Elisabeth Kettley Cronfalk

Guldskimrande utställning på
Galleri Skelderhus

Munka Ljungby 221021
Allt är inte vad det synes vara. Den lilla spjuvern, Ljuset, kan förändra mycket, likaså kan traditionella ting få nya spännande funktioner.
En intressant utställning väntar på Galleri Skelderhus.
Med en maskinell järnnål som slår upp och ned och bildar små punkter har Elisabeth Kettley Cronfalk skapat stora guldskimrande, ljusskiftande bildrum på mässingsplåtar.

Den speglande plåten gör att motiven byter skepnad beroende var betraktaren står. Som en påminnelse om livets och konstens flyktighet…
Mässingplåten blir här verket, till skillnad mot traditionell tryckteknik, där plåten används som verktyg för att mångfaldiga bilden.

– Tekniken och materialet har ett nära samspel med mina val av motiv.  Genom att vända på plåtens funktion, så att plåten blir verket, vill jag syfta till något som inte kommit till tryck, ett öde i periferin. Jag intresserar mig för olika tidsrum, där det vardagliga möter det storslagna, säger Elisabeth Kettley Cronfalk som nu ställer ut på Galleri Skelderhus.

Elisabeth berättar, att hon vill återge oförlösta berättelser, där nytt och gammalt, då och nu möts. Det är tidlösa, symbolrika bildmotiv där storslagenhet och vardaglighet gifter sig med varandra i ett formskönt bild- och formspråk. Det historiska perspektivet anas även i formspråket, där spår av såväl renässansen som Art deco gör sig hörda. De kvinnor som gärna frontar motiven är nära väninnor som Elisabeth plåtar. I Elisabeths berättande bildvärld förvandlas dessa vanliga svenskor till symbolrika gudinnor, förflyttade i annan värld och tid, boende i storslagna, glänsande omgivningar.

Konstnären och silversmeden Elisabeth Kettley Cronfalk, 38 år, bor numera i Småland med sin familj, efter studier på Konstfack där hon avslutade sin kandidatexamen 2018. C:a femton samlingsutställningar både inom och utom landet har hon medverkat i sedan dess samt flera separatutställningar bl.a. i Kalmar kommun.

Vernissage lördag 22 oktober kl. 13 –16.