Katriona S W Persson

Ett skepp kommer lastat med grafik

Mjöhult 230530
Gåtfulla grafiska skepp i dimma dolda, lastade med dåtid, nutid och framtid, är målaren och grafikern Katriona S. W. Perssons signum.
Lördagen 3 juni visar Katriona delar av sin mycket breda, halvsekellånga grafikproduktion i en retrospektiv utställning  på Galleri Oscar i Mjöhult. Vernissage kl. 13.

Traditionella tekniker möter gärna de experimentella i  Katrionas magiskt skimrande bildrum, skapade i lager på lager. Det är ett symboliskt bildberättande, där Katrionas intresse för geologi, historia och mytologi gärna hittar sina platser i motiven. Men mycket inspiration hittar hon även i vardagen bland nära och kära eller vid stilla stunder vid stranden hemma i Båstad.

Symboliska motiv av flyktingkrisen, kvinnoliv, humoristiska bilder av dans och umgänge samt porträtt möter besökaren. Finstämt, evigt allmängiltigt och aktuellt…

Tolkningarna är som alltid upp till var och ens personliga referenser.

Hon tycks följa det som fångar hjärtat. Allt återskapas och föds på nytt i nya, tänkbara konstellationer.

– För att få kunskap måste man studera… För att få visdom måste man observera, är ett berömt citat som passar utmärkt på Katriona S. W. Perssons liv och leverne.

Född och uppvuxen i Skottland, bar det först iväg till London för lingvinska studier i bl.a. engelska. Den kunskapsbasen fick henne till Sverige för att undervisa svenskarna som vid den tiden var ganska dåliga på främmande språk. Det konstnärliga arvet från hennes farfar tog dock så småningom över.

Efter giftermål och fyra barn tog Katriona som alltid målat och skapat , steget vidare till en lång konstnärlig utbildning bl.a. hos Geo Wide 1974 – 82, Fria målarskolan och KKV-studier.

Sedan följde en mängd utställningar i såväl Sverige och Skottland som Litauen och England. Medlemskap i Grafiska sällskapet, Konstrundan NVSK och KKV Ängelholm följde i spåren. Under många år arbetade sedan Katriona som bildlärare vid sidan om sitt eget skapande.

– Det gav mig mycket.! Det var roligt och inspirerande.

Läraren lär sig ofta lika mycket av sina elever som tvärtom, säger Katriona och ler sitt breda leende. Hennes glada leende syns för övrigt även på ett foto i galleriets entréhall, en bild som hon återskapat och gett nytt liv i lysande gul grafik.

Katriona S. W. Perssons retrospektiva grafikutställning på Galleri Oscar i Mjöhult med vernissage lördagen 3 juni pågår t.o.m. 18 juni.