Det lilla kraftverket vid Forsmöllan ingår i Rönneå-projektet som Tord Andersson från Miljöpartiet informerade om. Drönarfoto: Tomas Montelius, BMZ.se

Första höstträffen med företagarna i Klippan

Spången 230829
Ett fyrtiotal företagare i regionen nappade på inbjudan att få sig något till livs i matnyttig ny info om vad som är på gång. Samtidigt som magen fick sitt i välsmakande lunch på Spångens gästgivargård. Arrangör var Klippans kommun med näringslivschefen Anders Lindberg i spetsen.
Två talare var inbjudna – Magnus Lidström från NyföretagarCentrum i Höganäs och Tord Andersson, miljöstrateg och projektledare i Klippans kommun.

– På NyföretagarCentrum finns hjälp att få med start av företag, kostnadsfri individuell rådgivning, tips om lokala nätverk, affärsutveckling, tillgång till andra nätverk och framtidscoaching. Därutöver har vi ett mentorprogram på 11 – 12 månader.
Bland våra samarbetspartners kan jag nämna bl.a. Mindspark, E-commerce och Almi, berättade Magnus Lidström som stolt lade till att 95 procent var nöjda med deras arbete.

Allt bekostas av sponsorer och resp. kommun. Klippans kommun har ett långt väletablerat samarbete med NyföretgarCentrum.

– Där finns den kompetens som vi inte besitter. Dessutom har vi inte tid. I vissa fall känner ju även de som vill starta företag och då är det inte vi som ska bedöma om deras affärsidé håller. Men naturligtvis vill vi alltid träffa och ha nära kontakt med våra nya företagare, förtydligar Anders Lindberg.

Så till ett mycket spännande viktigt projekt - Rönneåprojektet, som Tord Andersson berättade om.

– Tre mindre kraftverk finns utmed Rönneå - i Forsmöllan, Pappersbruket och Stackarp. Sedan 2019 har de inte levererat någon el.
Vattenkraftverken hindrar effektivt vandringslederna för såväl människor som laxar.
Genom att plocka bort de tre kraftverken och låta ån forsa fritt, kan laxarna vandra till Grönland, där de leker och komma tillbaka som stora fina laxar. När detta projektet är klart, kommer vi att ha Sveriges bästa laxvatten i förbindelse med Ringsjöarna.

Alla myndigheter har godkänt projektet som skall handläggas av MMD Mark- och Miljö-domstolen.
Det är en mycket tidsödande procedur. Vi skickade bl.a. en och en halv flyttlåda med papper i samband med ansökan, deklarerade Tord Andersson.

Budget för projektet: 7 miljoner plus extern finansiering från bl.a. LIFE och Vattenfall.


Magnus Lidström från NyföretagarCentrum


Tord Andersson, Miljöpartiet i Klippan

Tecknade illustrationer till Rönneåprjektet