Ida Rödén på Galleri Moment

Sant eller inte – allt ligger i
betraktarens ögon

Ängelholm 201028
Är det på riktigt? Nä det är bara på låssas! Eller kanske inte…
Konstnär Ida Rödén har skapat liv åt en fiktiv, bortglömd vetenskapsman på sjuttonhundratalet som gick i Linnés fotspår – Jonas Falck, en särling som aldrig blev bekräftad av Linné och hans samtid.
Ida Rödén har själv på plats upplevt den naturrikedom och djurrikedom som Falck enligt henne nedtecknade för 250 år sedan i hans eget botaniserande universum.

– På vilket sätt tänker du söka efter det du inte alls vet var det är, är en fråga i en av Platons dialoger, relevant för en mångfacetterad konstnär som Ida Rödén.

Ida har hittat sin egen väg som professionell sakletare. Hon har stått på huvudet med rumpan i vädret och näsan mot jorden, gjort research, katalogiserat och kategoriserat i museisamlingar och arkiv.
Vad hände med mutationerna efter den okända, icke bekräftade meteroidens nedslag t.ex.! Hur ser våra lämningar ut i framtiden? Vad betyder de!

Den fiktiva Jonas Falckperson som Ida har levt med i sex år, har blivit en del av henne själv, en ledsagare och fiktiv kompanjon.

Det okända vägleder… Det osannolika blir sant – nästan.

Resultatet av Idas brinnande, engagerande arbete är en säregen, helgjuten och förtrollande vacker utställning som inte bara trollbinder utan ställer frågor inför framtiden.

Vernissage på Galleri Moment 26 oktober.

– Jag är i symbios med Jonas Falck vid det här laget. Behövde föra en dialog med någon om en sten jag hittat och fann så Falck.  Så gott jag har kunnat har jag återskapat hans iakttagelser i fjällvärlden och längs Fårös stränder. Det är en nästan-sanning. Jag har isolerat skeenden och kastat om händelseförlopp i ett otydligt gränsland mellan här och nu, fiktion och verklighet, säger Ida Rödén som efter konstnärlig kandidatexamen i Umeå, senare tog en magisterexamen i San Francisco.

Stipendievistelser var viktiga för projektet Jonas Falck, likaså besök på Naturhistoriska riksmuséet, där hon fick referensbilder bl.a. av magasinerade fossiler.

Ida Rödén är inte enbart en osedvanligt skicklig, mångsidig konstnär och skulptris utan lika mycket verbal konstnär och skribent. Hennes bok” Jonas Falck- återskapande iakttagelser ”är full av skärpta, lyriskt berättade historier där nutid möter dåtid och geologiska upptäckter får liv.
I galleriet möts bilder av kända och okända djur, mutationer till följd av meteorit nedslag, förbryllande vattenvarelser, brev skrivna på sjuttonhundratalssvenska med utsökt piktur.
Fantasifulla varelser  och lämningar avlöser varandra i akvarellteckningar där bild och text blir ett  ett utsökt bildrum som berättar.  Här kan man hitta dammsugarål, hjälmvattenorm och räkdelta bland andra förunderliga varelser.

Ida Rödéns utställning kan ses med stor behållning och eftertankens kranka blekhet likaväl av kräsna konstkonnaissörer, naturvetare som vetgiriga skolbarn.

Utställningen på Galleri Moment pågår t.o.m. 21 november


Brunbjörn


Kastanjeborre