Alexandra Severinsson och Marie Dahlstrand

Återklang i Krapperups Konsthall

Krapperup 20516
Två konstnärer som i sina olika arbetsprocesser är i nära symbios med varandra, snackar, delar idéer och skisser som de sedan förvandlar i sina egna personligt laddade bildlandskaps kontext kan vara både inspirerande och utvecklande. Åtminstone om de är samma andas barn…
Det är i sanning konstnärerna Alexandra Severinsson och Marie Dahlstrand!

Krapperups Konsthalls kommande utställning Återklang  är ett nästan magiskt spännande möte mellan två konstnärers verk i måleri, grafik och skulptur.

Det är de två mycket välmeriterade sjuttiotalisterna Alexandra Severinsson och Marie Dahlstrand som tillsammans med konstföreningens erfarna konstscenografer skapat en koloristisk abstrakt utställning med spännande infallsvinklar  och mångsidiga uttryck. De två skilda bildspråken kommunicerar och lyfter varandra.

 – Vi lånar bitar av varandra, upprepar mönster sätter dem i ny kontext i en ständig dialog!

Som ateljégrannar i Göteborg kan Marie och Alexandra hålla andan och grannsämjan igång.

 Titeln Återklang hänvisar till spelet mellan dem som påminner om en pingpongmatch. De stärker varandras kreativitet.

Alexandra Severinsson och Marie Dahlstrand har sina egna klart definierade signum men möts här i harmonisk enhet. Färgen är hos Marie en metafor för tankar och tillstånd i hennes bildrum i akryl där det abstrakta möter det figurativa. Motsatser ställs mot varandra. Linjespel visar vägar. Hennes bildlandskap är platser där mänsklig påverkan är tydlig – i spår, hålrum och mönster. Historia och nutid…

Medan Marie Dahlstrand håller sig till organiska landskap söker sig Alexandra Severinsson till det urbana i sina akrylmålningar. Vinklar och vrår i arkitektur och maskiner utforskas, bildar mönster och nya strukturer i stilrena grafiska bildrum, där det geometriska formspråket står i fokus. Hennes verk för tanken vidare till både textil och design samt inte minst Bauhaustuk.

Alexandra och Marie visar i Återklang även tredimensionella skulpturala objekt, emaljobjekt, grafik och papperscollage.

Återklang med Alexandra Severinsson och Marie Dahlstrand på Krapperups Konsthall har vernissage 8 maj
och pågår t.o.m. 23 juni


Alexandra Severinsson

Marie Dahlstrand