Jerker Andersson

Från det kollektiva tänket till det individuella...

Ängelholm 230317
Tiderna förändras och vi med dem. Samhällets skiftningar och strukturer skiftar  så snabbt och ofta att vi inte hinner med att få en överblick i alla skeenden.
Vi måste kunna se bakåt för att se framåt – i stort som i smått.
Det vi glömmer eller har glömt, kan ibland ett annat öga registrera och få oss att minnas – kameraögat.

I bildberättelsen ”Domicile” presenterar fotografen Jerker Andersson en svartvit bildserie förändringarna i hans eget barndoms villakvarter Kristineslätt i Falkenberg.

Vernissage på Galleri Moment lördagen den 18 mars.

Jerker Andersson låter bilder av villor och natur få tala för sig själva utan mänsklig närvaro.
Bilderna spänner över flera decennier - från sextiotalet då fortfarande den svenska modellen med folkhemmet och vikten av gemenskap frodades i kollektiv anda – till idag.

Jerker Andersson, född 1966, har lagt in föräldrarnas foton från 1961 i utställningen, den tid då familjens villa byggdes. Seriebyggt för arbetar- och medelklassfamiljer enligt den tidens anda…
Titeln på utställningen, Domicile (hemvist), är en honneur till Jerker Anderssons pappa Ingmar som var lärare i romanska språk.
Bilderna från utställningen är fotograferade mellan 2006 och 2016.

 – Det är ingen nostalgisk resa. Men fotografering är ett språk, där tiden viskar.

Det gav mig en möjlighet att dokumentera samhällsförändringar. Jag själv formades och påverkades av gemenskapen, solidariteten och ideologiskt polemiska debatter under sjuttiotalet. Den medelklassuppväxten gav mig självförtroende och hopp. Men det var absolut ingen självklarhet för andra i samma stad. Jämställheten lyser fortfarande med sin frånvaro.
Jerker berättar, att från början såg både villor och trädgårdar likadana ut. Staket och häckar mot gatorna tilläts inte. Enhetlighet var ett nyckelord.
Idag uppvisas en stor variation i såväl fasader som trädgårdar. De materiella skillnaderna mellan då och nu speglar ett bredare ekonomiskt skifte.
Dåtidens strävan efter kollektivism har idag förvandlats till individualism.

Jerker Andersson är utbildad på Fotohögskolan i Göteborg 1989 – 93.
Förutom utställningar arbetar han med reportage- och porträttfoto, workshops samt undervisar i fotografering.

Bildberättelsen Domicile på Galleri Moment med vernissage 18 mars
pågår t.o.m. 15 april.