Monica och Bengt Malmlöf

Äventyrlig fadderresa till Burkina Faso

Kvidinge Hembygdshalls torsdagskvällar har blivit en permanent träffpunkt för många kvidingebor. Gemenskap över en fika med hembakat är många gånger lika viktigt som det uppträdande eller föredrag som presenteras. Men upplevelser i alla dess enkla eller storslagna former är ett samlande som ofta slår det populära antikvitetsintresset.
Torsdagen 17 november var det kvidingebon Monica Malmlöf som familjärt och generöst bjöd auditoriet på en upplevelserik fadderresa 2011 till Bukina Faso i västra Afrika.

Projektet arrangerades av fadderorganisationen Plan international som idag finns i 18 länder med 45 000 sponsorer. Plan international arbetar för barns rättigheter  över hela världen i samarbete med Unesco och barnkonventionen.

– Det var en  fantastisk resa i kontrasternas land, konstaterade Monica som inte stack under stol med att resan även var både fysiskt och psykiskt jobbig med sanitära olägenheter, hög värme och en del administrativa problem. Men oförglömlig…

Monica berättade om besök på skolor i Plans regi, där hela byar ställde upp och välkomnade. Här fick vi med egna ögon se hur fadderpengarna kom till ovärderlig nytta i ständigt nya projekt inom skol- och hälsovård, daghem och lekplatser. Gåvor medtogs i form av allt från hinkar till basförnödenheter.
I 40 graders värme på skumpiga vägar, besökte Monica och kompanjonen Bengt olika byar tillsammans  med guider och översättare.
Vi fick inblick i arbetsplatser,  festischhövdingar som såg andar i allt, muslimska och katolska bönehus, enkla bostäder, skjul, svindlande vackra  forsar, etnografiska muséer, skrotupplag, misär och naturligtvis barn och åter barn.

Monicas fadderbarn, dotter till borgmästaren, en välklädd liten tjej blev en extra clou på hennes upplevelserika resa.
Alla vi som har eller har haft fadderbarn undrar ju vart de pengar som skänks tar vägen. Kommer det till allmän nytta för barnen eller hamnar de i andra fickor?
Här fick vi svart på vitt på att våra slantar bidrar till att förbättra barns livsvillkor. Mer och åter mer behövs. Behovet är stort.

Plan international lägger nu alltmer vikt på satsning flickors utbildning och framtid. 


Monica och Bengt med hela fadderdotterns borgmästarfamilj