har svårt att resa sig igen. De avskedade duktigt folk som fick nytt arbete och inte kunde återkomma. Lindell tillade: Det går inte att skala personer som insatsvaror!

I Skåneland domineras tillväxten av Malmö och Lund.  Stor nedgång inom Bygg- och pedagogbranschen, allra värst inom bygg. Arbetslösheten fortsätter att stiga, i stora städer alltmer och varslen stiger, men på låg nivå.  Trots konkurser och varsel är det inte så många anställda som berörs ändå, då det är främst en – eller fåmansföretag som varslar.  Av 124 företag som varslade var det 294 anställda som berördes.

– Åstorp har behållit sina industrijobb på bl.a. Ecophon, JeldWen och Frode Laursen. Företagarna här har klarat sig väl från konkurser och håller företaget vilande i stället. Men det är sårbart  p.g.a. byggsektorns dominans!

Den mycket i dubbel bemärkelse matnyttiga lunchen avslutades med att slå ett slag för Jobbmässa 2024 i Åstorp.


Christian Lindell