Mariann Wikström, Årets kvinnliga företagare i Åstorps kommun, flankerad av Anette Andersson och centerns lokalordförande Annica Vink

Mariann Wikström – Årets kvinnliga företagare i Åstorps kommun

Kvidinge 230307
– När jag insåg att jorden under mig var lika stor som världen ovanför, öppnades en ny värld att utforska!

De orden myntades av Årets kvinnliga företagare i Åstorp – agronomie doktor Mariann Wikström, utsedd av kommunens Centerkvinnor och Centerpartiet.
Agro Plantarum AB, där Mariann är VD, startades 2012 med inriktning på forskning och utveckling, gällande sjukdomar och skadegörare i lantbruks- och trädgårdsgrödor. Tonvikten är lagd på spannmål.

Mariann är en synnerligen kreativ, driftig kvinna i en mycket udda viktig och ständigt aktuell bransch att vidareutveckla och djupdyka i.
På gården på Kärrarpsvägen i Kvidinge görs jordtester, ställs diagnoser, görs fältförsök och konsultuppdrag- förutom drift av konventionellt jordbruk.

Den 7 mars pulsade tre representanter av det gröna centerfolket ut i snöstormen och knackade på hos Wikströms i Kvidinge för att sedvanligt gratulera med tårta, blommor och blader.

Träffpunkten var ett litet, välrenoverat f.d hönshus, numera korsvirkeshus – en utökning av fastigheterna på gården som var Marianns barndomshem. Ett av uthusen har också förvandlats till en försöksstation.
Även ägorna har utökats och mäter idag 75 ha av olika jordtyper, lämpliga för ändamålet.
VD Mariann som driver Agro Plantarium tillsammans med sin man John, har nära samarbetspartners i bl.a. Agro Science Sweden AB, Sv. Lantbruksuniversitetet och Jordbruksverket. En civilekonom och en hortonom stärker personalstyrkan.

– Det var på Findus och Selleberga, där jag jobbade efter gymnasiet, som fick mig till att känna att detta var rätt jobb för mig . Det kändes i själen. Vad som inte satt i själen från början var långa universitetsstudier. Men efter pappas tjatande föll jag till föga och doktorerade till slut. Sedan hamnade jag på Selleberga igen, då som försöksledare. Därefter blev det Alnarp i två år innan jag tog steget till att starta eget.

Jag älskar mitt jobb! En extra bonus är att vår dotter Josefin verkar gå i våra fotspår och snart är färdig agronom!

 


Mariann Wikström med dottern Josefin