Christina Berglund

"Översvämning" på Galleri Moment

Ängelholm 230120
När mardrömmar besannas, i stort som i smått, och verkligheten visar sitt fulaste, otänkbara tryne, väcks ett passionerat intresse av att påverka och åskådliggöra vad som pågår.
Sätta ögat på eländet…
Drömmar, mardrömmar, verklighet i en salig röra…
Konstnärer inom bild, konst, teater, litteratur och musik har i sin yrkesverksamhet möjligheten att göra just detta, visa sitt personliga gehör för det som sker i världen och härhemma.
En av dem är Christina Berglund som nu visar utställningen ”Översvämning” på Galleri Moment i fotocollage/montage.

Christina Berglund har en lång konstutbildning i bagaget med tonvikt på måleri - bl.a. fem år på Kungl. Konsthögskolan.
Idag är kameran främsta byggstenen i arbetsprocessen. I likhet med dadaismens, kubismens och surrealismens pionjärer använder Christina  fotocollage/montage för att ifrågasätta och belysa vårt samhälle och omvärlden.

Hennes teknik är inte det digitala pusslandet med foton utan det enkelt primära: Ett manuellt pussel med klippa ut och klistra in.

 – Bilderna till denna utställning är min egen betraktelse av tillvaron av idag – en hyllning till skogen. Startskottet till temat ”Översvämningar” var mina mardrömmar om olika översvämningar.

Mardrömmarna minskade men temat gick vidare till intryck från dagsfärska nyheter.
Nyheterna visar oss en ny skrämmande verklighet, präglat av oväder, översvämningar och torka över hela världen.

Små fragment, spår och tankar, drömmar, minnen samt inte minst nyheter skapar inre bilder som utvecklas och förändras i en fortgående process, alltefter nya referensramar.

Tekniken passar mig, detta att klippa ut och klistra in i ständig förändring under processens gång. Nya upplevelser kan rubba den ursprungliga tanken och leda framåt. Jag vrider och vänder på aktuella teman och vinklingar. Processen med det manuella hantverket triggar fantasin och skapar en känsla av ett ständigt förändringsarbete, säger värmländska Christina, som redan som barn fascinerades av skogens magi.

Denna magi får vi del av i denna utställning. Skogen har huvudrollen, människan regissören i bildberättelsen. Formspråket är elegant, rent och ibland udda. Symboliken med mänskliga händer och fötter i skilda åtbörder kring de inre skogsmotiven, människan som skövlare eller kramare, vädrets makters intåg, allt kan associeras alltefter behag. Naturen i människan eller människan i naturen?

 Christina Berglunds utställning ”Översvämningar” med vernissage 21 januari på Galleri Moment pågår t.o.m. 11 februari.