Fr.v. Theresa Kristensson och sittande Rose-Marie Ström, Stående bakom: Lotte Holm, Ingrid N Lindgren, Monica Fellving, Eva Hansson, Monca Hulthén Dahlström, Janet Löfgren, Agneta Frick, Lisbeth Wallén och Kerstin Olofsson

Mörshögsgruppen – Skaparglädje, social samvaro, personlig utveckling

Mörarp 230511
Skaparglädje… Social samvaro…Personlig utveckling…
Mörshögruppen, där kvinnor söker, finner och får utlopp för sin många gånger dolda kreativitet, ser ut att fylla dessa tre kriterier med råge.
I över trettio år har Mörshögsgruppen med målarpenseln i hand, ca tjugo gånger årligen, träffats, skapat fritt och självständigt under mentorskap av konstnären, bildläraren och mentorn Ingrid Nilsson Lindberg.

Den 12 maj har ett dussin damer i konstnärssällskapet en samlingsutställning på Rosenlunds gård. Flera av utställarna hade aldrig kunnat drömma om de skulle fastna, bli bitna av oljemåleriet.

– Alla har vi dolda förmågor. När vi upptäcker dessa, vill vi bara lära oss mer. Nyfikenheten och glädjen över att våga det okända blir som en lysande magnet för många, andra upplever stillhet och ro. Bekymren försvinner under välgörande timmar.

Så kan det låta i detta frigörande konstnärskollektiv!
Det är ett glatt gäng kvinnor, varav merparten nu uppnått pensionsåldern men andra unga tillkommit. Bl.a. har dessa tillfört nya tekniker som digitalt bearbetat foto och skulptur.

Slående med denna utställning är att alla medverkande självständigt hittat sitt eget uttryck. Deras individuella personligheter tittar fram i såväl koloristiska abstrakta som rent meditativa bildrum.

Alla har sina egna inre landskap som de har fångat i sitt måleri.

Mörsgårdsgruppens utställning på Rosenlunds gård pågår 12 – 14 maj.


Full fart i hängartagen, Lisbeth Wallén och Kerstin Olofsson


Rose-Marie Ström


Ingrid Nilsson Lindgren