Ilkka Pärni
Konkretist med eget uttryck på
Galleri Hattlösa i Förslöv

Förslöv 220901
Konstruktivism, konkretism, abstrakt geometrisk, ingenjörskonst? Beteckningar eller ismer känns ibland både onödiga och överflödiga. Ilkka Pärnis strama, in absurdum förenklade bildvärld, i ett avancerat proffsspel med färger och former skapar en suverän, elegant betagande renhet i de vackra Galleri Hattlösa i Förslöv. Rektanglar, kvadrater och cirklar gifter sig med varandra eller skapar kontraster i medvetet samspel.

Ilkka Pärni, född i Karelen 1959 kom som elvaåring till Sverige.

– Jag började som landskapsmålare men det blev mer och mer förenkling. Till slut blev det bara färg och form!

Den strikthet och självdisciplin som präglar det konstruktivistiska kulturarvet bär han med sig men gör till sitt eget med spontana influenser. Han är sig själv nog.
Vistelser i New York med dess skyskrapor och byggen på åttiotalet gav inspiration till llkas traditionsfyllda konstinriktning. Hans bildvärld har starka personliga inslag med bl.a. smarta små öppningar i akrylmålningars kompositioner, vissa intensivt monokroma – på duk eller MDF.

Ilkkas bildverk tangerar skulpturens. En fjärdedel av ilkkas Pärnis arbeten är skulpturala verk, oftast i stora offentliga utsmyckningar. En av modellerna till Vimur skulpturen som stoltserar i full skala i Leksand, syns på utställningen - en vågliknande skulptur i järnplåtmed rörelse och mjukhet i fokus. Det mest påfallande personliga inslaget är ändå illkas stavar – reliefer i tempera på trä. Som farkoster på väg i livets hav…Eller.. Idén till dessa fick Ilka när han besökte S.t Michele på Capri.
Ett
månghundraårigt bälte ovanför en dörrpost satte fart på kreativiteten. Han bar med sig bilden av detta och gjorde den till sin. Förutom måleri och skulptur arbetar illka med grafik.

Det finns även en lyrisk sida hos Ilkka Pärni som bl.a. tog sig utryck i akvareller till Edith Södergrans dikter och i eget musicerande.i I hans mycket omfattande CV syns bl.a. studier i konstvetenskap samt en rejäl skörd av offentliga uppdrag och utställningar.

Vernissage torsdagen 1 september kl. 17 – 20 på Galleri Hattlösa.
Öppet lör- söndag kl. 11 -15 under september, lördagar 11 – 15 under oktober månad.