Samlad information med de olika insatserna till dig som är företagare gällande insatser på grund av Covid-19 finns på kommunens hemsida!
Coronaviruset/covid-19 påverkar vårt lokala näringsliv på många sätt och läget förändras
kontinuerligt. För att underlätta din informationsinhämtning har vi samlat information och länkar
där du kan hålla dig uppdaterad.
Bland annat erbjudande om ”Framtidscoach för företag” där du har
möjlighet att få råd i olika frågor kring ditt företagande.
https://www.astorp.se/coronaviruset---information-till-invanare-
och-foretagare/rad-och-stod-till-foretag.html

Affischer med information
Vi har tryckt upp en affisch med ”håll avstånd” information
från Länsstyrelsen och ”Allemansrätten” från Region Skåne.
Båda finns att hämta på medborgarkontoret i kommunhuset
på Storgatan 7. Det finns många varianter av Folkhälsomyndighetens budskap. Vi kommer
säkerligen att trycka upp fler efter hand under sommaren. På Länsstyrelsen Skånes hemsida hittar ni
fler alternativ.
https://www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---skane/2020-05-25-hall-
avstandet-i-sommar.html

Hemesterkampanj – att semestra hemma och nära!
Vi har inom Destination Söderåsen skapat och startar en kampanj för
”hemester”, vilken kommer att pågå i cirka två månader. Den ska gå ut till utvalda målgrupper som
nås genom olika digitala plattformar. Kampanjens syfte är att visa vad en kund kan uppleva på
destinationen under en halv/heldag eller med en övernattning.
Söderåsen är ett riktigt eldorado för dig som gillar att vandra. Ås-till-ås-leden, som är
en av Skåneledens etapper, tar dig ut i den vilda naturen och förbi torp, hagar och
utkiksplatser. Du kan också prova en av rundorna som utgår från Skäralid eller
Röstånga. Skärdammen runt är till och med tillgänglighetsanpassad.
https://kampanj.soderasen.com/
https://visithelsingborg.com/soderasen-naturparadis-med-aktiviteter-for-alla/

Yrkesutbildningar på komvux
Åstorp har tillsammans med de andra kommunerna i Familjen
Helsingborg gått samman för att utöka utbudet av yrkesinriktad
gymnasial vuxenutbildning i regionen.
Här kan du läsa mer om de aktuella utbildningarna.
https://familjenhelsingborg.se/utbildning/utbildning-for-
vuxna/vuxenutbildning/yrkesutbildningar-pa-komvux/

Digital kurs i e-handel via E-Commerce Park
Har du fysisk butik idag och är nyfiken på hur du kan komplettera den med e-handel eller vill starta
eget på nätet? Nu finns det möjlighet att gå en digital kurs via E-Commerce
Park. Under kursen får du får lära dig det du behöver veta för att driva e-
handel. Kursen e-handel är gratis för dig som bor i Skåne och kursen
starta e-handel är gratis för privatpersoner.
För mer information: https://ecommercepark.se/