Varifrån, varför, varthän...?

Ängelholm 201201
– Vart är vi på väg, frågas det i SVT frågesport ”På spåret:”
Det är en fråga som är lika aktuell idag som under grottfolkets leverne  vad gäller den existentiella tolkningen av  frågeställningen.
Ingen lever för evigt men vad händer däremellan? Vadan och varthän? Konstnär Arnold Bunge lägger ett uttryck till i sina existentiella frågeställningar. Varifrån, varför och vart?
Dessa allmänmänskliga frågar går som en röd tråd i hans konstnärskap.

– Ett liv är kort men spåren av bl.a. hällristningar och grottmålningar är eviga, konstaterar Arnold Bunge som under sin femtioåriga karriär som konstnär till en början målade landskap och natur för att senare inspireras  till möten av  våra förfäders arbeten.

Samma grundinställning och infallsvinkel har Uppsalabon Arnold Bunge  även idag. Men i takt med tidsandan har han utvecklat nya tekniker och manér.

Fotot, måleriet och det digitala gifter sig med varandra i spännande berättande kompositioner i Arnold Bunges utställning Sånglinjer på Galleri Moment med Opening den 1 december, en utställning som pågår t.o.m. 30 december. Den poetiska titeln Sånglinjer kan härledas till aborginernas Drömspår.

I hela utställningen anas spår av människor. Stiliserade, på vandring…
Människor anas drömlikt på himlen, Buddha visar sin nuna ovanför en öppen guldgrind. De är bortom, men nära… Lätta att ta till sig.

Det är inga dystopier, som visas i olika blandtekniker, i Gamla rådhuset, snarare en förundran över livets gåtfullhet.

Arnold Bunge, född 1949 har en mängd utställningar bakom sig, i såväl Sverige som Tyskland, Danmark och Norge med representation i ett trettiotal kommuner i Sverige och ett i Nederländerna.