Fr.v. Celine Torstensson (Seahorses och Miljöboven), Marie Torstensson (Miljöboven), Heléne Lindquist (Projektledare) och Camilla Peurell (Kommunikatör)

Leaderprojekt Expose iT med
15 nyskrivna låtar

Klippan 210401
Heja Klippan, den lilla kommunen som ser möjligheterna och agerar, inte bara med snack utan med verkstad!
Det är inte för inte som Klippans näringsliv ligger i topp de senaste fem åren i SYNAS tillväxtindex.
Satsningen på ungdomsaktiviteter och allmänt kulturutbud är alert, bred och omfattande.
Klippans konsthall, S.t Petrikyrkan och Bruksspelet och det spännande kreativa Sågenhuset har fått kulturintresserade i hela landet att sätta Klippan på kartan.

Kulturen hålls ständigt levande genom aktiva kulturarbetare inom bild, text, musik och teater-  typ Jasmine Cederqvist inom kreativt skapande och musikern och författaren Mats Pettersson.

Ofta bearbetas och uttrycks lokala aktuella frågeställningar i text och toner, på pränt, i film eller i teaterform.

 EU:s Leaderprojekt Expose  iT som vill skapa forum för klimat -och miljöfrågor med nya mötesplatser och events för information och hållbara miljölösningar med film och musik som verktyg, bör passa ideella föreningen Teater Amabile som hand i handske.

Sedan 1991 då de satte upp Russels Blodsbröder i Klippan har de drivit kursverksamhet och spelat föreställningar, ofta med en repertoar som speglat aktuella händelser och trender.

– Våren 1991 startade vi upp Expose IT med att bjuda in till föreläsningar. Vi gjorde även studiebesök hos lokala företag för att se hur de arbetar med miljön på olika sätt. Det var lärorikt och gav inspiration agera. Då musik har stor genomslagskraft kändes det  helt rätt att  ha det som grund i projektet, säger Heléne Lindquist som är projektledare för Expose iT.


Heléne Lindquist, projektledare

Tillsammans har nu medlemmarna från olika konstnärliga gebit producerat 15 låtar som förmedlar viktiga budskap om vår miljö.
Lokalt samarbete mellan olika lokala aktörer är för övrigt en av de centrala grundstenarna i alla slags Leaderprojekt.
Tillsammans… Klippans kommun och Studiefrämjandet är samarbetspartners.

Nu ställer Teater Amabile ut sitt omfattande projekt, tyvärr inte live p.g.a. Corona.Men nära…

Alla kan nu  med hjälp av mobilen och QR-kod lyssna, uppleva och få info om klimat och miljö via skärmar utanför Sågen.